| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Zjevení (Třetí fatimské poselství)...
Vydáno dne 10. 06. 2011 (4313 přečtení)

Reaguji na komentáře minulého článku, ač nepovolaný a neodborník, neboť prostý drn:

Aniž nyní uvažuji reálnou Inet_elektronickou válku směrovanou proti ústavou ČR zaručenému svobodnému šíření pravdivých informací a názorových rovin, ústící zákonitě do prostého nedostatku informací.

Domnívám se, že cílem různých poplašných zpráv je prosté vyvolání stavu chaotického smýšlení nasměrovaného k roku 2012, co plánované destrukci usilovným "Vrtáním náhodných děr" v oslabeném nosníku (viz Doomsday, Konec světa, smrtící nákazy, nepřesné interpretace JA, či nepřesně přesné výklady Zjevení, třetí světová válka, Armageddon atd...). Aby vystresovaná, či nad míru dezorientovaná oběť, uzavřela nad svojí vírou v Krista, jiní nad Pravdou a nebo chcete-li: Jen nad logikou věcí příčinností a důsledků, neprodyšný poklop a nechala se unášet smrdutými stokami a konečně i ulovit Ničemy skrze mediální žumpu. Stresováním vyvolané obavy pak umožňují, v následně vyvolaném chaosu a bezmoci, dokonale zamlžit vinným viníkům i své pokračující válečné zločiny proti lidskosti.Glosuji nyní pana Honzu:

Zřejmě jste panu Vojtylovi nerozuměl: Domnívám se, že hovořil o notoricky známých SZ katastrofách. A spoléhát na ufony a Budhy, by byl příznakem nesvéprávnosti, či útěkem před zodpovědností. Všichni přesně víme odkud nezdravý vítr fouká a odkud, skrze naší naučenou nevědomost, přichází pohoršení.

...Jak z toho ven? Ach tak těžce, neboť stále ještě snadno:

Kriste, Svatý duchu Zemí českých a Slovenska, pokorně z celého svého srdce

Ač lidský duch nemá zakódovanou destrukci, může být člověk, skrze pudy a emotivní myšlení, úmyslně předhozen do umělých vírů událostí, neboť když duch spí - lze s člověkem snadno manipulovat?

Nepodléhejme infikovaným informacím zvláštních služeb, které si plní jen svá ubohá zadání z nepřeberně bohatých zbožných přání strany Protivné, aniž si vidí na špičku nosu.

Nechme mrtvé mrtvým?

Vrcholná autorita - Auditor, a ze srdce si ji přejme, nemusí být nutně motivován nosnou myšlenkou Idiotů osnujících divadelně sehranou autodestrukci lidstva skrze Sebranku, ale jen a jen naší vyspělou, či nevyspělou odezvou.

Když ani výstražené, či vypočitatelné mlčení, není důkazním materiálem o nevině, ale věrohodným příznakem "o nic nedělání", v čase, kdy se mělo usilovně konat.

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, používám sice silná slova, ale jen proto, že hovořím zásadně a převážně jen o sobě, neboť z téhož líného pramene vyplývají i mé bohaté zkušenosti hříšníka.

Použil jsem slova Auditor - přísedící (nejvyšší autorita) u soudu. Jakkoliv se zdá být můj termín pro ty, kteří věří, že v nic nevěří, příliš religiózní, pak ubezpečuji váženého čtenáře, že chladnějšího pesimistického pragmatika - optimistu, za kterého mne lze mnohých chvílích úspěšně pokládat, jen tak snadno nenalezne. Pokud vážený čtenář patří k ortodoxně, či jen lehce hříšně smýšlejícím křesťanům, ptám se: Kolikrát jsme nastavili svoji tvář, abychom byli od rána do večera mláceni svým, již kulhajícím svědomím, skrze smluvně přikázaná dogmata. Když ryzí Kristovy myšlenky, nás míjejí bez povšimnutí?

A pro pány marx leninisty dodávám:

Lhostejno, zda Kristus, mimo své nádherné myšlenky, kdy existoval. Aniž pokrytecky volám:

Kde jsi byl Bože, když jsme lhali, vraždili, loupili a drancovali rodnou Zemi a Planetu" atd.., aby si nám v tom zabránil?

Nejste-li snad svépravní?

Generální okamžik však skutečně nastává, přesněji: již nastal.

Prozatím? Stále jen v našich myslích, ačkoliv strana protivná právě dovraždila a vyloupila další národ, zničila další zemi, kterou si vybrala, co rukojmí. Rukojmím, zoufající si samozvané nomenklatury, se stává nakonec již i svoboda projevu a svobodné šíření myšlenek, které donedávna zaručovaly "na svou čest přísahající" Ústavy států.

Domnívám se, že z malého na vysoký sice nedosáhneme, ale nechat se zastraženi zaskočit agenty provokatéry, vyvoláním prudkého spravedlivého hněvu k vysoce energetickému násilí (Aniž máme kloudnou vizi, jak z toho a co dál? I když jasně, že bez 250 000 Kč/měsíčně nezasloužených na stolech neužitečných? ), jenž nám odebéře konstruktivní energii, abychom tak nepromyšleně zmírnili zoufání si strany protivné (protějších) a Pravdě odporné (odporující). neboť bychom se stali nízko energetickou, tedy snadno ulovitelnou kořisti.

Jakákoliv destrukce v oblasti lidských hodnot, se i objektivně jeví nepřijatelnou, byť se naším přičiněním stává skutečností. A lhostejno, zda uvažuji za stranu protivnou banskerský klub VIP vědeckých ignorantů, či mimozemskou entitu, jež nesdílí, ba z principu dravých lovců, ani nemůže sdílet naše hodnoty.

Právo obrany je na naší straně. Jsme jen, o své vlastní vůli, dobrovolnými a hloupě línými rukojmí v rukou lstivé Sebranky.

Rukojmí, která se však stále mohou účinně bránit a ubránit vlastnímu i vnucovanému duchovnímu i mravnímu marazmu - vlastním přičiněním. Lhostejno, zda věřící, či nevěřící. Nelze přeci přistoupit, abychom jednali hůře než dravá zvěř:

Bratr ničil bratra. Sestra sestru, matka pohodila, byť v sociální bídě a pokleslé morálce, své dítě. Otec, aby odvrhl svého syna.

A ještě hůře konali.

A o tom jsou konečně všechna nám známá Zjevení, volající k pokání, či chcete-li: Odvrácení se od Zla.

Jestliže se nám nepodaří zastavit a obrátit směr vývoje událostí, ve prospěch potřebných, ve prospěch Pravdy a Světla, tedy ve prospěch rodné země i planety, pak již nehrajeme ani o čas! A to je obsahem třetího fatimského zjevení. A po pravdě:

Pro mne zcela vyplývající do logického vyústění:

My sami, neuvažuju-li činné kosmické síly, budeme cílem, ale i mnohdy i neinformovanými nástroji trestu, neboť nejsme pro vývoj vesmíru dále únosní.

Považte jen, co s takovými, kteří si před tváří nebes a lidstva uzákoní, při vynuceném mlčení odpovědných, surová mučení lidských bytostí, plánují koncentrační tábory nejen pro bezdomovce, či vyvíjejí smrtící technologie a nákazy atd. atd. a my mlčíme a dál si vesele drancujeme a ničíme rodnou planetu i mezilidské a sociální vazby. A to se nám to pak vnucuje vize totální atomové války.

Když nám toto není divné, mělo by nám divné, že takové jednání již ohrožuje rovnováhu v naší sluneční soustavě a odvozeně i v naší galaxii. Nemělo by nám být tedy divné, že takovéto jednání může být bráno, v okamžiku oslabení a sebedestrukce lidstva, možnými mimozemskými lovci (bezděčnými vykonavateli), jako zákonné oprávnění k závěrečnému surovému zákroku. Jakkoliv se může jednat o jednoduchou, účelně sestavenou a od samého počátku praktikovanou agresi negativních mimozemských sil. neboť to jediné dává šíleným počinům, z hlediska pravděpodobnosti a logiky, smysl.

Vzpamatujme se!

A nyní nejdříve můj komentář k závěru obsahu kompilace (souhrného výběru) nejen fatimského Zjevení:

A tehdy mnozí, kteří zvědavě vyhlédnou z oken, zemřou, neboť jejich srdce puknou žalem a hrůzou, nad tím, co koutkem oka zahlédnou. Ti, co důvěřivě otevřou dveře, či odpoví z hloubi svých domovů nepřirozeným hlasům, či voláním o pomoc, přicházejícím nejen zvenčí, zahynou. Zlé síly se budou pohybovat nejen v okolí lidských obydlí, vzdušným obalem planety i temnými prostorami skalních úkrytů, aniž auditor zakročí. neboť jsme svojí zatvrzelostí překročili všechny únosné meze, jakkoliv jsme byli varováni. Nikoli jen svým svědomím.

Nikoli nezajímavou, neboť v podstatě velmi optimistickou vizi z konce časů, nám poskytla i paní Cibulková. Volně cituji:

"Ačkoliv Duchové snížení jsou připraveni zničit lidstvo a postupují krok za krokem podle přesně časově rozvrženého plánu, nikdy nebudou moci destrukci, jež není cílem Nejvyšší autority Univerza, uskutečnit".

Aniž lze uvažovat liché dogma, že část duchovně vyspělých klaďasů dobrovolně, kvůli svému báječnému spasení, opustí sobecky své milované a blízké, méně šťastné a bezbranné, či vůbec duchovně nevyspělé. Naopak... Budou ponecháni k ochraně blízkých. Lhostejno v jaké formě.

V opačném případě by "nebesa" nemohla být místem radosti a inspirace. Ale i o tom se v některé části vize pí. Cibulková, zmiňuje.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2037 hl.)
 
Ne (1303 hl.)
 
Možná (1320 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4660

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0