| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Legenda o rozjetém expresu
Vydáno dne 21. 04. 2008 (4642 přečtení)

Neúplné dokončení Janova snového hororu a málo o Janu Theologovi...My a borci z New Age

Janova Apokalypsa © Zdeněk Patrick 1994/2008

Rozjetý expres ve snovém hororu New Age?

Všimněme si prosím, jaká slova mají v oblibě sdělovací media: "Bezdomovci, důchodci, kuřáci, sexuální harašení, rebelové, buřiči, teroristé, extrémisté, šovinisté, nacionalisté, neonacionalisté, xenofobie, euthanasie, diskriminace"... atd.

Zdá se, že se jedná o prostý trik, snažící se, mnohdy cvičně, vydělit a stabilizovat negaci sledující řízenou averzi vůči přesně vymezeným skupinám nic netušícího obyvatelstva, na nichž lze aplikovat podivné kampaně, jež by mohly, v příhodný okamžik, lehce přerůst v hony na středověké čarodějnice.

Nicméně, za nejohroženější skupinu, dle věrohodných příznaků a poznatků agentury Sisyfos, lze objektivně považovat tzv. "ufology". Když ani scientologové si dnes již nemohou příliš vyskakovat.

Přičemž, v jistém vývojovém okamžiku, lze vhodně využít průnik těmito "zájmově" vyhraněnými skupinami a v souladu se mimozemskými směrnicemi, mediálně uplácat do podoby velmi nebezpečné náboženské "hyper" sekty, jež byla pod vedením drogově závislého agenta infiltrována do lidského společenství... zlými mimozemci!

V souladu s těmito tezemi se pak vymezení intervalu, kde začíná a končí svobodný občan, řídí blahovůli zadavatelů, trpícími prokazatelnými příznaky homogenistické svobodofobie.

Tajnosnubná společenství mávající religiozně-fašisticky jednotným metrem, měřící všem stejně!

Někomu hodně, jinému málo, někomu dvojnásob, dalšímu podle víry, možná možným teroristům podle nálady kata, či neukojené deviace vrchního náčelníka koncentračního tábora!

A tak by se mohlo lehce stát, že se jednoho krásného dne nalézáme v časech rozkvětu podivného společenství, jehož vnější i vnitřní projevy probíhají v souladu s kapitolou 13. (Janovy vize).

Se vším všudy a sakumprásk.

A vsadím botky, že toho nehezkého dne bychom nenašli ani jednoho rebela, co by měl odvahu zašeptat do vlastního ucha: "Asakra..."!

A tak lehce, bez viditelných problémů přidoharašíme, až do éry aplikovaných starověkých dogmat a šílené religiozity, vše vědecky propracované do fašistických doktrín, ve snově rozbujelé rakovině manipulací s vědomím skrze podvědomí. V časech mikrovlnných a vysoce invazivních masáží příslušných částí mozkových center.

Tehdy Strach a Hrůza, jati hrůzou, se nechají rovněž dobrovolně očipovat.

A tím bude ukončena kapitola 13.

Nikoli však Janova Vize!

Povšimněme si nyní nesporné skutečnosti, že pozoruhodná Janova vize byla údajně sepsána cca v roce 80, spíše však roku 96 našeho letopočtu (cca 47 / 63 (66) let po ukřižování Krista) a na rozdíl od apokalyptických vidění jiných, podstatně známějších Svatých mužů, dokonce kanonizována!

Slovo "pozoruhodná"je jedinečné a přesně popisující nejvlastnější význam tohoto pojmu. Uvážíme-li, že jsme obdařeni, na rozdíl od předchozích generací, vyjímečnou, nicméně velmi nemilou výsadou, spatřit "nástup mocí pekelných" nejen v přímém přenosu příslušných mediálních agentur, ale někteří i na vlastní oči, jiní "na vlastní kůži"!

Neuvažuji-li veškeré naše náklady a zisky jinýchž suše konstatuji: A máme to... považte jen... opět úplně zadarmo!

Jakkoliv nikterak neupírám prvenství předchozím generacím v osudovém prožitku jakoby neadresně cválajících apokalyptických jezdců.

Sv. Jan (Theolog?) * cca 10 n. l.(?) Betsaida +105 n. l. Efez

Autorem vize by měl být apoštol Jan. Tentýž jemuž Ježíš přislíbil nekonečně dlouhý život a na Golgotě svěřil do péče svoji svatou matku.

Mladší bratr apoštola Jakuba, tedy Jan Zebeda (matka Salome - Matouš 4./21; Marek 15./40). Společně se Šimonem (Petrem), Ondřejem a starším bratrem Jakubem Ježíšovi nejbližší apoštolové.

Po smrti Panny Marie odchází do Fezu, kde se zřejmě snažil nahradit stávající kult Matky země ( Cybelle Rhei, později kult matky Země a ještě později kult bohyně Artemidy) - kultem sv. Panny Marie. Mise Jana, snad i ve spolupráci s apostolem Pavlem, který zde rovněž dočasně pobýval, byla zřejmě natolik úspěšná, že zlatníci vydělávající na zlatých soškách Artemidy efezské zřejmě zřetelně pociťovali újmu na svých příjmech a následná eliminace svatých mužů by jim přišla vhod.

Jan byl (za panování císaře Domiciána jat a v okovech předveden do Říma a zde odsouzen, jako náboženský buřič a terorista, k smrti jedem (bolehlavem?).

Přežil a tak byl na příkaz císaře Domiciána ostříhán dohola, příkladně zbičován, pak vlečen skrze Latinskou bránu na popraviště u chrámu bohyně Diany (římská obdoba Artemis), aby si tam užil vařícího oleje.

Nahý byl vložen do objemného kotle s rozpáleným olejem (Starý dobrý římský zvyk, jenž se udržel, s jinými mučícími uměními, v jistých barbarských státech až dodnes!).

žhavý olej, dobře živený rozdmýchanými plameny však, k překvapení přítomných, Janovi nikterak neublížil a udivený císař Domicián již jen nechal odeslat svatého muže na vězeňský ostrov Pátmos v Egejském moři.

Nicméně byl Jan po roce byl zproštěn obvinění a vrátil se zpět do Efesu, kde i později (cca 105 n. l.) zemřel

Podle jiné legendy dožila v Efesu i sv. Panna Marie, Ježíšova matka.

Podle legendy nezemřela v Jeruzalémě, nýbrž odešla s Janem (roku 37 n. l. , čtyři, nebo sedm roků po ukřižování Mesiáše) do Efezu, kde po jedenácti letech (v roce 48 n. l.) zemřela.

Vzpomeneme-li si na část vize, dotýkající se zřejmě původní legendy o Matce Zemi, rodící novu entitu a útočícího draka, pak nelze jinak, než konstatovat, že Sv. Jan Theolog (ze Zebedeova rodu), tuto legendu znal.

Vycházíme-li z uvedených legend, pak lze teoreticky předpokládat, že Janovi by bylo v době ukřižování Krista (uvažujeme-li rok 33 n. l.) nejméně dvacet let. Vizi na ostrově Pátmos (uvažujeme-li, nikoli rok 96 n. l., ale rok 80. n. l.) by sepsal ve svých 67 letech a zemřel by v požehnaném věku 92 letech za času císaře Trajana (98 - 117 n. l.).

Jinými slovy, poprava usmažením na oleji by se konala cca jeden rok před viděním na Ostrově Pátmos. Tedy roku 79 n. l., ale spíše roku 95. n. l. Za předpokladu, že Jan strávil na ostrově Pátmos jen asi jeden rok.

Své spisy prý Jan diktoval svým žákům, jejichž rozdílný projev se zřejmě odráží v domněnce, že se na některých spisech Janovy vize podílelo hned několik autorů.

Což nelze ani potvrdit, ani vyvrátit! To ovšem neznamená, že některé části Janovy vize neodrážejí i vzpomínky nekonečně vzdálenější, než je starozákonní text.

Na závěr nelze nevzpomenout legendu, podle které si sv. Jan, tentýž Jan, jenž se má dožít druhého příchodu Krista, po vybrání své hrobky, beze slova vešel, aby nechal hrobku svými žáky uzavřít.

Od těch dob jej živé oko nespatřilo?

Nezbývá než tiše dutat. Když zásadní převratné společenské jevy určuje míra naučené nevědomostí, vše vhodně nasíleno přechodně účinným systémem "Nevidět & Neslyšet"!

Jakkoliv si do druhého příchodu lehce vystačíme i krácením dlouhých chvílí, sice mnohdy netelevizní (tudíž z hlediska vysoké společenské nebezpečnosti, velmi problematickou) Janovou Reality Show... i protentokráte v "On Line" systému.

Jenže, co potom, až se nás "Druhý příchod" zeptá, co jsme dělali proti fašistickému řádění, jež skrytě i otevřeně, dokonce i drze se chlubíce, vraždí dětí, označené zločinnými teroristy a pravými nositeli Zla, za možné teroristy.

Jak napsal jistý neuvěřitelně přechytračelý a zhůvěřilý mediální prostitut: "Byl zabit dvouletý civilista! Protože provokoval a neuposlechl varovných výstřelů předsunutých hlídek"!

Nepříjemné zločinné indicie?

Zváženo, sečteno a...

Ukončeno!Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2037 hl.)
 
Ne (1303 hl.)
 
Možná (1321 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4661

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0