| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí!
Vydáno dne 24. 06. 2011 (3545 přečtení)

Už moje prabába z rodu Patrickovcov říkávala:

"Kopou-li ťa neprestajně do riti, je to dobré znamenie

: Jsi dva, tri kroky pred nimi."

Nepopírám, že jsem dlouhý čas takový zcestný pocit mohl i mít, ale všeho do času:

Snad pocitově, co bídně nabarvený trpajzlík z mamčiny zahrady, mající z nízkého na vysoký přesně takový vliv na události, jako pan chudokrevný Pepča Vonásek z Dlouhého Kocourkova na ekoterorizmus, ač právě jeho mocný, nevlastní miliardový strýček odlétá s poctivě nabytým tunelážním lupem ze Seyšel na Havaj Kiki ve vlastním Force One.

Jsem však velmi rozhněván, aniž hodlám dnes ubrat jediné slovo, které z hloubi své sangvinig - cholerické podstaty určitě a okamžitě napíši, abych sám sobě, pro tuto ukrácenou chvilku, jasně a po pravdě vykázal své skutečné pocity z nedávno viděného a slyšeného. Ač vyplývající z krajně cizorodého elementu, jenž se drze vyměšuje do ryze domorodých záležitostí. Činíce tak skrze okamžitou soudružskou výpomoc vždy prodejné prostituce, abych konečně i já nabyl nezvratného dojmu marnosti ze zlověstně zrůdných forem okolitého matrixového myšlení, že již i sám můj prostoduchý rozum "béře do zaječích". Kvůli důkladnému poučení z vítězných únorů i listopadů korunovaných zdánlivě neživými, nicméně lstivě nastavenými doktrínami internacionalistů, globalizátorů, ekoteroristů, humanitárních bombardérů a zemských škůdců, vybavených nenápadně nevydatnými, ač milionovými prográmky, s úmyslem rovněž se nějak přiživit na černém díle při ničení své vlasti. Díle, kterým se navíc, při bezostyšném drancování naší... říkám stále ještě naší rodné země - netají. Možná se, směrem do evropského sovětu, snad i vychloubají svými neslavnými vítězstvími nad vyděšenými(?) domorodci:...Ženevský výbor při OSN a jeho prazvláštní touha zoufale vyslat zcestnou kritiku v nepříhodném a nepříčetném čase pána Nečasu

Stále ještě pokorně z celého svého srdce.

Jak na to? Nejdříve, jsa Ničemou, vydám příkazy k eliminaci národa, poplivu skrze mediální prostituci vše, co i vzdáleně souvisí. Překroutím a nechám odborníky na dezinformace vytrhat z kontextu časovosti a pravdy veškeré příčinnosti a důsledky - zásadních historických událostí. Vždy ve prospěch Lži a dodatečně vyhrané druhé světové války. Zpochybním jakékoliv ruské oběti při osvobozovaní Československa a Prahy zejména.

Nechám idioty opět vytáhnout relikvii ubohosti, či symbolicky klacek Humanitárního bombardéra, a nechám jej mediálně přebarvit na růžovo. Nikoli však z čestných pohnutek, ale jen proto, a proto jen, abych mohl i nadále drancovat a nerušeně lhát o soudružské internacionální pomoci Čechů na zrůdných křižáckých výpravách proti okolnímu světu. S mediálně protektorátním břeskem úporně prosazovanou nenávistí proti přirozeně blízkým a zejména nejbližším slovanským národům.

Zkrátka vytáhnu vše, co je pro Čechy nanejvýš urážející a ponižující - abych okamžitě i kampaňovitě použil proti nim.

Pošpiním!

Překroutím a zalžu! A nazvu je extrémisty. Ač sám samozvaný náčelník planety a král velmi nebezpečných extrémistů.

A při každé příležitosti pomluvím a tisíckrát mediálně poplivu!

Na základě nesmyslných posvátných dogmat propracuji zdravému rozumu odporující doktríny, abych jimi, skrze globálně prosazované nepravé zákony, okamžitě zdevastoval cokoli lidskému duchu vstřícného a rozumného. Dokonce... Z důvodu mně blízkých a zřetelně lidsky nízkých, denně napáchám třikrát více zla, abych zbytek dokonali vždy připravení nepříčetní hulváti!

Vytvořím neúnosné ekonomické a politické, výsledně asociální podmínky zvůle, nutné pro konečné řešení likvidace postižených a zcela cíleně faš_systémem zbídačených menšin. Abych tyto obratem, skrze chorobně, nicméně profi vlající rty mediálního prostituta, použil proti nic netušícímu a kdysi majoritnímu etniku. S poukazem na "českou", mnohonásobně mediálními triky zvýrazněnou, (byť neexistující) nevyléčitelnou xenofobii, neonacionalizmus a rasizmus.

Neboť takové Čechy potřebujeme představit světu skrze mříže Sovětského evropského svazu, aby i Češi viděli beznadějnost počínání směřující k nebezpečné nápravě věcí obecných. Jak za časů vyhlazovacích středověkých křížových výprav. Musíme konečně prosadit dávný Dagobertův koloniální sen o Velké Frankónii: Rozkazovat na Staré slovanské Moravě a odvozeně konečně i ve slovansky kacířské Praze.

A tak z dovozu zabezpečíme a mediálně podpoříme, skrze stále a stále škodící, programově námi financovanou a proti oprávněným domorodcům nepřátelsky orientovanou TV, takové téze nepoučitelně posedlých, naočkované naší krajně extrémistickou vizí dodatečně vyhrané druhé světové války, vyšleme příkazy pseudo zeleným ekoteroristům a pseudohumanistům, aby společně, s dalšími skupinkami neuvěřitelně orientovaných podvraťáků:

Jednak... Propagovali další a další neuvěřitelné zvrácenosti, drogy, či dovozem zabezpečovali pravidelný přísun německy hajlujících "českých nacionalistů".

Hajlujících na počest Adolfa Hitlera.

Neuvěřitelné?

Skrze mediální prostituci znásobím slůvko rebel, buřič a nacionalista v přímém útoku na jakýkoliv projev lokálního patriotizmu a nedej Satan i vlastenectví.

U nechápající mladé generace vytvořím nezvratný protektorátní dojem, že druhou světovou válku vyprovokovali suroví Benešovi čeští zločinci.

Zkrátka a dobře:

Vytvořím takové kruté a neživotní podmínky pro budoucí populaci, skrze nezkušené dívky a maminky, výsledně i jejich zcela bezbranné rodiny, že rudá Čína žasne a její komisaři ještě více rudnou nadšením (povšimněte si prosím, že o mužných dorostencích, kteří zůstávaji nerozumnými dorostenci až do hlubokosti svých pozdních let - raději mlčím, neboť vše co napíši bude okamžitě a přiznávám, že oprávněně, použito domácí osadnicí, spadající pod přímé velení sedmihlavé tchýně - proti mně.).

Je to pro mne stále více a více nepochopitelná obdoba dob dávno minulých a nijak zvláště nepokročilých, ač znám cíle těchto úporností.

Kriminalizace maminek, které odmítnou nepříčetně plánované nepočetí, registraci mateřství (tedy podmíněně i další osudy ještě nenarozeného dítěte, skrze věčné šmírování a manipulace již od narození), či porod v potratnici. Cíleně praktikovaná státní politika nerodičovství (Nevaž se - odvaž se, propagace plánovaného rodičovství "až po čtyřícítce, kdy již biologické hodiny bezpečně dotikaly.") plně souzní s "likvidační malou" důchodovou a zdravotní reformou, neboť nosnou a nedílnou součástí vyhlazovací taktiky, když předem naplánovaný nedostatek dětí je pro globalizátory jednoznačně nejvyšší prioritou. S tím pak souvisí i diskriminace mladých žen a maminek vůbec. Včetně sprosté propagace neúplných rodin, či zvenčí přikázaná výchova dětí buzeranty. To vše, i s povinnostmi procentuálního zastoupení všech vymyšlených zvráceností v každé povolené knize, v každém šotu, v každém filmovém díle, řídící se jen a jen příkazy sledujícími urychlenou destrukci lidství, potažmo směřující k přímé genocidě veškerého lidstva. Skrze umělé krize, zotročování mladých mužů a žen nepřirozeným a proti přírodě i vědeckým poznatkům odporujícími pracovními podmínkami, ale i na hlavu postaveným intervalem pracovní doby. To vše na příkaz cizorodých vyměšovatelů, jimž je trnem v oku, opět a zejména - česká státnost.

Kritika, jakéhosi samozvaného ženevského výboru při OSN skrze prý nezákonné babyboxy, přichází v Nečase, kdy protičeská vláda schvaluje jeden podraz za druhým, včetně podvodné tzv. "malé penzijní" a zdravotní reformy, jež má český národ cílevědomě, opakuji lstivě a cílevědomě zavést do pekel blízkého vyhlazení. S drzostí potomků lidických vrahů, žádajících nedávno, v den výročí lidické genocidy, na českém národě, okamžitou omluvu za zločiny, které spáchali Oni, či jejich otcové.

O své... zdůrazňuji... O své vlastní vůli a chtění!

Zpráva OSN poukazuje na nedostatečnou osvětu proti tzv. neplánovanému početí a neuváženému zakládání rodin, aniž slůvkem zmiňuje pravdivé, a jedině pravdivé skutečnosti:

Uměle vygenerované válečné zločinné akty, mocensky usilovně posunující sociální a mravní úpadek, k němuž vyzývali nejen dobře zaplacenou reklamou na bilboardech, ale i skrze drogové bosse z UCK na Václavském náměstí - plně pod kontrolou policie ČR:

Zločin se jmenuje "Bansksterizmus". Tentýž, jenž si poručil a pohrůžkami vynucoval povinně zadlužit nejen ČR, či Řecko, aby zpětně pro sebe získal dotace z kapes otroků v EU, aniž jediný penízek se kdy o milimetr pohnul v betonových sejfech, aby byť jediný z EU balíčku pomoci, směřoval na rozvoj ekonomiky Řecka. Nýbrž vždy, jen a jen, na další drancování, obrněnost, neuvěřitelné šmírování každého, kdekoliv a v kteroukoliv hodinu, ale i na nákup zvláště nelidských zbraní, placení škodné a jejich špidlounů, či provokatérů. Skrze námi přikázané zadlužení právě ničené státnosti, zabezpečím předražení povinné masivní vyzbroje silových složek, aby se zúročené daně z daní propojené se zisky z uměle vyvolaných a předem prohraných arbitráží, co nejdříve usalašily, jak Satan v římsko katolické církvi, na účtech týchž banskterských rodů, kterým na úkor Pravdy, vždy přisluhujeme.

Jakkoliv jsem nepotěšen sledoval zavádění tzv. babyboxů i osudy na smetiště odhazovaných děti, chudobou, či cizinkami z dovozu, nebo porodem dezorientovanými matkami, či dokonce narkomankami, musel jsem uznat, že soukromý počin záchrany dětských životů pomocí babyboxů, v této tak neutěšené době zločinců, ekoteroristů a banksterů, praktikujících mravní, sociální i fyzickou genocidu, tak blízkou válečným zločinům a uvraždění euthanázií, je pro zachování práva dítěte na život, prospěšná a žádoucí. Alespoň do té doby, než se vypořádáme s nositeli a mediálními propagátory tohoto zrůdného uskupení, očividně praktikujícího fašistický systém genocidy v neokolonialistickém ritu. Oděných v šarlatové záři Reality Show skrytého novofeudalního otrokářství, oslavujícího své mrzké zločiny při světle explozí pum a raket, vraždících právě nejen civilní obyvatelstvo v Lybii.

Zdeněk Patrick

Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2037 hl.)
 
Ne (1303 hl.)
 
Možná (1320 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4660

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0