| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část
Vydáno dne 10. 09. 2009 (4366 přečtení)...Nebo ještě něco jiného?

Glosy © Zdeněk Patrick - 2009 Praha

Má kratičká zmínka o Saddamovi a možném hraní si s prastarou technologii Bran nebes z dob Chaldejských čarodějů, kombinovanými účinky s vortexovým pozadím energetické sítě planety, nemá žádného rozumného podkladu a tak i následující info, je nutno brát spíše jako zpestření, stávající sci-fi v právě probíhající instalaci NSP.

Tedy v průšvihu v němž prokazatelně létáme ode zdi ke zdi již pěknou řádku let.

31. ledna 2007 Irak

January 31, 2007 Iraq

US Troops Massacre of one of Shiite Muslims most Holy, and mysterious, sects known as the "Gate Keepers" of Babylon.

US speciální jednotky zmasakrovali, raketovými střelami vypuštěnými z bojových vrtulníků, jednu ze šiitských obzvláště svatých mysteriozních sekt známou jako "Strážci brány" Babylonu.

Mediálně velmi neoblíbená mesianská skupina, prý operuje s obzvláště "nebezpečným" mýtem o někdejším Babylonu, jenž ve své době používal sofistikovanější technologie, než zná dnešní svět. V souladu s tezemi Strážců brány se někdejší stavitelé Babylonské věž e (plemeno Draků) vrátí a společně s bojujícími muslimy budou očekávat příchod Mahdího (muslimského Mesiáše).

Jakkoliv to zní velmi zajímavě, zaznívá z této mediální verze velmi falešný tón úpadkové západní mystiky typu "Necronomicon".

Jakoby skuteční iniciátoři masakru spíše účelově použili věky osvědčený systém o křičícím zloději.. Blíže mediálními prostituty neurčený "západní svět" se prý údajně obává, nekontrolovaného návratu Draků.

Podle této doktríny v hodnotě bulvárního plátku, se prý obáváme dračího entity, neohrozí-li západní svět svými nevyzpytatelnými sympatiemi. Respektive, zda je vůbec možná jejich kontrola lidskými bytostmi.

Zní to podivně?

Zvláště, když je informace vyslána "do světa" skrze údajné ruské zpravodajské služby?

Uvážíme-li navíc, že iniciátoři masakru s plnými ústy o terorizmu, patrně již otrocky přisluhují jednomu z dračích plemen. Témuž, jež se dotýká minulosti, přítomnosti a stále ještě v Janově apokalyptické vizi i budoucnosti!.

Zní to příliš mysticky?

Tedy znovu: Zdá se, že vraždící chaldejští bohové opět vyrazili z bezrozměrných temnot, vedeni pánem chaldejských čarodějů Enkim, opásáni tentokráte nejen germánskými válečnými atributy "Scull and Bones" (lebky se zkříženými hnáty), hodlají opět opanovat obětní kameny Babylonu.

Domnívají se snad šílení mystykové z řad právě běsnících služebníků NSP, že se rituály černé magie mrtvých jmen nejúčinněji provádějí na autentických posvátných místech?

V nedávném čase proběhla (pro mne v prozatím nepříliš věrohodných podzemních informačních zdrojích) zpráva, jež může být, tak jak je dnes obvyklé, jak částečná pravdivá, tak naopak naprostou skrumáží náhodných událostí a nepravd: Když již jsem si zvykl i na divoké politické TOP tanečky kolem našich budoucích mrtvol nasáklých vyvolanou sviní chřipkou, unesu, pro tuto krátkou chvilku, i méně vylhané...

10. září 2008. ruiny Babylonu Irak

Podle Fars News Agency, oznámily prý nejmenované irácké zdroje, že 27 dní před tímto datem spáchalo 21 vojáků z 716 US bojového policejního pluku, 101 výsadkové divize, na základně deponované poblíž ruin někdejšího Babylonu, masovou sebevraždu narkotiky.

Podle zprávy nejmenovaného ruského zpravodajce byla těla vojáků k nepoznání znetvořena a připomínala, či spíše vypadala jako 5 000 let staré egyptské mumie. Divoká zpráva pak upřesňuje snahy jistého okruhu zasvěcenců obnovit kontakty se starověkými chaldejskými hadími bohy, skrze prastaré technologie Bab ili - Bran nebes.

Zpracováno podle https://www.whatdoesitmean.com/

Starověké technologie, využívající zřejmě vortexového pozadí tehdejší energetické sítě Země, zřejmě nejsou plně kompatibilní (slučitelné) se životem a zejména se zbožnými přáními novodobých babylonských čarodějů NSP. Proč marně hledat, podobně jako mezinárodní program CETI, tam, či onde a nikoli na vlastní pozemské zahrádce?

Odpověď nechávám ladem, neb ji prý každý zná...

29. července 2005 Praha 4, 22.30 hod.

Je to již několik hodin, co podivná letadla, v ještě podivnějším množství, do chemtrails v zakletého přísvitu mrazivého Slunce dolétala a chemtrails v podobě zkřížené neuronové sítě, rozpouští vše v beznadějnou modře šedou směs polopropustného zrcadla.

Zdánlivě modrá, bezoblačná nebesa, se díky změně dopadového úhlu slunečních paprsků mění v hrozivě temné bouřkové oblaky. Aniž se cokoliv hnulo.

Přičemž, podle dílčích TV zpráv, rovnou z Německa a Rakouska, přinejmenším rychlostí 191 km/hod k nám spěchá uragán.

Nic takového se však neděje!

Vše se konalo pouze na úrovni změny barvy nebes!

A pokud bylo možno sledovat nějaký pohyb na nebesích, tak jen velmi sporadicky a v zanedbatelné úrovni (čímž vůbec nechci bagatelizovat ¾ minuty trvající větrnou smršť přicházející z temných nebes do oblastí kolem Chomutova, jež brala střechy a do omítek zasekávala střešní krytinu (?)! Uragán se pražské lokalitě nekonal.

Vše přicházelo z nebes a navracelo se většinou i zpět?

Nad našimi hlavami nehlučně blýskající se nebesa odhalovala jakási nová mračna, jež tam ještě před několika vteřinami vůbec nebyla a vlastně ani nemohla být.

Intenzita bezhlučných explozí se rychle navyšovala a čas od času se objevil i krátký oranžový blesk, mířící k zemi, doprovázený suchým zapraskáním, jež ani zdaleka nepřipomínal burácející hrom, jenž by logicky a v souladu s tisíciletými tradicemi měl zaznívat

Blesky získávaly i na světelné intenzitě a tu, když už byla neuronová síť bývalých chemtrails, zřejmě dostatečně oživena ionizaci, přichází nový, dosud nevídaný trik.

Z nebes nad Krčským údolím (vzdušnou čarou necelé čtyři kilometry od Nového hrádku u Kunratic), vystoupil oslepující záblesk a nehlučně míří k zemi. Ve výšce asi 400 metrů nad zemí téměř zaniká, až do následujícího okamžiku, kdy z chemtrails mračen, do téhož bodu, zamíří v podobě pravidelné pyramidy čtyři menší, stejně nehlučné blesky.

V tomtéž okamžiku se z několika, zřejmě přesně vybraných míst zmíněné pražské lokality (kde se již dříve rovněž objevovaly podobné nehlučné jevy), se zablesklo a jasně zářící a oči oslepující blesky naopak stoupají nehlučně vzhůru. Rovněž ve tvaru pyramidy, k podobně situovaným bleskům vycházejícím z nebes, aby se vrcholy zrcadlově setkaly právě v bodě nedávného mateřského blesku!

Dvě zcela, co do rozměru a okamžiku, totožné pyramidy, vytvořené z blesků stýkající se v jediném vrcholovém bodu. Jev, jenž by mohl být, zanedbáme-li jeho nepřirozené zabarvení a nehlučnost, považován za běžný. Ovšem pouze tehdy, pokud by se do omrzení, jak jsme postupem času seznali, neopakoval, co do podoby i co do místa výskytu.

Ale i to bych z hlediska logiky, či zákona pravděpodobnosti "jakž takž" unesl!

Pokračování děje nenechalo žádného z pozorovatelů na pochybách, že se jedná o jev zcela nebývalý a umělý.

V tentýž okamžik, kdy se čtveřice nebeských blesků propojila se čtveřicí blesků přicházejících ze širokého okolí Krčského údolí, pohasl mateřský blesk z nebes a z uzlu, kde se ještě před vteřinou propojovala se čtveřicí svých "nebeských dětí" (Dovolte mi prosím, vzhledem k mým mezerám ve vzdělání, ten příměr), vyrazila temně rudá ohnivá koule směrem k Vltavě. Když na pozadí ohnivé koule se objevila překrásně vyvedená sinusoida o značné velikosti a celkové délce 2π.

V tentýž okamžik se pomyslná oblaka osvětlila oranžově v přímce východ západ, aby letící koule zřejmě navýšila ionizaci určené dráhy v chemtrails. V následujícím okamžiku se objevil, v místě uzlu, v němž se všechny nehlučné blesky před několika málo okamžiky spojily a ze kterého vyletěla i ohnivá koule (v přímce východ - západ, 300 - 500 metrů nad hlubokým krčským údolím, podlouhlý oranžově žhnoucí válcovitý náboj. Podobný ohnivé plazmě, jež po kratičké prodlevě vystřelil po téže přímce, jež se zdála být součástí právě vytvořené trajektorie. Podobající se snad neuronové síti lidského mozku.

V jisté fázi letu se pohyboval náboj rychlostmi hodnými relativistických seancí.

Opakuji - přírodní (?) jev s relativistickými tendencemi!

Stále by bylo možno ještě tvrdit, že invence a umění přírodních sil jsou nevyčerpatelnými zdroji inspirujícími lidské poznání.

Pokud by se téhož pozdního večera, na stejném místě, do nejmenších podrobností, neopakovala tato neobyčejná podívaná, ještě nejméně desetkrát. Včetně krásně vyvedených sinusoid!

Zcela odlišným jevem se zdají být nehlučné kulové záblesky na nočním nebi.

Vysoko energetický chemický laser ATL (Advanced Tactical Laser) US provenience ustavený na palubě letadla S-135 Herkules. První bojovou prověrkou prošel 13. července 2009. Výzkumy využití laseru v bojových podmínkách započali roku 1970. V roce 2002 - 2006 vyústily zkoušky a testování do úrovně zařazení ATL do US zbraňových systémů.

(Zpracováno podle pravda.ru)

Byl ATL testován i nad územím ČR? V čase nehlučných kulových výbuchů, často pozorovaných po celé ČR na noční obloze. Nebo je podstata, či princip tohoto podivného jevu prakticky fotonový jev. Čímsi, (možná Jupiterem) emitované svazky elektronů se při nárazu na vzdušný obal, či ochranné magnetické pole Země "vybijí" ve formě masivní skrumáže fotonů.

Této fabulaci neodpovídá hned několik pozorovaných skutečností. Jednotlivá centra nehlučných kulových záblesků jsou konstantní v ose x, y, z.. Přičemž množství těchto center je velké a nerovnoměrně rozprostřené po celé nebeské kupoli. Přičemž bylo dvakrát pozorováno, při zvláště intenzivním záblesku, že se nedaleko, spíše v bezprostřední blízkosti, nachází nehybný velký objekt velmi podivně složité konstrukce, k němuž v tom čase i později, nevysvětlitelně směřovaly té noci některé chemtrails letouny.

Bohužel, vteřinové záblesky osvětlující tentokráte nehybné obří těleso, z části skryté mraky, nedal pozorovateli příliš šanci upřesnit, co to vlastně viděl. A tak nezbývá, než konstatovat, že se jednalo "o náhodnou hru příliš intenzivního světla a stínu". K témuž poznamenávám, že od laserových ataků používá pozorovatel i na noční pozorování antireflexní, ale zejména i jinak ochranné protisluneční brýle.

Po návratu na druhý den do Prahy pak byly v pozdním večeru ještě tři hodiny pozorovány zvláště silné světelné exploze, které zřejmě způsobily na druhý den slepotu pozorovatele (nezvykle rychle postupující, když ještě téhož dne oční lékař označil velmi pokročilou slepotu za běžný šedý zákal kombinovaný se zeleným).

K témuž fenoménu světelných kulových záblesků, s konstantním centry ustavenými v ose x, y, z, již jen tolik, že je již pozorujeme pěknou řádku let.

Nejsou to blesky. Tedy všeobecně známé jevy, vybuzené na podstatě, již popsaného elektrického, či elektromagnetického výboje.

Jiným jevem světelným, který nehlučně vysublimoval na nedaleké komunikaci (vzdálené cca 5 metrů) a tenkým paprskem, necelých půl metru ode mne, "opravil" skrz uzavřené okno léta špatný kontakt na svítidlu kuchyňské linky (která se po letech konečně rozsvítila), byl nehlučný vteřinový "výboj" zdánlivě stabilní stříbrné koule o průměru cca 2,5 metrů, jež vysublimovala na zmíněné komunikaci po několikerém "varování" jednoduché elektronické závory (brány), kterou jsme si v rámci příslušné legrace ustavili někde poblíž.

Vícekrát jsme se s pseudoelektronickou závorou, ani "nočním viděním" neodvážili do "hněvajících nebes" šťourat. Zvláště, když se hejno statných "hlídacích sršáňů" prozatím jeví, jako vysoce efektivní systém.

Alespoň do té doby, než přijdu na to, jak se jich zbavit, nebo až se mi začne stýskat.

konec
Blýskání na lepší časy.... 1.část
Hromy a blesky.... 2.část
Blesky? Blýskavice? Podraz...... 3.část


Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2037 hl.)
 
Ne (1303 hl.)
 
Možná (1320 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4660

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0