| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://youtu.be/7y7dOBAH6TI


Hon na vystražené zajíce...
Vydáno dne 14. 05. 2011 (3270 přečtení)

Stále nás kouří, jak vyklepané "partyzánky"...

Jsou šílení, nebo to jen tak hrají...

Mnohdy nenalézám slov. Sečtu-li všechna pro i proti. Nejsou-li šílení, pak jednoznačně podléhají dojmu svých fikcí, že jsme nedostateční a zanedbatelní v uměle vykonstruovaném procesu, jenž se zdá být ještě šílenější, než se zdají být ti výše jmenovaní.
Neboť výčet zlomyslností schválených a nadále i připravovaných, co "pravé" zákony, těmi co si pravděpodobně hrají na neškodně podroužené šílence, je již natolik vadný, že se zdá, jakoby Někým nebyla povolena jiná, než zcestná alternativa.
Nebo... Ve své nenasytné pa?ravosti usilují jen o to, abychom k právě budované virtuální realitě, očividně usilující o náš zánik, radostně mlčeli.
Předev?ím: Nejsme zajíci!...s neurčitostí možné vývojové varianty

© Zdeněk Patrick - Praha 2011
Glosy

Hon na zajíce se velmi podobá taktice, kterou kdysi použili Pragitae (V časech knížete Neklana) při předem smluvené ordální bitvě v Turče, aby pod vedením Stýry (z řad bogastýrů sídlicích v Sedlci) rozhodl boží soud (ordální souboj):

Kní?e Vlastislav po cílených neshodách, iniciovaných Karlem Velikým, vybídl Neklana k ordálnímu a rozhodujícímu boji na ordálním poli v Tursku, kam se samozřejmě dostavil v několikanásobné přesile. Na pokyn Stýry část Pragitae, očividně niššího počtu, neboť část družiny byla vázaná možnou obranou Vy?ehradu a okolí, měla při zapadajícím Slunci obcházet s obzvláště vyle?těnými zbraněmi vrch, na kterém Stýra rozmístil podstatnou část svých bojovníků, aby jejich zvláště ?vyle?těné zbraně hladovící ?po krvi nepřítele? ?házely? odlesk a blýskání, jakoby nově a nově přicházejících posil. Zatímco druhá družina obe?la nepřítele, jenž stál na návrší s lesem v zádech, aby v čase útoku bužila vší silou do stromů a jekotem, či hlasitým mručením dávala najevo, že proti Vlastislavovu vojsku tentokráte vybíhají i lesní netvorové a skřítci. Vypužtění havrani, sokoli a orlové, ?těkající psi a řev válečníků vytvořily neuvěřitelnou zvukovou kulisu, která spoluvytvářela dojem neobyčejné, avšak nepravdivé početní přesily Stýrových vojsk.
Výsledek je dodnes patrný: Přemyslovci, si udrželi své postavení a Vlastislav podlehl.

Hon na zajíce, koroptve a ba?anty se řídí stejným pravidlem: Zatímco lovci se v pohodlí baví, nadháněči, buší větvemi do všeho, co je k mání, aby vytvářeli stejně neuvěřitelnou kulisu zaječí apokalypsy. Posílenou o bužení na bubínky, pískáním na pí??alky a houkáním rohů všeho druhu.

A zající? Zmatení, neboť nechápající, v hojném počtu vybíhali vstříc své zkáze, pohodlně usazené, mnohdy i předčasně oslavující hojný lov.

Znovu, v této milé souvislosti, oprá?ím i svoji obstaro?ní databázi: Podobnou taktiku, skrze ?dobové mediální? haražení, česnek a temné údery bojových tympánů, řev vojsk, používali i egyptští faraónové. A tak, zatímco mnozí egyptští vojáci, při pohledu na nepřítele, řvali strachy, ostatní nudící se v zadních pozicích, se mylně domnívali, že ti v předních řádách řvou krvelačnou nedočkavostí, takže pilně řvali stejně silně, možná i odvá?ně. Přičemž tlačili na přední řady před sebou. Což v předních řadách způsobilo neobyčejný poprask a tak o to více řvaly strachy, jak se nedobrovolně blížily k vyčkávajícímu nepříteli, jehož přední řady rovněž již řičely strachy, při obapolném vědomí, že nepřítel je zblízka ještě strašnější, než se zdál být ještě před malou chvilkou.

Pohromy, zemětřesení, radioaktivní Japonsko, humanitární bombardování, dávno mrtví vůdci All kejdy, další světová válka, místní násilníci a lidojedi, hluk a řev kamionové dopravy na účelově vykotlaných komunikacích, zdra?ování, chystané i dávno pro?lé laboratorní nákazy, mediální přenosy z poslaneckého ?apitó (vyplývající do marnosti a bezmoci) atd? atd? atd? Vše mimořádně nasíleno mediálními borci, ustavičně bušícími do našich nebohých hlav (I za pomoci marně zesílených debilních reklam.). I skrze seriály dokonale prezentující stav nejen lokálního, ale zejména špičkového světového mangmentu. Navíc vše prokombinováno zvuky, pazvuky, nestřídmými skřeky, rámusem, rachotem, či duněním všech možných technických a elektronických aparatur, na pozadí matrixové sítě. S různě vykonstruovanými konci světa, Doomsdays, či nekonečnými hrami pitomců na Armagedon, či Apokalypsu, když hraniční rok 2012 mayské pohromy, kupodivu proběhne nečekaně prý již roku 2011. neboť Tvůrci zřejmě posílení uspěchem zkužebního "Sestoupení svatého ducha", které proběhlo s jistým předstihem v Africe: Ve spojení s vra?děním úředně, skrze vůli OSN, očipovanými, tedy i snadněji rozeznatelnými obětmi.

A aby se to nepletlo: Prý již zítra, či včera, dokonce i na Internetu a facebooku přistanou ti, co jsou zde již tisíce a tisíce let, ačkoliv je nikdo neviděl. Jiní prý opět, jako za časů vyvra?děné sekty ?Sluneční brány?, přicházejí pry skryti, tentokráte za kometou Elenin (* Lenin, ?*?, čteno ?E? značí sumerské označení božské bytosti.).

A tak bystří mediální VIP promy?leně buší na své veškeré válečné tympány, aby pilně naslouchající servisní služby určily, jak hlasitou internetí odezvu, systematickým bužením lze vyprovokovat jednak skrze TV, jednak skrze Inet... A zda je již dostatečně veliká k spužtění "Akce". Není-li, pak je potřebné mediální bužení do našich hlav ještě více nasílit.

A hle, Internetové gorily na válečné stezce, již opět buší do svých prsou, co válečné tympány, aby vzápětí vytáhly obehranou predikci pohrom, jež prý mají postihnout tentokráte Řím. Zmatení obyvatelé skutečně opoužtějí město a prchají, jako vydě?ení zající do pomyslného bezpečí...

V?e, co jsem kdy napsal, co jsem kdy řekl, se mělo blížit co nejvíce k objektivní pravdě: Aniž jsem viděl, cokoliv, co by připomínalo hordy zlých, či naopak hodných mimozemců.

Ačkoliv jsem ?na tvrdo? přesvědčen o mnohosti světů, různých forem duchovního i fyzického života, nedaleko, ale i v hlubokém vesmíru.
Nenechme se vyprovokovat, abychom nedopadli jako vypla?ení zajíci. Násilí není programem lidského ducha (Pokud nejsme přinuceni hájit svůj holý život, či životy svých rodin.). Myslím si?

Nevybíhejme jako vypla?ení zajíci. A navíc právě tehdy, je - li Sebranka v časové tísni. I když nadháněči o to zuřivěji tlučou do válečných štítů.

Dálkově spravováni ří?í Zla.

Předev?ím: Nejsme zajíci!Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1949 hl.)
 
Ne (1268 hl.)
 
Možná (1216 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4433

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0