| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://youtu.be/7y7dOBAH6TI


Již nic, co není dobré...
Vydáno dne 06. 10. 2010 (3074 přečtení)

Motto: již nějakou chvíli nejsou skuteční jasnovidci schopni vidět do budoucnosti, jako by nosná vlna, kterou používali pro projekci a přechod dopředu, chyběla - což skutečně chybí. Základní časová linie staré reality, a jejích alternativ, prostě vyschla. Říká dosud čtivý osud.czPane!... život je stále krásný skrze lid v?ude kolem!

Zdeněk Patrick- Praha 2010

Věřím: Tak jako nemů?eme být úplně dobří a dokonalí, nemů?eme být ani zcela špatní... Pane, tak jako jsem Tě hledal pod listím i kaménky a neviděl, prosím i nyní: již nic, co není dobré pro moji rodnou zemi a planetu.

Zlatý řez platný pro celou přírodu odrážející se v přirozenosti lidského vjemu platí i pro veškeré konání lidské bytosti. Poměr činů s očekávanou odezvou musí být vždy v souladu a v příslušném poměru. Když hlavním arbitrem posuzování je individuální odraz činů a odpovědí v mysli, průběžně iniciovaného soukromého Soudného dne. Kdysi, možná ještě nedávno, jsme této vymo?enosti říkávali svědomí. Z téhož důvodu jakýkoliv nedobrý čin není zlatým řezem. Ačkoliv to všichni přítomní (bez výjimky) velmi silně poci?ují, jako bezduché prázdno, mnozí z nás se snaží vytvořený nesoulad v sobě potlačit únikem do svého nejniternějšího světa, jiní vytěsňují nedobrý pocit setkáním se s Bohem, část se snaží naopak navýšit, či vytěsnit nedobrý pocit činem dalším. Stejně, nebo více nepovedeným. A tak stejně bláznivým, jako nesmyslným.

Jako je kvítí svým tvarem přizpůsobeno malým včelkám i větším čmelákům, velké lístky uspořádány tvarem, aby nestínily menším při sběru životní energie, přesně tak se v celém kosmu snaží hmota zaujmout nejmenší možnou plochu, se schopností vstřebat, co nejvíce energie v optimalizaci projeveného výkonu, tak nemohou nedobré činy do nekonečna stínit příchozí životní energii.

Představa, že téměř vyhubené včely, místo nezákonného opylování, poslouží při hledání min, je stejné zoufalství, jako smy?lení pachatelé, jejichž image slouží k PR přípravě otroků a následnému vzájemnému zabíjení. S cílem na poslední chvíli se obohatit a urvat kus zbývajícího zlata, či naopak užít si dosytosti bolestí nepřítele a krvavého násilí. Přičemž posvátná dogmata nahradí vytěsněné svědomí. Průnik nevyzpytatelných činů, kterých jsme dnes svědky, lze bez nadsázky nazvat soukromým Soudným dnem každého z nás. Když průvodní obžalovací spis mlčky řve obvinění skrze utr?ené dětské obličeje. Le?ící v pouličním bahně nedaleko škol, kde se měla dětská duše vzdělávat a vzkvétat.

Vznikající nerovnováha, nemající se zlatým řezem nic společného, je pro okolní prostor, svojí negací přirozených zákonů, naprosto energeticky neúnosná. Myslím si.

Když spotřební průmysl, zadlužování skrze ?mírování, výstavba Hitlerových dálnic, ropná katastrofa, uměle vybuzené krize, či smrtící nákazy jsou jen ničemnou kamuflá?í vyhlá?ených posvátných dogmat, které jsou nám předkládány, co zákony. Ačkoliv jsou prostou úmluvou gangsterů a jejich příznivců.
Neboť z pohledu přírodních zákonů vůbec nezále?í, zda na Zemi zůstane několik milionů, či miliard. Jediné na čem zále?í je přirozená rovnováha systému

Z téhož i jiného důvodu jsou smý?lenkami mediálně silně protě?ované teorie o Konci světa (Doomsday). Nemluvě o báchorkách na téma: ?O skutečných jasnovidcích schopných vidět do budoucnosti, kteří do ní nikdy neviděli a nemohli vidět. Jen ?vatlali, nebo odvozovali od příznaků napasovaných na děje minulé. Jakkoliv právě příznaky jednoznačně určují možné body budoucnosti. Pokud je společnost zdravá. Neinfikovaná např. pracovitými nástroji a hlásnými troubami dávných mimozemských ?osvoboditelů", kteří se prý chystají sestoupit z vysokých nebes. A to až tak netrpělivě, že již dnes, s dostatečným předstihem, připravují obzvláště servilní deprivanté úřady a špičkově chutné úředníky pro ?Zvlá?tní dobré ráno? aneb ?Posezení s mimozemci při ranním menuž.).

Prozatím jsme stále zde, skrze předky vyzbrojeni trpělivostí, láskou, city, emocemi, svobodnou vůlí rozhodovat se a tajnou i zjevně projevenou vírou ve Spravedlnost. Tedy příliš positivně energeticky naladěni. až tak jednoduché by to tedy nebylo. Pokud již nedovolíme nic podobného 11. září. Kdyby bylo, dávno by, nikoli zástupně skrze nastrčené deprivanty, osobně přiklusali i do studií a na lidu nezávislých TV?Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1949 hl.)
 
Ne (1268 hl.)
 
Možná (1216 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4433

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0