| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://svycarska-demokracie.cz/


Jako vždy před tím i poté,
Vydáno dne 29. 01. 2010 (2612 přečtení)

Je to divné, divné, divné? Jaké máme kouzelníky v předvídání budoucnosti (Povšimněte si prosím datumu):

24. července 2001 ČT1

Zasedala vojenská rada České republiky, aby řežila skutečnost, že za půl roku bude 5 milionů obyvatel České republiky zasaženo smrtelnou panepidemií s průběhem připomínající velmi těžkou chřipku.... postrádám vysvětlení a rozumný rozpis skutečných příčin.?

glosy © Zdeněl Patrick - 2010 Praha

Stále mi chybí rozumné vysvětlení proč, přes předchozí mediální hysterii, mnoha četná, ale i dominantní listopadová varování hlavního hygienika a ministryně zdravotnictví o "v ČR gradující smrtící panepidemii prasečí chřipky", byly z naší vlasti odesílány na studijní pobyty skupiny dětí a mláde?e, či pořádány hromadné zájezdy přímo do nejnebezpečnějších center nákazy. Aby se tyto studijní mise vracely infikované viry smrtící nákazy?

Jakkoliv hysterická media, slibně ze dne na den, radostně navy?ovala počty naka?ených a mrtvých po celém světě, v čase, kdy se právě rozjí?děl další slibný byznis (biochembyz) s podivnými firmami a ještě podivnějšími očkovacími látkami, které nebyly očkovacími látkami, nýbrž smrtícím prostředkem, dodnes stále postrádám jakékoli rozumné vysvětlení, či rozumný výčet důvodů takových neuvážených výletů, přičemž do neúplného výčtu všech podivností, uvážíme-li možnou záva?nost veškerých souvislostí, mi chybí:

Jména těch institucí a jednotlivců, kteří tyto tak veledůle?ité studijní pobyty nabídkami inspirovali a v čase nebezpečně šířící se smrtící nákazy i praktikovali. V časech kdy praseší chřipka" byla hystericky nasílována v mediálně podobě téměř "divého krvelačného exota", jakkoliv z varovných slov hlavního hygienika jasně vyplývalo, že právě vrcholící panepidemie smrtící nákazy, možná povede i v ČR k vyhlá?ení zvláštního re?imu. S vyjímečnými zákony. Tehdy musí být i idiotovi jasné, o jak vysoké nebezpečí kráčí při vycestování přímo do centra ?morové nákazy.?

Z téhož důvodu postrádám přesné a podle zemí rozepsané počty naka?ených vracejících se: z USA, Velké Britanie, Německa, či Kypru atd. Včetně přesně vyčleněného počtu již očkovaných. A bude-li to nutné: včetně jmen naka?ených a obětí.

Uvá?íme-li navíc, že prezident Spojených států vyhlásil stav nouze, který na občanech nezávislá TV označila za vyhlá?ení vyjímečného stavu (stanného práva), pak není jasné, jakým způsobem mohli projít občané ČR naka?eni smrtícím virem, skrze nasílenou letištní US ostrahu a odesláni zpět do vlasti. Dílem odchyceni na letišti, dílem ponechání bez povšimnutí?

Buď se jedná o podvod neuvěřitelné úrovně, pak na občanech ČR nezávislá TV úmyslně ?ířila popla?né správy o vyhlá?ení stanného práva v USA (Vyjímečného stavu).

Jako vždy se mohu mýlit, zejména v čase bobtnajících zkreslených informací: Když zásadní informace jsou tutlány, a bezvýznamné povy?ovány do úrovně panepidemické globalohřevistické hysterie s možností koordinovaně vyhlásit po celém božím světě zvláštní válečné zákony.

Pak by stálo pře?etřit veškeré související činnosti všech zúčastněných. Proto, zřejmě i marně, vyzývám ministra pro všeobecné blaho lidu, aby poprve smysluplně použil své odborníky s mikrovlnnou technikou: ??mírovat a odposlouchávat?, k monitorování podivných činností nejen prostých global-oteplovačů a global-?iřitelů smrtících nákaz, ale i TOP Humanitárních bombardérů.

Ale i těch, kteří nám předkládají k zaplacení svoje dluhy a navíc se drze podílejí na dalším drancování životních úspor občanů ČR i naší rodné vlasti.

Z téhož důvodu, jako občan ČR, vítám iniciativu vrchního velitele ozbrojených sil ČR a prezidenta ČR pana Václava Klauze a jako občan ČR jej v těchto krocích podporuji.

Přičemž jeho myšlenku o očkování všech členů vlády před očima poslanců a senátorů a kamer, bych si dovolil roz?ířit o po?adavek: očkovat je náhodně vybranou ?vakcinouž firmy, kterou měli připravenou pro občany ČR.

Pro pana hlavního hygienika a pí. ministryni zdravotnictví si prosím - mohu-li, původní vakcinu firmy Baxter. Přičemž očkování 17 členů vlády ?před našima očima a kamerami, bych rozšířil o všechny členy poslanecké sněmovny a senátu a navíc i mezi Čechy, Moravany a Slezany velmi oblíbené vrcholné leadry všech politických stran a nátlakových uskupení, když dozajista nebude problémem, a zde opět prosím o speciální vakcinu firmy Baxter, naočkovat celouž říkám celičkou výtahovou stranu Zelených. Přičemž jednu zcela speciální prosím i pro pana Pavla, Velkého kouzelníka a revitalizátora karet Pra?ana.

Je to divné, divné, divné? Jaké máme kouzelníky i v předvídání budoucnosti (Povšimněte si prosím datumu):

24. července 2001 ČT1

Zasedala vojenská rada České republiky, aby řežila skutečnost, že za půl roku bude 5 milionů obyvatel České republiky zasaženo smrtelnou panepidemií s průběhem připomínající velmi těžkou chřipku.


Dopis prezidenta ČR hlavnímu hygienikovi v souvislosti s povinným očkováním vojáků


Mimořádné zasedání Bezpečnostní rady státu


Nedávné nabádání k fašistickému puči...
Opakování je matka moudrosti
Dělit nedělitelné
Jak lehce eliminovat domorodce...

Poznámky pod čarou:

(http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/190594-bin-ladin-obvinil-usa-ze-zmen-klimatu-a-chce-potopit-dolar.html

(glosa: Možná se jen jedná o výpotek sna?ivého prostituta):

Jakkoliv již všichni víme, že víme a dolar je již dávno potopen, mýlili jsme se: Z novinového titulku se dovídáme podstatu celé pravdy, kterou mistři NVO před námi ?etrně tajili: Neexistující Bin Ládin, strůjce všeho našeho zla, obvinil USA ze změn klimatu a chce potopit dolar: (http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/190594-bin-ladin-obvinil-usa-ze-zmen-klimatu-a-chce-potopit-dolar.html).

Z téhož pak jasně vyplývá obří čertovo kopyto: Kdo by sváděl na mistry tajné globalizátory (zákrytně NVO) změny klimatu, projevující se zamětřeseními poblíž bohatých lo?isek nafty, z omezování svobod a globálního navy?ování daní z počtu zubů kvůli globálnímu oteplování, se buď přímo rouhá nejvyšším i přidruženým celebritám NVO, nebo je... A je to jasné... Nebezpečným bin Ladinovým agentem - teroristou určeným k nasíleným výslechům a vaporizaci.

Pokud nebude použit on a jeho rodina na náhradní díly.

Nebo... Minimálně, jak je v v krypto neokons fašisticko komunisticky orientované pididomovině (zkráceně Tití?istanu) zvykem označovat jiný, než vynucený názor: Nevzdělaným komunistou, jenž se skrze své pomýlené názory sám odsoudil k vaporizaci.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1959 hl.)
 
Ne (1277 hl.)
 
Možná (1228 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4464

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0