| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://youtu.be/7y7dOBAH6TI


Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil...
Vydáno dne 21. 06. 2007 (3300 přečtení)Doktrína o závěrečné kapitole naší naučené slepoty a hluchoty

© dmk - 2007 Praha

Janova Apokalypsa (závěrečná část ?Nového zákona?) je, co se obsahu týče, stejně vyjímečná, jako pochmurná.

Jakkoliv je součástí křesťanské Bible, její text uvádí i okrajově zasvěceného čtenáře v ú?as.
Hned z několika důvodů, přičemž některé z nich lze pojmenovat poměrně jasně:
Nepřesně přesně specifikovaná Entita, pro níž je čas relativním vektorem, vyhodnocuje minulost, relativní současnost i vzdálenou budoucnost.
V hodnocení budoucnosti, jakkoliv příliš nezabíhá do technických detailů, jmenuje dominantní příznaky, jež budou pro daný časový interval charakteristické.
Do určitého vývojového stupně všeobecné devastace má lidstvo stále ještě možnost všeobecné nápravy.
Mezi jednotlivými etapami stupňujícího průšvihu (jeho? křivka shodou okolností naprosto přesně kopíruje např. fyzikálně mechanické opotřebení součástí, či řezných nástrojů), jsou jisté časové prodlevy s možností nápravy. Křivka průšvihu dlouhodobě narůstá relativně velmi mírně.
Až do bodu, za ním? již není návratu.
V?eobecná devastace za tímto bodem je nevratná
I kdybychom se prý ?postavili na hlavuž.

Následný lavinovitý nárůst kumulujících se průšvihů se, ve velmi krátkém čase, mění v závěrečné strmé vystupňování nově vygenerovaných souvzta?ností končící nekontrolovatelným zánikem namáhaného systému. V případě Janovy apokalyptické vize, všeho, co si lidstvo v průběhu časů přivlastnilo, či na čem si kdy zakládalo.

Stejným způsobem by však probíhala i invaze velmi nepřátelské a zuřivě běsnící mimozemské entity.
Suže konstatuji, že celkový dojem by vyzníval tak, že jen my sami jsme strůjci svého nemilého údělu.
Jakkoliv jsme nehnuli ani prstíkem, neřku-li brvou.
Co? však neodporuje možnosti globálního spiknutí za přímé asistence sil z temných nebes. Když osvědčené ?ismy? by radostně, zejména pragmaticky. vypomáhali. Pod vidinou zjevně podezřelé vyvolenosti a odměny pře?ití. Což opět nikterak neodporuje textu Janovy Apokalypsy, který (jak již řečeno) s takovou asistencí i počítá.
Jakkoliv hlavní protagonista Nového zákona má přesné informace, jedinou schůdnou alternativou se jeví, vzhledem k přesně definovanému dramatickému závěru, pouze postkatastrofická záchrana těch, jejichž duch touží po splynutí se zákony Univerza.
Zní to sice velmi nadneseně, zejména pro ty, kteří věří, že relativita času, neviditelnost, či duchovní svět jsou prostinké lidové pověry hodné zavržení, nicméně ani pragmatický materialismus není lékem.
Naopak. Společně s potlačováním práv a svobod, celá desetiletí připravovanou kamerizací a zločinnou čipizací, jež společně s celosvětově přikázanou bezhotovostní platbou hrozivě naplňují dominantní část Janovy Apokalypsy, tajnými i netajnými koncentráčními tábory, zákony povolujícími nasílené výslechy (tedy surové mučení), respektive naší naučenou nevědomostí, jsou jedinečnými ukazateli směru, kam se skutečně řítíme.
Ten, jenž inspiroval Jana & his Team, se podle věrohodných příznaků nejen pohyboval časem, ale ovlivňoval dění na celé naší planetě.
Zcela určitě nezanedbal ani rozšíření biblických textů do celého světa.
Co? na samém počátku byl nadlidský a zdánlivě neře?itelný úkol.
Ale povedlo se!

A tak na konci časů kupodivu nebude nikoho, kdo by mohl po pravdě říci: ?Nevěděl jsem, neviděl jsem, nesly?el jsem??

To samo o sobě, může být velmi podezřelé!
Přinejmenším s příznačným a přesným popisem událostí, které církevní otcové i nadále hodlají vnímat jen v alegorickém pojetí.
Proti minulým generacím má ta současná, zcela jedinečnou, nicméně nezáviděníhodnou výhodu. Zdá se totiž, že urychleně mizející realita dne?ních dní, kdy skutečné děje jsou zamlčovány a nahrazovány prosazováním zvráceností a multimediální fikcí, překročila svůj ?Rubikon.?
Jakkoliv se zdá, že se spíše jedná o apokalyptickou hru s cílem zjistit, který Mesiáš je ten pravý.
Pokud však porovnáte reálné děje s biblickými texty, pak pouze notorický ignorant by se mohl domnívat, že uměle vyvolaná ?reality show? relativně nedávno nepřekročila všechny povolené limity.
Je?tě jedna pozoruhodnost se objevila mezi námi. Jakkoliv globalizovaně zaváděný systém věcí, sám střihnutý neopohanstvím a pragmatickým satanismem, zdánlivě rozpolceně prosazuje evropskou jednotu, mnohdy i pod církevními prapory a oprá?enými doktrínami křížových výprav (viz nedávné provokativní vystoupení současného papeže Ratzingera v Řezně), systémovou prevencí i účelovým slovníkem Svatého oficia z dob ?honů na čarodějnice?, mediálně masíruje zbytek světa doktrínami o nebezpečných sektách, které nezákonně šíří teze Janovy Apokalypsy.
Nejásám však ani nad sektami, ale ani nad účelově servilními úředníky!Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1949 hl.)
 
Ne (1268 hl.)
 
Možná (1216 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4433

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0