Černá mše?

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 07. 08. 2009... na podzim roku 2009?

Glosy© dmk - Praha 2009

Věrohodné příznaky naplňují obavy, že v souladu s nepříčetnými rozhodnutími tzv. světových elit, v plném souladu s potřebami podivného klubu ateisticko - religiozního konglomerátu materialistických satanistů, dospěl vývoj bezbřehého a šíleného voluntarismu do svého dominantního, tedy jednoznačně jednoho z kritických bodů. Vše obohaceno v široké škále destruktivních činností aktivitami systémových nádeníků, domnívajících se, že obdrží za svojí snahu pokoutní výjimku a milost k možnému přežití v časech vědecky vygenerované tragedie.

Zatímco šílené samozvané elity rozeznávají výjimky pouze ve svůj prospěch, obsah slůvek "lidství", "pravda" "milost" je pro ně již z dávna zcela bezobsažný blábol. Takže? Co nevidět přivítáme systémové nádeníky mezi námi. až se tak stane, přivítejme je mírně (bude-li vůbec kdo z nás určen Prozřetelností k přežití.), neboť se jen snažili zachránit svojí kůži, možná své děti. Možná jen doufali v sílu tvrdé měny a zlata.

Nemějme jim to za zlé.

Netuší, že mají být předhozeni zuřivým masám na tupé vidle, v čase nevydaření podivné varianty, jako "viníci". Moloch již netrpělivě a zuřivě poklusává kolem sofistikovaně připravovaného obětiště. Trpělivě konejšen nadšeným vřískotem mediálních bestií.

Poslední "smrtelná nákaza" má být, ve svých vysoce vědeckých důsledcích (v případě opětného neúspěchu), prosazována tentokráte celou škálou podrazů, včetně silových prostředků, aby původně zamýšlený projekt konečně dozrál do zamýšlené podoby.

Vyvraždit 95 % veškeré lidské populace?

Zbytek zotročit skrze čipy, Šmírovací a mikrovlnné donucovací technologie, jež jsou, použiji-li mírného označení: Neuvěřitelně zhůvěřilé! Nicméně tu a tam, pak všude. Z počátku plíživě, pak zcela zjevně ukrajující beztak již okleštěné svobody.

Jakkoliv známe jména pravých původců, i doktríny těchto zrůdných Zhovad, opět můžeme jen smutně konstatovat, že manipulacemi přesahují rámec kdy myslitelného. Aby lehkým, téměř tanečním krokem, vítězně překročili mrtvolu svého dávného vůdce Adolfa.

Nad očekávání prosazují své zrůdné činy tak snadno, jak bychom ještě před dvaceti lety, v časech končící a počínající totality, ani ve zlém snu nepředpokládali. Pokud kdy vůbec.

A když druhá bída odchází, již je tu další? V nejodpornější logice, jež kdy viděl tento svět: S postihy za pravdu. Vykonanými s předstihem, ještě před spácháním odporného "zločinu závadného myšlení" (Thought_Crime), protože na konci nesmí zůstat očitých žalobců, aniž má být připužštěn rozum a svědomí zbývajících.

Aby "svaté mimozemské děti" bez ohrožení a jakéhokoliv odporu slavně sestoupily z nebes a převzaly od svých slouhů vládu nad planetou?

Související odkazy na jiné stránky:baudysjr.blog.respekt.cz

Autor: Baudyš jun.
Konec hry (Endgame 1)baudysjr.blog.respekt.cz

Autor: Baudyš jun.
Konec hry (Endgame 2)Dýmající zrcadlo smit.wz.cz

Autor: Zdeněk Patrick
Další hysterická nákaza?www.zvedavec.org

Autor: Vladimír Stwora
Španělská chřipka očkováním?www.matrix-2001.cz

Autor: Tom Burghardt
Odkud přicházejí rfid čipy? 1www.matrix-2001.cz

Autor: Tom Burghardt
Odkud přicházejí rfid čipy? 2www.osud.cz

Autor: Jiří Mašek
Vedlejší účinky vakcíny: "Naše vakcína má závažné vedlejší účinky a možná někoho z vás i usmrtí," říkají nyní elity. "Ale prosíme, buďte shovívaví, nežalujte nás!"www.osud.cz

Autor: Jiří Mašek
Dárkové balení k očkování: Skvalenwww.novinky.cz

Autor: Ios, BBC, Právo
Usmrceno: 21 bezdomovců?Dýmající zrcadlo smit.wz.cz

Autor: Zdeněk Patrick
Janova Apokalypsa


Pane, hledal jsem Tě pod listím i pod kaménky. Hledal jsem Tě téměř všude.

Ty víš?

Zda-li, za připravované Hekatomby a podzimní Černou mši v mé rodné zemi, i zemích nejbližších, či naopak vzdálených, vezmou Strůjci svoji zaslouženou odplatu?