Záhady, které mi stále vrtají hlavou

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Mobing a elektroninický harassment, Vydáno dne: 11. 05. 2007

Mimo těch, které si prozatím nepošeptám ani do vlastního ucha! Natož agentu monitorujícímu hladinu mých nálad sofistikovanou elektronikou, či provádí-li mobing se stejným zanícenímZáhady, jež mi stále vrtají hlavou.

Glosy © Zdeněk Patrick - 1994 - 2007 Praha

Janova Apokalypsa:

Přestože neznámí autoři v daleké minulosti (cca 80 ař 120 n.l.) popisují reálné jevy projektu v daleké budoucnosti, jemuž se naopak vědomě snaží Uskupení s nekalými úmysly přizpůsobit sebemenší detaily uměle vyvolané a zákeřnými silovými prostředky vnucované virtuální reality, pak se pro mne stává záhadou nikoli Janova Vize, jako spíše skutečnost, že se dějům Janovy Apokalypsy již nepřibližujeme.

Věrohodné příznaky totiž potvrzují, že v predikovaném průšvihu již jistý časový interval bezprecedentně "lítáme".

Byť s jistými nepřesnostmi, jež naopak signalizují, že kdosi zneužívá silného náboje, jimž víra bezesporu je.

To ovšem nemění nic na faktu, že jsme predikovanému průšvihu mnohem blíže, než by nám bylo milé!

A je zcela lhostejné, zda jsem ateista, neopohan, či věřící.

Všeobecné povědomí všech zúčastněných neobyčejně servilně přijímá veškeré znaky otroctví popisované v Janově Apokalypse. Lhostejno, zda se jedná o materialisty, satanistické pohlaváry, velekněze pochybných doktrín, či zbožné mnichy.

Někdy se nemohu zbavit neodbytného dojmu, že se jedná jen o prostý průzkum bojem s nedozírným dosahem!

Zjistit, jak to s těmi Mesiáši vlastně je?

Nejvíce se blíží souhrn průšvihů a příznaků nenormality sofistikované anexi naši planety. Za účinné pomoci hlupáků a domorodých náčelníků.

Měsíc: Jeho původ, utajovaní odvrácené strany, ukončení letů na Měsíc a překreslování fotografii agenty NASA, rozhodující vliv na mnohé dominantní jevy na Zemi, včetně rozmnožovacího fenoménu všech zúčastněných. Na ještě včera nejplodnější planetě.

Jakou roli sehrával Měsíc v minulosti (uvažujeme-li spisy staré Indie psané sanskrtem) a jakou má v současnosti (uvážíme-li vše ve stínu nového honu na čarodějnice a ostatní krajní extrémisty)!

Slávové, včetně skutečné historie českých a moravských kmenů. Nemám tím na mysli vydrmolenou dějepravu v souladu s rytmy Östereich-Ugarn techna a eurohitu "Zachovej nám Hospodine Císaře pána a jeho rodinu?", či nesouvislé blekotání o nejisté starověrecké minulosti. Jakoby Slávové vysublimovali zničehož nic.

Utajování skutečností, které již přestoupilo přijatelné meze sounáležitosti a praktikuje hru na odkapávání čistých mezipravd a lží.

Posmrtné vynálezy velkého plagiatora Einsteina

Vimanika Šástra (O níž přední český odborník na sanskrt a okolí tvrdí, že neexistuje, přesto že překlady kolují po Internetu. Záhadou je vlastně celá zuřivě utajovaná minulost, a ještě zjevněji deptaná pravda současnosti.

Svobodné volby v ČR , když "svobodně" zvolený předvoj sofistikovaných sedmilhářů programově předčil i pověstné Bratrstvo kočičí pracky.