Electronic Harassment

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Mobing a elektroninický harassment, Vydáno dne: 18. 10. 2006

Několik málo slov o příliš závažné realitě...Electronic Harassment - Nezákonné, respektive zločinecké používání elektronických a mikrovlnných zbraní s cílem eliminace, kontroly a stimulace myšlení jednotlivce i celých skupin lidských bytostí. Do tohoto zločinného systému je zařazeno agresivní periodické zablýskávání TV obrazovek (v ČR jsou to: Čt1, ČT2, Prima, Nova). Do této kategorie masového zločinu patří vysílání podprahových snímků, změny frekvence a rychlosti pohybu TV obrazu, atd.

Systémovou zbraní se stal rovněž prostý i cílený ektrosmog.

Každý, kdo plánuje, umožňuje svým konáním, nebo nekonáním, či propaguje budování, uzákoňuje, čí povolí uzákonit, prodává nebo obchoduje, respektive napomáhá budovat zdroje elektrosmogu, zvláště pak cíleného elektrosmogu, je masový zločinec.

Zločincem, se stává i ten, jenž takový masový zločin popírá, či zpochybňuje.

Pokud tak činí vláda, politická strana, či libovolné uskupení kteréhokoliv státu, pak se jedná o organizované zločinné spolčení s obzvláště nekalými záměry.

Pokud takové uskupení zatajuje závažná fakta i skutečnosti ohrožující zdraví, životy, svobody a práva občanů, pak lze uvažovat o masovém zločinu.

Jedná-li taková vláda na popud jiného uskupení, lze tento masový zločin překvalifikovat na zločinné spiknutí proti občanovi, rodině, národu, státu, potažmo lidstvu.

Za stejně obzvlášť odpudivý zločin je nutno považovat propagaci, plánování, výrobu podkožních čipů, jejich prodej a obchodování s nimi. Za masového zločince budiž rovněž pokládán ten, jenž povolí, či dokonce podporuje přípravu a schvalování takových zákonů, či směrnic, umožňujících aplikaci takových čipů jakémukoliv tvoru, či dokonce lidské bytosti kdekoliv na této planetě.

Pod jakoukoliv záminkou.

Stejně odpudivým zločinem se pak jeví schvalování a propagace takových zvrhlostí.

Zdeněk Patrick


Tichá válka (The Silent War)
Elektronický terorizmus (Electronic Harassment)
Electronic Harassment
Mobing - monitorování vyhlédnuté oběti
Mobing - monitorování oběti pokračuje
Mobing a odposlech skrze laserový paprsek
Večerníček pro "nejlepšího přítele"