Obsah Kdo je kdo:

Autor: Administrator <>, Téma: Dýmající zrcadlo 1.díl, Vydáno dne: 21. 05. 2005

Nejzajímavější české a světové osobnosti

Agentura DAM 2000Obsah Kdo je kdo


Orwille a Vilbur Wrightové versus. masmediální žoldáci systému Public Relations!>
Faust
Hvězdoslava - Bohyně se zlatou hvězdou na čele
Karel. ten veliký
Kněz Pavel alias agent řezenského biskupství a příhraniční marky -Kaich
Kně?na Drahomíra
Koleda, Koloděj
Řezno a o tom , jak pan Ratzinger fal?uje dějiny