| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://youtu.be/7y7dOBAH6TI


Země neomezených možností...
Vydáno dne 16. 04. 2012 (3682 přečtení)

Z vesela... tichá hrana štěstí smutek věstí, jak lehce do zahuby vésti: zeleno hnědo modro rudou pěstí, příkaz z lejna bohů zlatá vejce v nepřeberném množství okamžitě snésti...

Vítězi dávno poražených mistře, bystře na hrad českých králů juchej, národ beznadějně hluchej? Kérbere lstivý s vírou v divném rubáři, nad Vltavou river Stix, máš-li ten dojem, že u nás Morana zimu vynáší?
Nebo lid Moranu.
Hned krátce po ránu?
To se pozná, až se pravda při výslechu dozná?
To pravda hrozná... to i já, či stejno stejný blbec, jisto jistě lehce pozná, jak draze přijde "Praze"
daří Rrryčné Errr?...Miliardy sem, miliardy tam ach, jak já, téměř roven bohům, lehce stopy zametám.

Zábavné čtení pro dívky i ženy zlatokopky: Z "Protikorupční rukověti"

Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les, tam roste tmavé kapradí a vůkol voní vřes... abych to zkrátil: ...tam ptáci, laně chodí pít pod javorový kmen...

(Nebezpečné halucinace těžkého psychotika majícího subjektivní pocit vize křišťálově čisté studánky.),
Zn.: Dusíme se rádi, dusíme se vespolek, dusíme se radostně

...kde z vola volů málem králem...

Nezávisle "zoufající si" v podivně závislé Evropě © Cassurgis - Praha 2012

Kdo si jen vzpomene, klam a mam, jak jen zvesela a jen pro Vás pane Vláďo, přeji krásný sen, či den, jak říci to mám: do ohně spíš cizí ruku dám: Zvony i kouzla prazvláštní, iluzi matrixu rozumu štíhlého do pekel unáší. To se nám to krade drahý sousede, a jak vám skvostný Pájo, jak vám mladí umělci - dropin, či jiný pilný tunel vynáší? štěstí, či jakých mocných kouzel pitomost, vás i jiné syčáky, nad vidle osudu zázračně nadnáší... Avšak považte jen: ta hrana z minula, ta hrana velmi naštvaná... stále a právě Vám neslyšně hranu zvoní...

Co to však vidím v kouli tak děsně čarovné... snad zázrak sám? Vítěze nul v bohaté rakvi prázdné slovo, slavně vynáší: Velký žvatlající Pojem, zas ráno, z reality matný dojem, kumpán alkoholem (to se pozná - i obráceně možná), zkouška vodou, jehly pod nehty, rozemlet na prášek, kdo oddolá a kdo v předstihu se dozná. Kdo bez duše, či zcela vyměněn? To se pozná?

Svatý duchu, Otče naší vlasti, kdys přebohaté země, radosti má z nejmilejších, žalostný smutek ve mně...

Aj... a cokoliv by vnímal, z hradku lex Havel prospěch míval, "Všude Málem Dřímal", pomazaná hlava lojem, dávno možná prošla ojem, či snad silným včelím rojem, zahraniční balík vidlí s hnojem, po hlavách... ách ... jak obětavě slavné z Němec Érro, Čechy v Čechách mydlí.. a přesto u nás spokojeně bydlí?

Když jiný z lepších volů volů málem prezidentem? Náctiletých mysli vadné? Nikoli ve snu, považte jen... to vše za dne, jak snadné...
i sláva Otce vlasti mediálně před voly těmi zvláště vybranými beznadějně chřadne. Sebranými za dne.
Svatý duchu, Otče naší vlasti, kdys přebohaté země, radosti má z nejmilejších, žalostný smutek ve mně...

Blbost. Nebo než

Morová ráno, vráno černá, smutku smůlo věrná. Ozvěnou zní kapsle děrná, s čipem v duté lebce, zvonky štěstí z nitra, s rudou září půlnočního jitra, práva velký Exekutor a mrzký šmírák z vnitra...
Jste připraveni... Ach? Pozor další změna: Poklad zlatý? Banskter rozevlátý: Zlatým padákem krytá měna. Spadla níže, než rostlého terénu vlis, kdys bohaté země, radosti má z nejmilejších, žalostný smutek ve mně, hned za jiný vyměním... prý povážlivě levně. Z dáli pohřeb veselý, ač hrana na výsost tak temně levně, již vím... své štěstí postrčím... štěstěnu, tak dlouho skrytou ve mně, a hle, nevidím již nic žalostné a temné:

Na létajícím koberci "Střemhlav" dolů, s Rybářem marným v čele volů, zda-li tolik košer štěstí, zda-li vlastně unesu, kulichů věžák, v duté lebce, mezi voly zlatý důl, jak dogma paš "ocasem koně Václava" k slavným volbám "z vola volů málem králem" sebejistě pronesu,

srdce falší plesá, o závod pilně buší, neb celou svou duší za chutné perníčky, mé chtivé prstíčky, penízky jisto jistě tuší. Dlaň již svrbí, a hlele... Cosi se děje, cosi se prý vrbí, že prý konec světa? Marné drby pravdu na zákázku drví.
Avšak náhle...
Ejhle nečekaná zrada,
zřejmě létacího mechanizmu vada, nikoli jak Jaga baba, spíš co bídný šrapnel ke hvězdám, prý k samotným bohům se ponesu, na křídlech semtexu, jedině tak prý velké štěstí ucelen vcelku unesu.
V sudu žďákovském, či rovnou k nebesům pln radosti, avšak jen po kouscích vzhůru se nesa, úspěšně spočinu v jamce masové uprostřed Černého lesa.
Kde bílí koníci za živa pohřbeni, není-li snad i toto veselé znamení?
Veselé znamení, třešnička na dortu, hafani strážní, tlamy zubaté námezdní, v poslužném aportu přesladký sen:
Obužky obzvláště dlouhé: zas z rudých pytlů hupky dupky - hybaj ven. Jak radostný as pocit moci, v noci démon loci, cizokrajní žrouti kostobocí vrrrtí nové tance na masové jamce, virů jehel smrtky plné rance. Milý Baxter - Víte, to vše za kus žvance?
RFIDem kdos, jak hranou na nás tiše mává a zvoní...Už je po něm, tak už je po ní. Závist a zášť radostí liché slzy roní: Už je po něm, tak už je po ní, zpoza syré země kejda žravých sviní jednostejně voní...
Svoboda? Ach, jaké štěstí... Už mrtvá je, už je jistě po ní. Tak už je po něm, tak už je po ní. Zášť a Závist genderizmem, co zvonkem štěstí v říji - ruce v bídě moci myjí, z krve rodné země-
Svině Sběře tyjí.

Svatý duchu, Otče vlasti přebohaté země, radosti má z nejmilejších, tichá hrdosti má ve mně. Doubro došly a po nich nechť je Veta, jimi vyvolený - budiž jejich velký konec světa.

Doubro došly.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 6 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1949 hl.)
 
Ne (1268 hl.)
 
Možná (1216 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4433

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0