| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Vaporizace
Vydáno dne 02. 10. 2015 (11794 přečtení)

...Občansko právní bezpečnost ohrožuje ten, jenž se proviní zločinem závadného myšlení - Thought_Crime. Zločin, který se věčně skrývat nedá. Člověk může s úspěchem kličkovat celé roky, ale dříve nebo později ho přece jen dostanou...

George Orwell - 1984Vaporizace

Vaporizace & Reality Show © Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

Vaporizace je jedinečně spravedlivý akt vytěsnění nepohodlných svědků mimo "reálný" svět a povolené myšlení. Jakákoliv vzpomínka, či vyptávání se po zmizelém, jenž byl vaporizován, je těžkým zločinem. Za tímto zločinem může být skryt další těžký zločin - Thought crime - zločin závadného myšlení, jenž je součástí dalšího možného kriminálního zločinu - terorismu. Každý vlastenec ví, že po změně světa jsou všichni občané Real Criminals - možní kriminálníci. Proto je vlasteneckou povinností každého občana předem souhlasit (již při svém narození) s omezením některých respektive všech občanských práv a svobod.

A naopak velmi radostně jásá nad svým podkožním biočipem, neboť vševědoucí zástupce Luciferova sovětu a ministerstva pro umenšené blahlo lidu, zabezpečuje pohodlí a bezpečnost všech občanů planety. Sledujíc nás svým centrálním čipošelmostrojem z výšin své oběžné dráhy, který jednoho vítězného dne slavnostně nastolí Nové Světové Pořádky.

Novus ordo seculorum

Všeobecná ustanovení: Kompilace Orwellovy vize roku 1984, Janovy Apokalypsy a námi sjednocené historie musí vyznít ve prospěch jednotného výkladu dějin i v nově získaných východních koloniích. Zejména pak v souladu s Chamurapiho zákoníkem a zákony Třetí říše... S přihlédnutím k jedinečným tezím ministryně kultury téže říše = n +1, jež jsou v souladu s již propracovanými tezemi "Konečného řešení české otázky" jejichž autorem je in memoriam čestný zástupce říšského protektora Reinhard Heidrych.

Tímto sovět ministrů ukládá jmenované ministryni kultury vypracovat, ve spolupráci se zemskými úřady nově získaných východních kolonií, úplné seznamy říši nepřátelských osob. Tyto seznamy budou vyhotoveny trojmo. Tedy i pro potřeby vítězící Oceánie.

§1 V období zavádění nových pořádků se občané Nového Světového Pořádku (dále již jen NSP (Novus Ordo Seculorum - NOS) stále častěji setkávají s terorizmem, jenž je našimi servisními službami a agenturami kooperativně budován, financován i řízen.

Proto jsou všichni občané světa povinni, v zájmu své vlastní bezpečnosti, vzdát se dobrovolně (na dobu dočasnou, či nezbytně nutnou, a není-li stanoveno jinak, tak na celý zbytek svého života), podstatné části svých osobních práv a svobod včetně: Práva na svobodné vyjadřování myšlenek a názorů, svobodu tisku, práva na rodinu, práva na práci, práva na odpovídající životní úroveň, práva na odpovídající lékařskou péči, svobodu sdružování, právo na poštovní tajemství v jakékoliv podobě, práva na osobní majetek, jakož se dobrovolně vzdává i dalších (zde nevyjmenovaných) práv a svobod.

§2 Za dobu dočasnou (či dobu nezbytně nutnou) je nutné považovat velikost časového intervalu naší příslovečné averze, čili posvátné karotechie, tedy nejen k českému národu, ale odvozeně ke všem občanům slovanského původu, neplatících bankovními kartami, nehrajících golf v našich vybraných klubech a jejichž manželky a dcery nechřestí u nás nakoupenými diamantovými náramky, či náhrdelníky z masivních kusů z ryzího dvou karátového zlata).

Vzhledem k tomu, že naše averze k vám nejde ani spočítat, či změřit, ani zvážit, je svatou povinností každého občana občanskoprávního státu tiše a bez reptání se smířit se vším, co vymyslíme

§3 Tímto se rovněž omezuje právo jakéhokoliv jiného, či zcela úplně cizího státu na vlastní vládu.

a) Zároveň se, v souladu s těmito i dalšími ustanoveními, omezují všechna práva a svobody občanů jiných států na které ukáže náš v pravdě uhnilý prst.

b) Pokud bude uznáno za vhodné, může být občan jiného státu zatčen, transportován, uvězněn jako jiný podezřelý zločinec, možný kriminálník, či podezřelý terorista. Může být i zabit, aniž mu bylo nutno prokazovat důvodné podezření z trestné, či teroristické činnosti.

c) Mučení takových delikventů lze provádět i bez přítomnosti lékaře.

d) Takový neobčan nemá žádná práva. Přičemž naši úředníci a vojenští experti (od vojínu počítaje, až po Velkého Bratra) nesmí být souzeni za své válečné zločiny v jiném státě.

e) Pokud vůbec. Protože jiný stát můžeme omezit v právech, či jej, ve spolupráci se státy, které jsme již zbavili práv, práva zcela zbavit.

f) Jestliže budeme surově vyprovokováni našimi oprávněnými požadavky, nebudeme moci zabránit našemu bombardování cizích teroristických měst a z téhož důvodu nemůže být naše jednání považováno za zločinnou agresi, nýbrž za jedinečnou prevenci jejíž nedílnou součástí je nelidské"humanitární bombardování" (Herzliche Grüss fom einem hervorakstäte und am grossten Genius aus dem deutsches Goldene Prag - Deutschland).

§4 Prevencí proti terorismu se mimo jiné rovněž rozumí průběžné předběžné zabíjení osob podezřelých z možného terorismu.

a) O tom, kdo je podezřelý terorista, rozhodují zejména: nepřátelské pohledy podezřelých, nahodilosti, naši neomylní šamané a vyjímeční hvězdopravci našeho uskupení, či velikost naší libosti, nebo naopak naše ničím neotřesitelná zvůle. Přičemž je povoleno, i proti neozbrojeným skupinám teroristů, použít mechanizované obrněné zbraně, mikrovlnnou a raketovou techniku, družicové systémy, malé atomové výbuchy a pod. Protože jsou nejnebezpečnější, neboť nakaženi nebezpečným virem rusofilem.

b) Novináři a tak zvaní míroví aktivisté, se stávají možnými zločinci a teroristy právě v tom okamžiku, kdy se nacházejí v bezprostřední blízkosti osob, které my pokládáme za možné teroristy. Čas, místo a předepsané vzdálenosti opět závisí pouze na naší zlovůli.

Bezprostřední blízkostí rozumíme minimální vzdálenosti 2 - 10 kilometrů. Přičemž ve specifických situacích lze uvažovat i o vzdálenostech větších.

Nelze-li určit jinak, pak i zde rozhoduje naše příslovečná nechuž přistoupit na cokoliv, co by se mohlo pokládat za logické a smysluplné.

§5 Na podkladě těchto ustanovení bude každý občan Nových Světových Pořádků vybaven podkožním biočipem a to na pravé ruce, nebo nelze-li jinak, pak na čele, dle příslušných dispozic Jana Theologa (nikoli však proto, že tomu sami věříme, ale právě proto, že je to prozatím velká legrace).

§6 Tento podkožní biočip opravňuje občana NSP (respektive možné kriminálníky a možné teroristy) být zaměstnán, nebo naopak zaměstnávat, k prodeji a nákupu zboží i k provozování jakýchkoliv služeb apod. Součástí těchto práv je i volný pohyb osob ostražitě monitorovaný bezpečnostními a eliminačními družicovými systémy L..Y.C.Y.P & H.E.P. a Ministerstvem Pro umenšené lidské štěstí a blaho, jež je i qestorem ústavou zaručených nezadatelných lidských práv a svobod. Včetně státem garantovaného práva na euthanazii.

§7 Tato ustanovení se netýkají: Neomylných, prodejců a distributorů drog (kteří jsou zároveň vyjmuti z povinnosti platit daně z příjmu. Daň je již zahrnuta v platbě malého spotřebitele. Daň nemusí být odváděna státu obvyklým způsobem, nýbrž v úrovni drogové závislosti malého spotřebitele.

Dále jsou od daní osvobozeni: nájemní likvidátoři nepřátel říše, majitelé patologických ústavů (včetně prodejců náhradních lidských orgánů), prodejci diamantů, zlata, obchodníci se zbraněmi, majitelé soukromých věznic, prodejci omezených válečných konfliktů a obchodníci s ozbrojenými profesionálními armádami, polovojenskými záškodnickými jednotkami, či jednotkami provokatérů...

§8 Ostatní části a paragrafy tohoto zákona jsou přísně tajné. Neznalost tajné části neomlouvá. Jejich neuposlechnutí je buřičství v trestní sazbě: Vaporizace!Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2029 hl.)
 
Ne (1301 hl.)
 
Možná (1295 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4625

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0