| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Válka menších bohů
Vydáno dne 31. 03. 2009 (3116 přečtení)

se starobabylonskými duchy

glosy © dmk 2009 Praha

Crowd of the Two Faced and War Criminals, are… right now… on the Road, where is „HighWay to Hell“. In direct… excatly theare.

When the World will be dividend. Death & Mass Graves You can see behaind Puppets of the Hell.Jakkoliv je jisté množství informací z oblastí před životem, mezi zrozením a smrtí, tak i po životě, všeobecně nesdělitelných a nepřenosných, čas od času se objeví dostatečně velký díl těch, kteří o těchto věcech hovoří. Jedni s cílem porovnat své zkušenosti s ostatními, druzí marně hledající své běsy, třetí ?mírující a kamsi stále účinně ?alující. Ale ani oni nemají jistotu, zda se nemýlí a neodchýlili se již z požadovaného směru.

Tehdy, v rámci důmyslného sestrojeného gulá?e zmatených pojmů, vypoužtějí ostra?itá stranická a nadstranická doupata specializovaná monstra jednoduché mysli, s obzvláště rozeklaným jazykem… s případně druhou, či třetí náhradní tváří - místo mar?álské hole. Ti nám pak defilují po obrazovce se svými zvlčilostmi. Přičemž je v BuM zcela lhostejné, kdo ome?en strouchnivý na postu premiéra, či v čele ekozeleného teroru. Či kam právě uká?e „v pravdě“ uhnilý prst humanitárního bombardéra. Jedinou důležitou funkcí v této plejádě marností je ministr státní nebezpečnosti plnící úkoly záhadné nedemokratické provenience.
Nicméně to však zdaleka není, z hlediska důmyslného propojení negací a nákladnosti, tak jednoduchý proces. Zejména v časech, kdy pravdivá informace, byť mnohdy téměř nulové sdělovací hodnoty, ač obtížně sdělitelná a nepřenosná, se řízením dvojtvářných brigádníků mdlého ducha stává nebezpečnou utajovanou skutečností a po informacích hladový Internet nebude mít již dlouhého trvání. Soudím-li z tu a tam a pak celoplo?ně prosazených cenzur Internetu, z hackerských úspěchů, automatizovaných likvidačních připojení a nasílených výhružných komentářů.
V čase, kdy zasviněný vzduch je opět na prodej, není již zhola nic, na čem by se ještě nedalo vydělat hned dvakrát. Ale i o moc strachující se nemocní mocí mají své kříže, jimž se skrze úpornou cenzuru a oblíbenou mediální prostituci, velkým obloukem vyhýbají. Nepochybně mají přesnější informace o příčinách nebývalého rozkvětu mučíren, koncentračních táborů, budovaných masových hrobů i vzrůstajících tendencí fašizujícího ?mírování a čipizace.
Jediné, co jasně vyplývá na povrch jejich snah je skutečnost, že se obávají právě narozených, či dokonce ještě nenarozených dětí.

A právě v ten čas, kdy se na světové scéně odehrávají děje, jež spolu úzce souvisejí, i když v mediální rovině průběžně upravovaném matrixovém sí?oví - prakticky nemohou existovat jinak, než jako bludná chyméra podpořená polosoukromými silovými složkami i toho nejtěššího kalibru, exekutorskými a vymahačskými bandami, včetně preventivní MK ULTRA brutální chemoterapie.

A přesto se děje odehrávají tak, jakoby dávno zveřejněný a notoricky známý scénář, sám sebe s předstihem vymazával, aby zločiny spiknutí nebývalého rozsahu nebyly, za nasílené podpory mediální prostituce, posti?itelné. Když právě to je ohromující. Jakkoliv nikoli deprimující, neboť vše bylo dávno přesně popsané. Aniž je znám starověký autor.
A je divné, že to většinově není divné.
Z téhož důvodu není divné, že vše je již dokonale divné.
Tehdy, kdy je již vše dokonale divné, zákonitě je vše dříve nedivné - nebezpečně divné. Což může též znamenat, že vývoj univerza právě dospěl od rovnová?ného stavu s jistým předstihem s paradoxně retardovanou duchovní sférou, k očekávanému uspořádanému chaosu a entropické smrti.
Svět na planetě, neobyčejným podvodem volným pádem padajících budov, vytr?ený ze základů karmické příčinnosti a důsledků ztrácí význam, pokud již nebyl vržen do jiné dějové kauzality s efekty, možná nikoli nepodobnými lavinovitě se vyvíjejícím vztahům bezmocného trpaslíka a mohutné černé díry.
Když třetí alternativa není o nic lákavější, než právě probíhající na půl čtvrtá, v níž se možná objeví nový notoricky známý kaprál ověnčený řádem Signum Laudis, jenž ve své zničující horlivosti a bezbřehé zaslepenosti zničí vše, co bylo kdy vybudováno.

Válka prastarých a starých bohů Chaldejska s elohim, tak úspěšně pokračuje, aniž kdokoliv soudný, skrze nadbytek nedostatku příslušných informací, je schopen cokoliv posoudit. I když možná podsunutý scénař Apokalypsy mu probíhá před očima z minuty na minutu, hodiny na hodinu, den za dnem…

Nebývalé množství variant katastroficky protichůdných zpráv o poslání havarující entity v Roosevellu, nasílené kombinacemi kooperujících dezinformací o bezprsých Mar?ankách toužících po plastické operaci, jsou stejně brutální, jako středověká inkviziční vize čarodějnic na létajících ko??atech, či negativistické postřehy psychotronicko ufologicko polosoukromých sdružení. Postrádají totiž čirý úmysl hledat s cílem nalézat řešení a vychodiska. Jejich jedinou vnější doménou je svatozář výlučnosti při vzájemném opisování a sestřelování nepřizpůsobivých.
Skutečnost se zdá být, vzhledem na urychlující se krizi lidského společenství, jehož karmické určení kdosi ve své egoistické sebestřednosti nasilně zpřetrhává, aby ještě včera neobyčejně živou planetu vítězoslavně odhodil mezi nepotřebné kosmické odpadky nedaleko obří černé díry.
V souběhu s výskyty technicko fyzikálních jevů, co do četnosti, odpovídají mediálním kampaním, úsilovně zastírajícími otřesné zločiny a fašizující trendy dvojtvářných, kteří mají, tak, jako ostatně mediálně známá U.F.O., sakramentsky na pilno.
Nicméně stále se jim nedaří, jakkoliv by rádi spustili hekatomby nákaz, hladomorů a celosvětových masakrů.
Ptejme se, dokud je čas: „V čí prospěch?“

Výběr článků

kliknutím my?kou = stop

pohyb my?kou = posuvmatrix-2001.cz

Autor: Jill BolteTaylorová s přičiněním Jaroslava Chvátala (plus dvě skutečně zajímavá videa)
Nulový bod a tajemství levé a pravé hemisféry?matrix-2001.cz
Rockefeller: "Internet je najväč?ím nebezpečenstvom pre národnú bezpečnos?"MW Magazin - www.mwm.cz
Poselství míruCez okno - www.cez-okno.net
Biometrika na pochoduosud.cz


Prá?kovací systém, chemtrails a umělé stmívání planety,

Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0