| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Slovanské Védy_2
Vydáno dne 03. 06. 2017 (3037 přečtení)

Zatím co mnozí pronárodové zapisovali svá fiktivní vítězství do kamene, zlata i bláta, Slované / Rassa / Vindones / Vinedi viděli budoucnost ve svých dětech, neobroužených briliantech, o které se s nimi podělila Matka Země. Aniž kdy děti musely nést břímě svých otců, přená?ely sociologické skupiny hrajících si dětí, v čase planetární katastrofy, slovanské védy v podobě nádherných vyprávění o dobru i zlu, o technologiích starého světa, který i skrze české národní pohádky nezmizel v beznaději.Dlouhý, široký, Bystrozraký

©Ing. Zdeněk ?mitmajer & Zdeněk Patrick, Praha 2017

Varianta I.

Příběh v jisté obměně již známe: Perunic Da?boh, syn krasavice Ross a Peruna se vydává, se svolením obou rodičů, do světa na zkušenou, aby dokázal sám sobě i svým blízkým, že s jeho nedopečeností již nelze počítat. Hledá si totiž nevěstu, kterou je schopen uchránit, ačkoliv spíše svoji neobyčejnou invencí, než silou. A to i před veškerými nebezpezpečenstvími světa...

Varianta II.

Starý vládce předá svému synu zlatý klíč a posílá prince do hradní věž e vybrat si svoji možnou ženu / princeznu z dvanácti možných, jejichž 3D obrazy jsou spíše virtuální trojrozměrnou plasmatickou holografií. A skutečně... Ve hradní věž i objeví princ dvanácte zářících obrazů pannen, z nichž některé se otáčejí, každá zvláš? ve svém krystalu, mávají, či usmívají se, aby zapůsobily na prince svým ženským ?armem. Aniž by se kdo, čistě účelově pohor?oval (jsme totiž ve slovanské pohádce), že se jedná o nezákonné heterosexuální haražení...
Spíše zde shromá?děné obrazy vzne?ených žen hrají na jemnou strunu přirozené Geneze, aby skrze hormonální pochody mladých samečků, co nejpodstatněji, každá sama za sebe i své družky, co nejbrutálněji panice omámila.
Vzdálenosti mezi zájemci a nevěstami, při současném i tehdejším nedostatku statečných ženichů byl jistě na pováženou, jakkoliv v souladu s ustanoveními ?eljev o nepřípustném svazku mezi mužem a ženou, jsou-li spřízněni příbuzenskými, mnohdy mezi ženami oblíbenými geny ?iroce rozevlátého rozsevače z nedaleké vesničky.
Neřekl jsem pravdu: Jeden obraz byl zakrytý závěsem? Skrývající pohádkovou Zlatovlásku...
Suže konstatujeme, že se princ do Zlatovlásky okamžitě zamiloval. Avšak tu nelze získat jen tak. Stře?í ji totiž velmi nerudný a mocný černokněžník kdesi, nevím teď ani kde...
Určitě jí drší zakletou na svém tajemném černokněžnickém hradě. Opásán třemi ocelovými obručemi na znamení svého mocného odporu ke každému nově příchozímu nápadníku. Lstivý a ostra?itý.

Obr: © Cyril Bouda, ilustrace pohádky Karla Jaromíra Erbena

Podobně jsem si připadal nikoli před svým budoucím tchánem, nýbrž před svou budoucí sedmihlavou paní tchýní, jež ví a zná všechno sedmkrát lépe, chápe vše sedmkrát rychleji, aby mne z této své velmi mocné pozice proklepla sedmkrát důkladněji, než by učinil mocný černokněžník z pohádky.

Zatímco v české i slovenské národní pohádce princi zákrytně přispěchají na pomoc něbylci Dlouhý, široký a Bystrozraký, aby snadněji našel schůdnou cestu k černokněžníkovu hradu, Da?boh z první varianty našeho vyprávění se bystře orientuje: K čemu vynakládat tolik zbytečného úsilí vyhledat nějaký tajemný tchánův hrad. Bloumá tedy krajem, kde tuší svojí vyvolenou krasavici. Ta nenechá na sebe dlouho čekat a juž je tu: Bojovná Mája Zlatogorka Nýjevna. Na?e Zlatovláska z české národní pohádky. Vyzve Da?boha na souboj. Ten přijímá a nechá se porazit i zajmout. A již se pohodlně nese ve skleněné truhlici, bez větší vynaložené námahy, k tajemnému černokněžníkovi, co zajatec. Máje Zlatovlásce se však nepozdává zajatcův bohorovný klid. Zastaví tedy svého oře a zajatce na tvrdo osloví: "Buď si mne vezme? za ženu, nebo tě zabiju".

Jistě uznáte, že takové velkolepé životní nabídky se neodmítají, ale na noc strašit chlapce a navíc nabádat dívenky propagací surového domácího násilí v českých národních pohádkách? Navíc čerte "tu máš na Čechy@ krumpáč.cz" okamžitě, v rámci destrukce české státnosti vyprávění českých pohádek zakázat. Ačkoliv Xena Dyjevna / Nýjevna naopak vzorně procentuálně překročila závaznou příkazovou směrnici EU o příslušném množství mužského testosterónu v každé princezně, která jde rovnou na věc a prince vyrve draku z papule. Jakkoliv přiznávám, že s tranvestity, ale i jinými výtečníky se pytel českých pohádek příliš nepochlapil.
Krev a násilí v českých pohádkách nestrpíme zuří globál fašisté a otevírají Owertonovo okno, ač z jejich blýskajících se, nic než náslí nepřiná?ejících trilerů mi soustavně teče krev z TV až do kuchyně, doprovázená stereo nářkem a skřeky nebohých obětí.
Leč naše báby i tento problém exelentně vyřežily: Do citlivých pasá?í nasadily záhadné pohádkové bytosti: Dlouhého, širokého a Bystrozrakého.

Nejmenší starost našemu teamu dělá funkční zařazení ?árookého / Bystrozrakého, jehož zrak, na požádání vidí skrze stěny, taví skály, vidí až na dno moří a zkrátka zaznamená vše, co se v dálce, či nedaleko ?ustne. Pro nás jasná kombinace laseru a mikrovln a zobrazovacího rastru. Ani něbylec Dlouhý, není až tak velký problém: Тechnologické zařízení schopné, co nosič Bystrozrakého / ?árookého a širokého urazit během okamžiku velké vzdálenosti.

Obr: © Cyril Bouda, ilustrace pohádky Karla Jaromíra Erbena

Takovou nádhernou představu si někteří odná?íme z dětství: Přes hory a doly, města i devatero řek kráčející něbylec Dlouhý. Hlavu v oblacích a míhající se krajina. Co krok, to rázem 10 mil. A tu krásnou pohádkovou vidinu dětství si i ponecháme. Leč...

Co krok rázem 10 mil (10 mil za vteřinu, 600 mil za minutu, 36 000 mil / hod neboli 57 600 km / hod). Připomínám, že Dlouhý a jeho klienti viděli pod sebou míhat se hory, údolí i řeky rychlostí 57 600 km / hod. A to včetně již započítané ztráty odporem možného media, ale v jisté variantě protisměrně působící zapornou složkou gravitačního zrychlení = - ½ g*t2, působící proti pohybu. Dlouhý vypadá nejen křehce, ale i příliš dlouhý pro jakýkoliv pohyb v našem pozemském prostředí, když pohádková rychlost výsledného pohybu je zcela jistě uzpůsobena pro dálné dálavy, které neznají, co je nahoře, co dole. Zastavit v určeném prostoru (Jak dlouhý, tak široký) poblíž železného kouzelníkova hradu a navíc se nesly?ně obtáčet kolem hradu, aby ani my?ka nevyklouzla při plnění mise, je nadmíru naší trpělivosti.

První krok, lhostejno prozatím v jakém mediu (voda, vzduch, kosmický prostor, svatá Svarga) je určitě pohyb rovnoměrně zrychlený s = ½ v * t = ½ a * t *t = ½ a * t2

Druhý a další krok je již pohyb Dlouhého rovnoměrný při 10 mílích / vteřinu (36 000 mil / hod). Jakkoliv široký se zdá být problém, co nedílná technologie Starého světa. Avšak někde musel být nepohádkový a přesto pohádkový zdroj energie, nezbytný nejen na pohyb hmotného bodu, ukryt.

Nejdříve jsme si ujasnili skutečnost, že počáteční přetí?ení při zrychlení Dlouhého bylo 16 G (Při dosažení 4 - 6G vypouštím duži a opouštím svoji nepohodlnou tělesnou schránku.). Následně jsme zjišťovali, kterých kosmických rychlosti bylo vlastně dosaženo. K opužtění povrchu Země a usazení se na kruhové oběžné dráze musíme překonat 1. kosmickou rychlost 7,9 km / sec (28 440 km / hod). Abychom mohli opustit planetu Zemi potřebujeme dosáhnout únikové rychlosti 11,2 km / sec (40 320 km / hod). Což je 2. kosmická rychlost. Dosáhnutím 3. kosmické rychlostí 42,1 km / sec (151 560 km / hod) opouštíme sluneční soustavu. Využijeme-li rychlosti planety (29,8 km / sec, tj. 107 280 km / hod) pak je 3. kosmická rychlost 16, 7 km / sec (60 120 km / hod), pak z parkovací dráhy kolem Země postačí 13, 9 km / sec (50 040 km / hod).

Něbylec Dlouhý se i s jedním Da?bogem, nákladem výzbroje a výstroje pohyboval 16 km / sec (57 600 km / hod) odvozeně 3. kosmickou rychlostí přičem?, čím nišší kruhová (kosmická) rychlost, tím vyšší oběžná dráha něbylce Dlouhého a naopak. Maje pak i dostatek rychlosti nazbyt k letu na Mars, Venuši, či jednu ze tří družic (Lunu, Fattu a Měsíc). Nyní zále?í na časování děje, neboť podmínky se během posledních 60 000 let značně změnily.

Rádi bychom si ještě jednou zopakovali, že kruhová rychlost 36 000 mil / hod nebo-li kosmická (úniková) rychlost / velký Sar) potvrzuje skutečnost, že naši slovanští předci nepotřebovali Ludolfovo číslo Pí. Měřili kruhovou únikovou rychlost ve stupních. Zároveň se odvozeně ...

Možnost objednání knihy Den mluvících kamenů (tři knihy v jedné), s přiloženými obsahy a s dalším listováním knihou, naleznete zde.

Poznámky pod čarou:

Na tuto neúplnou ukázku, jež je součástí rozsáhlého příběhu a našich náhledů na slovanské védy Starého světa, jenž nezmizel v zatracení i díky českým pohádkám, platí naše autorská práva s dodatkem zákazu překladů do neslovanských jazyků (včetně internetových překladačů), či jakéhokoliv jiného zneužívání, včetně zcizení i dílčích témat, výpočtů, či časování dějiných událostí, či přivlastnění si kterýchkoliv částí našich objevů.
V?e, ale i mnohem více, naleznou vážené čtenářky a vážení čtenáři v čase vydání:

Encyklopedie Den mluvících kamenů © Zdeněk ?mitmajer a Zdeněk Patrick, Praha 2017

Dlouhý, široký, Bystrozraký je česká i slovenská národní pohádka, která společně s jinými borci, na poslední chvíli zaznamenala paní Bož ena Němcová. Pokud je poznámka národní, pak slyšena v mnohých krajích, které paní Bož ena Němcová navštívila, díky svému man?elu a nemilosti Östereich Ungarn úřadů , které ho vláčely z místa na místo. Na Slovensku byla tatáž pohádka / rozprávka zaznamenaná pod názvem Dlhý, široký a ?árooký.

Příběh Da?boga a Máji Zlatogorky je námi časován do období, jež je starší více než 24 000 let, jakkoliv byl zaznamenán až po roce 20 350 let př. n. l. V čase konce Jarovy éry...Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1908 hl.)
 
Ne (1229 hl.)
 
Možná (1180 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4317

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0