| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část
Vydáno dne 12. 03. 2009 (3243 přečtení)

...jak prorokovala má sedmihlavá paní tchýně

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1994 - 2009 Praha

Komentář k článku Genius lociAutor: Hopej
Titulek: ?ivlová bytost
Ve v?í skromnosti chci přičinit poznámku, ?e jste asi popatřil na ?ivlovou bytost. Va?e vnitřní vyprázdnění mysli bylo právě v takovém ladění , je? umo?nilo zaznamenání tohoto přírodního jevu při bě?ném vědomí. Není to a? tak neobvyklá situace, v?dy? vodník je postava mnoha pohádek. To jenom na?e civilizace, čarující pouze pomocí techniky v tom chvatu výrazně oslepla. Jestli se nemýlím, tak na adrese http://www.grimoar.cz/obsah.php? pod heslem Deník Horev-klubu I je na toto téma poněkud více.

Odpověď 09.03.2009 23:34:19

Autor: Zdeněk Patrick)
Titulek: Re: ?ivlová bytost
Napadlo mne rovně? cokoliv nemo?ného a kdy? jsem vyčerpal v?echny varianty, včetně holografického přenosu obrazu trpajzlíků z ryze německých zahrádek, vzpomněl jsem si rovně? i na K. J. Erbena. Bohu?el popis zeleného individua pokulhává i co se červených botek týče. Neuva?uji-li absenci zeleného kloboučku s fábory.
Jinak s vámi souhlasím, ?e na?i předci, nezničeni chemii a GMP, byli přírodě blí?e, ne? by se nám, kdy snilo. Nicméně v mnohém nebyli a? tak pověrčiví. Na př. polednice byla, coby stra?idelná instituce pragmatický zneu?ita zku?enými babičkami ke stra?ení dětí, aby nechodily za prudkého nebepečného poledního ?áru na Slunce.
Díky za adresu.

Komentář (pokračování): 11.03.2009 14:24:07

Autor: Hopej
Titulek: Re: Re: ?ivlová bytost
Praxe magie pova?uje vnímání ?ivlových bytostí za ryzí skutečnost. Poukázáním na Vodníka jsem chtěl říct, ?e v pohádkách je ukryto více pravdivosti ne? se v?eobecně předpokládá. Hledisko pověrčivosti mi vůbec nepři?lo na mysl, ov?em lidový pragmatismus si pro svou potřebu omezení nekladl.
Magie jako poznávací systém překračuje ve své praxi omezení, která si vytvořila obecně přijímaná vzdělávací soustava. Va?e odpověď z ní vychází a je zcela bez poskvrny, kromě jediné chybičky - není v ní rámec, který by dovedl vysvětlit to, co jste tehdy viděl.
Pokud ov?em nechcete akceptovat my?lenku, ?e jste se stal obětí halucinace, o čem? pochybuji. Magie jako systém sebezdokonalování roz?iřuje, kromě jiného, spektrum vnímání, a to jak do oblasti infračervené tak ultrafialové. Mág tam mů?e posléze vstupovat záměrně, vědomě. Ve vaěem případě k tomu do?lo podle mého spontánně, kdy pohří?en do lůna přírody jste dosáhl relaxační harmonie, je? umo?nila ten nečekaný posun vnímání. Rozostřování obrazu způsobovalo nejspí?e povykování va?í ?eny, která tím rozptylovala va?i navozenou a zvý?enou pozornost. Bytost, snad patřící k vodnímu ?ivlu, věnující svůj pohled jen jí, nebyla pravděpodobně fascinována její krásou (i kdy? i to lze brát v potaz) nýbr? negativní energií, kterou podle magie ?ena představuje.
Halekání va?í ?eny nakonec zapříčinilo ztrátu va?í mimoděk nabyté pozornosti a mu?ík se ztratil. Jsem si jist, ?e byste ho tam opět nalezl za podmínky, ?e se vám podaří navodit příslu?ný stav vědomí. ?ivlové bytosti toti? pře?ívají po staletí.
Jsem také toho názoru, ?e byla velká ?koda nevyu?ít tak jedinečný zá?itek k uplatnění va?eho potenciálu v naznačené oblasti. Dnes byste byl úplně někdo jiný (a někde jinde).

Vá?ený pane Hopej(i),

Děkuji za porozumnění i stupeň empatie, kterou jste mi věnoval. Pokusím se nyní podstatně podrobněji Vám přiblí?it část mých postojů, je? by lehce nastíněny přispěly i ostatním čtenářům k orientaci pravdivě dosvědčující mé skutečné orientace. Povět?inou vyplývající ze zku?eností, je? zřejmě nejsou tak bě?né, jak jsem se kdysi mylně domníval. Jsem si rovně? vědom, ?e některá má přirovnání (viz název článku) pokulhávají a nebývají v?dy pochopena, jako pokus o vtipný obrat.
A tak i tento název článku pragmaticky zařaďme do nepřehledné řady reakcí mých nízkých pudů, vyřizujících si dávné účty a frustrace. Kdo neza?il nikdy nepochopí. Nicméně - právě nyní jsem přesně vymezil, skrze své chyby, důvod své neúčasti na Vámi inserované mo?nosti být někým jiným, někde jinde. Nejsem té připravenosti ducha, ač mi není odmítnuto čile rozeznat , co je dobré a co se jen tak tváří. Z tého? důvodu pova?uji v?echna svá setkání s nepochopitelnými jevy nikoli jako dobrá, nikoli jako ?patná...a zejména, vzhledem k četnosti a okolnostem, nikoli jako vyjímečná... Jen očividně nepřenosná a obtí?ně sdělitelná. Tedy i nepřesná...

Přečetl jsem si se zájmem Vá? názor a přiznávám, ?e mne velmi zaujal a? na podruhé. Není toti? vzdálen od části filozofie pana Břetislava Kafky, kterou i svého času nadobyčej úspě?ně praktikoval. Nicméně tato cesta je jen pro vyspělé duchy s pevnou vůlí, tedy kráčejících mimo mne. Nevhodná i pro ty, hledající jen zvlá?tnosti, či tajemno, pokud se nesna?í, na svou vlastní pěst, pragmaticky nalézt alespoň ozvěnu pravdy. Cesta, je? nezku?ené vede skrze zavádějící údolí máto?ných stínů, které se mohou stát celo?ivotními halucinacemi (o nich? jste se krátce zmínil), tedy věrohodnými příznaky velmi rychle postupující devastace osobnosti.

K jistému eliminování takového nepříjemného faktoru, jako jednoho z mo?ných, mnohdy postačí sice nějaký čas prodlevy pro sdílení zá?itku, nicméně bez analýzy a porovnání se zku?enostmi jiných se neobejde nikdo.
Nepatřím zároveň mezi ty, kteří se nechájí samovolně vláčet okolnostmi....

Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. částSouvisející články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 7 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0