| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC?
Vydáno dne 29. 02. 2012 (5685 přečtení)


Ubezpečuji vážené čtenáře, že nejsem jediný zbloudilý kacíř, kterému se některé proměny v konstelaci Slunce a dvojplaneta Země - Měsíc, nepozdávají. Pokusím se některé ze svých pochybností názorně dokumentovat jednak fotkami, jednak zaštítěn texty z učebnic Astronomie (z roku 1954). I s podporou řady svých pozorování. "Náklon" Měsíce (zdánlivá a přesto viditelná šířková librace, daná mírně šikmou osou rotujícího Měsíce. Má být 1,5°).Je-li mlčení většiny jen úspěšně, celé generace budovaný strach z možného nařčení "o doteku zločinného myšlení", a skrze cíleně nasílené mediálně budované obavy i z možné vaporizace Svatou Inkvizicí Velkého Bratra?

Nezávislé dějiny země Zlaté hvězdy Margity v podivně závislé Evropě © Zdeněk Patrick - Praha 2005

Při pozorování proměn relativní Měsíční trajektorie, bylo z mé strany vše posuzováno zejména relativní polohou dobře viditelného kráteru Tycho, jenž může, v součtu s ostatními pohyby soustavy Země - Měsíc, dosáhnout při šířkové libraci (vyvážení) max 6,8 stupňů. Jakkoliv jsem již několikrát zaznamenal (dovolím si zopakovat: Posuzováno relativní polohou kráteru Tycho.) jednoznačně větší výkyv. V jistém dni a hodině, ve svém největším výkyvu mohl dojem z šířkové librace, odvozené z relativní polohy kráteru Tycho, činit, jak si dovoluji tvrdit, dokonce až 15-20 stupňů.

Pro vykreslení řady jiných, jak se domnívám, dalších podivností, předkládám k lepší orientaci též oficiální "úplněk", tak jak se nám jeví Měsíc v této fázi na noční obloze. Přičemž šířková librace (lze porovnat i podle zdánlivého posuvu kráteru Tycho), nikdy nebyla příliš veliká (Připomínám, že se jedná o výslednou kompilaci pohybů Země a Měsíce, jak jsem již poznamenal v součtu snad max 4 - 6,8 stupňů). Na následující fotce spíše, než šířková librace (Zde nijak zvláštní. Vlastně téměř v normě.), nás udivila na noční obloze dříve nevídaná opakovaná "šikmost Měsíce". Jakoby Slunce poněkud, relativně vzhledem k Měsíci, pro tento okamžik poslední čtvrtě, "kleslo" níže, nebo Měsíc "vystoupal" výše.Obrázek Měsíce:

http://beepedge.wz.cz/

Fotka Měsíce byla pořízena roku 29. září 2005 ve 22 : 19 hod., v jižních Čechách.

Upravená v Zoner Photo Studio 12:

změna velikosti, lehce upraveno úrovní "shift", změnou osvitu a kontrastu.

Sever (nahoře) s viditelným Mořem Dešťů (Mare Imbrium), jakž tak viditelným kráterem Archimedes (západně od něho přistála Luna 2 - SSSR), nedaleko kráteru Autolycus, nad nímž je viditelný kráter Aristillus. Vpravo, směrem na Západ, vidíme náznak tmavého Moře jasu (Mare Serenitatis) za ním Moře Krizí (Mare Crisium). Ve spodní části směrem na jih je Moře Dešťů ohraničeno, při dobré vůli viditelným pohořím "Karpat" končící v místech Zálivu veder (Sinus Aestuum) a hned vedle směrem na západ Moře Par (Mare Vaporum), jenž je součástí tzv výsledného dojmu zvaného: "mu" na Měsíci".

Pod Karpatami, na východ od Zálivu veder, můžeme spatřit jasně světlý kráter Koperníka (Copernicus). Dále na východ potkáme v Oceánu Bouří (Oceanus Procellarun) stejně svítící kráter Kepler a konečně na severo severo východ od Keplera stejně svítící soustavu kráterů Aristarchus a Herodotus. V dolní části snímku, směrem k jihu poslední z moří tímto směrem - Moře Mokřin (Mare Humorum), směrem na severo západ sousedící s Mořem Poznání (Mare Cognitum - Apollo 12, Surveyor 3, Luna 5 a nedaleko směrem na západ Apollo 14) a směrem téměř západním sousedí s Mořem Mraků (Mare Nubium).

Na snímku vede jedná ze světelných rýh směrem od kráteru Keplera až ke kráteru Tycho. Na tomto snímku nejsou jiné rozeznatelné.

Proč vlastně fotku zveřejnuji?

Kladu si otázky, co to vlastně vidíme, když i www.astro.cz již zveřejňuje fotky Měsíc - gondola, co normální jev. Aniž se kdo obtěžuje vysvětlit, kde je chyba a kde se naopak mýlí i mé uměločočkové oči a má ubohá paměť. že by opět haražení z dílny čínských lampionů štěstí, nebo dokonce mocný duch přelétající na chrámem těl vietnamské provenience ( Na Praze 4 - Libuši), jak mi bylo pilným čtenářem řečeno?

Dovolím si nyní pošeptat, co si myslím o "šikmém" Měsíci:

- Za mého mládí se nikdy, říkám nikdy, neobjevil Měsíc v této podivně nahnuté konstelaci. Vždy jen, jako v ose souměrně D (přibývání), nebo "C" - ustupující Měsíc) přičemž sklon byl vždy stejný a minimální.

- Rozhraní "tmy a světla" ubývajícího Měsíce - "C" bylo v oblasti Zálivu Duh (Sinus Iridum), protínalo střed Oceánu Bouří (Oceanus Procellarum), procházelo Mořem Mokřin (Mare Humorum), a směrem pod kráter Clavius vytvářelo na noční obloze svisle zavěšené "C". S osou nikoli tak librací nakloněnou, jako spíše kolmou (součet pohybů promítajících se do šířkové librace byla minimální, několik málo stupňů.) Na snímku zdánlivý příklon Moře Dešťů (Mare Imbrium, jakkoliv se zdá být příliš, příliš k východu, je logickou výslednicí délkové librace (Sever, jih). Zřetelnější byla vždy svislá librace, příklonu a odklonu ve svislé ose Sever - Jih. Nikdy se, alespoň jsem ve svém životě neviděl, kráter Tycho "nepřekývnul" do takové polohy tak, jako v posledním mém možném pozorování několika denního "úplňku".

- Zatmění Měsíce probíhalo vždy ve vodorovné ose nikoli šikmo shora.

- Měsíc nikdy neplul po nebi téměř jako gondola v Benátkách.

- Viditelný úplněk trval pouze jedinou noc, nikoli šest dní.

- Nikdy se nestalo, ani v čase šílených atomových pokusů ve vzdužném obalu planety (cca 140 - 200, přičemž minimálně jeden vyvolal pulzaci Van Allanových pásů chránících planetu před tvrdým zářením), se nestalo, aby bylo Slunce (odvozeně i Měsíc) zakryto mraky a o tolik, a na tak dlouho, snížen přirozený sluneční svit (Chemtrails jsou intenzivně praktikovány nad ČR až od roku 2004. I když pokusy naružit tímto způsobem vzdužnou cirkulaci byly i zde pozorovány podstatně dříve. Nikoli však v tak masovém měřítku.).

"Dobrý člověče Vonásku z Kotěhůlek, co jsi to spáchal? Tys nám zničil, ve své nezměrné pažravosti, prakticky celou planetu, s někdy živými vodami oceánů i života v něm. Řeky, potoky i studánky si zaměnil za rejžoviště ropy a lidské duše obrátil v neživotní vyprahlou poušť. Soudruzi tě soudruhu musí okamžitě zdanit a navíc pravidelně kontrolovat soudružskými návštěvami, jestli nám soudruhu nepšoukáš příliš hlasitě a často, říkají zelení eko_teroristé a global_termopolitruci, ač vědí, že:

... Tento podivný fenomén (zkužební atomové výbuchy v oceánech, na souži, ve vzdužném obalu Země a ve stratosféře.) ničení planety Země přinesl, mimo nebetyčných zisků bankovním rodinám, neobyčejný nárůst rakovin, leukemie, infarktů myokardu, snížení plodnosti, riziková těhotenství, nevratné naružení DNK, atd..., ale i naružení přirozené cirkulace vzdužného obalu. Ozonovou díru nepočítaje. Avšak... Nikdy, po pravdě celých 90 let ze života dosud žijících pamětníků, se nestalo, aby Měsíc zapadal téměř na Severu (přesněji na severo severo západě) a srpnové Slunce tam, kde nezapadá ani v zimě - jiho, jiho západě.).

Na kolik se jevu zúčastní možná "čočka", vytvořená z neexistujících chemtrails círů a několika přilepených neprodyšných poklopů tzv. inverze? Několik dní trvající úplňky Měsíce skrze nasílený odraz slunečních paprsků prý neexistujícího chemtrails svinstva? Měsíc plovoucí jako benátská gondola? Těžko říci...

Zdali vůbec některé průvodní jevy, a troufám si tvrdit, že spíše související s jiným fenomenem, než s fatálními a zavádějící smyšlenkami konců světa a při přetváření podob gulášového UFO piré, skutečně úzce nesouvisí s ryze politickými veletoči. Což by nasvědčovalo možnosti, že může být sice ještě zajímavo, nicméně již nikoli dlouho. Jakoby kdosi neznal míru v boji o ovládnutí Země, což se již může dotýkat a ohrožovat mnohem vyšší zájmy, než si samozvaní VIP současného stínového managmentu troufají vůbec domyslet.

Bohužel, nikoli kvůli smyšlenkám a lžím zelených termo a ekoteroristů... ,nýbrž pro samou udržitelnost života na této planetě.Obrázek Měsíce: http://www. astro.cz

Jednou z řady příčin popisovaných jevů může být i nestabilita ve Sluneční soustavě projevující s urychleným posunem severního el. mag. pólu (možná, co důsledek masového používání elektromagnetických zbraní HAARP, DARPA s výsledným navýšení el. mag smogu skrze gigantické odposlechy válečných holubů a bio - chemicko - elektronickou válku vedenou proti civilnímu obyvatelstvu. Skrze zákrytný kyber_harašment a obslužné přístroje pro monitorování pohybu čipizantů (čipy - podkožní nosiče dat) i masové mikrovlnné masáže, mikrovlnnou kamerizací, či mikrovlnné donucovací prostředky organizovaného mobingu, či jiné údajně neletální zbraně.

Rozhodně si troufám tvrdit, že jedna z odnoží ismů a nových fašistických světových pořádků, na zeleno natření ekotermoteroristé, útočící nyní na celistvost národních států, pouze zneužívají současnou objektivní nestabilitu nám blízkého kosmu, při "výrobě" nesouvisejících, odvozeně - nepravých zákonů. Pro další upevnění a tvrdím, že pomyslných pozic, svého sebestředného egoizmu.

Přiznávám se, že nejsem ani otisk mlžného oparu ve vodě, v porovnání s podprůměrně vzdělaným a bídně informovaným astronomem, aniž jsem astronom amatér. Spíše obdivovatel. O krásách vesmíru vím jen tolik, nakolik mne velmi získaly TV programy pana Jiřího Grygara. Z téhož nadhledu je nutné uvažovat vše, co jsem se kdy odvážil napsat, v souvislosti se změnami orbitu a tvářnosti dvojplanety Země - Měsíc a váženému čtenáři předložil k posouzení.

Proč tak činím a nenechám odborníkům?

Ti mlčí, jako že je vše v nejlepším pořádku. Avšak není!

Hledám tedy odpověď sám, se všemi riziky pokusu a omylu. Hledám odpověď, související s nejen s blízkými kosmickými anomáliemi, ale i v podivném cyklu zastavenou přirozenou planetární cirkulaci, s anomáliemi neobyčejně navýšené četností blesků, dříve nevídanými anomáliemi dnes více než přehnané četnosti nehlučných blesků, záhadně "neexistujícími" chemtrails, v našich zeměpisných šířkách nepřirozenými zátopami a již pravidelnými uragany. To vše, ale i jiné, v souvztažnosti s absolutní nepřirozeností politických dějů a při objektivním posouzení mediálně odfiltrované pravdy, s pravidelnými masážemi válečného ryku, majícího prý, za dohledu systémově infiltrovaných politiků, vyřešit bankami uměle vyvolanou finanční a ekonomickou krizi ryze soukromých rodinných bank - další světovou válkou. S cílem vyvraždit, podobně jako za časů "teplého zlata" nepohodlné svědky... bratru... jen necelých cca 7 miliard lidských bytostí.

Proto odvozeně hledám solidní odpověď na otázky vyplývající z mé informačně a neexistující osvětou zanedbané nevzdělanosti.

Snad i proto, abych se ujistil, že současný společenský vývoj, není snad již "nekontrolovaně" lavinovitý. Zda, duch současného spotřebního amoku, se již nechová, jako medium beznadějně prasklé duše u kola. Nezadržitelně a urychleně, někdy po špičkách a hlavně neslyšně sviňským krokem střelhbitě vyprchává. Sice v souladu se zákony entropie, nicméně do překvapivě marného prostoru, kam je i mediální prostitucí slepě tlačeno.

A tzv. politici?

Jak nedobří, ale i jinak nezaměstnatelní šašci z podivného loutkového divadla ve špinavé hře "Odnikud nikam". Aniž ti zdejší, či infiltrovaní, ctí Ústavu ČR, na kterou slavnostně přísahali a kterou mají buď za lehce obměnitelný trhací kalendář, či svůj soukromý toaletní papír.

Pokračovat?Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 21 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2028 hl.)
 
Ne (1301 hl.)
 
Možná (1294 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4623

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0