| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci?
Vydáno dne 16. 12. 2009 (2659 přečtení)

15. říjen 2009 17: 15 hod. ji?ní okrajová část Prahy 4

Náhodné pozorování velmi nízko letícího oran?ově, či spí?e ohnivě plápolajícího objektu, jen? pomalým letem přelétával velmi nedaleko pozorovatelů, s mírným a později navý?eným stoupáním při letu na východ. Prvotní velikost téměř polovina Měsíce. Let tichý a plynulý. Při stoupání se relativní velikost zmen?ovala a? do rozměru Jupiteru. Filmováno. Nicméně se kamera chová jako obracený dalekohled.27. listopadu 2009 cca 17:15 ji?ní okrajová část Prahy 4

?est, zprvu nízko pohybujících se oran?ově zářících objektů, je? se postupně přeskupovaly jednak vzájemně mezi sebou, jednak cíleně v půlkruhu směrem k pozorovateli, přičem? jeden z objektů vydal krátký zvuk charakteristický pro chřestý?e. Pozorovatel, v souladu s předem dohodnutými pravidly, nelenil, nastartoval vůz a odjí?děl z ji?ní části obce Kunratice směrem k benzínce při východní části obce Libu?e, kde se na krátký čas preventivně ukryl. Po celou cestu jej doprovázely oran?ově zářící objekty v sestavě přímky. U libu?ské benzínky v bojové formaci dvojího trojúhelníku. Krátce poté nebylo po objektech ani památky.

doufejme...

© Zdeněk Patrick - 2009 Praha

2. prosince středa 2009 17:15 hod. Krčské údolí

Před dvaceti minutami obloha plná chemtrails rozsévači i dopravních letadel, tak jako v?dy i nyní zcela prostá letecké dopravy. Jen oran?ově plápolající objekt nehlučně letí v mírném stoupání nad Krčským údolím ve směru jihovýchod - severozápad (Kunratický hrádek - Pra?ský hrad). Po chvíli tak přesně v leteckém koridoru, ?e ani představa ruzyňského leti?tě není marná.
Největ?í úhlová velikost v 1/3 Měsíce. Při stoupání postupně cca do dvojnásobné velikosti Jupitera. Rychlost = ½ kvadrantu/20 sec. Snaha o filmování marná. Kamera i fotoaparát vypověděly slu?bu. Mohu jen konstatovat, ?e se tento druh zcela vymyká v?emu, co jsem vídával a popisoval dříve.
Rozhodně to není mediálně avizovaný hořící lampion.
K tému? hořícímu lampionu: Co v?e dělá městská a státní policie pro dopadení mo?ná mo?ných ?hářů. Pozve smluvní AWACS (Airborne Warning and Control System)?
Řízené modely monitorující tuté? oblast, trvale naru?ující plynulost masivní letecké dopravy nad hlavním, hustě obydleným, městem? Ty nejsou nehlučné...
Bezpilotní letouny pro vyhledávání a eliminaci mo?ná mo?ných teroristů? Ty i v noci vypadají zcela jinak.
Uvidíme?

Ji? léta mne fascinuje představa pístu a ostatních podivně sdru?ených součástí , přesně zabudovaných v konstrukci spalovacího motoru, jak po zá?ehu, je kamsi mr?těn, aby mocné síly odstředivé a dostředivé směřovaly jednak v?dy směrem právě opačným, jednak směry téměř libovolnými, či přidru?enými. A kdy? konečně, ta nebohá součástka dosáhne své dolní úvrati, je okam?itěm jinou otrockou součástí (tého? soustrojí) surově vykopnuta vzhůru. A právě v tém?e okam?iku, jako na povel, si to v?echny odstředivé a dostředivé síly, rovně? rozmyslí a ji? uhání opačným směrem, či rovnou proti pístu. K výsledném součtu těchto neblahých znamení a konstelací, je pak vzta?ena hodnota výkonu. Rodný bratr nízké účinnosti. Vyplývající z logiky středověké konstrukce a pou?itých energií. K velké radosti výrobců náhradních dílů i prodejců předra?ených pohonných hmot.

Pokrok se prý zastavit nedá. A tak se z vrcholového soustrojí 19. století, průhledným trikem mocných kouzelníků, stává hybrid.

Bohu?el - hybrid mezi prastarou el. baterií, stále dobře zabrzděným panským kočárem, supící parní lokomotivou a ohnivým ořem, letícím přes hory a doly. Ano i takový skvělý středověký stroj si je?tě dnes úspě?ně pádí nově vybudovanými dálničními tahy třetího tisíciletí. Aby společně s mimozemskými technologiemi, v časech konce časů, chronické mediální slepoty i geniálních ekologických plánů a vládních poradců pro nutnou sterilizaci lidstva, stále udivoval svoji středověkou dokonalostí.

Právě kolem nás projí?dí luxusní, skvěle nalakovaný automobil, jeho? očividně rozjařený majitel obla?uje ?irý svět a náhodné posluchače, skrze mohutnou zesilovací a v interiéru vozidla vkusně zabudovanou reproduktorovou sestavu, některým z posledních autohitů.

Sestavající se povět?inou ze strojového dunění elektronických bu?idel a basvibrátorů. Nikoli ne nepodobnému souzvuku el. oblouku, velkého bucharu a velmi polámaného soustruhu.
?buch duch, ?buchy buch, ?buchy, ?buchy buch. Dunění elektronických bicích nadouvá plechy karoserie a dozajista i hlavu jmenovaného. Kdy? představa nafukovacího balonu není vůbec marná.
Rovně? tak i můj neodbytný dojem, či spí?e zvrhlá vize, ?e jediná mozková buňka řidiče, právě projí?dějícího dunícího monstra, marně dosud obíhající v hlavní dutině majitele, dozajista, v souladu se vzorcem E = 1/mv2 + A, tedy pod tlakem (příkonem) dodané energie, lehce opustí lebku a vydá se do ?irého světa, aby se její celková energie, nárazem do kyslíkuprosté atmosféry, dokonale vyzářila v podobě povadlého svazku fotonu, mo?ná snad, jak jsem i zuřivě doufal, dokonce v podobě hyperdimenzionálního efektu (svatozáře). Nic takového, se k mému údivu nekonalo.
Snad pří?tě? Říkám si. Zároveň mne napadá, co vlastně nemáme sly?et, je-li rámus, hřmot a dunění tak programově generováno.
Co nemáme vidět na noční pravidelně zasviněné obloze.
V té?e chvíli vzhlednu vzhůru k setmělé obloze.
Je to tam?

13. prosince pondělí 2009

Je právě 22.15. nepřesného kuchyňského času, man?elka vychází na balkon na?eho bytu a hlásí tři oran?ové objekty seskupené do bojové formace. Sna?íme se je vyfotografovat a nafilmovat. Na?e snahy jsou, jako v?dy, marné. Přístroje jsou mimo funkci. Tři plamenné objekty se pomalu pohybují od Krčského lesa (severního okraje Thomayerovy nemocnice), při mírné stoupání letí na severovýchod. Přesněji? V my?leném směru Prokopského údolí. Při na?ich snahách o dokumentaci okam?itě dva zhasínají, aby třetí pohasl po uplynutí asi 30 vteřin.
Úhlová velikost 1/4 Měsíce. Pozorované té? náhodnými svědky procházejícími na?í ulicí.

V souvislosti s tímto pozorováním zaznamenáváme je?tě jistou pikantnost:

Na Primě právě dávají jednoduché americké sci - fi "Znamení"?
Námi pozorované oran?ové objekty se objevují synchronizovaně se scénou, kdy se objevují tyté? oran?ově zářící objekty na TV obrazovce. Oran?ově zářící, nicméně v hojněj?ím počtu. Triler právě popisuje, ve vymy?leném sci-fi příběhu, dramatickou invazi nepřátelské dračí entity na planetu.

Očividně si z nás cizokrajní hombres dělají legraci.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 14 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0