| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Levný dovoz...
Vydáno dne 15. 11. 2011 (3039 přečtení)

Mediální prostituti se opět vyznamenali: Polští fašnacisté ničící polská auta a tvrdě bojující s polskou policií v polské Varšavě, při mávání vlajkami okolních slovanských států?

Jak se nakonec ukázalo:

I tentokrát z levného dovozu. Opět z území někdejšího Beck polského protičeskoslovenského spojence - fašistického Německa. V plné EUpolní a hajlující na počest Adolfa Hitlera, přijuchali na zcela zásadní ryze polské národní oslavy.z Global Frankonie

Glosy© Zdeněk Patrick - Praha 2011

Provokatéři, kteří na pokyn EU sovětu mají všemi prostředky i v ČR vyvolat destabilizaci. Nikoli nepodobnou té z Kosova. Aby každá jiná a skutečně vlastenecká podstata mohla být nemravnými mediálními prostituty beztrestně osočována a posléze ofrankovaná. Cizokrajnou nálepkou: homofobní, šovinisticko extremisticky nacionalistická.

Podobné aktivity, přicházející z německé Ďauro náckovské zóny, jsme navyklí doposud vídat jen v ČR - při příležitosti masírovaní prý dostatečně již zdecimovaného domácího obyvatelstva: V mediálně úspěšném seriálu, sofistikovaně vyšvihnutém pro boj zblízka s neexistujícím českým vlastenectvím. Zákrytně a čistě pro účely mediální prostituce - zastoupeného místními idioty a skupinkou z levného dovozu:

Xenofobně extrémisticko a šovinistické faš verbeže cizích tajných služeb.

Soudruzi EUnáckové, hajlující německy na počest Adolfa Hitlera, již několikrát účinně posloužili mediální prostituci při taktickém odhalování nebezpečného třídního nepřítele a českého nacionalizmu. Jenž překáží i v podobě líně plíživého českého lokal patriotizmu. Jen si nikdo nepovšiml, že se již dávno nejedná o cvičení tajných služeb, "jak snadno a rychle vydupat ze země terorizmus", ale systémový boj při globální likvidaci národních států.

Z dovozu byla svého času i fašizoidní Antifa, která se tak mediálně líbila při ukopávání hlav na zem sražených oponentů. Ne jinak tomu bude i s posledními událostmi ve Šluknovském výběžku. Do nichž se nepozorovaně zapojily dosud nejmenované "realitní společnosti", pracující v betonovém krytu mamonu, vždy v neprospěch zneužitých a na nejvyšší míru vydrancovaných menšin. Odvozeně... Vždy v neprospěch státnosti ČR. Pseudo realitních společností systémově pracujících, pod vlídným dohledem vládních stran a výtahových straniček, co pomocného personálu páté Hitlerovy kolony, či Říše Římské: Deportacemi původních obyvatel do bezživotí bezdomovců. S reciproční náhradou urychleného importu vykořeněnců a Multi kulti do "římské zájmové oblasti", co destabilizujícího prvku. Na samém počátku programové destabilizace vyhlédnuté oblasti budou vykořeněnci a Multi kulti bezprávně vymezeni a následně v právech zvýhodněni. V očividný neprospěch autochtonního obyvatelstva. Avšak jen na samém počátku, co předvoj další etapy desintegračního procesu osvojování si cizích území příslušným chaganátem. V tomto případě čtvrtou říší.

Nyní postačí dešifrovat, kdo má zájem nejen o Šluknovský výběžek. A kdo za odměnu ukryje ve Švýcarsku své nově nabyté deseti miliardové odměny. A který místodržitel v Böhmen und Mähren dostane v odměnu železný kříž za odvahu při vizi velmi tupých vidlí.

Že není žádný zájem? Ach?

Adolf a Merkel to řekl jasně: "Co nejtěsnější ekonomické a politické spojení do nové beznárodní Evropy", která se pod jasnozřivým vedením nejuššího jádra "nadlidí" Evropského sovětského svazu, konečně dobabrá řešení české otázky. Jinými slovy, skrze provokatéry vyvolané násilí a pod hrozbou "humanitárního" bombardování, budou z původních autochtonních obyvatel nadělány onuce do Ďauro sovětských laptí, v kdysi rodné a prosperující zemi. Dnes chcípajících bez pomoci na ulicích a v podzemních slamech. Onucemi, či kusem hadru, který lze kdykoliv beztrestně nakopnout. Snadno vyrobitelné i skrze nezákonné kradě, cla, či povinnováni cizákům odevzdat své nanejvyšší míru daněmi a zloději ohryzané platy: Za přecházení po své vlastní rodné zemi, ve které je navíc tzv. nepřizpůsobiví multi kulti hulváti neprestajně kopou do riti.

Jak těžké je z Českého národa vyrobit elektronicky označené a satelitně šmírované bezprávné foederáty - nesvéprávné nájemníky ve svém vlastním domě, již víme.

Kosovsky použítelní kdykoli na náhradní díly, či deportaci "za prací" kdykoliv a kamkoliv. Neboť "Arbeit macht frei": Prý v plném nasazení mladého kolektivu. A kteří uznale, neboť servilně v obavách o neexistující virtuální životní šanci, jen pokyvují hlavou nad zručnými zlodějnami a dalšími 12 miliardami bez povšimnutí odpovědných, bezmocně ležících prý neadresně, prý k nedosažení, v daňovém ostrovním ráji a ve švýcarských sejfech. Nebo pocházejících z trestného beztrestného vykradení Zlatého pokladu ČR.

Jak velkou drzosti se nyní jeví složenka vyzývající mne zaplatit 3 x 120 000 Kč, zaslaná na mé jméno panem "místodržícím" Kalouskem? Z dílny TOP 09?

Ach... Bože všemohoucí... jsi-li tam ještě?

My tu stojíme připraveni. Zrozeni Tebou do země, která se stala naší rodnou zemi, připraveni svými slovanskými nosy rýt zemi ještě hlouběji, než kdykoliv před tím. Raději tak, než abychom se "dobrovolně povinně" stáli spoluviníky zločinů proti lidskosti.

A společníky na souhrnné spluvině proti samé udržitelnosti života na této planetě. Spoluviníky pravdoláskovských vlastizrádců, humanitárních bombardérů a zeměškůdců. Kteří nás ochotně pohřbí i za živa, v rámci programu likvidace státnosti ČR - na cizí příkaz. Skrze bezzákonné úmluvy Global Ďaurů z NWO.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2037 hl.)
 
Ne (1303 hl.)
 
Možná (1320 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4660

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0