| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


Letecká bitva nad Gor_Rayetouž
Vydáno dne 10. 05. 2017 (2759 přečtení)

Pozadu jdou hodiny, bijí na poplach:
Rozum přišel o moudrost
a moudrost o rozum
vědět více.

Panika lapila i nočního slídila,
nad rozumem vyzrála, by všechnu moudrost vyhnala
a paměť s ní.
Hodiny jdou pozpátku
podě?eně bije čas, aby strávil obnovenou krásu,
ničí vše i duše v nás.
Prý prahne po nadčasu,
jen? svou práci dávno vykonal a předal opět času,
by zubem svým viklavým vše ohlodal...
Pozadu jdou hodiny, bijí na poplach:
Rozum přišel o pamě?
a moudrost o rozum


Vlasta ?mitmajerová

MIOCENNÍ ČECHY A VÝROBA UMĚLÉHO KAMENE?

©Zdeněk Patrick, Ing. Zdeněk ?mitmajer, Praha 2017

Když jednoho dne, roku 2012, přišel můj syn Zdeněk s fotkami a zprávou o svém převratném objevu na poli dávné výroby umělého kamene v Čechách, odháněl jsem nelehké. neboť netradiční myšlenky, jako každý jiný nevěřící Tomá?:

Nejsme přeci ?utrologové a na časování dávných událostí sedí jednak strach z "neznámého", divadelně nalíčení muži v černém z "Utajovaných skutečností" a jejich pilní dlužníci, co korektní soukromá policie, ale i potomci nesvaté svaté Inkviziice, potlačující rozvoj svobodného ducha. Zkrátka dobře vygenerovaná všeobjímající zá?? a nenávist.
A teď zkus nést svoji vlastní ků?i na trh, jenž si navykl vítat jen organizované podrazy. Nám, "dětem pradlen", by trollí dav i skrze tr?ní dlužníky s chutí silně zatleskal jen na naše obličeje.

Zkrátka synovy fotky i úvahy se z husta hromadily a ve svém logickém jádru dostávaly ozvěnu obrazu, solidně uspořádaného prastarého společenství kněží / hierofantů / znacharů, jež ne_nuceně přinášelo krvavé oběti hadím skulpturám, vyrobených z drobných kaménků bíleho křemene, uhlíku, živce, ulit malých korý?ů a živice. Tu a tam s "rezatými" stopami Fe. S velmi tvrdým jádrem i povrchem vzorně vyhlazeným do mnohých podob. Velmi pevné i tvrdé koexistence.


Kus megalitu Kus megalitu Kus megalitu Kus megalitu Kus megalitu Kus megalitu Kus megalitu Kus megalitu

Kus megalitu Kus megalitu
Foto © 2017 Ing. Zdeněk ?mitmajer

Má? pravdu tati, bez pádných důkazů a časování, aniž víme jaký podíl měla na umělém kameni dlouhodobá mineralizace, ale i vitrifikace, jež proběhla po zači?tění prostoru, vůbec nelze nic. Aniž bychom nahlas, rozumíme si, co nám tane na mysli: Galaktická válka? Překroucená do kosmologické legendy, či chcete-li religiozní podoby o vzpouře padlých andělů vedených Luciferem. Dívám se na sporná místa skrze Google Earth: Dál než na dvacet metrů se nepřiblížím. Nadpis NAVY Cenzured - nedovolí. Za několik dní přichází Zdeněk se ?okující informací: Bagr kameny nevratně rozbíjí. Bereme fo?áky i čtyřtulku a celý případ dokumentujeme. Zítra odjí?díme na Tetín, kde se mimo přátel setkáváme se skutečně podivným průvodcem tvrdícím, že Slované uctívali hadí božstva.

Oh dear Sire, it isn't true. My Good God? Where do you came from? Můj Draku, můj dobrý Hade / Gade. Odkud si spadl To the Bohemian, and Ultava _Dunaikum:

© BOHEMIAN - ULTAVA _DUNAIKUM ASSA ALBHA

Letecká bitva Čistých proti Temným nad Gor_Rayetou / Zářícími Horami (Gabretou / ?umavou)? Skulptury Hadů z umělého kamene?

Třetihory / Terciál

První polovina 65,5 mil - 30 milionů let
Poligocén 30 - 25 mil. let
miocén 25 - 12,5 mil. let
pliocén 12,5 - 4 mil. let
pleistocén 4 - 1 mil. let© Bohemicum, Ultava_Dunaikum

Na?e mapa Bohemicum, Ultava_Dunaikum je navrstvena ze dvou odlišných, leč ne zcela úplných pramenů: Částečně z informací pocházejících z knihy "Dvacetkrát starší než Altamira" autora Jiřího Mikuly a částečně z materiálu ucelené studie podlo?í Karlovy Univerzity, s našimi doplňujícími poznámkami, které si všímají neobyčejného vodního systému z časů, kdy naše země určitě ležela v tropickém pásu a planeta Země byla nikoli Var?a_lókou / Pršící planetou, nýbrž Vrta_lókou / otáčející se planetou.

Za časů, kdy vlhkost prostředí a zavla?ování zabezpečoval nejen rosný bod, tlak a teplota vzduchu, ale i soustava průtočných jezer, jež byla propojena kanály v rovnová?ném systému, který náš výzkumný tým velmi překvapil.

Propojoval nejen severní moře s jižním, jež sahalo v miocénu až k Zemské bráně do země, jež bude navždy pojmenována Českou. Povšimněme si prosím podlo?í, které je u Zemské brány se vší pravděpodobností uměle upraveno, pro hluboký ponor, neboť jižní miocenní moře bylo mělké. Jakkoliv byla Bratislava, včetně Nitranska, celá Italie i budoucí Vindebona spočívají na dně jižního moře.
Podivným příznakem možného, jež mohl být i hydroenergetickým zdrojem, je nejen směr odtékájící vody z přilehlých průtočných jezer dvěma navzájem opačnými směry: Do jižního moře a směrem do velkého průtočného jezera v severním okolí Prahy, na jehož březích tušíme nejen zářící Opy?, ale i HAЃI_БОР / HADÍ_BOR; (BOR strč. bitva). Bitva s Hady (Zmeji / Draky).
Povšimněme si nyní, že Če?i, téměř jako jediní, čtou slovo Angelo - Anděl, neboť správně vnímají "Ѓ", jako "Ď". Letecká bitva s Hady / Draky. Kdy se tak stalo? V třetihorním miocénu, před 12,5 až 18 miliony let, v čase, kdy se tvořilo České středohoří i podlo?í naší rodné země, nehluboké miocenní nmoře dosahovalo, jak již řečeno, až k ?umavě. Přičemž tropickou vegetaci (vlastně bohatou florou i faunou) byla naše rodná zem, jež na věky ponese název Česká, protkaná vodními kanály, velmi podivným způsobem spojujícími průtočná jezera (viz přiložená mapa), že nás okamžitě napadá propočítat energetický potenciál průběžně měnících se rozdílů vodních hladin Letecká bitva mezi Čistými a Temnými proběhla nad Gor_Rayetou / Zářící horou (Gabretou) a dvojí paprsky tavili nejen letouny Temných, ale i skály. Mů?eme jen odhadovat, podle, polohy průtočného jezera sahajícího až k pra?ské čtvrti Krč, jež bylo kdysi dávno také dnem jiného pravěkého moře, že jedno ze sídel dávné preslovanské Lady Agi v Terciálu, se nacházelo nejen na dne?ním Vy?ehradě, Zářícím Opy?i, Levém Hradci, ale i poblíž místa, jež bylo nazváno tak podivně: Hagi_bor.
Jak by něco podobného bylo vůbec možné? Do dne?ních dnů nebyl nalezen jediný pozůstatek miocenního pravěkého lovce, jenž by komukoli předal i o tomto dění, jakoukoliv zprávu.
Snad jen potomek po přeslici možného posledního Svanto_Jarice Sorokiho / Kroka II. Česká kněžna Libuše mohla mít jisté povědomí i o Severijském Altyn Gorodu z téhož období. O to zajímavější je poznatek, že Husité, v čase kři?áckých výprav s jedinečným cílem vyhladit Český národ věděli, že v útrobách Loun, ?atce, Slaného a Tábora se dá, v souladu s dochovanou legendou, pře?ít i Soudný den.

Miocenní letecká bitva na ?umavouž Vltavíny z téže doby, jako? snad i Lybijské sklo.

Skulptury Hadů z umělého kamene?
V časech severijského Altyn gorodu, města bílých bohů...
Ze stejné doby stopy velkých a širokých kol těžkých vozidel ve Frygii (Anatolii / dne?ním Turecku).
Lebka nad Lybii (Severní Afrikou) sestřeleného mimoně z oboru Had / Drakon. Stará 12,5 milionů let. Velká lebka s dvěma mozky zesílená velmi zřetelným kostním hřebenem, téměř žádným nosem, ještěrčí sluchový aparát, malé kulaté oči s vertikální hadími zornicemi, v ústech žádné stoličky.
Z téhož období pocházejí široké podzemní chodby, města i cisterny na Ruském Krymu, zachytávající rosu.
Pátráme dál po důkazech. A pokud se nemýlíme, co se týká stáří artefaktu, tak i po Stra?ném lesů pánovi.Pro ty z Vás, kteří chcete vědět více, máme následující odkaz.

Možnost objednání knihy Den mluvících kamenů (tři knihy v jedné), s přiloženými obsahy a s dalším listováním knihou, naleznete zde.Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1586 hl.)
 
Ne (983 hl.)
 
Možná (963 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3532

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0