| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Ledová královna Morana
Vydáno dne 23. 02. 2011 (9213 přečtení)

Když Kostěj Nesmrtelný ukradl lidem oheň, nabírali lidé sluneční světlo do svých dlaní a odnášeli do svých chýší. Mráz však byl tak veliký, že mnozí se s rukama vztaženýma ke Slunci změnili v řady kamenů.

Koledova kniha (Bělorusové)Bohyně zimy a smrti

Slovanské legendy, mýty zpoza konce Starého světa© Zdeněk Patrick - Praha 2005

Nebešťanka, bohyně zimy a smrti, prý modrooká a černovlasá krasavice Morana, sídlila podle slovanských (staroruských) bájí ve svém nebeském paláci visícím uprostřed Irije (Svarga - ohnivá nebesa). Bohyně však žila ve svém krásném paláci zcela osamocena, neboť i bohové se ji velmi obávali. Na pořádané hostiny a přátelská setkání přicházívali jen nemnozí. Povětšinou démoni a zlí skřítkové.

K prvnímu náhodnému setkání Dažboga s krasavicí Moranou se uskutečnilo nějaký čas po smrti první Dažbogovy manželky Máji Zlatogorky. Toulajíc se Irijí (Nebesy), přilákán příjemnou hudbou linoucí se z Moranina nebeského paláce, vstoupil. V hodovní síni jej přivítala sama Morana, sedící na vysokém trůnu. I přijal její pozvaní a posadil se mezi hosty, nicméně obávaje se o svůj život se ke konci hostiny, přes nabídky hostitelky, rychle odporoučel.

Uražená krasavice Morana rozvinula celou škálu svých kouzel a vyjímečných pohádkových vymožeností, aby se Dažbogovi odmítnutí sakra nevyplatilo. Nicméně i ona časem seznala, že je marnost všech marností vyzrát nad Perunem, jenž úzkostlivě střehl všechny nepromyšlené kroky svého syna Dažboga. Moraniny promyšlené tahy a úskočné ataky na Dažboga byly Perunem vždy včas eliminovány.

Jakkoliv je to k nevíře, jednoho krásného dne se Morana, královna zimy a smrti, stala nevěstou a Dažbogovou ženou. Navíc? Podle slovanských legend i matkou jeho dětí: Syna Bogumira, jenž se Slavunjou splodil dcery Drevu, Polevu a Skrévu, od nichž odvozují svůj původ kmeny Drevljanů, Polanů a Krivičů. Od Dažbogových a Moraniných synů Seva, Rusa a Slovena odvozují původ kmeny Seveřanů, Rusů a Slovénů. Sloven měl syna Venda, a ten se stal praotcem kmene Venedů (Velesova kniha).

Nicméně nic netrvá věčně? Nezměrná krása Morany přilákala i Kostěje Nesmrtelného, jenž ji celkem zdařile navedl k opužtění Dažboga. I stalo se prý v těch časech, že Kostěj Nesmrtelný skutečně krásnou Moranu, jejímu zákonnému muži Dažbogovi, odloudil a unesl do bezrozměrného podzemí, kde se oba milenci ukryli.

Mezi kostlivým chlapíkem a Moranou se okamžitě rozhořely neutěšitelné vážně a návrat k Dažbogovi již nepřipadal Moraně až tak rozumný. Z téhož důvodu udělala ona i Kostěj Nesmrtelný vše, aby Dažbog již nikdy nepřekážel jejich velké lásce. Tenkrát skrze kouzla, opojné nápoje i severní vítr Boreas, skrze nějž nastřelili zlí skřítkové, hnáni svoji paní Moranou, do božského Dažbogova oka střípek s rozbitého kouzelného zrcadla. Ten pokřivil odraz Dažbogova vnímání okolního světa, aby v souladu s přáním vetřelců, jimi vybuzenou neexistující virtuální realitu, vždy považoval za skutečnost. Zlé se stávalo dobrým, lež pravdou, dobro ničemností, nenávist láskou. A tak skrze nastrčenou virtuální realitu konečně prý zvítězila fiktivní láska a pravda nad lží a nenavistí, ačkoliv opak byl pravdou.

Posledním závěrečným atakem krasavice Morany, bylo omámení Dažboga medovinou nasílenou kouzelnými lektvary, aby jej nakonec svými mocnými kouzly přikovala řetězy ve vysokých skalách Alatyru (nejvyšší hory Zlatého slunečního ostrova, dnes beznadějně propadlého v hlubinách Ledového oceánu, co zbytkový podmořský Lomonosův hřbet).

Tenkrát Kostěj Nesmrtelný ukradl lidem oheň i nabírali lidé sluneční světlo do svých dlaní a odnášeli do svých chýší. Mráz však byl tak veliký, že mnozí se s rukama vztaženýma ke Slunci změnili v řady kamenů.

Koledova kniha (Bělorusové)

Přikovaného Dažboga v zcela zuboženém stavu náhodně nalezla slovanská Eva, Jeva, Dživa, živa (Jivat (sánskrt) čti Dživat - život, život) dávající, dcera Svarogova, když v podobě holubice (původem z Plejád?) obhlíží krásy Země. A jak už to ve slovanských pohádkách bývá, v okamžení se do Dažboga zamilovala. I proměnila se do své božské podstaty a odnesla si jej do svého paláce v Iryrii, kde jej léčila a léčila.

Celý milostný příběh Dažboga a krásné Morany má další pointu. Jakkoliv nelze Kostěje Nesmrtelného zabít, Dažbog se rozhodl, že tak učiní.

Nejdříve Hot Line systémem požádal bohyni osudu Mokoš o radu. Pak již hledá zlaté vejce, zlaté kachny, jež je ukryta v rychlonohém zajíci, zajíc v truhle a ta ukryta kořenech dubu na dalekém ostrově (Viz pohádka Boženy Němcové "neohrožený Mikeš", který nakonec podobným postupem eliminuje podzemního dračího vládce č. 1.). Podle jedné verze mu pomáhá Velký had (Nij - vládce podsvětí a otec Dažbogovi první ženy, Máji Nijovny - Zlatogorky) nalézt a dostat se na ostrov. Truhla ukrytá pod dubem nalezena, zajíc roztrhán vlkem, kachna ulovena sokolem, aby zlaté vejce konečně vypadlo. A již se nese nebohé zlaté vejce v Dažbogově torně do paláce, ve kterém nic netušící Morana přebývá se svým milencem Kostějem Nesmrtelným. Medovinou i úskoky se snaží Morana Kostěje zachránit. V podobě bílé holubice přiletí i živa, aby zabránila zhrzenému Dažbogovi zlaté vejce, v němž je ukryta Kostějova smrt i duch, zničit.

Marně!

Zakrátko je zlaté vejce je beznadějně vniveč a již se ozývá nejvyšší, z nejvyšších bohu, Rod: Skrze rozbité vejce jsi vypustil Zlo na Zemi, zničil jsi smrt, a tam kde není smrt, není ani život. Vzniklý nesoulad přivodí konec přirozeného přírodního řádu.

I seslal tenkrát nejmocnější a nejstarší z bohů Rod, otec Kostějů Nesmrtelných, nebeský oheň, aby na zemi zničil vše živé. A bohové vyděšeně shlíželi z Irije na ohnivé peklo a katastrofy, které nejmocnější z mocných bohů na Zemi rozpoutal.

Tím, že Dažbog pojal bohyni živu za manželku, navrátil postupně světu ztracený přírodní řád a obnovil se život na Zemi. Objevili se i noví lidé.

Z manželství Dažboga a živy vzešel syn Kisek a Arija. Kisek se oddělil od svého bratra a založil kmen Litevců a Lotyšů.

Z Arija1 pocházejí synové Kij, Čech a Choriva, od nichž odvozují svůj původ Kyjevští Polané, Češi, Srbové, Chorvaté.

A protože zlodějný Kostěj Nesmrtelný je mrtev, nechť žije obávaná bohyně, královna smrti a zimy, krásná Morana. Přebývající jednak ve svém irijské paláci, jednak v bezrozměrném podzemí Navy (Nija).

Jakkoliv čas starověreckých časů dávno pominul, setrvala krásná Morana na svém bydlu patrně až do dnešních dní, aby přicházela ke Slávům zejména v zimních časech.

Očividně se její krása Slávům nikdy až tak příliš nezamlouvala a jakmile se naskytla první příležitost a objevily první příznaky jara - sněženky, již ji šupem vláčeli, či vynášeli, krasavice, nekrasavice:

Pálili a házeli do vodnatých bystřin, aby si odplula, co nejrychleji a co nejdále.

Legenda jinými slovy vypráví o původním střetu části božských nágů vedených Dažbogem, jenž po boku svého otce Peruna, právě odrážejícího se svou Zarjou útoky dračího semene při obraně ostrovů Severie, zaútočil přímo na zdroj nesmrtelné síly Kostějů. Ta byla zákrytně skryta pod mnoha kamuflážemi, ač její základní tvářnost spočívala v podobě Zlatého vejce deponovaného na jednom z ostrovů uprostřed Severije. Zničení Zlatého vejce, ústřední životní síly Kostějů vybudí skryté síly a z kosmu (z Měsíce?) je seslán nebeský oheň, jenž může zničit život na této planetě. Na zemi je rozpoutáno ohnivé peklo a vše živé hyne.

Potrvá dlouhý čas, než se vrátí přírodní rovnováha, obnoví se život se na Zemi a objeví se i noví lidé.

Poznámky pod čarou:

Morana, Mořena - Slovanská starověrecká bohyně českých Vanů ( bogynja smrti, bogynja čti též bogžynja), někdejší manželka Dažboga unesena Kostějem Nesmrtelným do podzemí.

Marana (sanskrt) - Morana, smrt (viz pražskou Na Moráni - zde býval její model, odvozeně modla)

marayati (sanskrt) - mořiti, zabít, viz mříti, umořiti,

umorán (starč.) - unaven (pocitově blízko "návь", nьjь), u_morán viz Morana (k smrti u_nave_n tak, že se nachází nejen poblíž Morany, odvozeně smrti, ale již i v samé blízkosti návy.).

Dažbog - viz nuselský Bohdalec - Bog_da, též Dadž_da Dagda (Dagdův kotel z irských legend?)

Nij - někdejší božský vládce slovanského podsvětí a otec Zlatogorky, první manželky Dažboga, Nija - Náva.

Kostěj Nesmrtelný - vyzáblý kostroun, též entita Kosčejů stvořená na počátků časů, kdy náš vesmír ještě neexistoval bohem všech bohů Rodem. Kostěj Nesmrtelný je legendární postava východoslovanských kmenů. Snad i tentýž, který způsobil v dávných dobách v původní vlasti Slávů (Vanů) smrtelný mráz. V Severiji, na jednom ostrovů nazvaném Alatýr, Bílý kamen spočívajícímu dnes na dně oceánu.

Skrývající nevypočitatelné síly všehomíra. Severní země plná zlatých chrámů s přístroji pracujícími v souladu a skrze sluneční záři.

Kostěje Nesmrtelného, lze v našich rodných krajích úspěšně zaměnit za již nesouvisejícího Kostrouna. Jeho význam však u nás (na rozdíl od východních Slovanů), v průběhu věků, poklesl téměř na nulu. V lepším případě by zastal funkcí pohádkového Smrťáka.

O to významnější podíl úcty připadal mezi lužickými, mielčanskými, českými, moravskými a slovenskými Slávy na Moranu, jeho družku a milenku, někdejší manželku Daž_boga.

Dobové vyobrazení Kostěje připomíná bytost blízkou dračí entitě, s níž mohli staří Slované propojit démonizaci nebezpečí a smrti.

Starověké starožitnosti Slávů?. ve formátu pdf (zabezpečeno heslem) cca 260 KbSouvisející články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 16 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1318 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4705

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0