| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou...
Vydáno dne 24. 03. 2012 (3433 přečtení)

Není to tak dávno, co jsem byl dotazován známým, kam "na to chodím"... Jestli to není nějaký hlas, který mi napovídá... A protože mně takto, s čistě účelovou lstivostí, vždy a často oslovovali jen morové rány pokryteckých uskupení, či kyber i jiní agenti, vědomě pracující se smy?lenými nepravdami, ale i skrze sprosté nadávky, odvětil jsem, že mu odpovím, když mi prozradí, proč vědomě volil stranu přeplněnou Zemskými škůdci, až po sám vrchol s manekýny v cizích službách, s kapsami chřestícími 30 hliněnými ?ekely.

Tu náhle...
Ano, ano... Sly?ím duté rány, jak jeho středo?kolsky i jinak ?iroce vzdělaný duch, uvězněný v kotli vlastní marností, buší do neprody?ného uzavřeného víka nad hlavou, které, ze strachu možného zločinného doteku mysli...?

© Cassurgis - Praha 2012

pokračování: ...raději nikdy netestoval. Jeho mysl neměla již nikdy ?anci pevné, na třikrát virtuálně hermeticky uzavřené víko prorazit a pochopit, že jsem žádnou stranu nejmenoval a přesto jsem uhodl, kterou volil.

Nepochopil...
Ba ani tehdy, kdy se skrze mne, na kratičkou chvilku a zdůrazňuji: Na vlastní riziko, svobodně porozhlédl po mém světě. Suže konstatuji, že si ani příliš nezoufal. Naopak, jakmile se upokojil a dostal se opět do čilého kontaktu se svým virtuálním světem, okamžitě zjistil, že jsem jen neškodný hlupák.
Dunění ustalo.
Jen nesly?ná hrana dál v lidu této země zvoní: Tak už je po něm, již je po ní. Na?í svobodě, nebo pra?ské l?imafii, hrana tiše zvoní? Tak již je po něm, již je po níž Když bílý koník ?éfa vrhajících stínů fale?nými zvonky zvoní, hůře ne?-li vloni.

Dovolím si připomenout rok 2010:

Svatý duchuž Svaté světlo? Svatá půdo rodné vlasti
Vždy poni?ovaná a nejvyšší míru osočovaná.
Nepříčetně zbarvená řevem kálejících, o to hlasitěji
za přirozenost a pravdu vysmíváná až k zemdlení a téměř mrtvá,
v nemilosrdném výsměchu zdrancovaná.
S bezbrannými dětmi mizícími v nářku ulic a pochytaných otroků, v nuzném psycho skladišti euthanázie a náhradních orgánů.
Pro všechny staleté viny vyznání, v čas časů bídy hrana tiše vyzvání.
Po cestách předků, hnáni tlupami ničemných zmetků, předání sterému zoufání
drogovovým mafiím a zlovolné Sběři nepříčetné tradice
zlato-padáčné výživné s vychytralými arbitry i tunely,
S Krizí a podrazy proklatě nízko u pasu:
Vzdužné kořistné, daň ze Slunce a dýchání, v pokutách ze zubů, z nuzné radosti a p?oukání
smrtícím virem a čipem pod ků?í,
z hlav myšlení lehce vyhání, global monarcha mr?inami opojen
nám hranu vyzvání: V zemi předků machinacemi Zmetků - fašistická éra
kde živým i mrtvým hůře, ne?-li včera.
Svatý duchu Země české, do když
Predikce zjizvenou zemí se již tiše nese: Nikoli svatá Dagonova mitra
Jednoho dne, jedné tmavé noci: Krvavé noci jasnější než temná jitra?
Možná dnes, kdo víš Dá-li Bůh? bude-li "nějaké zítra"?
Svatý duchu a Svaté světlo České země, kdy se tak stane? Kdy nastane časů čas?
Z kostlivci s?atých stromů v temném lese, nad háji pařezů temně modrý pták zlověstně se nese. Ze ?pinavých vod a hladového bodláčí, ?éf Mar?anů vzkvétá, jak bída země kvete - zemi hyzdí, tam kde i zloduch země?routů z Biomas hystericky hnízdí. Kápě rudé, z hnoje černá sutana, lebka svobody - hnáty zkřížené, když spánek zemí burací, ejhle velezrádný svobodný pan Nobody. V čase nepříčetných daní a podlého ?mírování, ve smutných dnech temných mocí, ohně mrazivé v kruté zimní noci, vylidněn bezbranný v zuřivosti potácí se démon loci?

Ti?e volá, nahluchlým hlužcem marný hlas: Kdy konečně nastane prokletý časů čas? až zuřivé svině bez mozku vysají rodnou zemi v nás? Sají a drancují mocí bezbřehou zmámeni, sami podivných časů neblahé znamení: A pak? až i Strach a Hrůza samou hrůzou... Strachy zkamení?

Die Welt: Klaus nám chce rozbít EU (Tu, co jsme tak pracně vybudovali?). A hle již je tu: 15. březen...

Hole?ovská výzva: Demisi vlády (Stále drze odmítající pokročilejší verzi EU protektorátuž) a demisi Václava Klause (Jen? je stranou protivnou uváděn, jako hlavní příčina euroskeptizmu v ČR?).

Jsem na rozpacích, vědom si, že největší zadlužení ČR le?í nesmazatelně na všech vládách ČSSD, odvozeně i všech parlamentních stranách i vlastizrádných straničkách se zahraniční účastí.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1856 hl.)
 
Ne (1188 hl.)
 
Možná (1141 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4185

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0