| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Je-li kosí počet správný...
Vydáno dne 01. 05. 2011 (3672 přečtení)

Včerejší veselou připomínku křesťansky nelidského pálení čarodějnic máme již odbytu a hle... První máj, dříve lásky čas, dnes z povinného seriálu EU zákazů:

Nebezpečný čas, na této planetě přirozeného, ač idiotsky nesličnými podruhy lstivě označeného za nepovolené sexuálního harašení - opět čile nastává... Pilní těžkooděnci v ulicích, opět bystře nacvičující na projekt "Rex II." a téměř mrtvá, aniž dlouhý, předlouhý čas byla životadárnými paprsky Slunce zalévaná naše rodná zem, ještě dnes pokryta zbytky tzv. sněžné plísně, již se probouzí, jakoby ze Zlého snu snad přímo do víru Zlatých matrixově blahoslavených zítřků......za čas a dva i půl nečase budeme potřebovat nejen hroší kůži, ale i všeobecný zázrak naučené dutolebosti?

Víme odkud vítr fouká © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Nebo naopak přitvrdíme a řekneme: Tak to je, nesliční hošíci od nebobří řeky, lovící své nebobříky Ničemností, vše, co jsme Vám, ve své naivní důvěřivosti, dovolili páchat na lidu a tvorech této země i planety!

Probírám si právě kolik je jedna a jedna a jak, a zda vůbec, je výsledek až tak těžký k pochopení. A navíc si dovoluji zavzpomínat, při letmém vykouknutí sodíkové lampy zpoza svinstva (Ve které Ničemní zakleli naše jasné Slunce.).

Motivován v příznacích "hovořícími" tvory, údajně nišší kategorie, vzpomínám a dávám si do souvislostí s mainstreamovou neexistencí existence: Velmi například zaujal orel, majestátně kroužící nad zalesněným údolím, aby jakoby ve vzdušném komínu, stoupal stále výše - vstříc klesajícímu černo hnědému chemtrails svinstvu.

Párek orlů, možná dokonce mořských, již několik let a ještě donedávna parkoval nedaleko naší chajdy. Říkám donedávna a myslím tím limit vystavený neobyčejnou a nikdy nevídanou smršti krup o velikosti ping pongových až tenisových míčků, jež během pěti minut zlikvidovala, v pásu 400m x 40 km, vše přirozeně živé. Včetně nyní do hola očesaných porostů, pokud nepopadaly pod údery krátké, zato vydatné smrště.

Abych byl přesnější: Stalo se v mém životě podruhé (ze tří podobných), co za nepříčetného dunění a rachotu, rychlostí rychlovlaku, přifrčelo z ničehož nic černé mračno, aby vzápětí pokrylo krajinu několika decimetrovou vrstvou ledu. Ani dveře od chajdy jsme tenkrát nemohli otevřít. A když se nám konečně naskytl ten pohled do zničené krajiny, při okamžitém poklesu teploty o několik desítek stupňů, bylo jasné, že jejich zlatý věk není naší pověrou.

Na dlouhý čas zmizelo z okolí nejen zpěvné ptactvo, ale i lesní porosty se dodnes nevzpamatovaly. I když skřivánci příští rok opět, avšak naposledy radostně vřískali nad nedozírnými lány rezatého bodláčí a pýru, žlutozelenou hořčicí a GM kukuřicí.

Zatímco zbytečně tlachám, orla již mezitím pohltilo temné chemtrails mračno. A netajím se, že nás další osud orla začal velmi zajímat. U vědomí, co jsme relativně nedávno spatřili skrze dalekohled, v myriádách (či, v nespočetném množství) poletovat v mrazícím chemtrails mračnu, visícím kdysi nehnutě nízko nad naší chajdou.

Uběhlo dlouhých pět minut: Orlího snažení dostat se nad černý mrak: po Orlu zatím ani památky.

Byl pohlcen podivným chladným výtvorem "práškovacích" bestií ještě na další tři - čtyři minuty.

Až tu náhle? Jako velký balvan letící přímo k zemi, se konečně orel objevil, aby těsně nad zemí zmateně mávající křídly střemhlavý pád jen s velkými obtížemi zastavil. A při jeho nikoli již majestátním, ale zmateně nekoordinovaném odletu bylo znát, že toho má plná péra i pérka?

Uběhlo pár let... Bodláčím a kanadským pýrem zarostlých, sovětem EU dotovaných polí, určených dílem k okamžité likvidaci, dílem k výstavbě megalomanských velkoskladů a dálnic z Hitlerovy pozůstalosti, ve vyrabované ubohé tranzitní zemičce bez vlastních dětí, se slepými laněmi zmateně pobíhajícími sem a tam, aby nakonec zmizeli i skřivánci?

Aniž lze přehlédnout ubohosti mediální hysterie kolem ptačí chřipky, jásající nad idioty drtícími ptačí hnízda plná vajíček.

Zkrátka ani ptáci to nemají, v časech malých velkých lží, podvodů, cílených tuneláží a propagace euthanázie a nejzazšího odchodu do penze, nikterak lehké. Z našich krajů zmizely miliony ptáků, co přímý důsledek chemické a mikrovlnné války Sebranky s nic netušícími pozemskými tvory.

Nevím, zda-li jsem si nestvořil mylnou fikci, avšak přiznám se i bez nasíleného výslechu, že se mi zdá, že se s některými pozemskými tvory děje zásadní proměna.

I když se, jako mnohdy jindy, mohu raději naučeně mýlit :=))

Zatímco lidé, zdá se mi, jakoby ve zlém snu, neuvěřitelně rychle ztrácejí lidské vlastnosti i rysy, aby navždy zmizeli v propadlišti debilních a lehce zaměnitelných TV seriálů a umělecky sestřihaných přímých přenosů z parlamentních šapitó, ostatní pozemští tvorové začínají hovořit "lidským hlasem". Od nejchytřejšího sousedovic kocourka, kterého jsem mohl (skrze laskavé fluidum mé ženy), denně pozorovat - až po kosího samečka, jehož konání a statečnost jsem včera z povzdálí obdivoval.

Od časů, kdy jsme náhodně pozorovali smutný ceremoniál několika vrabčáčků, loučících se s mrtvým druhem, zanechal včerejší kosí sameček ten nejvyšší dojem:

Stalo se za časů, kdy i ptačí živobytí není vůbec jednoduché: mizící hmyz, žížaly veškeré žádné. A když? tak uboze vychrtlé a tak kratičké, jakoby právě vyšly z ničemného projektu vlády pana Nečase, či připravovaných zvěrstev páchaných pod taktovkou jedovatých projektů "Muscantto", z nevlídného okraje světa Nových fašistických pořádků. Projektů ministerstev "Pro všeobecné Blaho All Kejdy, ale i těch ostatních servisních služeb". V dobách tak ponurých, že i mrtvému kameni musí být ouzko:

Uniformovaný strážce pravých nepravostí právě vybíhající odkudsi z nepříčetnosti, aby vám udělil obzvláště mastnou pokutu, neboť na dálku zjistil, že váš psí přítel, jehož tajně skrýváte v kapse, není řádně očipován podkožním nosičem informací.

Bohužel: Viděl jsem a slyšel!

A jakkoliv mi hlavou stále vrtá myšlenka, zda bych byl rovněž schopen očipovat svého nejlepšího přítele, utěšují se marným snem, že lidé běsnění Sebranky nějak přežijí...

Nic méně, vrátím se ke statečnému kosímu samečkovi, který prozatím poskakoval a marně cosi lovil na chemtrails ošetřené zahradě, kterou jsme právě pokosili, zatímco kosice sedící na vejcích, čas od času přilétla na kontrolu, proč se nedaří.

Celá kosí podívaná, jež učinila na mne neobyčejně velký dojem - začala samomluvou mé ženy, která právě vidlemi kypřila naší malou, jak zákonem nadutý Špidlo tvrdí:

Nezákonnou šedou ekonomiku. S utkvělou myšlenkou, zda nemám, v souladu s novodobými tradicemi EU sovětu podetnou několik právě nezákonně rašících divizen, torzo zbývajících kopřiv a zalít smrtící chemii AG Farben i ostatní léčivky, abych nebyl popotahován za nezákonné pěstování EU sovětem nepovolených léčivých drog.

Proč raději nezajít si na Václavák pro již odborně ohlídané a prověřené drogy. Určené dětem a mládeži.

Ajaj a ještě jednou ajaj? Je zle, samomluva mé ženy nevěští nic dobrého pomyslel jsem si. I přistoupil jsem blíže a tiše zíral. Kosí sameček poskakující kolem mé ženy jak psík, když do třešní ještě daleko (budou-li jaké, za časů mikrovlnného pokrytí a "nevysvětlitelného" masového úhynu včelstev.).

Přiskakoval, aby ulovil vychrtlé žížaly i přímo z pod vidlí, dbalý moudrých rad, aby se nepletl pod nohy. Chytrým očkem, nepostrádajícím jiskru rozumu - nahoru k radám, druhým očkem lovce k zemi. A tak pořád dokola, Pokaždé když měl v zobáku tří žížalí vzorky, přihopsal a položil je před manželku - kývajíc hlavou na pozdrav.

Po pochvale, jak je pracovitý, sebral své žížalky a odfrčel k nedalekému hnízdu, Aby vzápětí znova po celé odpoledne přilétal a odlétal. Vždy po "na chlup" stejné proceduře se třemi vychrtlými žížalami z počátku nedobrého věku chemtrails dešťů NsP.

Utvrdil mne navíc v přesvědčení, že umí počítat do čtyř. Když právě tři, je ten správný počet žížal v zobáčku.

Ač mnohým lidským bytostem jde ztuha: Jedna a jedna?Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 7 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku 13. července – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2045 hl.)
 
Ne (1312 hl.)
 
Možná (1329 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4686

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0