| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Henochova kniha - nejslavnější kapitoly...
Vydáno dne 24. 05. 2012 (9064 přečtení)

Dovolil jsem si váženým čtenářkám a čtenářům předlo?it k posouzení polotovar kompilace části mayského kodexu Teleriano Remensis a Rios a studijní texty mého špatného překladu Henochova apokryfu (z anglického originálu určeného pouze pro studijní účely) s jediným cílem: Zjednat, alespoň na tento kratičky čas "konečně" pořádek v zoufalé bezčasovosti legend, eposů a kodexů hovořících na stejné téma:Obři a potopa světa?

Nezávislé dějiny v podivně závislé Evropě © Dýmající zrcadlo & smit.wz.cz © Zdeněk Patrick 2005

Mayský kodex Teleriano Remensis a Rios (popisující zřejmě období v časovém intervalu 14 471 - 10 463 př. n. l.) Nastal den smrti!

Nade?el den smrti a dospělí ode?li do kraje Mictlan. Pouze malé děti mohly zůstat poblíž stromu života. Tehdy se zrodila nová rasa obrů, jež opanovala tuto zem plných 4008 let. Pak je (cca roku 14 471 - 4 008 = 10 463 př. n. l.) smetla potopa.

Lze-li uvažovat, v souvislosti s ?novou rasou obrů?, děti strážců / pozorovatelů, padlých kní?at, Archontů, mužů na slovo vzatých, kteří tu zdávna pobývali, kní?ata nebes, která si podle sv. Petra neohlídala svoje svatosti a znečis?ovala se s lidskými dcerami? Potomky Anunnaki, zvanými též "Nefilim" (Viz Enochova kniha).

Den smrti, roku 14 471 př. n. l., kdy dospělí (otcové, matky i starci) byli nuceni odejít do kraje Nebytí. Jakkoliv varianta zdánlivě neprůchozí, lze z téže pracovní hypotézy usoudit, že Anunnaki, kteří dle apokryfní Henochovy legendy sestoupili na horu Hermon, ovládli velkou část pásma života Země. Takže zú?ený náhled, nasměrovaný jen na biblická území a Chaldejsko, by byl velmi zavádějící.
Nový směr mým hříšným úvahám dává tvrzení, že právě tehdy, kdy ?pouze malé děti (a odvozeně i nedospělé mladičké lidské dcery) mohly zůstat poblíž "stromu života", v ochranném pásmu, poblíž dozoru "brány nebes"... že právě tehdy vznikla nová rasa obrů, která opanovala Zemi na plných 4 008 let. Zatím, co pro dospělé muže a některé starší ženy, stařeny a starce znamenal sestup kní?at nebes (Archontů) velké nepříjemnosti zvané "den smrti": Nepotřební zabití, jiní deportováni na otrocké práce, nebo... jako vydatný zdroj životadárných tekutin a enzymů, či dobře obchodovatelný genetický materiál.
Z téhož vyplývá, že ?neposlužná kní?ata nebes sestoupila i na jiné hory (nikoli však mnohé...), než Henochem vzpomínanou "horu Hermon". A je-li náhled alespoň z časti přijatelný, pak se zcela jistě jedná nikoli o sestup, motivovaný hříšnými sexuálními počitky, ale o sprostou a surovou mimozemskou agresi. S cílem Zemi ovládnout, zotročit a parazitovat na pozemských bytostech skrze své obří potomky a klony, kteří se stali, skrze podvody, lsti a l?i dosazenými vládci jednotlivých, invazory vybraných oblastí.
Pokud jsou mé úvahy správné, pak se ústřední protagonisté Enochovy knihy a přidružené nomenklaturní kádry, včetně svatého klonu celosvětového "praotce Noe", řídili zcela jinými pravidly, než jaké jsou oficiálně doporučovány v dosud posvátných knihách. A zároveň v časech o mnohá tisíciletí dříve, než vyprávěno. Aniž je dovoleno, v souvzta?nosti s těmito "posvátnými knihami", hovořit o domorodcích jednotného jazyka (Y chromozomu Hs (R)), ale i těch ostatních, kteří potopu, přesněji plantární kataklyzma, rovněž přežili. Dodnes, jako kdysi, podle stejně primitivního egregoru, společně s přímými potomky Chaldejců, stále naháněni, programově zabíjeni, co příliš četný a odvozeně i nebezpečný pozůstatek "Paměti lidstva", vzpomínající na dávné střety mezi domorodci a mimozemskými Daémony. Z téhož důvodu je dnes, jako v minulosti, prosazováno povinné značkování (čipizace), databáze DNK, ale i databáze vše ?mírovací a čmuchající. Legračně nazvané "národní" registry a bezhotovostní platba...
V čí prospěch?

Henochova apokryfní kniha

překlad Zdeněk Patrick
z angl. originálu ("autor UK, určeno pouze pro studijní účely")

Kapitola 6.

1. Poté, co se lidské děti rozmnožily, rodily se jim v oněch dnech krásné a líbezné dcery.
2. Když je však uviděli andělé (poslové), děti nebes, zatoužili po nich i pravili mezi sebou: Nuže vyvolme? si ženy mezi dcerami lidskými a zploďme? s nimi děti.
3. Semjása v?ak, nejvyšší z nich, k nim pravil: Obávám se, že vy tento čin nebudete chtít vykonat a mně samotnému bude pykati za tento velký hřích.
4. Tu mu všichni odpověděli, řkouce: My všichni slo?íme přísahu a zaklínáme se mezi sebou, že se nevzdáme svého záměru, nýbrž vykonáme zamý?lené dílo.
5. Tu přísahali všichni dohromady a zaklínali se mezi sebou. Bylo jich dvě stě, kteří za dnů Járeda sestoupili na vrchol hory Hermon.
6. A nazvali tuto horu Hermon, protože na ní přísahali a zaklínali se mezi sebou navzájem.
7. Toto jsou jména jejich vůdců: Semjása, jejich nejvyšší, Urakib, Arammeel (Sammael?), Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Ezequeel, Saraquial, Asasel, Armers, Batraal, Anani, Zaqebe, Samfaveel, Turel, Jomjael a Arasjal.
8. Toto jsou jejich činy:

Kapitola 7.

1. Tito a všichni ostatní s nimi pojali ženy, každý zvolil jednu a počali k nim vcházet a se na nich znečis?ovat, učili je kouzlům, zaříkávání, řezání kořínků a vyjevili jim i účinky léčivých bylin.
2. Ony však počaly a porodily obry tři tisíce loktů vysoké (spíše velké oči opisovačů),
3. Kteří nakonec strávili všechen výsledek práce lidí. Když však jim lidé již ničeho nemohli dát,
4. obrátili se obři proti nim a pohltili je.
5. A lidé se počali prohře?ovat na ptactvu, zvěři, plazech a rybách. Pak ze sebe samých navzájem maso o?írali a pili krev.
6.Tu žalovala země na tyto nespravedlivé. A lidé hynuli a jejich křik doléhal až do nebes.

Kapitola 8.

1. Asael naučil lidi zhotovovat meče, zbraně, štíty, náprsní krunýře a ukázal jim kovy i jejich zpracování, náramky a šperky, používání očního líčidla a krá?lení víček, nejvybranější vzácné kamení i všelijaká barviva.
2. Tak zavládlo mnoho bezbožnosti a oni páchali smilstvo, dostali se na scestí a všechny jejich cesty byly zka?ené.
3. Semjása učil lidi zaklínadlům a řezání kořínků. Armers jak rozvázat zaklínadla, Baraquel hvězdářství, Kokabeel astrologii, Ezeqeel pozorování oblak, Arakiel znamením Země, Samfaveel znamením Slunce, Seriel znamením Měsíce.

Pokračovat?Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sinta?ta - Airjanem Vaed?o. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko živovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libužina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 17 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1664 hl.)
 
Ne (1052 hl.)
 
Možná (1025 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3741

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0