| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Duchovní otroctví...
Vydáno dne 22. 01. 2012 (4249 přečtení)

Upozorňuji váženého čtenáře, že následující článek není nic světaborného. Jen, v čase, kdy jsem konečně "rozběhal a rozdýchal" státní oslavy možného válečného zločince, pokusem sám sobě ulehčit svému svědomí skrze vlastní náhled na neúpřímné snahy uvrhnout mne, mé blízké, mé přátele, nejen do fyzického neofeudál otroctví, ale navíc do rafinovaně sestaveného čipizovaného otroctví duchovního.

Skrze právě ustavující se globální Svatou Inkvizici, jejíž neexistující a odvozeně nepravá práva usilovně šíří mediální prostituce skrze primitivní dennodenní virtuální realitu. Vyráběnou vždy ve prospěch a v nejvlastnějším zájmu navzájem propojených nadnárodních korporací a religiozně motivovaných společenství. Cíleně směřujících k likvidaci národních států a odvozeně s marnou vidinou rozpuštění neodpustitelných vin a zákonů postihujících úžasné válečné zločiny. Aby i ty nenávratně zmizely v oceánu zločinů dalších. A ve své podstatě stejně závažných, jako nepromlčitelných...a drancování rodné země nadnárodními gangy. Když slůvko "neuvěřitelné" nevyjadřuje, ve vztahu k ničemnostem právě páchaných zločinů, vůbec nic...

Země Zlaté hvězdy Margity© Zdeněk Patrick - Praha 2012

Do duchovního otroctví lze snadno a rychle dospět skrze nepravé zákony (na úplný výčet nemám sil, ani povznášející pocity):

Od zákazu neškodných žárovek, hony na kuřáky, propagace euthanásie, připravovaného zákazu pěstování vlastní zeleniny a vlastních plodin, zákazu pěstování řepy, zákazu výroby cukru, zákazu prodeje příliš zakřivených "znojemských" okurek, zákazu sběru a prodeje léčivých bylin (které jsou prohlášeny za drogy), obludné kvóty potlačující potravinovou a energetickou soběstačnost, ve prospěch nadnárodní zločinecké organizace Muscanto. Skrze zásadní mlčení při systematickém drancování rodné země uzákoněním obludných nepravostí (přirozené aktivity prohlásit za zločinné viz např. sexuální haražení v. manželské svazky buzerantů spojené s výchovou dětí.), zákazem domácích zabijaček pod hrozbou vysokých pokut, soudružské kontrolní návštěvy, programové plošné šmírování, nedotknutelnost cizích posvátných dogmat, které jsou cizími smýšlenkami a pro mne nesrozumitelným produktem. Povinnost podřídit se plošnému očkování smrtícími látkami firmy Baxter, při vědomí si masivní mediální hysterie dožadující se dramatického snížení závazného počtu nakažených při reálném vyhlášení Epidemie, s možností, co nejčasněji pod "bajonety" zavést povinné očkování smrtícími vakcinami. V návaznosti na Šílený a již nijak tajený plán dramatické redukce některých pozemských ras. S možností okamžitě vyhlásit, v souladu s celosvětovým komplotem, vyjímečný stav (stanné právo).

Aniž za pravé zákony lze považovat ty vzájemné gangsterské úmluvy, které bez odvolání vydávají celé rodiny i jednotlivce všanc nemravnému konání virtuálního světa exekutorských band, skvěle, a řekněme rovnou, že nezákonně informovaných o všech aktivech a pasivech každého z nás, našich blízkých. Aby skrze závratný nárůst dlužních částek, kdy skrze nuly, tedy z ničehož nic, urychleně a účelově vzrostla do velikosti pytle fyzicky neexistujícího ryzího zlata. Aby naopak ryzí zlato bylo "oprávněnými" lidskými nevydařenci "zákonně" požadováno. Aniž mám sílu komentovat zločinné triky vymahačských tlup.

Za pokus o uvržení do duchovního otroctví lze úspěšně považovat, jakoukoliv kriminalizaci např. i těch, kteří si stahují v neexistující realitě Inetu neadresně nabízenou hudbu texty, či filmy. Dám-li, jako autor, k dispozici své knihy v elektronické podobě volně ke stahování, pak co mne opravňuje zpětně požadovat potrestání "pirátů". Nebyl-li na samém počátku Zlý úmysl získat zisk s cíleně pytlácky nahozenou udičkou, abych mohl "po záběru" vyhlásit nesmiřitelný boj s "piráty" na Inetu. S jedinečným cílem přivlastnit si veškerá práva Velkého bratra.

Duchovním otrokem, tedy zcela bezceným produktem přírodních tajemství, se stávám i tehdy, budu-li netečný k nepravým zákonům, jejichž jediným cílem je genocida nasílená globalně šířeným duchovním otroctvím. Se zákazem nikoli jen určit, ale i jen pomyslet, kdo že jsou ti Otrokáři. Neboť, byť jen v skrytu, pomyslet na pravdu a spravedlnost.

Lze-li přejít bez povšimnutí snahy o kriminalizaci nezletilců, zatýkání a vydávání údajných zločinců do Spojených států, neboť porušili zákony Spojených států. Aby domácí nepraví zákonodárci servilně a o překot, na povel nadnárodních bossů, vydávali všeliké registry a seznamy svých daňových otroků, skrze nepravé zákony o "pravomocném" vydávání svých, fašizoidní propagandou zmasakrovaných ovčanů státům, které si činí nároky, které jím ani náhodou nepřísluší. Podobně, jako kdysi fašistické Německo, čekající s nepravými právy a předem vyhotovenými registry, s vizí konečného řešení té, či oné otázky. S prvotním cílem ponížit lidského ducha, aby vzápětí fyzicky byl "oprávněn" lynčovat systému nepohodlné lidské bytosti (viz souhrn koncentračních a likvidačních táborů rozsetých nejen v Německu, ale i v bezectně okupovaných zemích, za druhé světové světové války.).

Podobně lze hodnotit připravované zákony omezující svobody projevu sdíleného na Inetu. Za úvahu pak stojí prozkoumání slov zástupce pirátské strany, která byla pronesena na ČTV (volně cituji):

"Je to stejné hrozivé, jako vydat ty americké občany, kteří poružují zákony komunistické severní Koreje, do moci Severní Koreje."

Velmi příhodný příměr. neboť veškerá tajná jednání tzv. vlády ČR s cizími a svobodě nepřejícími spolky a cizorodými korporacemi, vždy směřovalo a stále, jak patrno směřuje, k potlačení přirozeného vnímání reality a odvozeně i nepřiměřenými a v samé své podstatě směřujícími k úplné eliminaci nezávislého myšlení a konání, nejen při svobodném šíření a sdílení informací na Inetu. Aniž se kdy poukáže na pravé vyníky, kteří nedůstojným a přesto pravidelným elektronickým šmírováním soukromí cíleně a programově naružují samou podstatu elementárních mravů. Bez nichž lidské společenství nemá šanci nadále přetrvat, co smysluplný projekt. Není-li právě toto šíleným cílem naplánované destrukce?

Za urážlivé, až nepřátelsky laděné nabádání k podřízení se duševnímu otroctví, považuji většinu novinových mainstreamových článků.

Za pokus o uvržení do duchovního otroctví lze považovat každý pokus o drogový atak na děti a mládež, šmírování s cílem zničení rodin, rodinných vazeb, národní identity (viz poslanci ČR šířený vadný vtip "o výměně českého národa za jiný", když i jiné Slováky nemáme? Vše v souladu s programovým vyhlášením doktríny cizí velmoci o zničení národních států. Za dokonaný čin, či pokus o uvržení do duchovního otroctví lze považovat každý nepravý zákon směřující proti blahu jednotlivce, rodin, rodů a odvozeně proti prosperitě národa. Nepravý zákon, není zákonem a nelze vyžadovat jeho plnění, neboť není zákonem, ale úmluvou bandy ničemů, středověkých raketýrů a bezectných gangsterů. Je-li přesto, vydáním podpůrných nepravých zákonů, vyžadováno, a mediální prostitucí dokonce podporováno, nanejvýš závazné plnění pro nás nezávazných úmluv bandy ničemů, raketýrů a gangsterů, pak se jedná o rozsáhlý zhoubný nádor, jenž je nutné okamžitě léčit. Jsou-li navíc užívány rozličné formy zastrašování a vše naše konání podmíněno naší neobyčejnou otrockou poslušnosti a okamžitým vydáním obzvláště tučného výpalného v úrovni několika desítek miliard, abychom od raketýrů získali přislib tužšího a snově nesvéprávného postavení, pak lze považovat ty, kteří vydávají a podporují tyto nepravé zákony, za nepravé zákonodárce a přidruženou nemravnou mediální prostituci za akt, cíleně směřující až k samé únosné hranici, kterou lze, již dávno před samým dosažením, úspěšně hodnotit jako válečný, tedy nepromlčitelný, zločin proti lidskosti.

Tímto vyjadřuji své stupňující se pochyby o budoucnosti a solidnosti EU, odvozeně pak i smysluplnosti dalšího setrvání v EU, co neuvěřitelně šíleného zdroje přirozené logice zásadně odporujícího konglomerátu temných myšlenek. S podezřením na jedno z možných ústředních semenišť připravovaných zločinů proti lidskosti, s bohatě dotovanými nemravnými pseudozákony.


novinky cz: Praha je v exekuci, obstaven je Karlův most i Václavské náměstí... Co si to vlastně dovolují! Národní nedotknutelnosti nejsou majetkem, nýbrž pouze ve správě magistrátu. Navykají nás na legálnost rozprodávání naší, říkám naší země, pokladů a národních nedotknutelností, skrze podivná rozhodnutí soudů, se stálou hrozbou exekutorských band?Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 6 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2028 hl.)
 
Ne (1301 hl.)
 
Možná (1294 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4623

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0