| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Česká kněžna Libuše
Vydáno dne 15. 08. 2007 (9781 přečtení)

Dcera Soroki a Matky Země

© Zdeněk Patrick - 1999 Praha

© Země Zlaté hvězdy Margity

Abychom (by? prokazatelně) nespolehlivě určili okolnosti, jež přivedly kněžnu Libuši do českého panteonu legend, musíme se, pro tento kratinký okamžik, opět zabývat bájným vojvodou Krokem. Nikoli však proto, že bych nebyl českým patriotem a hodlal, podobně jako zemští škůdci, ?kodolibě ?vatlat o tom, že české obrození je zločin a praotec Krok je dílem nezodpovědných obrozenců:

Na okraj nepatrné exkurze za původem jména Krok si připomeňme, že specializovaní Chaldejci a Babyloňané praktikující věž tění z letu ptáka byli nazývání haruspiky.

Není snad státním tajemstvím fakt, že dodnes, skrze naše předky, používáme chaldejskou ?edesátkovou soustavu.

A nejsou to jen míry našich babiček (pár, tucet, mandel, kopa), ale i měření času, oběhu planet, či geometrických konstrukcí.Jednou ze základních činností starověrecké slovanské věž tkyně byla "koba" - věž tění z letu ptáka. Tím věž teckým ptákem byla v našich zemích povět?inou straka (soroka, zákrytně číslo čtyřicet - sorok, viz. odvozeně název Strakonice).

Násobím-li 40 posvátným číslem devět (dévata [sanskrt] - božské, božstvo) získávám číslo 360, což je chaldejský počet kruhu a výpočet oběhu planet ve stupních a zároveň Svarogovo nebeské kolo, jimž otáčí slovanský svarod?ic Koleda. Malý okruh je 7 let * 3 600 = 25 200. Vydělím-li toto číslo větším okruhem 9 let zjistím, že se malý okruh s velkým setkávají v sedmiletém cyklu - 25200 / 9 let = 28x101, Vydělím-li toto číslo 7 lety, dostanu číslo zákrytně označující straku, tedy 40 - copok (sorok). Přičemž 7 značí Sedaju (Sedmaja) - zákrytně hvězdu které dnes říkáme Polárka.

Brzy zjistíme, ranné "české" dějiny, respektive některé dějinně důležité časové intervaly, se odehrávaly právě v těchto cyklech.
Jsou to cykly obětní a výši oběti stanoví příslušné Orakulum.
Číslo devět zároveň představuje, mezi námi Slávy, božský symbol tajemství a utajení (Bylo, nebylo např. v obratu "devatero kvítí", devatero hor, devatero řek? (božská směs bylin, utajené místo, utajený směr atd.. viz "dévata" [sanskrt] - božské, božstvo).

Dalšími viditelnými stopami v pátrání po původu jména Krok se jeví očividně nevlídně postoje, jaké zaujali k tak nevinnému ptáku klerikálové latinského ritu německého jazyka a s nimi funící domorodí sebemrskači.

Jedná se prý o ďábelsky zplozeného ptáka, jenž vznikl jedině ze Satanova plivance.
Nyní zbývá již jen dodat, že kňjaginja - kněžka praktikující profesně kobu (vě?tění z ptačího letu), se podle tohoto niššího stupně zasvěcení, nazývala dočь soroki, dcera straky, potažmo věž tkyně.
V přepisu дочь cъrokь, což bylo později, přepisem do latiny (uvá?íme-li nepřenosnost měkkých a tvrdých jot), vydrmoleno do latinské podoby "croki".
A ještě později, v souvislosti s násilnou likvidací díla věrozvěstů Cyrila a Metoděje, přepisem do latiny a později zpět do staročeštiny, i tak úmyslně pochopeno: "Dcera Kroki".

Do téže společnosti dév spadají, dle svého stupně zasvěcení, všechny knjagině (kněžky), jež se mezi sebou pravděpodobně oslovovaly titulem sestry "Soroki".

copok - čtyřicet
straka - cъrokъ
дочь сърокь - dcera věž tí (straky)

Tak se kněžna Libuše, Teta a Kassi (Ka?i) staly sestrami (nikoli nutně pokrevními) a zároveň dcerami Krokь, vlchevce a vojvody v jedné osobě (jak bylo u Slávů obyčejem). Téměř neexistujícího legendárního vojvody Kroka, respektive Mr. (gospodъ) Straky? Jak výhodné pro pozdější cenzuru latinského kléru zamlčet slovanskou vzdělanost a skutečnost, že starověrecká soroka a bájný vojvoda Krok měli k sobě upřímný a téměř niterně kladný vztah.

Nicméně nic nestojí v cestě si ujasnit, že otcem Libuše, Tauté i Cassi mohl být praotec, velký kouzelník, myslitel a vra? (léčitel) Soroka (Straka) z kmene podřipských Pastýřů, když matky Tauté i Cassi naopak pocházely z kmene Gomera (z keltského kmene Bojů).

Rovně? původ kněžny Libuše není prozatím jednoznačně určen.
Českou kněžnou se stala až v čase, kdy byla věkem zbavena tzv. "slibu čistoty".
Ka?dopádně v době, kdy již jako česká kněžna zakládala miesto Prahu, žilo na zbraslavské Závjěští ještě původní keltské obyvatelstvo (Balbín).
Z odvozených příznaků, nelze než předpokládat, že Libuše byla již v šesti letech zasvěcena jako déva MatЬ KЪ1, Máti Země (Zemlji, Ki je chaldejský výraz tého?). V této souvislosti si připomeňme, že mnohé kulty praktikované na našem území byly buď slovanské, či keltské provenience. Jiné byly importovány z Egypta (Heliopolis) a Chaldejska jižní větví slovanské migrace.
A se vší pravděpodobností bylo tímto směrem přineseno i foenické písmo (nesprávně, někdy i z neznalosti jindy cíleně označované jako futhark).
Jméno Libuše koresponduje nejen s pozpátku čteným slovem Sybil, ale i se způsobem zápisu, jenž byl u tohoto písma volnější. Nezávislý na poloze, mnohdy (podle úrovně zapisujícího) nehrálo pořadí písmen takovou roli, jakou má dnes. Když ani zdaleka nemohlo postihnout bohatý rejstřík slovanských samohlásek.
Ka?dopadně jméno Льбyc čteno pozpátku koresponduje s obsahem Libušinných aktivit v oblasti věž tby: Sybila.
Libuže musela postupně projít různými stupni zasvěcvení. Dříve, než se stala nejmlad?í zástupkyní Mati Zemlji (?enský princip reprezentovaný u Slávů pečením obětních "?emlí", když mužský princip Svantovid (Svaté světlo), byl při oběti prezentován jeho válečným znamením:

Býčími rohy v podobě pečení obětních "ro?ků", když naše ?emle a rohlíky jsou téměř zapomenutou relikvií dávných vzpomínek).

I z kusých informací lze vyčíst, že jakkoliv byla nejmlad?í kněžkou (sestrou), jevila se všem, jako jedna z nejmoudřejších. Co do umění předvídavostí, taktiky i jednání.
A pokud máme o kněžně Libuší záznamy z oboru lidové slovesnosti, pak se zejména týkají období, kdy se již stala z dévy kněžnou zastupující ženský princip života.
Tedy v čase, kdy již nebyla ani příliš mladá, ani příliš stará.
Odhadem v intervalu 26 až 36 let. Přičemž roli Přemysla Orátaje, jako man?ela, nelze uvažovat dříve.
Rozhodně již její budečský zasvětitel Krok (Soroka. Straka) dospěl svými úvahami a kouzly k názoru, že je potřebné vybudovat nové knížecí sídlo. Legenda hovoří o Levém Hradci, jako jedné z Sorokových alternativ.

Staří Slávové měli propracovaný systém vzdělávacích center Búd, Děvínů, Vrá?í, které v kombinaci s obrannými Vy?ehrady, Braníky tvořily smysluplný systém. A tak není jisté, zda, když hovoříme o Budči, hovoříme o stejném místě, jaký mají na mysli idealističtí myslitelé.

kněžna Libuše vizi Soroki (Krokovu) o Levém Hradci očividně nesdílela a rovněž Psáry (na levém i pravém břehu Vltavy) neuvažovala, co by své milované sídlo. Závist (Za věž tí) nad Zbraslaví, ale i dále proti proudu, jsou stále osídleny keltským obyvatelstvem. A navíc, vzhledem i ke kupeckým stezkám, panonské devastaci Bojů, ztratilo dávno svůj ostro?ní význam.
Prokopské údolí a nejstarší slovanské hradi?tě nad ním (možný Vlastin Děvín), není z pohledu dalšího vývoje událostí, příliš lákavý. Možná protější Dobe?ka. Zcela určitě Chrást (Chorods, Chrasten) nedaleko keltského grodce ( viz název Pan Grodce). Odtud je Zářící vrch, co by kamenem dohodil.
Vyplývající taktika zcela jasně ukazuje na sofistikovaný a takticky v čase excelentně zvládnutý zábor území, s přihlédnutím, ke keltskému, respektive zbytkově bojskému etniku.
Zcela opouští myšlenku i jedinečného Vy?ehradu a po dlouhých úvahách zaměřuje pozornost na posvátný Zářící vrch (Br Uska) kde, mimo jiné, stávala i její věž tí věž . Promy?lený strategický tah umožní společně s Vy?ehradem, podstatně kvalitnější kontrolu kupeckých počtů.Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sinta?ta - Airjanem Vaed?o. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko živovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libužina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1664 hl.)
 
Ne (1052 hl.)
 
Možná (1025 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3741

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0