| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy...
Vydáno dne 28. 07. 2011 (3701 přečtení)

Dlouhé roky se zdálo, že mne nikdo nemůže přesvědčit, abych se podvolil antilogice primitivních politruků a systémově nasazených mektalů. Moje víra se mnohdy potácela přesně tam, kde jsem do nejmenších detailu rozvíjel myšlenku:

Jak by to vlastně udělali...

"A klaněli se tomu obrazu Bestie, jenž i hovořil"...(nebo tak nějak). Jak se klaněti něčemu tak obludnému, jako je obraz imaginární chcípacké Bestie. A navíc být k této šílenosti neskonale servilní. Představa šelmy (lstivého systému s nelidskými příznaky ), která vyhlásí zvláště ohavnou doktrínu:

A kdož by odmítl klaněti se obrazu té Bestie, nebo jejímu počtu - bude okamžitě vyhledán a zabit. Jak by to vlastně udělali? Čipovým a nadstátním terorizmem? Vyvražďovali by snad celé rodiny, rody a národy? Jak se podvolit něčemu, co není, a přesto odporuje veškeré logice? Jediné, co jsem věděl určitě, že právě tato popisovaná událost není až takovou alegorií. Ač šelma, skrze konkrétního člověka, představuje represivní systém, který skrze lži a krajní násilí terorizuje celé lidstvo. Když slovo "celé" lze uspěšně nahradit slovem "globalizované", aniž text ztratí na významu...Cokoliv udělali, nebylo dobré. Bylo zlé....

Janova Apokalypsa © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Nejblíže k realizaci téhož byli nejen faš zasvěcenci Adolfa Hitlera, ale i vybraní komunističtí bossové. Což v přímém přenosu ČT každoročně stvrzovali v šarlatovém koutku sovětského vyslanectví "Klaněním se obrazu masového vraha Lenina". Ale i to byla spíše legrace.

Jak by to vlastně udělali? Má naivní otázka, či pouhopouhé zkoumání hranic lidského ducha a jeho možností? V konfrontaci s útrpným právem a Hony na čarodějnice. Ačkoliv jsem vyčetl mnohé ze smolných knih, nebyl jsem si jist mechanizmy, jak by vzdělaného člověka, na přelomu druhého a třetího tisíciletí, mohl idiot, skrze mediální prostituci, přinutit klanět se neexistujícímu fašistickému lejnu. Upředenému virtuální realitou do nebes volající perfidií.

Jakkoliv mnohé napověděl faš systém Adolfa Hitlera, odpověděli mi vlastně až jeho odpůrci, ač nikdy nebyli jeho odpůrci... "Adolf Hitler byl prý amatérský packal". Říkají dnes jejich odborníci, psychologové a psychiatři (viz projekt MK ULTRA , ale i další následné projekty.)

Při návštěvě prezidenta ČR, pana Václava Klauze v Austrálii, ale i v tomtéž čase ve světě, se událo mnohé, co má společného jmenovatele. Překrýt fašistické vraždění neokons v Lybii a nasílit brutalitu NVO:

Drze nastrojená fraška na prezidenta ČR a hle...

Domorodá mediální prostituce, v plné polní nasiluje své sprosté ataky na prezidenta ČR. V součinnosti s zhovadilým řáděním norského idiota s dokonale vypatlaným mozkem:

A co říká hlas tisku a ubohosti, prostřednictvím vzájemně , možná centrálně opisovaných komentářů?

Budu opakovat jednotlivá slova tak, jak k nám v časové linii postupně dorazila. Aniž se zeptám, proč na místo masakru, jako první dorazila televize, nikoli policejní sbory, kterými byl zkoumaný objekt s dostatečným předstihem sledován.

Aniž se zeptám, proč mohl vraždit nekontrolován časem. Nyní cituji tisk v časovém sledu:

Blonďák, Arijec (moje poznámka: autoři jsou očividně lstiví rasisté, ale zároveň nesmiřitelnými odpůrci pravdy, ale i všeho, co v poslední době hlásá prezident ČR.):

Masový vrah byl v Praze pro zbraně, a považte cituje Václava Klause, Václav Klaus by se měl zodpovídat, náboženský fanatik, terorista, proč vlastně ještě žije... určitě z fešáckého vězení uteče... Pozor na samotáře, jsou nebezpeční, neboť nic o nich nevíme. Bude nutné s dostatečným předstihem eliminovat všechny, kteří sice ještě nic nespáchali, ale mohli by... Konec citátu.

Prosím váženého čtenáře, aby si ještě jednou přečetl poslední větu z myšlenek denního tisku.

Proč vlastně žije?

Správná otázka.

Obnažující obavy opisujícího pisatele: Mnohé by mohlo vyjít najevo.

Odpovídám do větru:

Je prvním z vypatlanců, který přežil a rád o svém činu hovoří. Mohl by se rozhovořit o mnohém. Aniž bychom se kdy dověděli pravdu i souvislosti? Myslet si mohu cokoli. Na příklad, že se vypatlanec nedožije švestek, neboť...

Mohu se i nadále setrvačně domnívát, že vše, co na nás chrchlí masový mediální prostitut, je jen ubohé vyspravování matrixové sítě. A že se tak chrlič nepravostí snaží? Co nejvěrnější a věci zcela oddaný faš EU nácek?

Nemyslím si, Nechce ztratit zaměstnání. Prodal totiž, jako mnozí další, svoji duži i duše svých blízkých - pažravé Hypotéce.

Avšak...

Kdo si již vzpomene, že jiný mocný vypatlanec, vyhlásil Norsko za jednu ze zemí Osy Zla, neboť... Kdo si již vzpomene na oficiální nařčení, že antrax dodala teroristům do Spojených států Česká republika, neboť...

Nyní lstivě odbočím k závěru, či spíše k samé podstatě, článku:

Tunel? Ani náhodou český vynález. Pouze sprosté globalizační faš praktiky implantované do světa, do kterého jsme vstoupili s naivními představami.

Čipizace, mikrovlnné šmírování, kamerizace a beztrestnost zločinců:

Výměnou za zničení české státnosti. Aniž placení mektalové, v hlubokém předklonu s dostatečným servilním předstihem, nutící prezidenta ČR, klanět se prázdnému rámu, jenž je jedním z obrazů šelmy, nezůstanou bez odezvy...

Politolog kritizuje Klause:

Ukázal lidem, že se cítí nadřazený.

Není sám, kdo sprostě napadá skrze prezidenta ČR, samou podstatu české státnosti. Dovolil by si totéž k panu Obamovi?

Nikoli, drazí mektalé. Odmítl se sklonit před šelmou a projít jejím rámem. Do největšího z tunelu všech dob. Úzce souvisejícího s brutalitou nastoleného bezpráví a ponižování. Přicházející následně i skrze smrtící zadlužení naší vlasti. Miliony, biliony, miliardové tunely nemající obdoby, směřující k zotročení lidstva předraženými šmírujícími rámy, obrazů šelmy. Povinnými rámy!

Rozmístěnými po celém světě.

Perverzní chtíč pažravého mamonu, vymýšlející si a financující obludnosti, nebude ukojen. Dokud nebudou rámy obrazu Bestie na každém autorizovaném přechodu ze čtvrtě do čtvtě, z vesnice do vesnice, na každém zdaněném chodníku, každé křižovatce, na každé polní cestě, či pěřince, v každé nemocnici, v každé hospodě, při každém zaměstnání, u vchodu všech prodejen, v každé místnosti vašich perníkových chaloupek, na každém WC, u každé popelnice, na každém smetišti právě regionálně budovaných koncentračních táborů.

Dovolte mi nyní poděkovat prezidentu České republiky.

Vážený pane Václave Klauzi. Jsme lid sice nepočetný a sražený opět do evropského prachu, ale víme jedno:

Tím, že Jste se nesklonil před rámem současného obrazu ubohosti, obrazu našeho ponížení, jakkoliv nás skuteční teroristé, tyjící u největšího tunelu všech dob lidstva, terorizují skrze logice odporující fikce, aby nás i nadále, kdykoliv si jejich perverze žádá, ponižovali prohlídkami, co zločince.

Jste nejen morální vítěz.

Děkuji Vám

Zdeněk Patrick

Nechme mrtvé mrtvým. Nechť se zemští škůdci a prostituti všech formátů, i nadále klanějí prázdnému rámu Bestie. neboť ti, kdož se skloní před prázdným rámem, jenž je věrným zrcadlením současného obrazu globalizované ubohosti, ale i ti, kteří se verbálně klaní jejímu počtu, ale i ti, kteří, ač měli konat a nekonali, aby naopak skrze bezpráví a nadstátní terorizmus nutili veškerý lid mít znamení ubohosti na čelích, či pravé ruce, ti všichni vezmou svoji zaslouženou odměnu.

Cožpak si skutečně myslíte, že jste nepostižitelní?

Pamatujme:

Cokoliv udělali, nebylo dobré. Bylo zlé.

Cokoliv naším jménem uzákonili, bylo proti nám a naší podstatě.


Tvé cesty a osudy národe český...


Modlitba za Českou zemiSouvisející články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 40 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2037 hl.)
 
Ne (1303 hl.)
 
Možná (1320 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4660

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0