| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Levný dovoz...
Vydáno dne 15. 11. 2011 (2667 přečtení)

Mediální prostituti se opět vyznamenali: Polští fašnacisté ničící polská auta a tvrdě bojující s polskou policií v polské Var?avě, při mávání vlajkami okolních slovanských států?

Jak se nakonec ukázalo: I tentokrát z levného dovozu. Opět z území někdejšího Beck polského protičeskoslovenského spojence - fašistického Německa. V plné EUpolní a hajlující na počest Adolfa Hitlera, přijuchali na zcela zásadní ryze polské národní oslavy.z Global Frankonie

Glosy© Zdeněk Patrick - Praha 2011

Provokatéři, kteří na pokyn EU sovětu mají všemi prostředky i v ČR vyvolat destabilizaci. Nikoli nepodobnou té z Kosova. Aby každá jiná a skutečně vlastenecká podstata mohla být nemravnými mediálními prostituty beztrestně osočována a posléze ofrankovaná. Cizokrajnou nálepkou: homofobní, ?ovinisticko extremisticky nacionalistická.

Podobné aktivity, přicházející z německé Ďauro náckovské zóny, jsme navyklí doposud vídat jen v ČR - při příležitosti masírovaní prý dostatečně již zdecimovaného domácího obyvatelstva: V mediálně úpě?ném seriálu, sofistikovaně vy?vihnutém pro boj zblízka s neexistujícím českým vlastenectvím. Zákrytně a čistě pro účely mediální prostituce - zastoupeného místními idioty a skupinkou z levného dovozu: Xenofobně extrémisticko a ?ovinistické faš verbe?e cizích tajných služeb.
Soudruzi EUnáckové, hajlující německy na počest Adolfa Hitlera, již několikrát účinně posloužili mediální prostituci při taktickém odhalování nebezpečného třídního nepřítele a českého nacionalizmu. Jen? překá?í i v podobě líně plí?ivého českého lokal patriotizmu. Jen si nikdo nepovšiml, že se již dávno nejedná o cvičení tajných služeb, "jak snadno a rychle vydupat ze země terorizmus", ale systémový boj při globální likvidaci národních států.

Z dovozu byla svého času i fašizoidní Antifa, která se tak mediálně líbila při ukopávání hlav na zem sražených oponentů. Ne jinak tomu bude i s posledními událostmi ve ?luknovském výbě?ku. Do nichž se nepozorovaně zapojily dosud nejmenované ?realitní společnosti?, pracující v betonovém krytu mamonu, vždy v neprospěch zneužitých a na nejvyšší míru vydrancovaných menšin. Odvozeně... Vždy v neprospěch státnosti ČR. Pseudo realitních společností systémově pracujících, pod vlídným dohledem vládních stran a výtahových straniček, co pomocného personálu páté Hitlerovy kolony, či Říše Římské: Deportacemi původních obyvatel do bezživotí bezdomovců. S reciproční náhradou urychleného importu vykořeněnců a Multi kulti do "římské zájmové oblasti", co destabilizujícího prvku. Na samém počátku programové destabilizace vyhlédnuté oblasti budou vykořeněnci a Multi kulti bezprávně vymezeni a následně v právech zvýhodněni. V očividný neprospěch autochtonního obyvatelestva. Avšak jen na samém počátku, co předvoj další etapy desintegračního procesu osvojování si cizích území příslušným chaganátem. V tomto případě čtvrtou ří?í.

Nyní postačí de?ifrovat, kdo má zájem nejen o ?luknovský výbě?ek. A kdo za odměnu ukryje ve ?výcarsku své nově nabyté deseti miliardové odměny. A který místodr?itel v Böhmen und Mähren dostane v odměnu železný kříž za odvahu při vizi velmi tupých vidlí.
?e není žádný zájem? Ach?
Adolf a Merkel to řekl jasně: "Co nejtěsnější ekonomické a politické spojení do nové beznárodní Evropy", která se pod jasnozřivým vedením nejuššího jádra "nadlidí" Evropského sovětského svazu, konečně dobabrá řešení české otázky. Jinými slovy, skrze provokatéry vyvolané násilí a pod hrozbou ?humanitárního bombardování, budou z původních autochtonních obyvatel nadělány onuce do Ďauro sovětských laptí, v kdysi rodné a prosperující zemi. Dnes chcípajících bez pomoci na ulicích a v podzemních slamech. Onucemi, či kusem hadru, který lze kdykoliv beztrestně nakopnout. Snadno vyrobitelné i skrze nezákonné kradě, cla, či povinnováni cizákům odevzdat své nanejvyšší míru daněmi a zloději ohryzané platy: Za přecházení po své vlastní rodné zemi, ve které je navíc tzv. nepřizpůsobiví multi kulti hulváti neprestajně kopou do riti.
Jak těžké je z Českého národa vyrobit elektronicky označené a satelitně ?mírované bezprávné foederáty - nesvéprávné nájemníky ve svém vlastním domě, již víme.
Kosovsky použítelní kdykoli na náhradní díly, či deportaci ?za prací? kdykoliv a kamkoliv. neboť ?Arbeit macht frei?: Prý v plném nasazení mladého kolektivu. A kteří uznale, neboť servilně v obavách o neexistující virtuální životní ?anci, jen pokyvují hlavou nad zručnými zlodějnami a dalšími 12 miliardami bez povšimnutí odpovědných, bezmocně le?ících prý neadresně, prý k nedosa?ení, v daňovém ostrovním ráji a ve ?výcarských sejfech. Nebo pocházejících z trestného beztrestného vykradení Zlatého pokladu ČR.
Jak velkou drzosti se nyní jeví slo?enka vyzývající mne zaplatit 3 x 120 000 Kč, zaslaná na mé jméno panem "místodršícím" Kalouskem? Z dílny TOP 09?
Ach... Bož e všemohoucí... jsi-li tam ještě?
My tu stojíme připraveni. Zrozeni Tebou do země, která se stala naší rodnou zemi, připraveni svými slovanskými nosy rýt zemi ještě hlouběji, než kdykoliv před tím. Raději tak, než abychom se "dobrovolně povinně" stáli spoluviníky zločinů proti lidskosti.
A společníky na souhrnné spluvině proti samé udržitelnosti života na této planetě. Spoluviníky pravdoláskovských vlastizrádců, humanitárních bombardérů a země?kůdců. Kteří nás ochotně pohřbí i za živa, v rámci programu likvidace státnosti ČR - na cizí příkaz. Skrze bezzákonné úmluvy Global Ďaurů z NWO.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0