| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Čert na koze již nějaký čas jezdí III.
Vydáno dne 04. 10. 2011 (2569 přečtení)

Nedávno jsem pozoroval, jak vážený čtenář již ví, v ranních hodinách (ve 2 hodiny) a v čase bouře mlžný objekt na Prahou, z něho? i zpoza něho vystupovaly nehlučné blesky. Říkám-li mlžný objekt, pak vycházím možná z lichého z dojmu,protože se jednalo o ocelově namodralé mračno jednostejné barevné koexistence, přesně vystři?ené ve tvaru obřího kruhu, jenž svíral s obzorem cca 15 stupňů. Odhadem visel nad Pra?ským hradem, Vy?ehradem, Pankrácí a částí Krčského lesa. Tedy nad rozsáhlou oblastí, která je zmiňována BC: Vzhledem k této skutečnosti zkoumám anomální jevy související s oblastí, v jejíž středu se nachází Vy?ehrad.

Tehdy jsem požádal čtenáře o spolupráci a mnozí i popsali svá pozorování a právě jim jsem povinován vysvětlení: Hledám styčné příznaky, které by mohly naznačit, oč právě bě?í a s čím mohou tyto jevy souviset...Akta X... Asakra provenience?

Země Zlaté hvězdy Margity© Zdeněk Patrick - Praha 2011
© All rights reserved.& smit.wz.cz © Zdeněk Patrick © autor: Zdeněk ?mitmajer /73 DAM & DMK production - Praha 2011

Společným jmenovatelem, který je pro mne nosným (ačkoliv úzce souvisí se smrtícími chemtrails a GMP) jsou nehlučné el. výboje, střídavě, čas od času, provázené blesky a hromy.

A protože vše, co bylo z této palety podivností viděno nad krčským údolím, je součástí pankrácké náhorní plošiny, jejíž součastí je mé bydli?tě, ale i Vy?ehrad (Pro neinformované čtenáře: Praha 4 - Krčské údolí je přirozeným ukončením náhorní plošiny, která byla v časech našich předků současně nedílnou součástí Pěrunicovi Pankráce: Provi, Javi i Navi. Zbraslavská Zavje?? (na Závisti), v sousedství Modřan, odtud ?co by kamenem dohodil?, když naproti pankrácké náhorní plošině je jedna z nejtajemnějších lokalit Prahy. Kaňon, čili Prokopské údolí s dívčími hrady na samém vrcholku peherku, když směrem proti proudu u soutoku Vltavy s Berounkou (M?í), nedaleko Slivence se blízko Chuchle rozvaluje pahorek, nějdejší sídlo jedné z nejstarších starověreckých legend - starověrecký kouzelník Zarjabara. Vpravo po proudu od Vy?ehradu, na levém břehu, je Petřín s údolním Újezdem, kde byl, podle pověstí neuhasitelný podzemní oheň, z něho? čas od času stoupal k nebi jev podobný světelnému sloupu, jako v nedalekých místech zasvěcených Jarovi, místu kde je pohřeb Sv. Ludmily, hned vedle Svantovítovy svatyně (Dnes chrámu Svatého Víta) se nad jejím posledním odpočinkem dnes tyčí bazilika Sv. Jiří, bijce draků.

K Vltavě pod vy?ehradskou skálou: Její hlubina se prolíná, v souladu s prastarou pověstí s dalším hlubokým vesmírem plným jiných hvězd, než vidíme dnes nad našimi hlavami. Tam je ukryto tajemství i vzácné poklady ně?ného a inicializačního ducha Českého národa - nám přeposlanou v podobě inspirující vzpomínky na Českou kněžnu Libuši. Odtud se vynoří kdysi ukrytý Pěrunicův ohnivý meč Vad?ro Ra, který na konci věků prostoupí všemi dimenzemi a se svistem otáčející se vystoupí nad hladinu Vltavy, aby se jak střelka kompasu svým plameným hrotem nasměroval na Blaník. V té chvíli zvolá Svatý duch České země: ?Již je čas??

To, co bude následovat si ani nevzdělaný Pehe, ani naopak multivzdělanec apostata jezuita Halík, přisluhovači eurochaganátu a přirození nepřátelé Země České, aniž čerstvý nositel ceny protektorátního Emanuela Moravce za vlastizradu Václav Havel, za kloubouk nedají. Nebudou mít totiž klobouk kam posadit.

Tolik výcuc? ústředních pověstí a legend k vytvoření atmosféry, která z tohoto prostoru čas od čase lehce zavane. Nyní v souvzta?nosti s nikoli běžnými atmosférickými jevy, či s jedinečnými představeními relativity on line (stalo se v roce 2005, psal jsem na těchto stránkách).

Nyní legendy současné, tak jak jsem je zaznamenal z ČTK, související nejen s relativitou, ale i největším problémem konce časů - cvičnou čipizací z příkazu EU Bestie, praktikovanou od času pilným tunelářem Pavlíkem Bémovic, nejen po celé Praze. Když pointy pidi?elmotrojků jsou slibně a rychle budovány, aby společně s čipizovanou občankou, kamerizací a ?mírováním zločinců (rozuměj svobodných občanů ČR) nasměrovaných faškominternou do otroctví, platbou cla za ?mírovací brány, čipizací ?áčků a zločinců, budoványmi v skrytu drancování a loupení, prováděnými z příkazu prezidia vrchnostenského sovětu Eurochaganátu s mega nesmyslným a účelově podlým zadlužováním ČR. V čase, kdy technika postoupila tak dalece, že již můžeme otevřeně hovořit o neviditelnosti a hexahedronu.

Krychle - hexahedron, zákrytně kouzelný, též čarodějný hadron - božská částice, jež umožní proniknutí naskrz časem. V libovolné časové linii. až k samým počátkům vesmíru. Přesněji: přiblížit se. Na několik tisícin vteřiny, kde tázat na čas je prý absurdní.

Ve skutečnosti se jedná o důmyslné technické zařízení parazitující na duchu a mysli lidských bytostí skrze hyperdimenzionální bariery. To, co je nazýváno krychlí má být umělý Inteligentní dozor, schopný připojení se, skrze hyperdimenzionální bioelektronické pole na libovolného jednotlivce i celé skupiny. Směrem do minulosti, přítomnosti a možná rozprostraněné budoucnosti.

?mírující umělá inteligence dozoru pracující s virtuální databází, což je objektově trojrozměrná matice - krychle, jež má virtuální komponenty vzniklé převodem dat z jiných připojení (Již funkčních modulů) čipo?elmostroje, na základě identifikátoru (číselného kodu jedince, který již v brzké době, za příslušné lichvářské úroky z poplatků, kradí a daní) plně nahradí (nebo již dávno nahradily) naše rodná čísla. Minimálně a prozatím v systemu RFID (Neboť v dostatečně velkém množství již skladovaného výrobku, jenž prošel letitými zkoužkami na lidských obětech. Odvozeně v systému alespoň v minimální úrovni stávající čipizace dobytka, domácích psíků, již zmíněných oslíků a stejně obludně již označených dětí ve školách a školkách. A pamatujme, že pod stejnou administrativou, jež nám vnucuje mimo koncentračních táborů pro ty nejubožejší další ?mírovací modul téhož obludného systému: "Opencard".), v příslušné databázi. Socializovaný nejen v 3D formátu, ale obohacen o multi dimenzionální výběry z minulosti, možná i rozprostraněné budoucnosti. Aby dostatečně rozevřené nů?ky. mezi používanými technikami a uměle snižovanou vzdělaností, nebyly tak patrné. K témuž zlému účelu jsou používány (mimo retardované agenty KPUFO) uměle připravené sociální nepokoje nepřizpůsobivých, neboť donátory projektu dobře připravená tikající bomba. Připravená, co součást ?řízeného chaosu (Teorie her při vytváření teroristických uskupení, nebo-li vrtání náhodných děr za účelem oslabení pevnosti.).?

Příklad náhodného vrtání děr k oslabení pevosti materiálu: Jisté nečeské "realitky", zřejmě z příkazu EU, mají v povinnosti vytvářet, zpoza mří?í chaganátu, v rámci boje za zničení národních států a postupného oddělování části českého území od ČR, a opět ve prospěch zastupujícího říského protektora, nepříznivý dojem, za maximálního vy?ití multi kulti nepřizpůsobivých přistěhovalců cikánského etnika. Téhož jehož domací bezproblémová varianta byla nepřáteli české státnosti cíleně nejhůře postižena, při masové tunelá?i a rozkrádání, a asistenci při neuvěřitelné podlosti. Tajně zemskými škůdci a vlastizrádci prováděné demontáži Českého státu. Vše na požádání prezidia nejvyššího sovětu sovětského Ď auwro chaganátu.

Abych však uvedl na pravou míru pátrání po božské částicí: tzv. ?Higgsova bosonuž, což je právě hledaný fenomén, jež má vybranou skupinu Donátorů vyzvednout do samé úrovně Boha - Stvořitele veškerenstva. v CERN - v podzemním obřím urychlovači částic (hadronů).

Spíše se zdá, jakoby se hledaly zbrusu nové cesty úniku před Spravedlností:
Nyní budu citovat z článku, který jsem kdysi vydal na pospas těmto webovým stránkám:

Holger Bech Nielsen z Institutu Nielse Bohra a Masao Ninomiya z Institutu Yukawa zastávají na podkladě neúspěšných pokusů a k možné souvzta?nosti zákona náhod a nahodilostí, ?e:

Cosi z budoucnosti se snaží zničit urychlovač částic CERN?

Naslouchejme pozorně, co si vědci vypráví: ?Cosi z budoucnosti se snaží zničit urychlovač částic CERN?? Přesto se pokus, prý po opravě, rok poté konečně povedl s mnoha přidruženými jevy, které byly připisovány podzemními informačními systémy (skrz na skrz pro?pikovanými desinformačními inspiracemi) právě tomuto pokusu. Aby následovalo hluboké mediální ticho, přerušované v pseudočeském tisku neutichajícícm řevem o zadlužení každého z nás, skrze soustavnosti drancování a podvodů, na zničení rodné země zainteresovaných světaobčanů. Občas se stydlivou zprávičkou o bouřích v magnetosféře, ačkoliv Slunce na nás (v té době pzn. ZP) stále nečinně čučí s nulovou aktivitouž

A nyní, když atmosféra kulis dostatečně zhoustla se opět rozpomeneme na tvrzení pani Bož eny Cibulkové:

Projevy Bož ích archandělů v České zemi. Zpracováno dle textů Bož eny Cibulkové:

V den a hodinu, kdy tyto myšlenky budou předneseny a tím oznámeny k poznání skrytých duchovních významů celé Země české a zvláště Vy?ehradu, nastane velký Bož í akt. Promítne se v duchovním prostoru České země jako nadpozemský děj, avšak spojený s její hmotnou dimenzí až do jader její struktury. Řekli andělé (Strážci a dobří duchové země):
Nech? je slyšen i náš projev o České zemi, o jejím tajemstvím oblitém prostoru, který může vytvořit jen Bůh. Je slo?en ze sedmi existenčních vrstev jako dům o tolika podla?ích. Mezi nimi je vsunuta fantasticky geniálně sestavená existenční sféra andělů, která však nemá trvalé prostorové zakotvení. Je nepředstavitelně lehce přenosná, přesunutelná jako zvláštní samostatný objekt či budova do určitého místa za pracovním, studijním či zcela služebním účelem.

Toto vše, i mnohé jiné (co zatím nelze určit) je základem sna?ení zjistit jaké síly ve skutečnosti stojí za podivnými jevy na Praze 4. Nemohu jinak, než se ještě vrátit k podivnému tvrzení pana Vládi, neboť nikoli nezajímavé. neboť může souviset nejen s projektem MKULTRA, jenž byl souběžně praktikován i Československu a pravděpodobně i v ČR, ale i i jevy námi pozorovanými jak na Slovensku, tak téměř po celé ČR (S těmito jevy nepochybně související chemtrails ?prá?kování?, které můžeme s klidným svědomím pokládat za zločin proti lidskosti, odvozeně za jeden z dalších válečných zločinů Donátorů.

Nejdříve však k doplnění následující shrnutí předposlední bouře, která řádila na Praze 4:

Sečtu-li viděné: Cosi velkého, skryto za černým mrakem, jenž postával nad vltavským údolím v oblasti Modřan až po Chuchli, bylo systémově odstřelováno nehlučnými blesky. Vodorovné blesky byly vystřelované proti možnému, avšak zcela neurčitému objektu, skrývajícímu se pocitově za obřím černým mrakem. Blesky vycházely z energetické hladiny někdejšího tučného blesku, jenž se kolmo a spirálovitě (Sám o průměru 2,5x podstavy věž e Cukráku) zavrtával do země nedaleko Cukráku) a opět se spirálovitě vracel do černého mraku.
Nikterak dlouhé vodorovné, nehlučné fialové blesky se po nárazu do možného objektu rozprskly jak jiskérky roztaveného kovu při autogenním sváření, jak vánoční prskavky. Když na pozadí nehlučně vybuchujících světelných koulí. Ač největším dojmem na mne zapůsobily asi 1 metr dlouhé vlnící se zelené výboje, celkem poklidně si práskající kolem mého auta.

Můj pocit, že bouřka systematicky kluže jen směrem mé jízdy byl později potvrzen nezávislým pozorovatelem, který řádění živlů pozoroval z nedaleké silniční spojky. Zatím, co tam poklid, o několik stovek metrů dále neobyčejné zkušenosti. A nyní k nevyžádanému, nicméně velmi zajímavému komentáři pana Vládi, když začnu od konce, z něho? se dovídám, co vím již nejméně 15 let, ale i s některými detaily i s většího dávna. Nyní při plném vědomí a tě?íc se solidnímu duševnímu zdraví, aniž jsem kdy požil, mimo cigarety, jakékoliv drogy, prohla?uji: Přinejmenším od dob, co je má rodina cílem surových útoků a organizovaného mobingu, spojeného s protiústavním monitorováním mikrovlnnými neletálními aparaturami, ale i mikrovlnnými zbraněmi, co pokusná hovada. Tedy vím o čem pan Vláďa hovoří.

Opět cituji:

Pan Vláďa:

?Zhruba před patnácti leti mne jako zřejmě známého člověka a fandu pro vše mimozemské tajemné cizí atd. oslovil podivný pán. Byl to patrně vysoký státní úředník, podle vizitky co mi předal, což mne překvapilo, až teprve paradoxně později. Dal mi Va?i knihu. Moc toho nenapovídal, jen dodal: "Přečtěte si to". Po té jsem lačně zhltal vše ostatní, co jste napsal a .... začaly se dít věci. Po té, co jsem se díky okolnostem, které nemohu nyní zatím ještě zveřejnit, směl setkat s něčím, o čem jste se, nás čtenáře, snažil tak tro?ičku více než přesvědčovat, jsem Vám chtěl pomoci nic víc nic míň??
?Nebož, dotyční lidé se ocítají pod tlakem z jiného (světa) - jiných imaginárních, přesto existujících prostorů (dimenzí). Chodí jim "různé nabídky", nebo jsou testování ještě i jiným způsobem. Nebezpečí spočívá v nelidskosti tohoto systému, který se de facto nezastaví před ničím. Před tím jsme varováni. Jak tvrdý je test, kterým si každý oslovený ve své apokalypse prochází, rozhoduje jeho dosavadní život. Je-li ten člověk např. obklopen např. zbraněmi apod. je vybízen různými způsoby k jejich použití potažmo zneužití. Ono to nezná hranice??

ZP: Protože jsem již panu Vláďovi odpověděl, dovolím si zde přerušit jeho vyznání poznámkou: ?Pane Vláďo, hovoříte jako Svatý Inkvizitor, či majster kat asistující při nasíleném výslechu (rozumějme surovém mučení), jehož postavení jste v jiném komentáři obhajoval. Oč méně nedobré jsou Vaše názory o tlaku jiných světů? Zatímco dvojitý agent Usama bin Ladin byl svobodný, než ho jako nepotřebný ?rot a záva?né corpus delicti tajně odhodili do moře, my jsme na pokraji vydáni na pospas fašistické lůze, která celý komplot zdávna připravila.

Vy jste byli varování?
Kým?
Fa?istickými agenty šedivců?
Vy tvrdíte, že šílení střelci vybíhající se zánovními a neregistrovanými zbraněmi, aby vystříleli školku dětí, jsou pod tlakem cizích světů? Tedy nikoli agentů NVO?
A máte navíc obavy, že ti, co pí?í o Va?ich zločinech? Vy vlastně připravujete půdu pro nové hony na čarodějnice, neboť jejich zločinem je, že říkají pravdu a jednají podle svého uvážení. Nezávisle na globální moci.
A z téhož důvodu my chcete pomoci?
Myslíte si skutečně, že jsme na hlavu padlí a že nevíme odkud vítr fouká?
Nicméně dovolím si pokračovat citacemi (či spíše výběrem z Va?ích komentářů, s očekáváním, že se obhájíte. Dám Vám prostor na svých stránkách.
Pokračuji Va?im dalším citátem:

Pan Vláďa: ?Lidsky řečeno, snaží se testovanou - oslovenou osobu "vyprovokovat" k nějaké reakci. Je-li dotyčný na různé úrovni vnímání, má dojem, že komunikuje např. s andělem čertem bohem nebo ďáblem apod. viz. středověk. V současnosti jsou to povět?inou tvz. mimozemšťané zlí hodní šediví či zelení atd. atd. Ano nepochází to z tohoto času ba ani prostoru."

ZP: Víte pane Vláďo proč z Vás nemám dobrý pocit. Budu ještě jednou citovat Vaše myšlenky:

"Dotyční lidé se ocitávají pod tlakem z jiného - jiných imaginárních přesto existujících prostorů (dimenzí). Chodí jim "různé nabídky" a nebo jsou testování ještě i jiným způsobem. Nebezpečí spočívá v nelidskosti tohoto systému".

ZP: Pane Vláďo, nepřímo mne osočujete a podezříváte a to zcela cíleně, jako správně školený agent Svaté Inkvizice, že jsem pod vlivem zlých mimozemšťanů, kteří mi nutně našeptávají zlé myšlenky. Odpovězte pane Vláďo, kteří dobří mimozemci z NVO jsou naopak Va?imi pány a našeptávají Vám tyto dobré! A kdo Vám prozradil, že jsou dobré?

Pan Vláďa:

Pane Zdeňku, jak jsem již dříve psal, měl jsem tu možnost "to vidět". Vím o co jim jde. Neříkám, že se vším souhlasím bez výhrad, ale kvůli tomu to zde a jinde nepí?u. Jedná se mi, znovu opakujiž aby jste o tom přemý?lel a viděl to v rovině zcela skutečné. Nejsou to výmysly ani zážitky jedné bouřlivé noci. Je to proces, který je již řadu let v běhu a od nás se očekává, že to tak či onak budem schopni přijmout. Nic ve zlém pane Zdeňku, ale upřímně..., netoužil jste se dovědět někdy přeci jenom více?

ZP: V rovině skutečné? Virtuální realita, kterou nabízíte ve fašistickém systému Matrix má být tím pozlátkem na obyčejném lejnu, abych zradil své svědomí a spolčil se zločinci?

Pan Vláďa při Braníku a on jistě ví, že vím (V souvislosti s mračným objektem a podivnými bouřemi pan Vláďa vypraví nejzajímavější části o svém poslání a zároveň mi vysvětluje, co jsem vlastně na vlastní oči viděl. A nikoli sám. Doporučuji přečíst a rozfázovat. Mám dojem, že pan Vláďa hovoří o padlých andělech z dob Enocha, neboť jejich čas Zúčtování, se dle religiozní legendy blíží a kterým zřejmě posluhuje a poskytuje svoji mysl. Ne jinak totiž nemilosrdné fašistické zrůdy a jejich myšlenky mohou pronikat do našeho světa. Myslím si:

Pan Vláďa: Je to ?chrám událostí? pane Zdeňku. Pokud vzpomínáte psal jsem o těchto cirkusových arénách, stěhujících se postupně na různá místa plnění. Vnímejte to jako zatím neznámou formu fyzikálního pole, ve kterém se odehrávají předem připravené tudí? řízené události. Nelze to nijak ovlivnit, probíhá to v?ude nikoliv jen Praze

Oni nás nemohou vymazat z historie, alespoň zatím ne. Snaší se o odklon vývoje směrem k jejich pouze časové "závisle plující" dimenzi. Po lopatě řečenou, představ si, že kdesi kdysi v budoucnu mohlo dojít k něčemu, co by se dalo nazvat povstáním vůči systému, jenž byl instalován na základě sní?ení zodpovědnosti za vývoj společnosti jedincem potažmo několika vysoce postavenými do té doby zodpovědnými jedinci. Lidově řečno vzbouřili se proti svému produktu. Ten pochopiteně vyhrál svůj prostor a oni zůstali uvězněni trvale mimo něj tj. v hyperpostoru. Z tohoto prostředí útočí na vše, co vede k jeho znovuopětovné instalaci jinde. Vytváří neuvěřitelně složité taktické vzorce vedoucí k jejich osvobození. Všichni živoucí tam či onde, jsou teoreticky jejich poslední nadějí.
Neodinstalovatelný systém vytváří pod sebou v čase neustále i pro něj přijatelné prostředí. Dává příležitost těm, jenž mu "jdou ba i nevědomky naproti". Různě je jakoby uplácí a podbízí se (někdy i naopak) s jasným cílem, prodĺoužit jeho moc pochopitelně v čase zpět, což mu dává větší bezpečí. Oni, dalo by se říci starším slovníkem "padlí andělé", se vzbouřili, ale nemohou na něj jinak, ne?-li přes nás potažmo naši vůli. Systém sám o sobě není jen tzv. ON jediný, ale rada nad společenstvím těch ras a národů ve vesmíru, jenž přijali jeho podmínky.
Chrám událostí (aréna) je pak bezpečným prostorem, jenž má systém plně pod kontrolou, kde ře?í to tzv. či?tění naší společné dimenze tj. reality, kterou běžně známe. Je prostě dočasně vůči lidem a jemu nepřátelské aktivitě hermeticky uzavřena. Zde dochází k anihilaci negativních vlivů s energií lidí, jenž nejen jim pochopitelně sužují život. Je to projev Zrychlené Transformace. Dále pak probíhá narovnání Genetické Paměti, ve které jsou poškozená místa rozuměj dědičný hřích např. apod. opravena, aby zde nemohlo dojít k opětovnému zápisu, chce?-li záchytu předchozího programu - vzorce chování.
Upozorňuji, že ta Aréna v podobě "cirkusového stanu" je v podstatě silové pole ve tvaru koule. Její singularita je vždy tam, kde se v ní odehrává to hlavní. Zdrojem singularity je samozřejmě vybuzená energie "odjinud", ale zdrojem energie pro systém a i pro jeho "nepřátelské dimenze" zde, je zase jen a pouze člověk - lidé. Proto anihilace je velmi vyčerpávající, a lidé u tohoto procesu mají následně zvýšenou potřebu nejen spánku, ale také i potravin ... následně. V opačném případě dochází k poklesu váhy, což se dá napravit, ale také nemusí, uvědomíte-li si o co jde a doká?ete spolupracovat na své vlastní očistě.
A jako poslední důležité upozornění z mé strany je poznatek, že systém jenž je původcem nynějšího dění po vás nebude nikdy chtít to, čeho nejste schopni dosáhnout s čistým svědomím po lopatě řečeno. Naopak pod jeho možnostmi ukrytá ona "nepřátelská dimenze" vytváří lidem umělé závazky důvody a počínání v rámci jejího boje vůči němu a vám pochopitelně, jeliko? se z vás snaží získat pouze dočasnou energetickou výhodu. Na rozdíl od systému s vámi dlouhodobě nepočítají.
Mají zájem jen a pouze na tom, na kom mohou nějak participovat z hlediska jejich působení, tudí? to nemusí být jen zdraví mladí a silní či nezkušení jedinci.
U? jsem to nastínil před chvilkou, "jeden nese druhého" a nikoliv " dva bratři najednom koni ", což bratři templu nepochopili dodnes. Jsme vězni v neuvěřitelně složité situaci. Nemusíme jen doufat, že vyhrajeme, ale že se dokonce i trvale osvobodíme. Svoboda nespočívá v tom, že nebudeme v kontaktu se systémem dobří, ale že se mu doká?eme jednou vyrovnat v celkovém přínosu pro naši společnou dimenzi - běžnou realitu - prostě život jaký téměř známe ze zidealizovaných příběhů. Přiznejte si ale, chcete to dopravdy? Chcete přijít o možnost dělat chyby? Ba ne žádné strachy, těch bude vždy dosti pro každého. Tudí? nejdůle?itějším poučením pro nás a náš systém bude schopnost odpužtění a to je to, co by mělo být pěstováno, pakli?e to bude možné. On odpoužtět umí, ale vy?aduje přesvědčení, že tak může učinit.
Pro všechny eventuelní zájemce o "vysvětlení", kdo že to je na té druhé straně mince, opět odpovídám ..., nejsou to dva bratří na jednom koni. Jsme velmi vzdáleně "příbuzní", ale hodně vzdáleni od sebe v čase. Prostor ve vesmíru je zabydlen sice lidmi jako my, ale bohužel nikdo z nich není tak technologicky vyspělý, aby dokázal to co oni. Jsme vůči nim v podstatě mladým druhem "jimi vypěstovaným". Ačkoliv to zní neuvěřitelně, jsme jejich produktem. Velmi dobře vědí, co dělají. Jsou nám podobní vzhledově, jen mají o hodně větší oči. Netouží po naší vodě či nerostných surovinách a podobné filmové pitomosti. Takže z toho strach mít netřeba. Čeho je třeba se ale obávat, je nebezpečí zde mezi lidmi viz. jak jsem již nastínil. Jsou mnozí ovlivněni mnohdy uměle vytvořenými egregory, jenž je ovlivňují a to je třeba řešit a ře?í se to nyní právě tak, jak jsem popsal. Více nemohu zatím sdělit. Nebylo by to vlivem následujíchí událostí zatím vhodné.

?Je nutné aby si k poznatku dospěl každý sám za sebe. Nelze se podělit o nové informace všeobecně. Mohlo by to být pro řadu "nepřipravených" nebezpečné. Ne?li je cokoliv odesláno do éteru, je to "konzultováno" případně sesynchronizováno s jinými, byť někdy banálně vypadajícími událostmi. Musí to tak být, nelze postupovat jinak. Pro toho, kdo se ptal po padlých andělech, se dá odpovět ihned. Ano jsme to my respektive naši vzdálení předkové. Bude-li vám kdosi tvrdit cokoliv jiného, zeptejte se, co je to za geometrické vzorce na dně Atlantiku viz. "psí tábor" velikost zhruba Polska. Lokalizace jižně od Azor východně od Kánárských ostrovů. Představ si, jak je to tam dlouho, zjistěte si alespoň poslední zalednění. Je to starší, ne?-li pevninský most mezi Chile a Antarktidou viz část dochovalé mapy admirála Piriho Reisy.

Pan Vláďa:

Ahoj dmk, omlouvám se, ale účetnictví "nemusím", i když pořádek dělá přátele. Ono je to tak, normálně ... "účtuje se jednou za čas". Během Zrychlené Transformace se účtuje okamžitě ještě tý? den, proto Zrychlená T. Ber to tak prosím Tebe, že jsi jako všichni ostatní ve škole života a oni jsou vyučujícím direktorem a školníkem zároveň. Problém je v tom, že pokud to někdo ještě není schopen chápat, nedoví se to. Nemělo by to ten požadovaný efekt. Nejsou to triky pro pobavení či setkání někde v lese. Je to trvale řízený proces Transformace, kde dědičným hříchem je tělo jako zástupce hmoty. Popravdě řečeno, kdo by ho ale nechtěl mít. Příbytek našich vyučujících je svým způsobem pro nás naprosto nepochopitelné prostředí, které se doká?e prolínat s jakým- koliv časoprostorem, do kterého lze odtud kdykoliv vstoupit. Vše nezávisle na čase. Je třeba se to nejprve naučit ovládat, aby jsi byl schopen se tam pohybovat a neublížit své psychice.

Dopady našeho konání se nám vrací stále přeci, až už tu je s námi kdokoliv. To nebylo zruženo. Jestliže cosi konají, nesou za to odpovědnost před Bohem naprosto stejně jako my, neboť i oni jsou jeho dětmi, jen o něco dále ve vývoji. Tady se jedná o duži o ten malý střípeček Jeho já, který v nás je. Který dal a dává příčinu k životu. My jsme rovněž oni a oni jsou my. Vedou nás do budoucnosti a dělají to tak, jak to umí nejlépe. Vesmír není místo pro nic nedělání. Kdo se nesnaší s ním bojovat a porozumět mu, toho zahubí.

DMK: Pane Vláďo, Vy musíte být přesně informován o zrůdném projektu, jenž bě?el v bývalém Československu a jenž byl vlastně souběhem MKULTRA. V současné době pracuji na seznamech zločinců, kteří se na těchto zrůdných pseudovýzkumech, praktikovaných na nebožácích, se vší nemilosrdností podíleli. Nechcete mi sdělit některá jména pseudolékařů se kterými jste přišel do styku a zároveň přesné popisy jejich zločinů? Jedná se totiž o zločiny nepromlčitelné, neboť proti lidskosti a lidské přirozenosti.

Pokračování?


Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 35 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0