| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Jak z Průšvihu ven?
Vydáno dne 06. 06. 2011 (3205 přečtení)

Původně měl být na tomto místě jiný text, jak jsem neuváženě slíbil ve svém komentáři. Po přečtení některých E-novinových článků, včetně přiřazených komentářů, smuten se opět obloukem vyhnu úskalím říci nahlas, co si netroufám pošeptat do vlastního ucha.

Ani nejsem v té rovnová?né pozici, jež by mě oprávňovala poučovat váženého čtenáře, jehož osobní a životní zkušenosti jsou tak rozdílné, jako je voda a led, čas a prostor. V různosti cest, kterými jsme procházeli, byť i nedaleko sebe, vlastním životem. Z téhož je jasné, že i naše vize a očekávání jsou pro mne až nečekaně rozdílné, byť jsme skrze dříve sdílený prostor, stejné naděje i jazyk, mnohdy blišší, než tušíme a naší nepřátelé nám kdy povolili.
A přesto vše, zklamáni jeden druhým, si již mnohdy vůbec nerozumíme. Nebo snad i programově ani nechceme?
Některá domorodá uskupení, ve své marnosti, totiž připomínají neurotického papoužka, jenž si zoufá nad svým věrným obrazem a jediné řešení vidí ve vy?kubávání svého krásně barevného opeření, aby se odližil od svého obrazu v zrcadlení dějů. A tak obraz i o?kubaný neurotik nakonec skončí kupodivu stejně. Aniž mine ekologickou asanaci v marnosti své sebedestrukce....

Přesto, se pokusím naznačit, jakými cestami nenásilné nápravy se vydat k pochopení souvislostí úspěšně směřujících k eliminaci Zla, jež se nás snaží mediálně obklíčit nepravdivou tmou:...Ach tak tě?ce, neboť velmi snadno:

Svatý duchu Zemí českých a Slovenska, pokorně z celého svého srdce

Navá?e-li nepatrný človíček, ze svého kočárkového světa, kontakt očima a neopakovatelným úsměvem, snažím se okamžitě zahnat všechny stresující myšlenky mrzutě stárnoucího kolem jdoucího, abych ničím nenaružil jemné substance světa, který jsem sice dávno ztratil, přestože živá vzpomínka, na cosi zcela neuvěřitelného přetrvává.

A pokud mne nenapadne duchaplná myšlenka, co možná nejpřirozeněji, ze svého srdce, pak i zjevně, se usměji, v duchu popřeji malé lidské bytosti všechny možné sladkosti života, v nesly?ně spiklenecké mimice přátelsky pozdravím a mizím, protože se neodbytné myšlenky opět derou zpět, neboť ?árlivě vycítily, jak neskonale ??asten bych mohl být - bez nich.

I stalo se několikrát, že mne, v mém mizení z náhodné scény, zadr?el nejen opakující se úsměv, ale i usmívající se oči. Snad znamení souladu porozumění, jež si rozvinul človíček se svoji maminkou i otcem, ale očividně i v důvěřivém porozumění s mými problémy.

Zamrkám tedy a tiše se snažím, co nejrychleji vysublimovat do dáli, když ještě stačím postřehnout mrkací odpověď a usmívajícho človíčka, vyklánějící se za mnou z kočárku, aby pocítil, kolik dobra přibylo ve světě, do kterého v jistém čase sám vstoupí.

A nejen proto vím, proč zaváděnému systému tolik vadí nově narozené děti. Proč vnucovaná destruktivní propaganda, proč prosazování zhovadilostí odporující přirozenosti duálních bytostí, když nově zrozená bytost je zázrakem nad jiné. Co povýšení přirozené lidské lásky.

Proč tolik zhovadilé a úchylné žádosti spotřební nepřirozenosti a nepočetí.

Nikoli ze všech dětí však zní rezonující soulad vyvážené a uměle nevystresované rodiny.

Jako první krok k záchraně svobody duchovního života lidských bytostí: Chraňte si prosím přirozenou rovnováhu nejen světa svých dětí, rozvinutého až k nepochopení světa dospělých. Jemného světa prolínajícího skrze bariery námi opomíjenými dimenzemi, v jedinečném průniku s naším. Světa již hotových a více než rovnoprávných bytostí, jenž je v průniku s naším světem, ve kterém současně ?ijí a budou žít.

Je naší povinností sebevědomě, ba i v souladu s naší přirozeností, bránit svá lidská práva, svobody i ušlechtilé myšlenky, směřující k zachování rovnováhy v rozmanitosti duality bytí. Skrze rovnováhu zákonů a zákonitostí této planety. Je to naše Svaté právo, které nám bankstéři a jim přisluhující politici nedarovali. Ani nemohli. Neboť takových čarovných mocí, panujících nad jejich pomy?lení, ještě nestačili vykrást! Jakkoliv si zpupně hrají, v marném divadélku mizerné urovně, na mocné pány blízkého vesmíru i přilehlých skálních úkrytů.

Zdeněk Patrick Praha 2011


Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 24 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0