| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám...
Vydáno dne 17. 05. 2011 (3927 přečtení)

Fal?ování dějin - nekonečná Reality show? Nic nového pod Sluncem, systémové fal?ování dějin, vědomě nesprávně přepisy topografických i kmenových názvů, překrucování jmen, fal?ování ?historických? map, skutečností i datumů, v dalším a dalším uměle vyvolávaném sjednocování pohledů na dějiny lidstva, Evropy, Slovanů, staré a Velké Moravy a odvozeně i Českého národa. Sbírka fals se i nadále slibně rozrůstá.

Nedávno?

Nezávislá historie podivně závislé Evropy

Víme vůbec odkud vítr fouká? © Zdeněk Patrick - Praha 2011
Nezávislé dějiny slezského, lužicko srbského, českého, moravského a slovenského národa v podivně závislé Evropě...

Zpracováno dle článku: šílená teorie: teď je rok 1713, středověk nebyl, ukradli nám 290 let. Ze 13. května 2011

...Aneb má dáti dal, ukradli jsme, ukradli nám :=))

Snad nedávno vydali na toto téma svoji zajímavou studii i dva Němci Hans-Ulrich Niemitz a Heribert Ulig: Na základě faktů - krade?í, či záměn dokumentů za jiné, přepisovaní a vymazávání důležitých textů, přepisování datumů, přiznávají tito autoři i podíl Oty III. (jen? se svoji vládu nechal zřejmě přesunout blíže k roku 1000, lví podíl na fal?ování a vymazávaní důležitých fakt a datumů, podle německých autorů Niemitze a Uliga sehrála v 9 století i Byzantská ří?e. jež se prý připojila k masovému překrucování historických dějů, ale ve prospěch koho?? Proč Byzantská ří?e, jestliže výsledným efektem fal?ování dějin byla raketově vzrůstající moc římsko katolické církve a odvozeně franckých (protoněmeckých) panovníků?

V souhrnu důkazů, započítáme-li církevní podvody téhož ražení (Solnohradské arcibiskupství, řezenská a pasovská diecese), od časů podrazů Ludvíka Němce, přes Jindru Ptáčníka, Otu I. (včetně dodnes, německými panovníky objednaných a zneužíváných religiozně modifikovaných hagiografických legend o utrpení Sv. Ludmily a Sv. Václava) a uvážíme-li navíc systémové útoky proti slovanské liturgii a jazyku, včetně pálení a ničení slovanských písemností atd? atd.. atd?) pak souhlasím s oběma německými autory, že se jedná o mimořádné spiknutí. Ti se v?ak, na rozdíl ode mne, domnívají, že bylo tímto způsobem z evropských a odvozeně světových dějin, za?antročeno celkem a pouze 297 roků.

Tomuto vymizení říkají Fantom času.
Zkrátka zatím, co odvá?ní němečtí autoři jsou přesvědčení, že kvůli systémovým podvodům středověk neexistoval a píše se teprve rok 1713 n. l, přiná?ím a budu přinášet další další důkazy o tomto až chorobném fal?ování.
Jakkoliv se oba němečtí odvá?ně domnívají, že mohlo být tu ubráno, tam postupně nějak přidáno jen několik let, jsem přesvědčen, že z historie lidstva zmizela celá tisíciletí. A nebyla to relativita času, aniž teoretizovaní kolem možných teorii paně Bohra, či záměny časových linií, ale Zlý úmysl. Jen? se nakonec projevuje i v neutuchajících církevních snahách, ukrást např. dalších 7 let a přesunout smrt českého knížete Václava (Sv. Václav + 28. září 928), se vší multimediální parádou na rok 935 n. l. a umožnit tak zastřít úzké souvislosti se smrtí Jindry Ptáčníka (+ 28. září 935) a v utajení smrti přesunuté až na 2. červen 936 n. l. Ve prospěch vlády Otona. Připomínám, že i smrt Sv. Ludmily má zcela jiné datum, než jaké podvrhla Svatá římsko katolická církev, která se na těchto podvodech (falzifikace listin, dokumentů, historických fakt i datumů) zejména a cíleně podílela.

Niemitz a Ulig nazvali tuto neuvěřitelně zrůdnou praktiku fal?ování dějin a faktů:

Fantomový čas.
Já bych to tak nenazval.
Jen se vždy ptejme: ?V čí prospěch?!
Římské Říše?
Franské ří?e,
Velkoněmecké ří?e?
Římsko katolické ří?e?

Nemyslím. Pilné nástroje netřeba počítat.

Problém souvisí se samou podstatou Průšvihu, jenž trvá do dne?ních dní: S drancováním planety, uzákoněnou nenávistí k dětem, jež se mají teprve narodit, devastací lidských hodnot systémově nastrčenými zmetky, ?mírováním a špiclováním, ale i dalšími snahami o překrucování dějin a datumů v přísně kontrolovaném rámci šíleného procesu ?sjednocování náhledů?. V čí neprospěch? V neprospěch původního a autochtonního obyvatelstva R, R1, R1a a R1b atd?

A nyní se ptejme: Proč by to dělali?

Pokusím se vysvětlit: Opakující se Průšvih v přibli?ně stejném časovém intervalu několika tisícíletí. Se všemi průvodními jevy, vadnými zákony, devastací hodnot a zejména pohyblivě pružným metrem při poměřování zločinů proti lidskosti.
Ačkoliv je náš duch stále nakročen vyrazit z 3D, setrvává ve hmotném světě, jenž je vzhledem i fyzikálními zákony neuvěřitelně krásný, rozmanitý a bohatý ve všech směrech. Navzájem úzce i volněji provázán. Navíc? V neuvěřitelné rovnováze automaticky i vyva?ován, neboť fyzikální a chemické děje, v některých časových intervalech, mohou být vzhledem k dění na planetě zdrojem vychylování z rovnováhy. Lidská bytost je na rovnováze dějů na planetě, tedy i rozkošatělou faunou a florou, nejen okouzlena, ale i přímo životně závislá. Jsme to snad my, kdo cíleně ničí tuto nádhernou planetu a naružuje rovnováhu sil?
Odpovídám: Jednoznačně - nikoliv.

A přesto: Jsou zde! Vlastně i musí někde být, chorobně motivované a nikoli tajemné síly, které skrze nerovnováhu na planetě chtějí omezovat druhé, neboť sami omezeni, aby snáze směřovaly ke svým hromadám ukradeného zlata, stříbra a drahokamů.

Zničení dna Atlantického oceánu ropou, skvěle pojižtěné ropné tankery a průběžné ničení pobřeží ropou, zničeni tichomořských ostrovů, respektive téměř nevratné zničení dna Tichého oceánu pokusnými atomovými výbuchy, s miliony tunami rozličného, tedy i radioaktivného spadu, uměle vyvolanými potopami krve, aby i další ničemnosti byly průběžně a drze sváděny na jakéhosi pana Vonáska z Kotěhůlek. S cílem vysmívat se naši neinformovanosti, provokovat, se záměrem obehnat nás vězením nepravých zákonů, nad kterými zůstává rozum stát.
Směřující? Ach pane H? Dokonce k patologické nenávisti k ještě nenarozeným dětem.
Nechtějí se snad podělit s dětmi o čistý vzduch, jasné slunce na modré obloze, s přirozenými obláčky i mraky, o krásy a podíl na rovnováze planety?
V?e, co se v důsledku neinformovanosti obzvláště dobře naučené nevědomosti děje, se na této planetě opakuje, a právě proto, nebo i právě proto, ničemné síly fal?ují, překrucují, ?mírují, ničí a lžou, neboť z této planety milují jen sebe a zlato.
A opět kradou čistý vzduch i vodu, ale i sluneční svit. A nejraději by nám užtědřili i daň ze zubů.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0