| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Zaplať můj lup a zdechni...
Vydáno dne 14. 05. 2010 (3137 přečtení)

Koruna sv. Václava je českým králům a symbolicky i některým vybraným prezidentům Českého státu, či voleným zástupcům lidu pouze propůjčena po dobu, jež má sloužit k uvědomování si faktu, že čeleď svatého Václava, tedy český lid, je určen jazykem, hájením zájmů a nezadatelným právem své účasti při rozhodování ve prospěch zemí koruny České.

Upomínka na zaplacení 121 000,- Kč

Zaplašte ihned dlužnou částku 121 000,-Kč za každého člena Vaší rodiny (včetně kojenců a dětí) neprodleně do 28. 5. 2010.

Bla, bla, bla?
Miroslav Kalousek vr
TOP09

Máme zaplatit jen proto, že jste nás sprostě, jako lstiví a zruční jarmareční zloději dočista prošacovali s úmyslem, dle velikosti úspor upřesnit reálné zadlužení státu a vyslali na nás své druhé návěští raketýringových požadavků, mající připravit půdu k dalším zločinným počinům?

Štrasburk - Evropský parlament dnes (prý pozn. DM) odmítl kontroverzní (příliš všeobecně známou pozn. DM) dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy o sdílení dat o bankovních převodech. Dohoda, která začala platit tento měsíc (květen 2010), podle europoslanců pozbude platnosti. Američané před takovým krokem varují, neboť dokument považují za neoddělitelnou součást boje proti terorismu.

https://www.ceskenoviny.cz/eu/parlament/zpravy/europoslanci-odmitli-dohodu-o-sdileni-bankovnich-dat/433925

Milé ovečky,

kdože tak pružně poskytuje všem ovcí milovníkům a veleváženým spotřebitelům, veškerá data a informace o vašem možném dohola ostříhání a chutném vybavení? Nebyli to čirou náhodou všichni Váši doma již osvědčení, zruční, mírumilovní masanejedlíci a zaručeně...To "Přísahám na svou čest"...vegetariánští řezníci, kteří se právě hodlají, skrze vaše opravdu, ale opravdu výjimečné postavení, opětovně zvolit?...nadbytečný občane... Aneb odkud vítr vlastně fouká?

Zdeněk Patrick- 2010 Praha

Shlédl jsem duel mezi představitelem Top09 Kalouskem a paní Ing. Janou Bobošíkovou - Suverenita 21.

Moderátor pan Železný, jako vždy sympaticky profesionální, nicméně jeho vysoce kvalitní práce byla jistým dílem znehodnocena nekvalitní prací zvukových techniků:

Obvyklá nevyváženost hlasitosti zúčastněných protagonistů duelu. Kupodivu vždy ve prospěch ničemnosti. Nicméně zvykl jsem si...

A co míním "ničemností"?

Mravní nedostatečnost a téměř hospodskou intonaci hlasu arogantního pana Kalouska, skrývajícího se za prostinká, mlžící, neboť zjevně naučená zaklínadla, bez duše, úmyslně zaměňující, důsledek za příčinu.

Vážení přátelé, nemající ještě svědomí a morální kodex, co trhací kalendář na konci roku.

Není tajemstvím, jakými podvodnými triky "pracují" prozatím stále zákonem nepostižitelní syčáci, manipulující s občany skrze s tzv. nevyžadáné zboží a kteří se neštítí používat podvodných machinací směřující vždy k cílenému stresování a vydírání méně informovaných. Bohužel... jsou tyto podvodné metodiky osvojovány a cele přebírány i těmi, co mají být naopak morálně, eticky a mravně na výši. Nevlídným příkladem nám budiž všichni ti přemnozí z parlamentních stran stále kamsi se přeskupující:

Vyhozeni dveřmi vracejí se skrze jiná, kupodivu vždy jen parlamentní uskupení, aby podle stejné metodiky podvodníků terorizovali i staré lidi. V souladu s jimi propagovanou asociální doktrínou "Přemluv (zabij) svoji bábu".

Sprostě terorizovaní pracovití a poctiví občané této země, kteří se již hůře orientují ve hnoji, kam byli uvrženi trvalým strachem z vyděračských a vymahačských exekutorských band, jejichž legalitu potvrdily dokonce i (nezávislé?) soudy ČR.

Terorizmus v praxi:

Falzifikáty složenek znějícími na 121 000,- Kč/ na osobu/postel/postýlku jedné domácnosti, nastávající maminky 2x tolik, tzv státního dluhu, rozepsaného dnes již i na ještě nenarozené děti + cca 7 000Kč/za každou další 1 vteřinu/počet postelí a postýlek + 2x tolik nastávající maminky tzv. procent z úroků a dalšího penále z prodlení plateb.

Státního dluhu, z něhož stále nebyl občanům ČR předložen pravdivý a vyčerpávající výklad:

Přesný počet, proč se zadlužujeme, aniž je známo za co platíme, komu vlastně platíme (číslo účtu, důvod plateb, způsob platby, kdo vydává příkaz k platbě, jméno majitele banky, ale i cílová země, kam platby směřují.).

Zkrátka pane Kalousku, mám-li platit nepříliš povedený a nanejvýšší míru nedůvěryhodný účet, musím bezpodmínečně znát každou, i tu sebemenší částku uspokojivě ošetřenou přesným zdůvodněním jednolivých položek předkládaného účtu. Aniž mne zajímá jakékoliv nadbytečné blabla... bla.

Pak na oplátku, recipročně předložím účet svůj!

Neboť nás prostě za pochodu, jako lstiví a zruční zloději, podle dohody mezi tlupami vyvrhelů, na svém jarmarku prošacovali. A pak, dle velikosti úspor rozeslali v pořadí již své druhé návěští raketýringových požadavků, mající připravit půdu k dalším zločinným počinům. Nikoli nepodobným pirátské "Dani z míru", či chcete-li z počtu zubů.

Říkam-li druhé návěští, pak tím prvním nás začali programově a průběžně masírovat jejich mediální žoldnéři a prostituti.

Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte. Času není nazbyt?

Poctivě a těžce jsem pracoval, jako mnoho jiných pracovitých a poctivých občanů této země. Za tu nejmenších z možných mezd (Ani náhodou odpovídající vynaloženému úsilí, píli a spolehlivému výkonu, aniž mým schopnostem), mlčel jsem, platil jsem cokoliv jste si vymysleli: Daně, daně z ukradené hodnoty, nemocenskou i důchodové zabezpečení, ale i další všemožné poplatky. Nikomu jsem nezůstal nic dlužen. A nezůstanu ani do budoucnosti:

Pane Kalousku, domnívám se, že jste právě, jako první z celkového počtu odpovědných a nekonajících v prospěch ČR předložil lidu ČR jen velmi malou část Svého velkého dluhu. Není to totiž dluh můj, ale jen velmi malá část Vašeho velkého dluhu České republice.

Upozorňuji vás, jako svobodný občan ČR, že právě Vy nesete jednu z nejvyšších osobních odpovědností, společně s přidruženými, kteří bezostyšně, z příkazu vnějších sil, drancující moji rodnou zemi.

Máte co vysvětlovat: Prosím neprodleně sdělte, kde se hodláte skrývat před svým vlastním svědomím? Víte-li vlastně, co obnáší?

Nikdy jsem Vás a Vám podobné společníky z parlamentních stran, opakujiž Nikdy jsem Vás nevolil, aniž jsem schopen pochopit logiku Vašich amorálních počinů, který hodnotím v úrovni "státního" a medialně prosazovaného terorizmu páchaného na nic netušících občanech. Páchaného v souladu s potřebami cizích uskupení velmi pochybeného původu.

Vydejte prosím úplný počet ze svého jednání, nahraďte celý díl Vámi napáchaných škod, i konkrétní část zašantročeného zlatého pokladu ČR a bystře odejděte do ústrání. S jedinečnou šancí, tak jak mnoho občanů ČR, se zúčastnit časově omezených rekvalifikačních kurzů a zejména prací obecně prospěšných s nárokem na jednorázovou odměnou. A to pouze ve výši nezbytně nutné ke krátkodobému přežití (Popisuji systém, který jste pomáhal vytvořit.).

To, co jste spáchal Vy a Vaše uskupení - Ne! To nebyl nadsazený "předvolební trik", nýbrž sprostý akt prošpikovaný lží, opepřený notnou dávkou již neskrývané arogance. Avšak zřejmě se mýlíte. Vámi vnucovaný standard" modelového chování nikdo služný tolerovat nebude. A vy dobře víte, o čem je řeč.

Styďte se.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1318 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4705

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0