| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Dagon
Vydáno dne 15. 04. 2010 (4637 přečtení)

Zde původně byla prosba o pomoc autorizovat sochu, či fotografii. Viz více na konci článku v poznámce pod čarou...... aneb ?Odkud vítr vlastně fouká"?.?

Zanedbaná historie lidstva © Zdeněk Patrick - 1998/2010 Praha

Víme již, čemu čelíme?

Středověké upalování čarodějnic, praktikované Svatou inkvizicí, speciální nomenklaturou kněží tzv. svaté římsko - katolické církve, nemuselo vlastně být upalováním čarodějnic! Nýbr? prostou zápalnou obětí prastarému bohu Dagonovi.

Prozatím si jen připomeňme, že starověký Dagon byl prastarým božstvem Kanaanu a jeho kruhové chrámy stávaly v A?dódu (Azot), Gaze, když mince z jeho vyobrazením byly nalezeny v Askalonu a Arvadu (V podezření je Byblos, Tyr a Joppa. A vlastně všechna pobře?ní města Středozemního moře.). Odvozeně v Kanaanu, ale i Chaldejsku. Tedy oblastí, odkud pocházela i syrská sekta uctívačů Slunce (Sol Invictus), k níž patřil i římský císař Konstantin. Historická postava související s raketovým vzestupem římsko katolické církve.

Nyní se pokusme zjistit k jaké entitě Dagon patřil. V jeho chrámech muselo být nejen neútulno, ale i děsný smrad. Soudíme-li podle peli?tejnského zvyku přibít useknutou hlavu, či jinou trofej z těla svého nepřítele poblíž Dagonovy sochy (Viz hlava Saula):

První Paralipomenon 10/10

Složili také i odění jeho (Saula) v chrámu boha svého
Hlavu (Saula) pak přibili v chrámu Dagon.

Na půl člověk napůl ryba. Pravděpodobně nikoli totožný s Oaenesem, jakkoliv i on rovněž nepříjímal podávanou vodu, odsypanou mouku, aniž přijímal jiné příjemné dary.

Mů?eme-li soudit dle rituálních obětí, praktikovaný na počest Velkého bratra Dagona domorodými zasvěcenci, pak se těžil ze stresu, strachu a krajního lidského utrpení. Přičemž lze velmi vážně uvažovat i o jisté legální vymo?enosti rituálního kněžského dogmatu: lidské utrpení, v duchovní podstatě emociální potrava prostupující dimenzemi. V této souvislosti by nebylo od věci vědět, co se vlastně děje v lidském organizmu, nejen v čase násilného sexu, nasílených výslechů, nelidského mučení, upalování, topení, ale jaké bio elektrické potencionály, chemické látky a v jakém množství lidský organizmus vyprodukuje v čase stresu i očekávání kruté a bolestné smrti, ale i v čase krutého umírání. Mám dojem, že specialisté projektu MK ULTRA a odvozených zvráceností by mohli o svých vědeckých výzkumech sáhodlouze vyprávět.
Do téže kategorie nezodpovězených otázek lze zařadit i již dříve vyslovené velmi silné podezření, že jistý druh bytostí je za určitých okolností schopen obětmi náhle stresem a bolestí vyprodukované látky absorbovat skrze mezidimenzionální bariery. Zvláště pak? ?Nepříjímají-li běžnou potravu, nejí potraviny z odsypané mouky, nepijí podávanou vodu a aniž příjímají jakékoliv dary? (Mezopotamské eposy). Není-li takových mechanizmů, pak je část lidstva, kupodivu právě ta elitní a nejlépe informovaná, zcela šílená a jejich konání postrádá jakoukoliv věcnou logiku.
Charakteristickým znakem legendární bytosti Dagon, mimo běžné ?upinaté části těla, byl dračí, či hadí ocas, u těla hutný, na svém konci, v nejušší části náhle rozvětven do ostře rozeklané neptunovské trojvidlice.
Dvorany Dagonových kruhových chrámů byly osazeny mramorových obětním kamenem, jež současně vytvářel jednolitý celek s chrámovým prahem, jehož se nesměla dotknout lidská noha. Tento trik, hojně využívaný i starověreckými Slávy, spočíval v jedovatém hadovi, jenž měl své hnízdo pod levou, či pravou stranou prahu a byl krmen hospodářem. Vkročit a vykročit správnou nohou, nevěstu (pro hadího strážce cizího vetřelce), přenést přes práh, přísahat na práh svého domu. Zkrátka práh byl záležitostí posvátnou i Dagonově chrámu. Nyní to nejdůle?itější, co nám může o Dagonově kultu říci nejvíce: žádná žena se k chrámu nesměla přiblížit, ani náhodou! A zde přichází v potaz již zmíněný způsob rozmno?ování entity Dagon - partenogenezí. A vyplývající jasná neupotřebitelnost lidských žen. Dagon byla nejspíše paní Dagona (V Gaze ji mnohem později skutečně nazývali Mama)!

Prosím vážené čtenáře: Nemají-li povědomosti, které by alespoň zčásti poopravily mé mezery: Není-li vám znám autor fotografie. Jakkoliv mne nedává spát myšlenka, co vlastně motiv představuje, kde se souso?í vlastně nalézá. A pokud se někde nalézá, proč se tam toto souso?í nalézá. Nejedná-li se o zdařilou počítačovou animaci. Kdo se přičinil o zveřejnění a vlastní projekt financoval (Těch souso?í je hned několik).

Přičemž jsem přesvědčen, že tvrdý dračí motiv nejsou lesbické hrátky. Pochází naopak zcela opačných představ, z obráceného gardu a navíc jiného typu, nešli pani Dagona.

Má čistě pracovní hypotéza (možná na hony vzdálená původnímu účelu): Symbolické připomínání motivované dračím kultem, přesněji: Z předpotopních časů svádění Norey, dcery Eviny, Archonty (částí Anunnaki, či chcete-li těch skutečně nejprvnějších legendárních padlých strážců nebes), kteří Noree tvrdili, že je sice Evinou dcerou, ale vze?lou z jejich sémě. Norea je odmítá slovy: ?Já nepocházím z vás, nýbrž jsem přišla z Výsosti? (Píseň o Perle).
Jinými slovy: Nepocházím však ani z Adama. Z téhož tvrzení mi stroze vyplývá, že je buď, jako my totálně bez informací, nebo běh událostí, při hříšném Evině rajském podnikání, měl mnoho dalších variant (nepočítaje chodícího strážného hada v ráji). Pro mnohé z nás, s téměř nedozírnými následky. Jak se v současné epo?e můžeme na vlastní oči i ků?i přesvědčit.
Av?ak... Jako vždy se jistě rád mýlím. Takže nepochybně radostně hupkáme do snových zlatých zítřků.

PS
Díky čtenáři zn.: idgm, jsem již uspokojivě informován:... viz poznámka pod čarou


Sodomské chatrče a elita lidstva
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí...
Zalo?ení Babylonu za času bytostí Lachama...
Pan z Belialů...
Dračí entita v. příchod Máhdího?

Poznámka pod čarou:

Díky čtenáři zn.: idgm, jsem již uspokojivě informován: Sochy (Dragon objímající ženu, drak objímající muže, drak bojující se ženou, drak bojující s mužem) celkem ve čtyřech různých provedeních, jsou součástí mnohačetných souso?í pocházejících s dílny Gustava Vigelanda umístěné ve Frognerově parku v Oslo (Norsko).
Celé uspořádání parku, fontány i stovka souso?í tvořených dvojicemi, či jednotlivci, nebo naopak množstvím, i celými shluky lidských postav (celkem až na 600 figurálních motivů) v neobyčejných pozicích i sugestivních situacích, je dílem již zmíněného sochaře. V?e, od sochy lidského embrya, tří vajec symbolizujících vznik nového života, přes dětství, vztah muže a ženy, až po stáří a umírající starce má být oslavou života na zemi. Vše působí silným emočním nábojem, takže není divu, že Gustav Vigeland (1869 - 1943) je započítán mezi vrcholné skandinávské sochaře.
Některá souso?í, na př. hromada (snad) mrtvých mladých žen, připomínají denverské motivy (viz výzdoba Denverského mezinárodního letiště. Nejpodivnější šílené vize, jaké mohou být na veřejném prostranství viděny.). Sice nikoli tak absurdní a vy?inuté. Nicméně připomínají.
Drak objímající ženu a drak objímající muže znázorňuje, dle oficiálního výkladu, údajný prvotní hřích pokužení, provázející prý lidstvo od samého počátku (Názor podpořující mojí pracovní hypotézu). Přičemž drak objímající muže má údajně symbolizovat sílu vítězící energie neustále s člověkem bojující. Očividně v motivu draka, co (nikdy neexistujícího) symbolu hříchu a vítězící síly energie, působí nejen vliv hluboce religiozní rodiny (se zaměřením mně neznámého ritu), ze které Gustav Vigeland pocházel, ale i obsah studia mediaevalského (středověkého) umění, či experimenty se starověkými vzory. V jeho uměleckých počátcích jej finančně podporoval i jeho učitel a přítel, sochař Bryunjulf Bergslien.


Stojí za shlédnutí...Vigelandovy sochy ve Frognerově parku v Oslo (Norsko)... fotky


Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0