| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Hrozba globálního oteplovaní?
Vydáno dne 09. 12. 2009 (1571 přečtení)

Následující, myslím si, že nadmíru troufalý článek, vychází z obřích mezer mých základních vědomostí a jeho podstatné postuláty jsou spíše pocitové??Odkud vlastně přichází??.

© Zdeněk Patrick/Casurgis - 2009 Praha

Jistě nám není neznámý fakt, že široké několikaproudé asfaltové dálniční tahy, směřující křížem krá?em naší vlastí, jsou dlouhodobými vysoce zátě?ovými zdroji.
Povět?inou necitlivě (nebo snad i úmyslně?) budovánými v chráněných krajinných oblastech. S přidruženými technickými ohavnostmi hyzdícími tradiční krajinný ráz. Společně s kostlivými strašáky konstrukcí vysokonapě?ových rozvodů se, zcela surově, táhnou skrze někdejší úrodné lány, ?írné pastviny, kdysi bujnou vegetací s úhory plnými lučních květin.
Dnes již jako jedinečně autorizované (segregační), následně i mocenskými centry povolené komunikace pouze pro vybrané. Jen pro čipizanty ("For White only").

Autorizované komunikace ničící, společně s EU tarify a kvótami (zakazujícími pěstovat a vyrábět to, či ono), "nutnými" logistickými velkosklady, různými draculovsky vytrčenými ocelobetonovými monstry, zasazenými v kdysi nejúrodnějších půdách.
Při absolutním nezájmu o stávající železniční tahy (povět?inou s el. trakci). Přesněji: Při absolutním politickém podílu na ružení (k přírodě ?etrnějších) železnic i logicky vystavěných vleček.

Jedním z dalších nepříčetných činů, podléhajících zřejmě rozhodnutím orgánů EU, je nepochybně i úmysl vést dálniční tah přes chráněnou posázavskou krajinnou oblast, kde se nachází i státem chráněná rezervace s ?Alpskou protě?í? (na stráních Medníka), kterou jsem si na svých toulkách dovolil spatřit na vlastní oči.
Proto také (i z jiných příčin) považuji jakoukoliv politickou zelenou stranu, či podobně odvozenou, za cizorodý politický implantát. V cizích službách.

Necitlivými zásahy do krajiny, zásadním způsobem měnícími mikroklima regionů a navy?ující zdroje zatí?ení, byly jistě i tepelné elektrárny vystavěné v neúrodnější části zvané kdysi Český ráj. (Mělnické tepelné elektrárny). Elektrárny v nichž se topilo tím nejhorším hnědým uhlím, s vysokým obsahem síry. K témuž účelu byla skrze kutání, posvěcená sokolovská hnědouhelná pánev.
To je dnes to místo, které agenti systémové moci mohou pronajímat např. agentúře NASA, jako nejvhodnější prostor pro nácvik ?přistání astronautů na Měsíci?.

Miliony tun asfaltu a dehtu, zbytky obroužených pneumatik, vypařujících se (v mnoha nepříjemných a zdraví neprospívajících substancích) do ovzduží hned z několika vrstev víceproudých a překrývajících se dálničních monster, se vedle nekonečného rámusu, silných vibrací a výfukových zplodin (kdy? neuvažuji mikrovlnné opékačky Kapsch poháněné mnohdy diesel agregáty, ani spad chemtrails, ani plné tlf a mikrovlnné "pokrytí"), neobyčejně mocně podílí na zatí?ení ovzduží i krajiny. Tedy naružují rovnovahu mezi lidskou bytostí a planetou. Vyplývající v deprese, neduhy a stresy.
Nepochybně se podílí i na změně klimatu. Společně s jinými, stejně podivnými, černými díly.

Budeme-li zkoumat atmosferický parciální tlak nad zelenými loukami, lesy, vodními plochami, či zrajícím obilím zjistíme, že se atmosferický tlak nad jmenovanými komoditami velmi li?í. Porovnáme-li stejné se zeleným a naopak zrajícím obilím, pak dojdeme k témuž poznání. Nad ?luté, zrající obilí se odráží podstatně více tepla, vzduch se roztahuje a stoupá vzhůru. Tím směrem pak stoupají vzdužné proudy a mraky. A naopak nad zeleným polem se vytváří opačné tendence. Jinými slovy: Nad zrajícím obilím, v přirozeném prostředí, jež není ovlivněno třetím fenoménem, se snižuje procento možnosti de??ů. A naopak nad zelenými pláněmi dosud zeleného obilí je podstatně vyšší.
Podobně je vysoká ?ance, že nebude pršet nad vyprahlými pouštěmi a skalními masivy (pokud nesjou kryty zeleným mechem), když naopak nad vodními plochami je procento vodních srá?ek vysoké.
Z téhož vyplývá, že jistá spojitost mezi razantním úbytkem polí se zrajícím obilím, jistým navýšením zeleného bodláčí a zaplevelením polí geneticky modifikovanou, stále zelenou kukuřicí, a vyššími srá?kami, je teoreticky možná. Když naopak masově pěstovaná ?lutá hořcice zaručeně de??". v souladu s přírodními zákony, nepotřebuje. A tak i zde stoupají mraky v ohřátém vzduchu "odhání".
Připočítáme-li úbytek lesů v hraničních horách, jež byly schopné, podobně, jako kdysi vysazované větrolamy, nízko plující bouřková mračna rozrazit. Neuvažuji-li navíc, že větrolamy znemo?ňovaly rychlé vysoužení.

V souvislosti s atmosférickým tlakem a teplotami, je nutné připomenout pohyblivost trojného bodu vody. Zvýšené odpařování lze pozorovat při nízkém tlaku, když i teplota sehrává svoji podstatnou roli. Jakkoliv při určitém tlaku se odpařuje i led. Trojný (rosný) bod může být posunut, či přesněji naružen, či ovlivněn množstvím prachových častic, obsahem těžkých kovů, barya, hliníku, atd. A pokud bychom trefili správný poměr, těch správných látek, lze připravit mnohá překvapení. Nárůst kapek v uměle vytvořeném prostředí jež bychom mohli přirovnat k sající mořské houbě. Do jistého okamžiku je schopna vodu udržet. Při změně fyzikálních položek ovlivňující trojný bod, pak pád velkého množství obřích kapek. A pokud se tak stane ve vyšších výškách, pak kroupy jako tenisáky nemusí být tak řídký jev.
Jinou alternativou meteorologické zbraně je Train efekt (vlakový efekt). Bouřkové mraky jezdí stále sem a tam po ?stejných kolejích?. Je to dáno jednak reliefem (vlnitosti) krajiny, jednak fenoménem, jenž může být i umělého původu. Sejde-li se více zmíněných fenoménů se stejnou polaritou: vodní plochy, zelené pláně, v příhodném zvlnění, pak je vynaložení energie na spužtění uměle spužtěného deště o to vyšší.
A u nás zmizely plochy s obilím stejně rychle, jako? i velká část lesů vyprodaná, jako palivové dříví, či vyvezena do Rakouska a Německa.
Dalšími z možných příčin neobyčejných záplav, nezapočítám-li zbraňové systémy, jsou: Mizení lesů... V souvislosti s mizením lesů, schopných zadr?ovat a shraňovat vláhu, se mění i již zmíněné podmínky pro vytvoření parciálního atmosférického tlaku.
Obna?ení skalnatých podlo?í, nad nimi? stoupají při ohřevu vzdužné proudy s vodními parami, aby možné a očekávané deště spadly. nikoli v přirozeném lesním rezervoaru, ale zcela někde jinde. Mnohdy nikoli rozprostraněně, ale navíc v překvapivém součtu. Logicky i na menším prostoru. Zvláště je-li naružena přirozená cirkulace v přírodě umělými zátě?ovými zdroji. Je-li ráz krajiny, nebo naopak vzdužný obal naružen, např. chemtrails, tedy nepřirozenými prvky, navíc velmi nebezpečnými pro svoje setrvačně zatě?ující tendence. Neuvažuji-li negativní dopad na živé tvory a část flory. Když potravní řetězce, směřující od těch nejmenších až po člověka, jsou velmi tě?ce naruženy.
Tradiční zemědělství, lesní a vodní hospodářství, jež po staletí trvale zachovávalo přirozený ráz krajiny, bylo u nás, z mnoha neznámých i notoricky známých důvodů, silně naruženo podlými i zavislými politickými rozhodnutími. Ve prospěch pa?ravosti a cizí moci...Související články:
Mnichov 1938 jinak (04.10.2018)
Čas mého svítání, utkaného Rudou září (21.08.2011)
Fukužima 1? (26.03.2011)
Z hluboka dýchat... (05.03.2011)
Ve znakové řeči.. pro Vás: (12.05.2010)
Černý pasa?ér... (25.04.2010)
Kvalitu světa nezničily děti... (06.04.2010)
A dýchat smím? (26.03.2010)
Tehdy, až Strach a Hrůza samou hrůzou zkamení? (26.02.2010)
Dávno, dávno? odstaven a téměř navždy přemalován (06.02.2010)
Omlouvám se za své bludy a rouhání se... (03.02.2010)
Če?i opět v Praze? (25.01.2010)
Aby smutek neměl kam přisednout... (02.01.2010)
Tití?isté a zimní radovánky? (23.12.2009)
Jak lehce eliminovat domorodce? (12.12.2009)
Nejsme na tom o nic hůře, než zítra? (24.10.2009)
Hromy a blesky 2. (06.09.2009)
Blýskání na lepší časy... I. část (06.09.2009)
Ideozločin.... (07.07.2009)
Země je placatá, pane Stwora... (29.06.2009)
Povodeň prý způsobily běžné letní bouřky (25.06.2009)
Petr Cibulka (15.06.2009)
Mediální manipulace... (15.06.2009)
Již šest let není na Pra?ském hradě agent KGB... (12.06.2009)
matrix-2001.cz... (22.05.2009)
Až tak? (19.05.2009)
Zpět "na cestě do (nové) Evropy"? (17.05.2009)
Výběr... (23.04.2009)
?edivci mezi námi? (20.04.2009)
My zase můžeme... (05.04.2009)
Výběr článků 2...Kobyla již sebou křečovitě ?kube (17.03.2009)
Roskas... (19.02.2009)
Energie pro pře?ití 3. část (10.02.2009)
Blízké aktivity nenásilí... (02.02.2009)
Jak snadno vykořenit národ? (27.01.2009)
Energie pro pře?ití.... 2.část (01.01.2009)
Pokusy na lidech v Česku legální? (15.12.2008)
Blízký program Neviditelných (27.11.2008)
Když devět stále ještě není sedm (24.11.2008)
Zapírají, nebo programově lžouž (17.11.2008)
Levá i pravá ruka Ďábla... (22.10.2008)
Opakování je matka moudrosti? (16.10.2008)
Ďábel v hudbě (14.10.2008)
Nácvik možné simulace letu U.F.O.?... (24.03.2008)
Bratrstvo všeobjímající zášti a humanitárního bombardování (17.02.2008)
Volba osypáním (10.02.2008)
První den hrůzy (09.02.2008)
Mrtví vstávají z hrobů, hluží sly?í, slepí opět vidí (04.02.2008)
Svobodné volby (21.12.2007)
Energie pro pře?ití (06.08.2007)
Výtahové strany (02.07.2007)
Heslo: Extremista a nedej Karl Marx dokonce vesmirnilide.cz (14.05.2007)
Záhady, které mi stále vrtají hlavou (11.05.2007)
Dogma a nebezpeční odpírači (23.04.2007)
Zdravice (21.02.2007)
Návrh vlády středovýchodo západního Hevilstanu (05.01.2007)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (786 hl.)
 
Ne (561 hl.)
 
Mo?ná (516 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1863

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.7. 2020 - 5 397 584
31.7.2020 4 147 926
31.7.2020 1 106 298
31.7.. 2020 - 143 360

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0