| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Jak lehce eliminovat domorodce?
Vydáno dne 12. 12. 2009 (2002 přečtení)

Sliby, barevnými sklíčky a střepy zrcadélek!

Sci - fi

Nejdříve však musíme, po dohodě se stranou a vládou, uspořádat sametové ta?kařice a na svou čest prohlásíme, že nechceme v zemi zavést kapitalizmus a nezaměstnanost.
Se lstivým úmyslem se omluvíme těm, kteří by se pohříchu měli sami omlouvat v?ude kolem. I do daleké minulosti. Pokud míním vše upřímně a nikoli s pokoutními úmysly.
A protože vystoupíme z Var?avské smlouvy, nebudeme již potřebovat ani zavedené trhy, ani zbrojní průmysl, jehož likvidací navýšíme nezaměstnanost Slovenska. V některých oblastech až k 30 procentům. Postupnými kroky vytvoříme neodbytný dojem, že není jiné cesty, než rozdělit obrany schopný a potravinově soběstačný stát.
Po vzoru Jugoslávie. Jak natož?Vykořenit lid a zaútočit na jazyk, skrze jeho skvosty!

© Zdeněk Patrick - 2009 Praha

Cílem našich snah nechť je, v rámci konečného řešení, nevratné rozdrancování země a vyhlá?ení státního bankrotu národního státu.

K témž cíli zabezpečíme, nepřijetím zákonů a vydr?ením práva přeskupovat své zájmy do libovolných "parlamentních" stran, trvalou kontinuitu našich záměrů. V souladu s našimi základními koncepčními po?adavky dokonale odstřihneme majoritní společenství od práva rozhodovat o své vlastní rodné zemi.

Abychom v závěru "operace" na ně navržili své činy, jako jejich odporný hnůj.
V souvislosti s naší přirozenou křivostí a v dokonalém rozporu s našimi sliby, "vstoupíme" do NATO.
Vzápětí vy?leme humanitární bombardéry a žoldnéře do slovanské země. V souladu s původním utajeným cílem. V rámci plánu vykořenění a zničení národních slovanských států, vyvra?dit, vykořenit a zlikvidovat slovanský živel.
Nasílený o následné vyhánění z rodné země.
A dodatečně tak vyhrát druhou světovou válku.
S vizí usilovných příprav na další uměle vyvolanou světovou potopu krve.
Postupnými mediálními masá?emi, přepisováním dějin i cílenými kampaněmi, nasílíme hlasy a po?adavky, již nezakrytě směřující k okamžitému zružení dekretů protektorátního zločince Dr. Edwarda Bene?e.
Ve spolupráci s zemskými škůdci zničíme potravinovou soběstačnost rodné země.

Jako levné dary neschopným hlupákům (viz osud světově proslulých výrobců ušlechtilých kladenských ocelí), zejména pak levným prodejem konkurence schopných podniků všehoschopné zahraniční konkurenci.
Zlikvidujeme tak pro domorodce výhodné domácí výrobní technologie.
Promy?lenými politickými zběsilostmi zničíme i výhodné zahraniční obchodní vztahy a odejdeme ze zavedených trhů. Abychom je přenechali svým páníčkům. Nasílíme akci "Klín" směřující ke konečnému rozkouskování českého státu.
Abychom následně pokoutně rozprodali i jejich pomyslně nedotknutelný státní zlatý poklad. Abychom hledali cesty, jak abonentním movitým sběratelům vnutit drahocennou svatováclavskou korunu.
Nejlépe opět za měnu, jež prokazatelně směřuje ke dnu. Abychom tak nesmyslně zadlužili národ, jehož státnost chceme zničit postupnou demontáží, zástupnými krizemi a benevolencemi státních úředníků při drancování země i velkotunelá?ních dílech.

Vše skrze l?i o sociálně spravedlivé občanské společnosti.

Navýšenou asocialitou, námi nadirigovaného fundamentálního kapitalizmu, posílenou o spotřební šílenství a vnucované dekadence, postihneme co nej?irší vrstvy občanů ČR. Přičemž námi očekávanou nespokojenost nejvíce vykořis?ovaním postižených etnik, nyní strádajících až na samé možné hranici únosnosti, použijeme jako mocnou zbraň. Místo logiky, empatie a soucitu s těmi nejvíce postiženými, mediálně zaútočíme na tzv. majoritní společnost . V souladu se směrnicemi vytasíme osvědčená zaklínadla o typické české nesná?enlivosti, diskriminaci minorit, xenofobii a neonacionalizmu.

A to tak vtíravě a neodbytně, že se zakrátko musí každý nepravdivě informovaný člen majoritní společnosti, ve svých vlastních očích, vidět jako možná možný "nebetyčný zločinec". K témuž cíli vede i masové potlačování jakýchkoliv pravdivých zpráv, aby naše manipulace s občany dosáhly, co v nejkratším možném čase, co nejvyšší možné mety.
Bude-li třeba, pak se uchýlíme i k osvědčeným praktikám goebels rudě politrucké propagandy. I praktikám dějinami osvědčených totalitárních systémů.

Fa?isty a nacionalisty, aniž nám to nebude divné, v Čechách německy hajlujícími na Hitlerovu počest, zabezpečíme levným dovozem a z dostatečně početné skupiny místních hlupáků.

Vše nasílíme infiltracemi agentů, vy?kolenými pro vytváření odpudivých a zcela primitivních fašistických bojůvek. Které navíc a zcela prokazatelně směřují svoji ubohou činnost, jen k sadistickému terorizování nejubožejších a nejvíce postižených.
Z absurdní skutečností jedinečně vyplývajících z idiotizmu, vytlučeme maximální, avšak stejně primitivní, důkazový materiál.

Spořivost lidu, známou z časů prvorepublikových kampeliček, které během dvou let, krátce po vzniku Československé republiky, převálcovaly mocný německý kapitál, aby se koruna stala jednou z nejvtrd?ích evropských měn, využijeme dnes k opačně. K prospěchu poní?ení všeho českého. Na?im zdvojeným cílem je zničit jednak dobrou pověst peně?ních ústávů prosazujících nežádoucí druh lidového spoření, jednak eliminujeme zrůdnou českou spořivost a obrátíme v náš prospěch, tedy sil právě opačných.

Jak?
Infiltrací podvodníků do managmentu nově ustavených kampeliček. Ti pak, v souladu s chaganským Signum Laudis, zabezpečí takovou devastaci důvěry v kampeličky, aby již nikdy v budoucnosti nebylo možné nezávislý český kapitál vybudovat.

Obstrukcemi, strojeným nezájmem a asociální politikou, mediální prostitucí, programově jalovou stravou, nepodlo?enými operacemi žen, i stejně nezákonnou chemickou sterilizací mužů a žen, mediálně vyvolanými stresy i prodloužením pracovní doby, cílenými stresy při diskriminací mladých žen a matek, nebezpečnými biochemickými přípravky atd. sní?íme porodnost na nejnišší možnou úroveň. Nišší, než kdy byla po Bílé Hoře a době prvního Temna.

Kamerovým systémem monitorovaným, volným drogovým trhem, masově zaútočíme na děti a mláde?.
Nebezpečně vtíravé nacionalistické heslo ?Zdravé děti - budoucnost národa? nahradíme v příhodné době sloganem ?Zdravé prostitutky zárukou zdravého národa?. (viz např. http://www.denik.cz/z_domova/zdrave-prostitutky-jsou-dulezite-pro-zdravi-naroda.html).

Dle příkazů rady ministrů nejvy?ího sovětu velkého chagana, skrze postupně celosvětově zaváděné povinné bezhotovostní platby, drze začneme prohrabávat osobní účty i nově vytvořené registry jednotlivců. Databáze sdružené v globálně využitelných registrech a megadatabázích. Sběrem informací o movitém a nemovitém majetku, stanovíme výši možného zadlužení národních států, abychom mohli zahájit program fiktivního a nikdy neexisitujícího zadlužení jednotlivce.

Následnými logickými kroky, vedoucími k témuž cíly, podpoříme dobře honorovanými mediálními kampaněmi.
Nekonáním odpovědných, navýšíme kriminální činy, podvody a úplatkářství.

Umělé a zejména "shůry" nejvyššího sovětu při radě ministrů přikázané zadlužení národních států zahájíme zničením tradičních technologií, vadnými rozhodnutími při řízení hospdářství.

Státní dluhy porostou i promy?lenou ztrátou desítek až stovek miliard, za?antročených při cyklicky se opakujících se miliardových arbitrá?ních podvodech. Podvodnými kampaněmi o důvodech globálního oteplování, obhajujícími politické i vědecké manipulace s naměřenými fyzikálními hodnotami, ústícími do mezinárodního skandálu ClimateGate. Téhož skandálu, jenž bude servisními a polozákonnými (nezakonnými) silovými složkami, silově i masivními mediálními masá?emi rozmělněn. Ve prospěch právě nastupujícího fundamentálního global fašizmu. Aniž sdělíme skutečnosti o pravých příčinách stmívání planety.
Nesmyslnými nákupy a pronájmy zastaralé, či technicky nedokonalé vojenské techniky, pronájmy bojových letounů, strážících naši nesvobodu u ruských hranic. Maniakálními nákupy gigantického množství kamerových, ?mírovacích a silových elektronických systémů. Zadlužíme národní stát čímkoli. Ve jménu fiktivních dogmat o stálém nebezpečí, budováním finančně náročných databází a dalších elektronických systémů. Rozdáváním nebezpečných mikrovlnných ?mírovacích přístrojů lidovým milícím ( pomocným strážím pana Langera). Abychom, podobně, jako ve Velké Britanii, vyhledávali možné teroristy, nikoli mezi skutečnými viníky, ale mezi nic netušícími občany a dokonce i mezi tříletými dětmi v mateřských školách?
Vše s charakteristickými rysy svobodu potlačujícího represivně totálního policejního státu.
V souvislosti s urychleně postupující přikázanou čipizaci (na př. povinnou čipizací hospodárřkých zvířat a psů, nekonečných zón parkovi??, s povinnou bezhotovostní platbou, či tunelá?ní operací "OpenCard") zatí?íme rozpočty tak lehce, abychom výsledně několikanásobně navýžili dluh státního rozpočtu, potažmo virtuální zadlužení jednotlivce.
Mediálními kamapaněmi, opět bohatě dotovanými, budeme připisovat námi vytvořené dlužní katastrofy - dokonce ještě nenarozeným dětem. Avy si občané zvykali na další naše neoprávněné zestátnění své lidské podstaty.
Státní účet zatí?íme navýšením dalším objektivně nutným nákupem neupotřebitelných le?áků našeho zbrojního a biochemického průmysl (Léčiv - viz Tamiflů, či neprověřené očkovací látky). Vše nasíleno bohatě dotovanými hysterickými kampananěmi o smrtící nákaze.
O níž nás podrobně informovali naši mocní vizionáři, čarodějové z tajných laboratoří a mocní kouzelníci servisních služeb, již před několika desítkami let.

Dluhy radostně porostou i financováním zbytečného senátu, jenž byl vytvořen parlamentními stranami, co přebohatě dotovaná sociální sí? pro naše odlo?ené různobarevné soudruhy.

Nejvíce si smlsneme, na miliardové finanční podpoře garantované národním státem, v unikátním systému u moci pevně zabetonovaným "parlamentním" stranám.

Vše nasílíme neuvěřitelnou benevolencí k dracování a velkotunelá?ím. I k neúměrným odměnám a zlatým padákům, jež nezákonná neviditelná ruka trhu neadresně rozdá plnými náručemi. V odměnu za zničení významných i méně významných komodit. Rozhazováním finanancí při maniakální výstavbě několikanásobně předražených dálnic, vyvozem kapitálů získaného středověkým clem darovaným zahraniční firmě.

Uzavíráním nesplnitelných smluv se zahraničními piráty, jejiž nesplnění je pojižtěno vysokou pokutou. Není pochyb, že se zcela jistou finanční státní ztrátou.
Podivně prohranými arbitrá?emi, podivnými zadluženími podniků i obcí, zadlužení nákupem propadající se měny za zlaté státní rezervy, i děti ještě nenarozené. Které se již nikdy nesmí narodit, neboť chceme vyměnit národ za jiný: multi - kulti, jež bude lehce ovladatelný. Nemajíce v této zemi kořeny a v logice vyplývající vztah.
Té? zlikvidujeme výhodné obchodní vztahy, sní?íme vzdělanost, mladou inteligenci budeme vyhánět do zemí, které nejsou schopné se postarat o své vlastní, natož o cizí.
Z nedávno prosperující země postupně vybudujeme domorodců prostou, tranzitní kamionovou dopravní oblast. Globální kři?ovatku velké Frankonie. V souladu s původními plány Dagoberta II. i cílem středověkých křížových výprav.

Ty, kteří naše neoprávněné po?adavky odmítnou - buzeracemi a cíleným mobingem, až k vyhoření znechutíme. Abychom je posléze vyhodili na dla?bu. Pokud jsme takm ve své neomylné prozřetelnosti, ale i skrze kádrový materiál, neučinili již v zlatých časech nami řízeného Občanského Fóra. S přislužnými pomluvami, lékařskými, genetickými, finančními, telefonickými a satelitními snímky, zápisy do registrů naši mohutné globální databáze.

Aby si bývalý třídní nepřítel, dnes možný nepřítel vrchního sovětu global satanistánu nikdy již ani ne?krtl.
Zaútočíme zejména na nejplodnější skupinu národa. A protože již Hitler věděl, že české ženy jsou nositelkami pro velko říši nebezpečných hodnot, vyhodíme na dla?bu ženy nad 40 let. S předostním právem vyloučit z pracovního procesu právě ty ženy, s typickymi mateřskými příznaky. Zatí?íme rodinné rozpočty až k neuvěření. Na chudé a důvěřivé, i na ty v zákony dosud věřící, vy?leme podvodné dealery, aby beze cti zadlužili důvěřivé a neinformované. Na které naopak, s přivřením oka zákona, vy?leme zuřivé bandy vymahačů a exekutorské tlupy. Ostatní zaměstnáme zbytečnostmi, abychom beze zbytku vysály jejich původní nad?ení a životní elán.

Abychom je však zcela rozladili a dokonale vysmáli, necháme se průběžně vidět a slyšet, jak velmi lidsky hovoříme o asociálních sociálních sítích a dáváme ?nenuceně? najevo, že se nestačíme divit se nad ?blbou náladouž ve společnosti.

Co? ve své drzé sebestřednosti naštěstí můžeme opakovat, skrze odborně připravené mediální prostituty - téměř každý den. A což i plníme.
Zvlá?tě, když od 11. Září se i pravda se stala vysoce obchodovatelným artiklem.
Postupně vytvoříme armádu nezaměstnaných, měnící se v bezmocné tlupy bezdomovců, o nichž proběžně budeme zákeřně medialně ?ířít zlou pomluvu, že nechtějí pracovat. Když přirozený výběr, v úporném zimním čase, vybuduje stále tikající všehoschopné a snadno použitelné silové tlupy násilníků. Jejich? dosud tolerované nezákonosti, zpětně oprávní naše dluhy při nákupu elektronických zbraní. Včetně nákladů nutných k odbornému použití, při silové eliminaci nespokojenců.

Nevědomou mláde? a děti, pod mohutnou státní kamerizací, předhodíme narkomafiím. Zaútočíme na národní pospolitost a nazveme každého, kdo soucítí s rodnou zemí ?ovinistickými nacionalisty. Budeme ?ířít posvátná a nedotknutelná dogmata devastace a jakoukoliv snahu o nápravu budeme mediálně pranýřovat, jako xenofobní ?ovinistický zločin, hodný nejvyššího trestul

Neboť náš cíl byl stále je - zastra?ování a devastace všeho lidského, zničení nezávislého myšlení středních vrstev a vykořenění všeho lidu. V souladu s demontážemi národních států.

Soustředěně, nicméně polehoučku pomaloučku, skrze vytypované nespokojence, zaútočíme i na jazyk, jimž pospolitost hovoří. Bude nám hlavně vadit sexistický nádech.
Vymyslíme si cokoli.
Zútočíme i zaonačenými výsledky pseudovědeckých výzkumů a vzneseme stále neodbytněji po?adavky zákazat některá česká slova, výměnou za jiné nesexistické slovo (mužstvo - team, zmužile - odvá?ně; počítač - compach; učitel, učitelka - okamžitě nahradit podobným ekvivalentem, jakým je nádherně nesexistické slůvko ?teatcher?).
Budeme polehoučku potichoučku požadovat eliminaci zásadních pokladů češtiny. Osočíme ten jazyk jako jazyk mužského elemetu, jakkoliv je, na rozdíl od smutných a duší deprimujících otcovských jazyků germánských kmenů, mile mateřský a libý. již od samého počátku, díky nebezpečně motivovaným maminkám, zcela srozumitelný.

Navíc je nutné, skrze neustálé osočování všeho národního a jazyka obzvláš?, vytvořit mezi prostým lidem tak hrůzné představy, že sami Češi pod neustálým nátlakem povinně zavrhnou. Jako tě?ce říši nebezpečný šifrovací kód zarytých nepřátel Vrchního sovětu Velké Frankonie.

Skze ná?, téměř česky pí?í tisk, vytvořme atmosféru marného vzdorování informacemi, že poslední Čech bude za 100 let žena, hovořící německy.

To vše, ale i další, musí vybičovat naše snahy o postupnou eliminaci tého?.
Bystře zaútočme i skrze, pro nás nadbytečně nebezpečná ?I? ?Y?. Vytvořme z češtiny nevábnou a nepoužitelnou kostru, s množstvím zakázaných a evropskými úředníky nedoporučených slov. Určeme přesná procenta povinných a svoji sexuální orientací zcela zjevných bytostí i v českých pohádkách. O?klivé čarodějnice nahraďme ještě ?erednějšími čaroději atd. A hlavně? využijme přirozených protikladů mezi muži a ženami, nasílené o přirozenou dědičnou roli vyplývající z role nositelek zázraku života a zázračných tvůrkyň domovů, mezi mužským elementem Slávů odedávna považované za motivující a posvátné.
Přesto drze zaútočíme na to nesnesitelně negermánské sexistické přechylování, zbytečné množství pádů, nadřazenost mužského rodu před ženským. Musíme dát jednoznačně najevo, jak výhodně nadčasové je používání od sexu opro?těné, smutně deprimující chrchlání němého otcovského jazyka.
Souladu se směrnicemi i sjednocení evropských národních dějin překrucujme české dějiny k našemu obrazu. Přičemž téma "Adolf Hitler" i statečná vítězství abweru a wermachtu, včetně poválečných českých zločinů, musí být denně jednou z hlavních náplní České televize!
Zahrňme je, v našem téměř česky pí?ícím tisku, celou spr?kou beztrestných urá?ek.
S různorodými náměty: na př., že v Evropě nejvíce kradou Če?i, navíc jsou největšími evropskými ?píndíry, kteří k svému nečistému životu, mimo průběžně pa?ovaného a smradlavého německého odpadu, potřebují znečistit ještě tři další planety. A navíc, jak se lze dodatečně v denním tisku dohledat, jsou povět?inou hlupáci, kteří nic nechápou.
Urá?ejme je v?ude tam, kde jsou nejvíce citliví: ?iřme l?i, že jsou líní ?vejkové a a zdávna se jim nechce pracovat. Bez doddychu je zahrňme pomluvami a označujme toleratní národ, který jsme chtěli, při křížových výpravách, zcela vyhladit. Tak jako Korutanské Slovany a Polabské Srby, za národ vysoce netolerantní, xenofobní rasistický, přeplněný (na počest Hitlera hajlujícími) neonacionalisty. Z českého národního hrdiny Jana ?i?ky, našeho úhlavního nepřítele z časů křížových výprav, vytvořme největšího českého zločince a nebezpečného vraha všech dob. Jak ostatně bude patrné i z našich bohatě dotovaných bildboardu.

Opakujižčeština, ale i slovenština, stejně tak ostatní slovanské jazyky, jsou nebezpečně obtížné šifrovací kódy domorodců, jež jsou pro nás nepřijatelné. Podobně jakým se kdysi římsko katolickým kněžím germánského jazyka jevila i námi prokletá staroslověnština (společný jazyk všech Slávů a zároveň, díky arcibiskupovi Metodějovi i čtvrtý liturgický jazyk.). K eliminaci nedotknutelných českých a slovanských specifik si vymyslíme cokoliv. Jakýkoliv sprostý trik je vhodný: např. genderova lingvistika. Vytvořme dojem nutnosti odstranit v jejich mateřském jazyce nerovnosti a podřízenosti žen. Vytvořme mediálně z češtiny jednou provždy celospolečenský skandál. Pronikejme až k samé tvorbě jazyka, abychom jednou provždy a s konečnou platnosti vyřežili českou šifru. ?ifra je to navíc obtížná i pro zápis rebelů a buřičů do naší skvělé globální databáze, ve které skrze špiclování, odposlouchávání, kamerizaci, prohrabávání osobních finančních účtů, vedeme slibně vzrůstající evidenci všech možná možných otroků a nepřátel ří?e, abychom je, v souladu s našimi představami, vydali k nasílenému výslechu.

Kamkoli vrchní sovět v pravdě dávno uhnilým prstem uká?e.Související články:
Mnichov 1938 jinak (04.10.2018)
Čas mého svítání, utkaného Rudou září (21.08.2011)
Fukužima 1? (26.03.2011)
Z hluboka dýchat... (05.03.2011)
Ve znakové řeči.. pro Vás: (12.05.2010)
Černý pasa?ér... (25.04.2010)
Kvalitu světa nezničily děti... (06.04.2010)
A dýchat smím? (26.03.2010)
Tehdy, až Strach a Hrůza samou hrůzou zkamení? (26.02.2010)
Dávno, dávno? odstaven a téměř navždy přemalován (06.02.2010)
Omlouvám se za své bludy a rouhání se... (03.02.2010)
Če?i opět v Praze? (25.01.2010)
Aby smutek neměl kam přisednout... (02.01.2010)
Tití?isté a zimní radovánky? (23.12.2009)
Hrozba globálního oteplovaní? (09.12.2009)
Nejsme na tom o nic hůře, než zítra? (24.10.2009)
Hromy a blesky 2. (06.09.2009)
Blýskání na lepší časy... I. část (06.09.2009)
Ideozločin.... (07.07.2009)
Země je placatá, pane Stwora... (29.06.2009)
Povodeň prý způsobily běžné letní bouřky (25.06.2009)
Petr Cibulka (15.06.2009)
Mediální manipulace... (15.06.2009)
Již šest let není na Pra?ském hradě agent KGB... (12.06.2009)
matrix-2001.cz... (22.05.2009)
Až tak? (19.05.2009)
Zpět "na cestě do (nové) Evropy"? (17.05.2009)
Výběr... (23.04.2009)
?edivci mezi námi? (20.04.2009)
My zase můžeme... (05.04.2009)
Výběr článků 2...Kobyla již sebou křečovitě ?kube (17.03.2009)
Roskas... (19.02.2009)
Energie pro pře?ití 3. část (10.02.2009)
Blízké aktivity nenásilí... (02.02.2009)
Jak snadno vykořenit národ? (27.01.2009)
Energie pro pře?ití.... 2.část (01.01.2009)
Pokusy na lidech v Česku legální? (15.12.2008)
Blízký program Neviditelných (27.11.2008)
Když devět stále ještě není sedm (24.11.2008)
Zapírají, nebo programově lžouž (17.11.2008)
Levá i pravá ruka Ďábla... (22.10.2008)
Opakování je matka moudrosti? (16.10.2008)
Ďábel v hudbě (14.10.2008)
Nácvik možné simulace letu U.F.O.?... (24.03.2008)
Bratrstvo všeobjímající zášti a humanitárního bombardování (17.02.2008)
Volba osypáním (10.02.2008)
První den hrůzy (09.02.2008)
Mrtví vstávají z hrobů, hluží sly?í, slepí opět vidí (04.02.2008)
Svobodné volby (21.12.2007)
Energie pro pře?ití (06.08.2007)
Výtahové strany (02.07.2007)
Heslo: Extremista a nedej Karl Marx dokonce vesmirnilide.cz (14.05.2007)
Záhady, které mi stále vrtají hlavou (11.05.2007)
Dogma a nebezpeční odpírači (23.04.2007)
Zdravice (21.02.2007)
Návrh vlády středovýchodo západního Hevilstanu (05.01.2007)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (786 hl.)
 
Ne (561 hl.)
 
Mo?ná (516 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1863

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.7. 2020 - 5 397 584
31.7.2020 4 147 926
31.7.2020 1 106 298
31.7.. 2020 - 143 360

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0