| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Soudný den (Doomsday)...
Vydáno dne 11. 11. 2009 (3446 přečtení)

Jak dalece jsou oprávněné naděje optimistů na Doomsday roku 2012 v podání mayských legend? Pro větší názornost jsem jednotlivá kritická období chronologicky zařadil, ač se to prý nedělá.

Navíc? Z kompilace mayských a aztéckých legend vyplývá, že kritická období vrcholící v téměř celoplanetární katastrofu souvisí se Sluncem, děním v naší sluneční soustavě a snad i s galaktickými vlivy.Nebo prostá kompilace servisních tezí?

© Zdeněk Patrick - 2009 Praha

(podstatně kráceno)

14 471 př. n. l. - Den smrti

Mayský kodex Teleriano Remensis a Rios (v časovém intervalu 14 471 - 10 463 př. n. l.)

Nadešel den smrti a dospělí odešli do kraje Mictlan. Pouze malé děti mohly zůstat poblíž stromu života. Tehdy se zrodila nová rasa obrů, jež opanovala tuto Zemi plných 4008 let. Pak je smetla potopa.

Z mayského kodexu Teleriano Remensis a Rios podle mých výpočtů vyplývá, jakkoliv současná idealistická věda nepokrytě žasne a líně odpočívá, že v cca roce 14 471 př. n. l. nadešel pro tehdejší lid "den smrti". Lidstvo prvního Slunce zahynulo, aniž zbyla jakákoliv vzpomínka.

Lidstvo a bohové egyptského Zep Tepi? Času prvních?

Ušetřeny byly kupodivu jen malé dětí, jimž bylo povoleno pobývat poblíž "stromu života", aby se právě z nich zrodila legendární "nová rasa obrůL.

Pokud bychom porovnávali zákrytné pojmy i zákrytné příběhy z jiných částí pásma života naši planety, tak chaldejský, potažmo starobabylonský "strom života" byla zákrytně míněna brána nebes, skrze níž chaldejští Anunnaki vystupovali a sestupovali z nebes. Komplikovaný systém složený z mnoha nezávisle na sobě pracujících komponentů, které sestaveny v jediný celek vytvořili zařízení umožňující relativistické cesty hlubokým vesmírem.

Mayská legenda o zničení dospělých a zachování dětí, může mít nepříjemně realistické jádro, uvažujeme-li o zprávách, že i dávní bohové Chaldejska praktikovali nezřízené genové inženýrství. Tomu odpovídá i mayská zmínka o zrození nové rasy obrů, jež byla později, podle mayského kodexu zničena roku 10 463 př. n. l rozsáhlou planetární katastrofou, o jejíž příčině se můžeme jen dohadovat a jež v zůstatkové paměti lidstva stále osciluje v podobě světové potopy a mnoha doprovodných planetárních kataklyzmat. Nebyla však ani první, ani poslední potopa světa. Ta o které nyní právě hovoříme, mohla být důsledkem předposlední války daemonů - války bohů, legendární řecké "války Titánů".

10 463 př. n. l. Potopa světa? - Mayský kodex Teleriano Remensis a Rios (v časovém intervalu 10463 / 6340 př. n. l.)

Bohové generaci obrů, pocházejících z dětí, jež směly přežít někdejší katastrofu poblíž stromu života, smetli potopou. Nechci se rozepisovat a tak, jen vyslovím domněnku, že dramatický sled katastrof a zvyšování hladin světových oceánů cca kolem roku 9 572 př. n. l. pozměnil těžiště a v důsledku se planeta částečně pootočila.

Skončilo lidstvo druhého Slunce.

Po nich se objevila na Zemi nová rasa, jež ovládla Zemi na plných 4 010 let. Nakonec i ona byla nakonec zničena uragánem z nebes (Tyfón) jenž zasáhl planetu v roce 6 340 př. n. l. .

Do téže časové projekce lze vsadit další část tzv. Kroniky Akakoru, či řecké mytologie. Podle této verze byla další várka lidstva zničena uragánem z nebes (Typhonem) v témže čase, či o deset let později, kdy se Bohové z nebes k Indiánům roku 6 350 př. n. l. vrátili.

6340 př. n. l. Uragan z nebes (Typhon z řeckých bájí, tajfun, větrná smršť).

Ti, co vystřídali obry, nová rasa lidí žila po potopě (zánik hypotetické pevniny, mayské pravlasti) plných 4010 př. n. l. Pak byli smeteni uragánem z nebes. Mnozí zahynuli, jiní se změnili v opice, aby nakonec i ony byly pohlceny jaguáry, kteří přišli z nebes.

Tak skončilo lidstvo třetího Slunce. Zachránila se dvojice skrytá mezi kamením. Jejich potomci, lidé z kamení, pak žili celých 4 800 let (až do roku 1 540 př. n. l.). Mayský kodex Teleriano Remensis a Rios

Ale i to lidstvo navždy odešlo, když nastal nový čas Slunce, jež má skončit zimním slunovratem 21/22. prosince roku 2012.

Kompilace mayských a aztéckých mýtů dává jedinečnou příležitost zmapovat některé společné příznaky korespondujícími jednak s našimi útlými vědomosti, jednak se starořeckými i starobabylonskými mýty.

Katastrofy, co výsledek války "bohů", následné porušení planetární rovnováhy s galaktickými anomáliemi, když sluneční aktivity se pohybovaly pod hlubokým normálem?

Pokud odečítáme dnešní příznaky, pak nelze nevzpomenout nárůst neplodnosti, samovolné potraty, genetické poruchy, poruchy zažívacího ústrojí, skrze psychické nedostatečnosti exploze úchylek a zvráceností (jakkoliv umně direktivně řízené) a vyplývající dramatické nasílení negativních společenských jevů (Nepočítaje záplavové deště, sucha a neúrodu)...

Rozumíme-li správně, pak Mayové a spíše Aztékové spojovali konce lidských etap se slunečními aktivitami, či cykly, probíhajícími uvnitř a na povrchu naši životadárné koule. Možná se slunečními minimy. Zvýšenou, ale také velmi proměnou, nicméně navýšenou ionizací magnetosféry Země a okolních planet. Přičemž útok z nebes (Jaguáři - mimozemští predátoři) byl zaznamenán, na rozdíl od chaldejských eposů, pouze jako jinak nesouvisející. Přicházející v čase nejvyššího oslabení. Jakkoliv nepochybně stejně děsivý.

Bylo by zajímavé vysledovat podobné děje ve starém Egyptě, Chaldejsku a Indii v časovém intervalu 2 150 - 1 540 př. n. l., zda společnost netrpěla stejnými neduhy na duchu i těle, jako ta současná.

Nicméně? Jistě to nebyla překážka k nepřekonání a nemůže být ani ve středně technicky i jinak vyspělém lidském společenství.

Maximálně by měli utrpět zavrhnutí bohové. Jakkoliv současná situace je modifikovaná zvýšenými počty obyvatelstva a zvláštním režimem dosazených vazalů.

Naše komplikovaná a nelehká doba se možná potýká s podobnými problémy, jako ty předchozí. Včetně uměle rozmazané informace o významných dominantních silách s technologiemi a vzezřením nad pomyšlení zajímavým.

Dokonce se domnívám, že periodicky opakující se průšvihy byly doprovázeny vyprávěním velmi podobných apokalyptických vizí (viz např. číslo 666, čtyři různě zbarvení koně s apokalyptickými jezdci, Paní s dítětem, zahalená Sluncem, ukrývající se na poušti před hadí, či dračí entitou atd. To nejsou Janovy autentické vize, ale se vší pravděpodobností fragmenty převzaté skutečnými autory. Z mnohem starších materiálů.).

Cožnikterak neznamená, že část padouchů okolnostem nepomáhá např. smrtícími laboratorními viry, zasviněním vzdušného obalu Země, umnými hladomory, dmýcháním nesvárů vrcholícími společenskými krizemi, barevnými palácovými puči a válečnými konflikty.

Rovněž tak, neklesá význam Janovy vize v očích věřících. Naopak? Se snahami padouchů snad i úměrně roste.

Jako vždy .. mohu se mýlit.


Rok 2012 - Doomsday... 2. část
Soudný den (Doomsday)...1. část (Právě čtete)


Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 6 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1318 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4705

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0