| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Zaměnitelné časové linie...
Vydáno dne 28. 09. 2009 (2328 přečtení)

Prosím, aby následující články nebyly považovány za nic jiného než amaterské postřehy. Nemám, mimo svá soukromá historická bádání, žádných vědeckých důkazů pro jednotlivá tvrzení. Je na čtenáři, zda mu jsou mé úvahy názorově blízké, když tuším, jak je to obtížné....a doktrína paulinizmu
© Zdeněk Patrick - 2009 Praha

Kdo pozoroval jedinečnou spolupráci ochranky Baracka Obamy, jenž se vydal po svém projevu na neformální setkání s pozvanými hosty, muselo mu zatrnout.

Zvlá?tě vychrtlý terminátor po levici hlavního protagonisty pra?ského setkání, s pohyby a mimikou dravce, jenž postřehne jakýkoliv nepovolený pohyb, jakékoliv hnutí mysli, pracoval způsobem, jež dával jasně najevo automatizovanou profesionalitu, jakoby z oblasti biorobotiky. ?Uka?te okamžitě ruce, chci vidět vaše ruce?? nebo následuje okamžité užtknutí?
Jako ze známé fašistické sci-fi: ?Dejte okamžitě ruce do ??lutých kruhů? Buďte dobrý!?
Když i ostatní ?Mans in Black? splňovali všechny mé představy o filmové přátelské náv?těvě ?Vládce světa?.
Nicméně i to chápu: Zkrátka jiná země jiný mrav.

Nicméně pravdivý odraz obrázku možného budoucího světa, v němž asi nebude až tak lehké si beztrestně a neočipován vyrazit, nedej Bož e - bez povolení? ?na pivo?.

Je jen otázkou času, kdy se ministři státní nebezpečnosti mnohem bezvýznamnějších státečků rovněž shlédnou v podobně zpupném, ale velmi disciplinovaném barbarizmu a nastolí nám, mimo tuhý re?im, i jiné vymo?enosti Zlatého věku lidstva.
Jakoby spirit Adolfa Hitlera vítězně pochodoval v semknutých řadách s bývalými nepřáteli. jež ve skutečnosti nebyli zřejmě jeho nepřátelé.
Tehdy nás může pronásledovat neodbytná myšlenka: Kde sakra? se stala ta strašlivá chyba?
A když po čase nabýváte dojmu, že svět je jakoby vytr?en ze svých základů a časové kauzality, začnete pátrat po příčinách. Čas rozbitý na tisíce a tisíce střípků poslepovaný amaterskými břídily?
Nebo si naopak nemyslíte vůbec nic a je vám to jedno. Nic si z toho nedělejte. Vá? svět má dozajista jiné hodnoty, které vám závidím.
Pokud však začnete přemy?let o relativitě, o prostupu časem, či vzájemně zaměnitelné shodnosti časových linii, či i o možných přidružených paralelních dimenzích, o cestách s časem - s cílem vykolejit svět na jinou časovou linii, jste ztracen. To je totiž zatraceně nepřehledné bludi?tě, v němž si matrix systém zejména lebedí. Nasílen vizí TV seriálu typu ?Náv?těvníci?, jehož nevyzpytatelnosti jsou možná možným zdrojem nynějších problémů. Přičemž jakákoliv oprava minulosti má katastrofální následky v budoucnosti. Odkud prý možní návštěvníci přicházejí s cílem napravit chybu, kterou nelze beztrestně napravit.
Ale protože jsme ve vývoji lidské společnosti dospěli až do těchto konců a některé z nás napadají, v docela šíleném světě, i šílené myšlenky, není jiného zbytí, než sledovat vývoj ve kterém, mimo tisíce dezinformací, nejsou pravdivé zprávy povoleny.
Divné?
Nikoli však skutečnost, že vývoj lidského společenství, v jakékoliv historické konstelaci, je záměrně vykládán účelově nepřesně s horečnatou snahou přetvářet fakta vždy a jen v neprospěch lidství a skutečné historické reality.

Když vše velmi zjednodužím: Oslavované množství surově vyvra?děných a vyvra?ďovaných národů dosahuje k dne?nímu dni neobyčejných, pro někoho i chlubných rozměrů.

Jinými slovy: Byla to skutečně jen hra o moc k potěše vítězů a jejich válečných her? Funkční doktrína o dětech, jež se již nikdy nesmí narodit z těch, kteří byli usmrceni ve vyvolaných válkách, honech na čarodějnice, křížových výpravách, hladomorech i smrtících nákazách? již nikdo z nich prý nikdy nesmí, v souladu s vítěznými plány bezmezného loupení, cokoliv ovlivnit. Vyjma smutných vzpomínek vlekoucích se kosmickým prostorem za touto planetou, jako smutný ohon nepodařené komety. Podivné, imaginární, avšak vše inspirující nefyzikální pole.
A nedělejme si velké iluze o kvalitě vítězného a přisluhujícího zbytku. Možná právě proto se vždy, po řádně vydařeném masakru, řítíme po zcela jiných časových liniích, než bychom mohli a chtěli. A očividně s narůstajícími pasivy.
A tak, jak se lokální a individuální časové linie propojují v jedinečné planetární imaginární planetární pole, již nikdy nepochopíme, jaká jedinečnost propojení návazností jednotlivých časových fraktálů byla skutečně ta optimální a správná. Zbyla jen marná, či planá naděje, že to již nemů?e být horší.

Mnohdy postačí i nenadálá smrt dominantní postavy, žijící v lokálním časovém fraktálu, z pohledu světové časové linie, zcela zanedbatelného významuž viz Václav III.

Jakkoliv nepříjemná událost, zapříčiněná zájmovým uskupením, vynesla do řad našich předků, ale i ?iršímu okolí, nejen výjimečnou osobnost Karla IV, ale i Jana Husa. Se všemi následnými ději, jež se staly součástí nejen naší národní karmy, ale skrze vyhlá?ené křížové výpravy i osudem velké části Evropy. A již se řítíme po linii, jejíž shodnost se směrem předchozí linie je nanejvýš sporná a zaměnitelnost očividně nemožná!
Když opětný průnik dvou časových fraktálů s rozdílnými hodnotami (Staroměstské náměstí v roce 21. 6. 1621) byl v jasné konvergenci z jedním z průniků téže kadence odehrávající se na Moravském poli. Nám zbývá stále tatáž zhola zbytečná otázka: ?Co kdyby??
Měly bychom zjistit kdo s kým. Protože stav trvá. Otázka ?proč? je totiž zcela jasná: Někdo je ve své nejvlastnější přirozeností nucen ?stále pochodovat směrem na východ?.
Otázkou je, zda to není součást rafinovaného IQ testu.
Resumé i této úvahy spočívá v domněnce, že žádný časový fraktál není méně významný, než ostatní. Stručně shrnuto: žádná lidská bytost, v určeném čase a prostoru, není zanedbatelná. Její naplněný, či naopak nenaplněný osud se projeví v rovnováze, či naopak v nerovnováze průniku všech časových linií, jež od počátku věků provázely tuto planetu.
Nevážení si lidské bytosti navy?ováním nerovnováhy (mučením, zabíjením, pronásledováním, vykořeněním, poni?ováním atd.) ve prospěch druhé spěje k navy?ování nerovnováhy. až nastává ten čas, kdy vše je již tak divné, že to není vůbec divné.
Přesto nemusí být pravdivé mé původní úvahy, že již nikdo, kdo sešel násilnou smrtí při masovém vyvra?ďování, či jen jako odhozený bezdomovec, již nemů?e, včetně již nenarozených děti, zasahovat do dalšího vývoje lidského společenství.
Co? je naopak pole pro působnosti paulinistické doktríny, jež však platí pouze v případě, že lidský duch neexistuje a nemů?e být tudí? součástí vyšších dimenzí. Aniž ?ije v symbioze z materiální lidskou podstatou v tří rozměrném časoprostoru.
A protože naděje umírá vždy poslední, objevují se mezi námi ti, kteří hovoří o životě před životem, o životě před zrozením, i o událostech mezi zrozením a smrtí, ale i o životě po smrti. Což je v časech všeobecného očekávání konce konců zajímavý jev.
Když nic jiného.

Kdosi nazval fraktálové průniky časových linií - kři?ovatkami dějin. Tyto průniky jsou bodem setkávání se individuálních časových cest a setkávání se všech zúčastněných v daném časoprostoru. A protože s jídlem roste chuž, původní devastační program a přetrvávající zájmy, počítá že z bodu setkání zaměnitelných časových linií vyjdou jedni, zatímco druzí naopak nemají jiného pokračování. Ani v dětech, či dětech jejich dětí. Jejich jména (semě) budou vymazána

Velkou slabinou, ale též jedinečnou vymo?eností lidstva jsou tedy zdravé vzdělané děti. A právě tam zaútočili ti, kteří v závěrečném časovém průniku hodlají odejít z bodu setkávání se, jako vítězi.
A odvozeně od tohoto poznání může být již jasné, že tím vítězem nemá být celé lidstvo. Právě tehdy vše směřující k tomuto bodu netě?í zbývající čekatele a dávají to jednoznačně najevo.
Jakkoliv máme dvě, možná tři tajemství. Z části pesimistická, neboť praktickými vítězi závěrečného bodu setkání, nejsou ani pomyslní vítězi.
Neboť sám počátek všeho našeho konání i samotný průběh byl vadný.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0