| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Hromy a blesky 2.
Vydáno dne 06. 09. 2009 (2827 přečtení)...Nebo ještě něco jiného?

Glosy © Zdeněk Patrick - 2009 Praha

Navazuji na přede?lý článek, ve které jsem zaznamenal tytéž elektromagnetické luminiscenční jevy nad Prahou roku 1998. Jsem si jist, že se jedná se o tentýž velmi zvláštní a zcela ojedinělý úkaz, jaký studují izraelští vědci. Odehrávající se však v podstatně menších výškách, než udávají zmíněné prameny.

Jako vždy, přesnější informace o některých jevech, přiná?í bulvární tisk:

21. ledna 2003 let raketoplánu Columbie

Posádka amerického raketoplánu Columbia (let STS 107), pohybujícího se nad Afrikou, zaznamenala při filmování ?bouřek? v oblasti od střední Afriky až po Blízký východ (Irák) záhadný červeně zářící světelný oblouk klenoucí se v horizontu o ?ířce sta kilmetrů.
Vysvětlení kontrolního centra po prostudování videa, že se jedná o neznámý jev zapříčiněný pruhem žhavého vzduchu, ozářeného zdola blesky, se jeví jako zavádějící. Uvážíme-li fakt, že po jisté prodlevě následovala známá americká agrese do Iráku, jež byla podpořena stoprocentní jistotou o zbraních hromadného ničení nalezenými kosmickými sondami. Agrese, jež prakticky (na konci roku 2004) překročila Styx a proměnila se v bohapusté vra?dění domorodého obyvatelstva.
Stejný jev prý zaznamenávají nad Irákem (v místech někdejšího Babylónu) i pracovníci pozemního řídicího střediska. ¨
Pohrává si snad nezodpovědný přítel Saddam se starobylou branou nebes (Bab ili), nebo ještě s něčím navíc?
Všichni vědoucí do jednoho však právě teď loví bobříka mlčení.
Izrael okamžitě projevil velké znepokojení a Bushova administrativa v příštích dnech objektivně okamžitě přitvrzuje válečnou propagandu. USA urychlují své přípravy na agresi do Iráku. Vyplývající události pak lze zhodnotit, jako logické ?reakce den poté?.
Ve chvíli, kdy Columbie vstupuje do atmosféry, lze spatřit poblíž zadní části raketoplánu silný oranžově červený záblesk přetínající stopu ?kondenzačních? par. Snad elektromagnetický výboj z hlá?ených bouřkových center. Nikdo si však není jist výsledkem vy?etřování. Konečné resumé však zní velmi rozumně: Vše zavinila trhlina v levém křídle způsobená při startovacím manévru uvolněnou keramickou destičkou.
Raketoplán Columbie se ve výšce 30 kilometrů, krátce po vstupu do husté atmosféry trhá na několik částí. Astronauté bohužel neměli ?anci tento nepříznivý okamžik pře?ít a zároveň se, v témže okamžiku, přeružil, na poměrně dlouhou dobu, i výzkum blízkého vesmíru pomocí raketoplánů.

Na veřejnost proniká další sofistikovaně opo?děná ?bulvární? informace, že americký raketoplán Columbia, respektive jeho posádka, těsně před svou havárií zpozorovala oranžově svítící kruh o průměru cca 200 km (podle NASA šlo pouze o atmosférický jev, který vzniká v horní části bouřkového mraku. Jev byl prý patřičně zdokumentován, i když stále se prý neví jak vzniká). Astronauté tuto anomálii zpozorovali na území Iráku, kde však žádné bouřky hlá?eny nebyly.

Blýskavice, blýskání na časy?, slovní spojení: ?Blesk z čistého nebe?, a nebo: ?Zpráva zapůsobila, jako blesk z čistého nebe?, jsem považoval za čistě kni?ní obrat, jenž měl umocnit obzvláště silný překvapivý zážitek. Na této představě, nemajíce vizuálních zkušeností s těmito jevy, se na pěkně dlouhý čas ustálil můj náhled na ?blesky z čistého nebe?. S podezřením, že kdysi, v nedávné i dávné minulosti, museli naší předkové cosi takového zaznamenat. Pátral jsem v kronikách, většinou marně.

V létě roku 1125, právě ve svátek Sv. Ducha (Té? lze říci v Turici, či na letnice, což jsou staroslovanské oslavy, nyní zákrytně obsažené v křesťanském Svatodužním svátku), tedy 21.června 1125 roku napadlo v Čechách nezměrné množství sněhu a udeřily tak kruté mrazy, že potoky promrzaly tlustým ledem provázené neobvyklými bouřkami a ještě podivnějšími blesky.

Rovně? v čas adventní prý i v den narození Páně, či v noci na den Sv.?těpána silně se blýskalo, tak jako na nový rok nebe se otevíralo a fialovělo neskutečným množstvím blesků, jež se míhaly, až zrak přecházel. A když se nebo konečně vyjasnilo, objevila se hvězda vlasatice hrozivě zářící na noční obloze..
Následovala chlumecká bitva s německými vetřelci, v níž byl německý císař 18. února 1126 poražen českým knížetem Soběslavem v bitvě u Chlumce. Tehdy byla ještě na kopí Sv. Václava nesena hedvábná zástava s zlatě vy?itým starověreckým symbolem šesticípé hvězdy.

Zřejmě jsem neměl ty pravé kroniky, nebo se tyto jevy odehrávaly většinou v relativně nedávné minulosti předminulého a na počátku a cca v polovině minulého století.

Jediné blesky, když na čisté obloze není ani mráčku, jsou popsány a spojovány se zásadními zjeveními novozákonních autorit (Lurdy, Fatima, ale i pozdějšími zjeveními v Med?ugorji. Některé doprovázené hřmotem a vichrem.
Předpokládám, vzhledem k výjimečnosti, že to tedy byly blesky zcela nevšední a odvozeně poznamenávám, že zřejmě uměle vytvořené. Možná i vytvořené holografickými triky. Nemající logicky pojící návaznost na běžné fyzikální, byť parciální podmínky v tom, či onom místě.
Mimo tento fenomén, jsem při vyhledávání nena?el ani jediný případ (mimo Cayceho podivného setkání s neznámem), jež by rozumně, v souladu s matematicko-fyzikálními zákony, popisoval blesk z čistého nebe, na nějž by nebylo krátké nejen základní, ale i ty zbývající.
Nemělo by být zároveň nejmenších pochyb i o pečlivém vědeckém výzkumu tohoto možného zbraňové systému NSP.

Revelation Chapter 13./13.

And he doeth great wonders, so that maketh fire
come down from heaven on the earth in the sight of men

Zjevení Sv. Jana

kapitola 13./ verš 13.
A činí divy veliké, tak, že i ohni přikazuje
sstupovati s nebe na zem před obličejem lidským.

20. 4. 2004

Prokletí Mela Gibsona
Magazín 2000 11/2004 60 SK/ 34 Kč
Nebi se zřejmě nelíbil polemický film Umučení Krista...
Nebi se zřejmě nelíbil polemický film Umučení Krista, který připravil a re?íroval proslulý herec Mel Gibson. Po protestech židovské komunity proti způsobu, jakým je ve filmu zobrazován hebrejský lid, vznikly během natáčení filmu problémy.
Představitel Ježíše Krista Jim Claviezel byl (za trest? p. z.) dvakrát zasažen bleskem.
Jednou na jihu Itálie, kde jej před vážnějším zraněním zachránil de?tník.
K druhému napadení do?lo nedaleko Říma.
Společně s Jim Claviezelem byl zasažen i pomocný re?isér. Oba prý vyvázli pouze s lehkými popáleninami.

BLESK.cz

Filmového představitele Krista
...trefil blesk. Z uží mu stoupal kouř a v očích mu zazářily plameny. Utrpení se mu ale vyplatilo! Pape? Jan Pavel II. mu osobně po?ehnal při soukromé audienci...

S podobným varovným útokem blesku se pravděpodobně seznámil i někdejší premiér Velké Britanie Blair při letu, jehož se zúčastnili i novináři.. Cosi se tehdy nebesům, z četných Blairových projevů, nelíbilo?

Z bídných znalostí, které mám, si uvědomuji neobyčejnou rychlost a velikost el. náboje, jež rozčísne vzdužný obal a během krátkého okamžiku stačí při rozrá?ení vzduchu ohřát okolní molekuly plynu natolik, aby při zpětné reakci a ochlazení jednotlivých vzdužných částic vydal přesný charakteristický zvuk. Poplatný počtu a velikosti náboje, délce, a různé vzdálenosti dráhy výboje. Jinak ani nelze. Pokud není vzdužný obal řádně a nadmíru ionizován např. chemtrails.

Blesk z čistého nebe. ¨
Je?tě nedávno vznikal učebnicový blesk třením mraků o sebe. Nicméně vývoj pokročil a mraky mnohdy mohly téměř zmizet:

Napětí mezi kladně nabitou ionosférou a záporně nabitou planetou vyvolává elektrické výboje v podobě notoricky známých blesků doprovázených příslušným charakteristickým zvukem hromu. A protože je naše planeta ?naladěna? na frekvenci 7,83 hertz, každý z elektrických výbojů v této frekvenci i rezonuje (tzv. Schumanovy vlny). Tyto vibrace lze pozorovat nejen v kterémkoliv bodě naší planety, ale můžeme ji dokonce pocítit na i na vlastní ků?i. Respektive dostatečně oslabené psychice... Intenzita počtu elektrických výbojů se pohybuje v závislosti na teplotě a podnebí. Nepřirozená změna klimatu planety, jež nyní probíhá, pak navy?uje četnost elektrických výbojů do úrovně sci-fi. Ohřeje-li se prostředí o 1 stupeň Celsia, zvýší se četnost blesků v mírném pásmu o 200% v tropickém pásmu téměř o 700 - 800%.

8. července 2004 ČTK

televizní zpravodajství 19.30
Zvýžil se počet pacientů stě?ujících si na deprese i psychické potíže. Odborníci opět zaznamenali nárůst psychických onemocnění a předpokládají, že původcem subjektivních potíží mohou být dlouhodobě nízké teploty v posledních dnech!
Volně zpracováno.

Blesky z čistého nebe. Jednou z možností, jak docílit toho efektu je přiblížení se jiného, dostatečně velkého kosmického tělesa a vzájemným působením, ale dozajista i dalšími kosmickými vlivy.

Poprvé jsem viděl nehlučné blesky z čistého nebe, které po celé tři měsíce bily krátce po východu Měsíce (vždy od 20: 45 do 21: 00) vždy do jednoho místa le?ícího v Krčském údolí (Praha 4, nedaleko někdejšího výzkumného ústavu A. S. Popova.). Tento jev jsem pozoroval každý den, po dobu asi dvou měsíců. Tak jak Měsíc stoupal na oblohu, interval mezi regulerními blesky se navy?oval, aby vše vysublimovalo směrem na jihozápad (Brdy). Jindy jsem viděl i oranžové blesky, měnící se v ohromnou oranžově červenou kouli v tomtéž údolí, ?s milimetrovou přesností? zásahu. Ale to, co se právě teď odehrávalo na obloze, to nemělo prozatím obdoby. Další a další nehlučné blesky doslova kři?ovaly oblohu. Zatímco jiné stoupaly klikatě, jindy přímo - vzhůru. Na protější straně údolí bužily do zvýšeného terénu naopak čtyři obyčejné blesky s ohromující pravidelnou jistotou v intervalu čtyř vteřin. Fascinující byla i jejich konstantní vzájemná vzdálenost - jednoho každého z nich - 4oo metrů.

pokračování...


Blýskání na lepší časy.... 1.část
Hromy a blesky.... 2.část
Blesky? Blýskavice? Podraz...... 3.část


Související články:
Mnichov 1938 jinak (04.10.2018)
Čas mého svítání, utkaného Rudou září (21.08.2011)
Fukužima 1? (26.03.2011)
Z hluboka dýchat... (05.03.2011)
Ve znakové řeči.. pro Vás: (12.05.2010)
Černý pasa?ér... (25.04.2010)
Kvalitu světa nezničily děti... (06.04.2010)
A dýchat smím? (26.03.2010)
Tehdy, až Strach a Hrůza samou hrůzou zkamení? (26.02.2010)
Dávno, dávno? odstaven a téměř navždy přemalován (06.02.2010)
Omlouvám se za své bludy a rouhání se... (03.02.2010)
Če?i opět v Praze? (25.01.2010)
Aby smutek neměl kam přisednout... (02.01.2010)
Tití?isté a zimní radovánky? (23.12.2009)
Jak lehce eliminovat domorodce? (12.12.2009)
Hrozba globálního oteplovaní? (09.12.2009)
Nejsme na tom o nic hůře, než zítra? (24.10.2009)
Blýskání na lepší časy... I. část (06.09.2009)
Ideozločin.... (07.07.2009)
Země je placatá, pane Stwora... (29.06.2009)
Povodeň prý způsobily běžné letní bouřky (25.06.2009)
Petr Cibulka (15.06.2009)
Mediální manipulace... (15.06.2009)
Již šest let není na Pra?ském hradě agent KGB... (12.06.2009)
matrix-2001.cz... (22.05.2009)
Až tak? (19.05.2009)
Zpět "na cestě do (nové) Evropy"? (17.05.2009)
Výběr... (23.04.2009)
?edivci mezi námi? (20.04.2009)
My zase můžeme... (05.04.2009)
Výběr článků 2...Kobyla již sebou křečovitě ?kube (17.03.2009)
Roskas... (19.02.2009)
Energie pro přežití 3. část (10.02.2009)
Blízké aktivity nenásilí... (02.02.2009)
Jak snadno vykořenit národ? (27.01.2009)
Energie pro přežití.... 2.část (01.01.2009)
Pokusy na lidech v Česku legální? (15.12.2008)
Blízký program Neviditelných (27.11.2008)
Když devět stále ještě není sedm (24.11.2008)
Zapírají, nebo programově lžouž (17.11.2008)
Levá i pravá ruka Ďábla... (22.10.2008)
Opakování je matka moudrosti? (16.10.2008)
Ďábel v hudbě (14.10.2008)
Nácvik možné simulace letu U.F.O.?... (24.03.2008)
Bratrstvo všeobjímající zášti a humanitárního bombardování (17.02.2008)
Volba osypáním (10.02.2008)
První den hrůzy (09.02.2008)
Mrtví vstávají z hrobů, hluží sly?í, slepí opět vidí (04.02.2008)
Svobodné volby (21.12.2007)
Energie pro pře?ití (06.08.2007)
Výtahové strany (02.07.2007)
Heslo: Extremista a nedej Karl Marx dokonce vesmirnilide.cz (14.05.2007)
Záhady, které mi stále vrtají hlavou (11.05.2007)
Dogma a nebezpeční odpírači (23.04.2007)
Zdravice (21.02.2007)
Návrh vlády středovýchodo západního Hevilstanu (05.01.2007)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1906 hl.)
 
Ne (1225 hl.)
 
Možná (1178 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4309

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0