| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Chránit zrak pro pře?ití?
Vydáno dne 07. 04. 2009 (5034 přečtení)

...jak rychle a snadno ?edý zákal získati?

Podobným zprávám jako ta následující... uvěřiti

Červenou oblohu nad Českem způsobuje výbuch sopky na Alja?ce

Při západu slunce je možné na obloze západním směrem sledovat červené zbarvení. Důvodem je výbuch sopky Mount redoubt na Alja?ce 22. března. Sopečný prach byl vyvržen několik kilometrů nad zemský povrch, kde byl v důsledku globální cirkulace zachycen západním výškovým prouděním a transportován na velké vzdálenosti, informovala
Novinky.cz Dagmar Honsová z Meteopressu.

Chemtrails a důsledkyVážená paní Honsová, zdá se, že va?ím problém není červené zbarvení západní oblohy a oblohy vůbec. Tyto jevy pozorujeme téměř každý druhý den. Chcete snad tvrdit, že sopka Mount redoubt (Hora ?Opětných pochyb?), nepřetr?itě soptí u nás již nejméně od roku 2004, kdy se i u nás naplno rozjel projekt ?Chemtrails?? A pro dokumentaci svých tvrzení dodám fotky.

centrails a důsledky

...jak rychle a snadno ?edý zákal získati...

Podmínky pro pře?ití © Zdeněk Patrick 2009 Praha

Velmi nepříjemným problémem, jenž nás může potkat v souvislosti s chemtrails, je nebezpečí oslepnutí: Jednak nedávnými a dosud oficiálně nevysvětlenými kulovými záblesky na obloze (pozorovanými v ČR více než deset let), jednak slunečním svitem skrze chemtrails, nepřirozeně rozptýleným a dopadajícím na oční pozadí v nepřirozených úhlech. Jiným nebezpečím pro oslepnutí skrze chemtrails je vybuzená inverze a přízemní ozon (umocněno nasílenou kamionovou dopravou).

Zrak je naše vzácná vybavenost, na níž zaváděný systém nepochybně velmi rád útočí.
Přesně jeden den před příjezdem světového protagonisty do Prahy byly ataky chemtrails nad Prahou nasíleny natolik, že jsme, společně s mojí ženou, po krátkém pozorování jižní oblohy a letadel zákeřně rozsévajících neznámé svinstvo, na cca 10 minut téměř oslepli.
Přesněji viděli jsme vše nejasné a mlhách.
Ten pocit mohu z vlastní dřívější zkušenosti upřesnit. Viděl jsem tak mizerně, jako 3 dny před operací ?edého zákalu.
A to byl prosím zákal téměř zkamenělý.

21. listopadu 2008

Pokud pochybujete o tom, co právě tvrdím, prohlédněte si pozorně SW částečně odfiltrované snímky z Hradčanského náměstí. Spad nasílených chemtrails můžete spatřit na vlastní oči na záznamu. Mám dokonce podezření, že zátopy v jižních Čechách a spad ledových kroup, mohou mít svoji spojitost s místním zastavením vzdužné cirkulace nad Prahou. Jakkoliv připouštím, že se mohu mýlit.

Pro nezkušené si dovolím malé varování, či spíše neumělý pokus o předání zkušeností, vyplývající z mých setkání se ?edým zákalem.
Když k této variantě musím připočítat i dlouhodobě léčený zákal zelený. K doplnění nutno zdůraznit, že ?edý a zelený zákal lze během krátkého okamžiku vybudit mikrovlnnými ataky, místním ohřevem očního moku, či kapaliny.

První příznaky očních problémů jsou: Nenadále kmitající barevné mapy, jež vám znemožní vidět kvalitně. Tyto stavy netrvají, v samém počátku, déle než dvě - tři minuty. Pokud vás tento problém potká doma, klidové le?ení umožní rychlé odeznění. V práci naopak nikdo nesmí poznat, že nevidíte. Mám takový dojem, že zaměstnavateli by jste se v poloze: Le?ící a odpočívající, vůbec nelíbil. Přesné mechanizmy tvorby zákalu neumím určit, když na vině může být krevní tlak a zvýšený tlak oční kapaliny a neschopnost si zaslzet. Přidružit se mohou prudké a rychlé záněty kolem víček směřující k řezákům.

Již při těchto potížích je nutné obrátit se na očního odborníka a zároveň zkušeného zubaře. neboť zánět může být později v latentní poloze.

Nicméně, ani oční lékař vás nemů?e chránit před dalšími ataky, ničím jiným než speciálními kapkami. Vše zále?í i na va?em celkovém zdravotním stavu, stavu životního prostředí, poloze vašeho bydli?tě vzhledem k dopravním tepnám (nepříznivý stav navýšené kamionové dopravy způsobuje místní inverze obohacené nebezpečným přízemním ozonem.). Dalším nebezpečím pro váš zrak, soudím-li z vlastních zkušeností, je nebezpečný soused, jenž si na vás pravidelně zkouží sofistikovanou mikrovlnnou techniku. Jiným rizikem je pozorování nehlučných záblesků na obloze, fotografování letounů rozsévajících chemtrails, blýskající TV, dlouhodobé pozorování nepřirozeně rozptýleného světla na zasviněné oblohy a nepochybně i možné sklony k infarktu myokardu.

Během krátkého času zjistíte, že z hodiny na hodinu se vám zhor?uje zrak, a že již nepomáhají ani brýle. Vět?inou je postižení obou očí natolik rozdílné, že tvořící se ?edý zákal posunuje ostrost vidění tak, že zakrátko nemusíte používat brýle na čtení ani na dálku. Je to však stav zrádně přechodný. Zakrátko přečtete sice vše, nicméně nevidíte ani na deset metrů. A postavy stojící proti svitu, již vůbec ne. Pracujete-li na PC pak znenadání vidíte písmena vystupovat z obrazovky plasticky. Další fáze následuje okamžitě krátce poté: V prostoru, kamkoli pohlédnete, začínáte vidět cosi jako plot. Snad vidíte mří?ku, v níž rychle krystalizuje ?edý zákal v oku. Jste velmi citlivý na záblesky jakéhokoliv druhu. Tenkrát jsem si již neviděl ani na špičku vlastního nosu.

...Při operaci je jedinou vaší starostí, aby jste nespadl z úzkého operačního lů?ka.

Operace ?edého zákalu trvala cca 15 minut/jedno oko. Za tři neděle následuje operace druhého. Spočívá v rozružení vaší čočky a nahrazení umělou.

A nyní se chci podělit o neuvěřitelný zážitek, když se operace povede.
A většinou se skutečně povede.
Tak nádherný barevný svět jsem již dlouho neviděl a radost z toho, že mohu přestat trénovat pro slepý, nicméně nezávislý život, aby nikdo z mých úhlavních příznivců docela nic nepoznal, je z oblastí kouzelného proutku, či zázračné studánky.
Méně odvá?né ubezpečuji, že jakkoliv není operace zřejmě jednoduchá, probíhá bez viditelné bolesti. Poci?ujete pouze mírně nezvyklý, možná nepatrně nepříjemný tlak.

Co jsem během operace pochopil: Propíchnutí oka z boku umo?ňuje zavést do čočky pracovní část anglicky hovořícího ultrazvukového nástroje, a vy na ?vlastní oko? můžete pozorovat postupné rozružování krystalické mří?ky tvořící ?edý zákal. Hovořím-li o angličtině, pak vždy, když hrot přístroje objevil krystalky ?edého zákalu, ozval se tímto jazykem operátérovi, který naopak kontroloval stav sofistikovaného vydloubávání mého oka skrze svoji soustavu lup.

Operace ?edého zákalu není nic jiného než odejmutí maminčiny čočky, jež tak dobře sloužila a které jsem si očividně nevážil. A protože vám do oka svítí přiměřeně ostrým světlem a jsem modrooký mutant, celkový dojem byl: Velký bílý mrak stínící modrou oblohu mizel a na modré obloze se objevilo krásné sluníčko. Po té, mám takový dojem (ale nevím zcela určitě), byla operovaná část vypláchnuta vodou a jakýmsi olejem.
Jako další bod programu (pouze pro pozvané) bylo rozříznutí oční blány, odhaduji tak 4x4 mm. Vzniklým otvorem byla vsunuta umělá čočka, jež byla posléze, jak bych to řekl nejpřesnějí - dříve v oku propíchnutým bočním otvorem rozta?ena a vycentrována. Oko zalepeno a již jsem bě?el domů.

K oné čočce bych poznamenal jen tolik, že je vám po laserovém odměření parametrů vašeho oka nabídnuta vlídná varianta, chcete-li raději vidět do dálky, či naopak na čtení. Dle vašeho přání pak lékař - operatér vybere čočky s příslušnými dioptriemi.

Jak říkám, nejkrásnější pohled, jak jsem jej již dlouho neviděl. Proč o tom pí?i? Patřím sice k těm informovanějším, kteří lecos viděli i zažili (mohu vyprávět velmi zasvěceně o osmi vydařených infarktech a operaci srdce. Jako? i o neobyčejné profesní zdatností mnoha našich špičkových doktorů, ale i o velmi zajímavé přidružené lékařské péči, jejíž povážlivé rozpory u mne přispěly k poznání, že euthanasie je, v současném úpadku, globalizovaná propagace zločinu.).
Nicméně? Jsa od své podstaty k nepříliš disciplinovaným barbarem chápu, že jsem mnohým svoji neústupností lezl na nervy. A tak dalece, že mne ARO obsluha, krátce poté, co mne vyhlásili za již téměř mrtvého, mne vzápětí vyhodila (jasně, že proti podpisu reversu), v kožili a s dostatečně rozsáhlým a čerstvým infarktem do únorového mrazu. Jízda na černo byla bezproblémová, a tak jsem byl doma dříve, než man?elka z nákupu smutečních závojů.
I když silně pochybuji, že by je kdy, po našem veselém životě, vůbec nosila.
Tenkrát jsem infarkt ještě rozběhal.
Ale od těch časů vím, kdy a proč je málo kyslíku, proč jdu tvrdě proti všem, kteří programově nechtějí vidět a mektají svá ubohá zaklínadla. Nikoli tedy jen proto, abych profiloval sám sebe. Konám tak pouze s tím vědomím, že stejná svinstva padají a zákeřně útočí na naše děti. Což považuji za náš společný a těžko odpustitelný zločin.

Chtěl bych zároveň pomoci se orientovat těm, se stejnými nectnostmi, jakých je u mne dostatečný přebytek. A varovat je tam, kde systém hledí raději právě opačným směrem.

Čas, který přichází nebude totiž vůbec jednoduchý a tak k pře?ití mezi lačně postávajícími, či právě přicházejícími dravci a následnými problémy, bude dobrý zrak jednou z podmínek pře?ití. Je tedy nejvlastnějším zájmem všech chránit si svůj zrak a chrup, ale i svých dětí. Na vysoce odborném stupni (v kooperaci se skutečným odborníkem) a snáze se pak orientovat, odkud přichází nebezpečí.
I když netuším, co všechno očekávaný zesílený tok kosmického a slunečního záření, s mými umělohmotnými protézkami vlastně učiní.

PS.

Jedním z prostředků, nejen v čase úplné slepoty, ale i po operaci, jím? mi můj syn velmi ulehčil život, byl nákup SW umo?ňující poslech ve Wordu psaných textů, či webových textů, ale i kontrolu, co jsem právě napsal. Doporučuji všem, kteří potřebují chránit svůj zrak. Ale i těm stejně lenivým jako já, neboť je pohodlnější naslouchat, než číst.Celá tisková zpráva | Komentáře: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1664 hl.)
 
Ne (1052 hl.)
 
Možná (1025 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3741

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0