| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Budování vyspělého Satanátuž
Vydáno dne 09. 03. 2008 (3188 přečtení)Nedílné součásti globálního Satanistanu

Janova Apokalypsa.© Zdeněk Patrick 1973 / 2008

Po dlouhém čase (operací vyléčen ze slepoty) jsem se vydal do vnitřní Prahy, kde, jak jsem zjistil, skutečně úspěšně probíhá další etapa úporné dečechizace, kombinovaná s likvidací drobných podnikatelů.

Mým prvotním nedostatkem, vedle mé přirozené naivity bylo, jak jsem se brzy dovtípil, čipovou parkovací kartou nevybavené auto, jimž jsem hodlal, tak jako kdysi, zaparkovat kdesi v boční ulici, poblíž výstavi?tě. Kde bývají slaveny povolené Matějské poutě.
Jakkoliv mým cílem byla výstava motocyklů, přesněji: pouze jeden jediný exponát: elektrický Maxi scooter americké firmy Vetrix (100 km /hod, nejvyšší výkon 20 kW/3000 ot, max Mk 65 Nm, dojezd 110 km při rychlosti cca 50 km/hod).
Zkrátka skvělý ekologický stroj, bez emisí, olejů a pohonných hmot, jež ve spojení s voltaickými články, či větrnou energii, připomíná naše někdejší klukovské vize z dob, kdy komunisté ještě zdaleka nebyli u moci. Od celkového nad?ení mi chyběl pytel, prý bezcenného zlata, za nějž může být ?elektrický zázrak? směněn.

Opomenu-li fakt, že nalézt jehlu v kupce hnoje starobylých technologii a ?Moto Hadrů v Hell Angels Paradais? (jak jsem se dočetl na rohatém plakátu, umělecky vyzdobeném někdejšími říšskoněmeckými kříži), byl téměř beznadějně naivní.

Vrcholovým zážitkem (při hledání místa pro parkování) pro mne bylo tisíce výstra?ných tabulek, upozorňujících, že parkování je ?for White only?.
Pouze pro majitele pra?ských integrovaných parkovacích čipových karet. Bez možnosti vykoupení se z netuženého otroctví, krátkodobým pobytem. Jasně že za příslušný poplatek v hotovosti! Místa byla rezervována pouze pro abonenty čipových karet, tedy for čipizant only"!
Do té doby jsem se domníval, že platit drobnými domorodými ?pesos? stále ještě není trestnou činností!
Segregace neočipovaných občanů, jež byla nastartovaná konkrétními ?zástupci liduž z pra?ského magistrátu se, jak vidno, šíří po Praze jako smrtící mor. A je víc než jasné, že nás brzy dostihne a postupně vytlačí mimo ?reálně myslící menšinuž, tedy na okraj právě vznikajícího Satanátu.

Podle mého jde o nezákonnou Segregaci občanů, kteří dost čile nespěchají do Zlatých zítřků New Age a do připravené smrtící Velko náruče global Satanistanu...

Integrovaný systém očividně vstupuje do své další etapy i v podobě integrovaného systému příměstské a městské hromadné dopravy a tak v brzké době budou domorodí bezčipoví neotesanci postupně vytlačováni do dočasných rezervací svých perníkových chaloupek.
Ale i tam, čipové hospodářství, právě budovaného čipového Satanistanu, na nás dosáhne v dohledném časovém horizontu. Dosahujíce světových parametrů hodných příslušné pochvaly.
Aby se, krátce po umenšení početního stavu domorodců, propojil s ostatními čipovými integrovanými systémy.

A vezmu-li v úvahu rozdělování dědičných stranických prebend (včetně několika bytů, gará?í a parkovacích prostor) před prasečí revolucí, zejména pak po ní, tak mne současné, v gangy sdružené ?pa?ravé chrochtání?, neudivuje. Bylo součásti kalkulu při načasování proměn v budování vyspělého Satanistanu.

Aby mi bylo rozuměno, výpočetní technika a elektronika je ve vyspělé společnosti, solidním počinem. Mám na mysli demokratické společenství zalo?ené na pravdě, svobodné výměně informací, vyspělé eticky a zejména lidsky.
Je-li možná započítat mezi taková společenství to, jež usiluje zaměnit vyspělou lékařskou péči za euthanázii, jež s asocialní péčí likviduje méně oddolné spoluobčany, jež v nadnárodní machinací mediálně manipuluje se záměrně neinforovanými občany, jež se neštítí po?lapat mezinárodní právo nejen tzv. humanitárním bombardováním, ale neštítí se dokonce budovat koncentrační tábory a ve třetím tisíciletí mučit a preventivně vra?dit své možná možné odpůrce!

Jak jsem již řekl, po čase vygenerované slepoty opět vidím a doslova zírám.
?pína v ulicích a očividná bída a tisíce varovných tabulek! Modrý, neklamně automobilový smog, z vozů marně hledajících parkovi?tě a v konečné zácpě slibně utrácejících skrze marně vynaložené pohonné hmoty, se misí nejen se splodinami nasílené kamionové dopravy, ale i chemtrails spadem v radostně nedýchatelnou, kyslíku prostou otravující směs.
V údivu se prodírám sem tam pulzujícím davem, očividně putujícím (ač zadlužen až po uši) do pěti tisícových matějských radovánek, jež budou určitě slaveny do příštího Matěje.
A jak jsem již řekl, díky vygenerované slepotě, jsem dlouho neviděl takové množství lidu.
Cosi mne však na nich upoutalo.
Do očí bijící nuzné a barevně jednotné (?edivé), nicméně pitoreskní oblečení. Jakoby, kdosi mne neznámý, skrze návrháře a výrobce oblečení, právě pořádal smutnou ?a?kovskou ta?kařici.
Bledé a šedivé tváře, tučnost a přetučnělost, líně spěchají, zcela vystresovaní a bez úsměvu.
I jejich chůze je podivná.
Jakoby všichni byli postiženi svalovým úbytkem, se na svých nohách podivně kolébají. Snad jako římští otroci, jimž byla přeříznuta jedna ?lacha na noze, aby nemohli svému majiteli utéci.
Brzy jsem seznal, že vinou jejich vadné chůze jsou jakási bagan?ata ve stylu disneyovských grotesek. Mohutná, těžká a v přední části až smě?ně rozšířena do neuvěřitelně kulaté placky!
Disneyovský psík Pluto by bledl závistí!
Zřejmě od jednoho výrobce?Walt Disneye, usoudil jsem.
Jak jsem později zjistil, zajímavě laděny jsou i cenové relace: co jedna botka, podle váhy, za téměř prý zcela bezcenný zlatý valoun, nebo dva pytlíky stejně bezcenného zlatého prachu. Nicméně se zdá, že čím těšší bagan?ata, tím zřejmě cennější).
A to byla ta pravá příčina podivné chůze, odkudsi dopravených domorodců.
A ještě jedna podivnost bije do očí: Nikde žádné děti, jakkoliv se jedná v případě ?matějských radovánek, o ryze jejich záležitost.
Napadá mne: Jiní páni, jiný kraj, jiný mrav?
Jakkoliv to byl, ještě nedávno, náš domov?

Vyjí?dím z vnitřní Prahy do známých míst, po zdávna úzkých silnicích, dnes ještě více zú?ených podivnými betonovými kvádry.

Nicméně rozumím! Lehce (betonovými kvádry) uzavíratelné únikové komunikace zamezující neorganizovanému prchání domorodců (možných nesvéprávných důchodců, rebelů a buřičů) před spravedlivě rozhněvanými čipizovanými deprivanty.
A tak až zazvoní zvonec? milí budoucí čipizanti? los los - zpátky do perníkových chaloupek...
Začne naše závěrečná Reality Show?
A se vší pravděpodobností dozajista nikdo nezme?ká?
Neboť i mrtví prý vstanou ze svých hrobů.
Nikoli v?ak, aby se pobavili...
Jakkoliv nevědecká predikce, zní velmi hezky...
Není-li? pravda vzácná chrochtající zvěři, hojní deprivanté a cizokrajní i místní zemští škůdci!

Omlouvám se čtenářům za stí?ený přístup na mé stránky...Páníčkům se zřejmě nelíbí některé mé obraty. Nicméně podívejme se, jak probíhá budování regionálního Satanátu ve Velké Britanii: "Pomalu a opatrně, abychom své oběti nevyplažili!"Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0