| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Nemusí to být toté?...
Vydáno dne 21. 02. 2008 (2747 přečtení)

Pamatujte si tyto dny a pozorně naslouchejte:
Kosovo = Srbsko

To co ?létá? poblí? na?í planety (A buďte uji?těni, ?e se jedná o zcela reálně pragmatickou skutečnost. Uvá?íme-li systémové vymlčení elementárních skutečnosti, nemusí to nutně být na?i potomci na romantickém výletě do minulosti.

Mů?e to být i ta hor?í varianta.
Přičem? tu nejhor?í z variant vyslovili odpovědní svým mlčením.
Zkrátka viděl jsem, během 30 let, velké mno?ství objektů, je? se mnohdy pohybovaly a transformovaly své tvary tak, ?e nerespektovaly nejen newtonovskou fyziku, ale i ?ádné z vědeckých a novinových doporučení o své neexistenci.Nicméně je to toté?...

main_U.F.O.© Zdeněk Patrick 1973 / 2008

Jednoho říjnového dne roku 1973, Praha - Československo. 2. pozorovatel

Kdy? dva vidí toté?, nemusí nutně vzápětí popsat minulou událost stejnými slovy. Ka?dý z nich vychází z úrovně svého poznání, zdravotního stavu, schopností postřehu detailů, či elementárních vlastností pozorovaného objektu, vyu?itím své slovní zásoby, momentální nálady v okam?iku překvapení, ?ivotních hodnot a podobně.

A proto?e kdy? říkám ?viděl jsem? - byli jsme v?dy u toho nejméně dva. O těch ostatních programově mlčím.
Nyní nechám ?hovořit? svoji partnerku o tomté?, co jsem ji? minule popsal. O obřím objektu ?zavě?eném? na obloze - kdesi na pra?ské periferii.

V roce 1983 se nám dostal do rukou jeden z tehdej?ích časopisů ?Svět socialismu?. Na posledním listu tohoto plátku byla zajímavá výpověď jednoho z pilotů, kteří před deseti lety nalétávali na neidentifikovatelný předmět. Z důvodů utajení, či nepříjemností mohl letec poskytnout tyto informace a? s desetiletým zpo?děním.

Popisuje své setkání (1973) s neznámým objektem visícím nad Prahou, kdy? při přiblí?ení jeho stroje, neznámý objekt odlétl směrem na sever nezvykle vysokou rychlostí.

Se zájmem jsme si s man?elem přečetli tento, bohu?el mnoho neříkající, a poněkud zavádějící článek, je? ani nezůstal mezi na?imi archiváliemi.. Na?e vlastní pozorování před deseti lety (v roce 1973) bylo v?ak potvrzeno později i dal?ími nezávislými svědky a vzhledem k záva?nosti pozorování jsme si nemohli namlouvat jakákoli jiná vysvětlení. Co? jsme, vzhledem k jednoznačné realitě, ani nečinili, Zůstával v?ak velký otazník - bez jakékoliv odpovědi.

Co se vlastně onoho krásného srpnového odpoledne roku 1973 událo. Léto bylo na sklonku, vanul příjemný vítr, bylo pozdní odpoledne. Nebe nad námi bylo bez mraků. Krásně modrá obloha.
V kočárku, který jsem tlačila, le?el ná? ?esti měsíční syn a bylo znát, ?e se cítí v prostorném kočárku nanejvý? spokojeně. Syn le?el na zádech a díval přímo nad nebe. Sluneční paprsky ji? slábnoucího slunce dopadaly do kočárku a nijak neoslňovaly dětské oči hledící k obloze. Pohlédla jsem tím směrem a spatřila na nebi dvě stíhačky.
Třpytily se jako stříbrné hvězdičky a za nimi se vlnily bělavé pruhy sra?eného vzduchu.
?ádný zvuk nebyl sly?et. Stíhačky letěly ve velké vý?ce, měly velikost ?pendlíkové hlavičky. Sklonila jsem se nad kočárek k synovi a ukazovala mu letící hvězdičky, kdy? tu náhle jsem spatřila cosi, ?e jsem překvapením zůstala mlčky stát. Zvedla jsem ruku k nebi, rozevřela palec co nejdále od ukazováčku a začala poměřovat na nebi to ?cosi?. Man?el, pohrou?en do svých my?lenek, nevěnoval příli? pozornosti mému jednání. Upozornila jsem ho a on letmo pohlédl na oblohu. V té chvíli u?asl, kdy? spatřil to, co já. Na modré obloze, přímo nad námi, stál osvětlený objekt velikostí i tvaru veliké fazole. Viděla jsem v té chvíli snad celé spektrum barev. Nádherně zářící drahokam, který hrál v?emi barvami, ?lutá, bílá, červená, zelená, fialová i modrá barva. Drahokam visel a nebyl v pohybu.
K němu se pomaloučku a nehlučně sunuly dvě stíhačky. Kdy? se přiblí?ily asi na vzdálenost ?deseti centimetrů? - předmět odlétl obloukem, jako by ho někdo uchopil a prudkým pohybem ruky odhodil za koruny stromů lesa, který se po pravé straně vypínal. Zářící drahokam zmizel z oblohy, kdesi za stromy a nic po něm nezbylo. Ji? nebyl vidět a dvě stíhačky se pomalu přibli?ovaly k místu, kde dříve nehybně visel. Dívali jsme se tedy na ně. Pohybovaly se velmi pomalu a nehlučně ve své původní dráze. Minuly místo, kde před několika okam?iky je?tě předmět ?parkoval? a rovně bez odbočení pokračovaly v letu. Objekt jim odlétl doprava směrem k severu, ale posádky letadel asi nic neviděly, nebo? neodbočily. Nebe bylo za chvíli opět prázdné, a? na dva potrhané slábnoucí pruhy.
Nikde nebyla jiná osoba, která toto na?e pozorování mohla s námi sdílet. V?ude byl klid a ticho.
Je?tě chvíli jsme postáli a pak pokračovali v cestě směrem k lesu, který byl cílem na?í vycházky.
Začali jsme zva?ovat, co jsme to vlastně spatřili, jakou rychlostí se to pohybovalo (man?el později odhadl rychlost předmětu v první polovině vteřiny na 80 000 km/ hod). Ozáření předmětu sluncem, které se blí?ilo k západu bylo nádherné. Připadal mi jako duha v chomáčku. Nyní jsem si vybavovala i dal?í souvislosti.
Ne? se dal objekt do pohybu, zakouřilo se a jas záře pohasl. Objekt potemněl a zdálo se, ?e se i zmen?il. Start pohybu byl jako kdy? vystřelí. Ji? na počátku stejně vysoká rychlost s jakou zmizel bez nějakého rozjezdu. Bylo to neuvěřitelné. Dal?í dny jsme sledovali tisk, zprávy v televizi a rozhlase, vyptávali jsme se, ale ?ádné jiné konkrétní informace jsme nezískali. A? po deseti letech ve zmíněném článku.
Man?el se dál věnoval pozorování těchto jevů, já jsem v?ak ji? nikdy tak krásný létající objekt nespatřila, i kdy? mnoho dal?ích ano. Ty v?ak nehýřily tolika barvami, jako ten první.
A pokud si po letech vzpomínám, barvy objektu byly spí?e úsporné (bílá, oran?ová, načervenalá a nazelenalá, snad i fialová), nikoli v?ak celé spektrum barev.

V. ?.

Z jistým překvapením musím přiznat, ?e ač jsme viděli toté?, ka?dý z nás se soustředil na jiné detaily a dal?í posuzování je pak ovlivněné získaným dojmem.
Já byl osobně překvapen velikostí předmětu a jeho transformací, co do tvaru (kruhového na doutníkový).
Marným útokem stihaček (MIG 21 z budějovického leti?tě), které z jihu obchvatem na objekt bezmocně nalétávaly.
Barvy jsem vnímal spí?e jako kamuflá?, nebo? se mi zdálo, ?e se chce objekt ve své první fázi podobat spí?e Měsíci na denní obloze. A duhových barev jsem si v?iml teprve tehdy, kdy? mne man?elka upozornila. K potemnění objektu podle mne do?lo v okam?iku druhé fáze, kdy se přestal otáčet kolem své podélné osy a změnil tvar na velký doutník.
Fazoli jsem ?ádnou neviděl. Pokud fazoli nelze úspě?ně zaměnit s doutníkem.
Rovně? krátkodobý výtrysk tří praménků černého dýmu, je? vytryskl z objektu (dvě vteřiny před jeho ?odletem?) do vzdálenosti cca 800 metrů, jsem nevnímal jako ?zakouření?.
Velikost objektu byla, co do délky přes kilometr a největ?í průměr 600 metrů. Ve svém knize jsem pou?il podstatně mírněj?ích, pro čtenáře snad přijatelněj?ích rozměrů.
Rychlost z nuly na maximum byla okam?itá a newtonovská fyzika v tom samém okam?iku sbalila svá ?fidlátka? a na tuto malou chvíli se odbelhala se na smeti?tě dějin.
V?e proběhlo ti?e. Bez jakéhokoliv zvuku, či dokonce třesku při překonávání zvukové bariéry.
Předmět byl ve vý?ce cca 8 000 metrů.
Rovně? původně (podotýkám velmi přesně) vypočítaná rychlost, pota?mo zrychlení bylo v té době jednoznačným ?ílenstvím. Zůstává jím dodnes.
Ačkoliv jsme viděli toté? a popisovali různě - oba víme velmi přesně, co jsme viděli.
Zároveň víme, čím ?záhadný? objekt nemohl být ani náhodou.
V?ím tím, čím nás v této oblasti hojně naopak zásobují ti, kteří neměli pravdu nikdy v oblibě.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0