| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Svobodné volby
Vydáno dne 21. 12. 2007 (2549 přečtení)

Vzpomínám si na jednu z Ezopových bajek, jež byla poslední, kterou kdy na tomto smutném světě vyprávěl. Dříve než byl odsouzen jako zavilý buřič a nepřítel lidu i shozen do propasti.

Byl jeden starý muž, jenž byl nesmírně bohat. Nejen zlatem, ale i vším, co naklonění bohové člověku mohou kdy poskytnout. A protože byl již na lidském hem?ení nezávislý, miloval a mluvil jen pravdu.
To se znelíbilo blízkým i vzdáleným sousedům, majících v oblibě le? a jejichž svět byl vystaven z podvodů a nepravostí. Ti se velmi rychle, v plném koncenzu dohodli, že jej sprovodí ze světa. Jak se usnesli, tak i učinili příslušné přípravy.
A protože starý muž pravidelně odjí?děl na vzdálené trhy ve svém vozíku ta?eným párem oslů, vyjmuli z náprav jistící kolíky, aby kola při jízdě vypadla a starý muž zahynul.
Přesto?e onen muž o spiknutí a zlých úmyslech sousedů věděl, přeci jen se vydal v určitý den na cestu, aby svěřil svůj osud do rukou bohů.
Během jízdy jej však zastihla silná bouře a právě když míjel se svými oslíky temnou a hlubokou propast, se několikrát silně zablesklo a zahřmělo tak, že oslíci se vylekali a horempádem ují?děli mimo cestu. Povoz se starým mužem i dvěma osly se již beznadějně řítil do hluboké propasti a starý muž hořekoval: Zahynu tedy nikoli rukou zlomyslných lidí, ale skrze tupé a nevědomé osly. A navíc?společně s osly?

Tehdy se lid a soudcové, kteří vůbec nemilovali Ezopovy bajky, velmi rozzuřili a vzápětí již letělo jeho tělo přes okraj propasti, aby se na dně bezezbytku roztříštilo o kameny.

Společně s tupým nárazem přinesla ozvěna i poslední tří?? Ezopovy bajky. ..?skrze tupé a nevědomé osly a společně s nimi??
A když se zbytky Ezopova těla rozpadly na prach, jež vítr rozvál a ptáci sezobali, přiharcovali do země nerudní cizinci, aby vystavěli svoji veleříši na stejném Zlu, před kterým Ezop varoval...Konečně svobodné volby
© Zdeněk Patrick - 1999/2007 Praha

Mnohokráte, po výčtu deprivací a zvráceností, jsem byl tázán ?Jak tedy z toho ven??
Nejsem ten, jenž by měl jedinečné právo na pravdu a spíše bych se mnohdy rád i mýlil!
Nicméně, využiji tedy jednu z posledních možností, jak necenzurovaně říci, co si myslím! Protože si to skutečně nejen myslím! Jsem přesvědčen o vyhraněné nutnosti říkat pravdu o současném dění, právě dnes, v tento okamžik!
Na začátek suže konstatuji, že nemusíme zahynout společně s ostatními osly.
S vědomím, že jsem již několikrát, při pohledu na tvořící se virtuální realitu použil větu: ?Jakoby nás napadly hordy strašně rozzuřených mimozemců?, se pokusím o nápravu zkreslující fabulace popisu stávající reality.
To, co na nás ve skutečnosti a neprestajně útočí, nejsou ještě? a podtrhuji slůvko ještě? ?velmi rozzuření mimozemci?!
Je to jen jejich a spíše samozvaný domorodý předvoj, jehož skladba překvapivě hovoří o vědeckých elitách, předních umělcích, špičkovém světovém managmentu, mající k dispozici technologie a zbraňové systémy hromadné devastace lidstva, jejichž spektrální účinky dozajista způsobí mnohé zlo a jen z doslechu vám ?chlupy a vlasy půjdou hore dubkom?!
Používám-li termínu ?elita lidstva?, pak vás musím bohužel opět zklamat.
Plody jejich podivného lopocení jsou tak mizerné, že až zůstává ?soudný rozum stát?!
Nicméně, co se všeobecné devastace týče, nanejvýš efektivní!
Devianté, deprivanté a organizovaní zločinci by si věru nevedli hůře! Jak je to vlastně možné?

Odpověď je v každém z nás i v?ude tam, kam i méně zvídavé oko dohlédne!

Zatím co všichni vědí, že všichni již vědí, lžou a zoufale brání své nabyté pozice a významně tlučou kolem sebe naučenou nevědomostí!
Jedinou cestou z nekonečného průšvihu je důsledné dožadování se lidských práv a svobod, a takových zákonů a práv, které nejsou vzájemnou dohodou neupřímných a moci chtivých lumpů a vlastizrádných uskupení!
Tě?ko milovat zemské škůdce a ty charizmaty, kteří nás sprostě a programově podvedli! O to více dbejme na čistotu duší svých dětí a nedejme škůdcům a programovým podvodníkům ?anci.
?ádejme zpět ústavní práva našeho mateřského jazyka, bez jakýchkoliv podmínek!
Na?e jediná ?ance je druhé obrození, spočívající tentokrát nejen na zkušenostech našich slavných předků a směřující k ušlechtilému sebevzdělávání se, jež je schopno obohatit vše lidské a možná i více.
Času není nazbyt a plýtvání lidskými a energetickými zdroji si nelze dovolit!
Po?adujme ze všeho nejdříve okamžitou nápravu věcí obecných a odmítejme podvržené pseudo hodnoty, jež jsou stejně zvrácené nejen jako jejich iniciátoři, ale i jejich sponzorské ?oky, tyjící z uměle vygenerovaného lidského strachu a stresů.
?ádejme modré nebe, čistý dýchatelný vzduch, čisté vody, logice neodporující nezinscenovanou ochranu přírody, konec ropných a benzínových mafií!
Po?adujme okamžitý zákaz pěstování a prodeje GM plodin.
?ádejme ukončení jedinečného monopolu a řádění nadnárodních ČeZů a zpřístupnění fotovoltaiky, slunečních kolektorů, tepelných čerpadel a větrné energie.
Po?adujme národní osvětovou činnost směřující k přechodu na čistou a na ropo-korporacích nezávislou energii. Součástí nechť je vývoj a zvýhodnění elektroautomobilů a elektromotocyklů. žádné ústupky v podobě mutací mezi benzínem a el. energií.
Po?adujme okamžité zastavení multimediálního šílenství směřující k propagování zvráceností, mediální propagaci tzv. ?lehkých?drog, deviantnímu násilí, perverzi a nadspotřebnímu šílenství!
Zamezme, aby zločinecký systém, nikoli nepodobný feudálnímu neootrokářství, dr?el naše děti zcela bezdůvodně 10, 12 i více hodin v zaměstnání, za mzdy jejichž výše odpovídá sociálnímu příspěvku průměrného evropského povaleče.
Po?adujme nejvyšší tresty pro drogové dealery a drogové gangy. Podobně po?adujme i tresty za mediální propagaci drog. Vy?adujme dodr?ování zákonů ze strany současných politických gangů a uskupení.

Po?adujme s okamžitou platností návrat pravdy a investigativního novinářství nejen na stránkách tisku, ale i do TV vysílání (včetně kriminalizace mimosmyslových a optických ataků směřující k ovlivňování mysli.).

Po?adujme okamžitý zákaz jakýchkoliv mikrovlnných zbraní a jejich komponentů a zastavení pokusů nejen na lidských bytostech.
Po?adujme, aby v naší krásné vlasti konečně proběhly skutečně svobodné volby, neboť stávající systém nereprezentuje již téměř nikoho.
Vyjma zahraničních komponent, tunelářů a zemských škůdců. Mimo nadnárodních zájmů, zájmů cizích velmoci, kosmopolitismu a světoobčanství.
Přičemž jejich mocnou zbraní je hro?í ků?e, podvody, le?, utajování skutečností a zázračná neodvolatelnost v jakékoliv úrovni řízení společnosti.
Není nadále možné tolerovat, aby byl zakazován přístup stran a uskupení schopných reprezentovat skutečnou (nikoli zákulisně vykalkulovanou) vůli voličů.
Nelze již dovolit Temnu říkat, že je samo Světlo a o Světlu tvrdit, že je černočernou Tmou!

Zdeněk Patrick

Jsem-li Slovan,

jsem-li Čech, co se na to ptáte?
Jsem-li s Vámi, proti vám,
co? tak o to dbáte?
Zde můj pevný úmysl jest vysloven:
Věčně Vám chci býti ve všem neroven,
a nále?í-li jméno ?člověk? vám,
člověčenství milerád se odříkám.
Karel Havlíček Borovský

Vypůjčeno z článku Mgr. František Kubáka, pplk. v zál.Související články:
Mnichov 1938 jinak (04.10.2018)
Čas mého svítání, utkaného Rudou září (21.08.2011)
Fukužima 1? (26.03.2011)
Z hluboka dýchat... (05.03.2011)
Ve znakové řeči.. pro Vás: (12.05.2010)
Černý pasa?ér... (25.04.2010)
Kvalitu světa nezničily děti... (06.04.2010)
A dýchat smím? (26.03.2010)
Tehdy, až Strach a Hrůza samou hrůzou zkamení? (26.02.2010)
Dávno, dávno? odstaven a téměř navždy přemalován (06.02.2010)
Omlouvám se za své bludy a rouhání se... (03.02.2010)
Če?i opět v Praze? (25.01.2010)
Aby smutek neměl kam přisednout... (02.01.2010)
Tití?isté a zimní radovánky? (23.12.2009)
Jak lehce eliminovat domorodce? (12.12.2009)
Hrozba globálního oteplovaní? (09.12.2009)
Nejsme na tom o nic hůře, než zítra? (24.10.2009)
Hromy a blesky 2. (06.09.2009)
Blýskání na lepší časy... I. část (06.09.2009)
Ideozločin.... (07.07.2009)
Země je placatá, pane Stwora... (29.06.2009)
Povodeň prý způsobily běžné letní bouřky (25.06.2009)
Petr Cibulka (15.06.2009)
Mediální manipulace... (15.06.2009)
Již šest let není na Pra?ském hradě agent KGB... (12.06.2009)
matrix-2001.cz... (22.05.2009)
Až tak? (19.05.2009)
Zpět "na cestě do (nové) Evropy"? (17.05.2009)
Výběr... (23.04.2009)
?edivci mezi námi? (20.04.2009)
My zase můžeme... (05.04.2009)
Výběr článků 2...Kobyla již sebou křečovitě ?kube (17.03.2009)
Roskas... (19.02.2009)
Energie pro přežití 3. část (10.02.2009)
Blízké aktivity nenásilí... (02.02.2009)
Jak snadno vykořenit národ? (27.01.2009)
Energie pro přežití.... 2.část (01.01.2009)
Pokusy na lidech v Česku legální? (15.12.2008)
Blízký program Neviditelných (27.11.2008)
Když devět stále ještě není sedm (24.11.2008)
Zapírají, nebo programově lžouž (17.11.2008)
Levá i pravá ruka Ďábla... (22.10.2008)
Opakování je matka moudrosti? (16.10.2008)
Ďábel v hudbě (14.10.2008)
Nácvik možné simulace letu U.F.O.?... (24.03.2008)
Bratrstvo všeobjímající zášti a humanitárního bombardování (17.02.2008)
Volba osypáním (10.02.2008)
První den hrůzy (09.02.2008)
Mrtví vstávají z hrobů, hluží sly?í, slepí opět vidí (04.02.2008)
Energie pro pře?ití (06.08.2007)
Výtahové strany (02.07.2007)
Heslo: Extremista a nedej Karl Marx dokonce vesmirnilide.cz (14.05.2007)
Záhady, které mi stále vrtají hlavou (11.05.2007)
Dogma a nebezpeční odpírači (23.04.2007)
Zdravice (21.02.2007)
Návrh vlády středovýchodo západního Hevilstanu (05.01.2007)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1909 hl.)
 
Ne (1229 hl.)
 
Možná (1181 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4319

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0