| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Databáze jevů 0 - 1034 n. l.
Vydáno dne 06. 07. 2007 (5382 přečtení)Obsah:"
Rok 0 U.F. O. z dob dávných i nedávných
20 - 60 n. l. Judea - Řím ?imon kouzelník - součásník sv. Petra
222 n. l. Rimini - Římská ří?e - Tři podivné měsíce
316 - 265 n. l. - Čína Hliník v hrobě čínského generála Cao Čau
Sv. Kosmas a Damian kolem roku 300 n. l.
400 n. l. Římská ří?e mno?ství létajících objektů pohybujících se na tehdej?ím nebi?
794 n. l. Bretaň ? Francie pozorování zvlá?tních světelných sloupů v Bretani.
23. prosince r. 678 n. l. Zavra?dění Dagoberta II. u Stenay
r. 742 n. l Karel Veliký - Karl Magne narozen roku 742, nebo roku 747, zemřel roku 814,
813 ? 840 n. l. Lyon Franice neznámé létající bytosti a vzdu?né lodě
842 n. l. Verdun Francie a 927 u Verdunu pozorováno na noční obloze ohnivé vojsko
Léta 878 n. l. ? Srb?tí P?ované ? České země: hrad Houska a díra do pekel...
9. století n. l. - Norsko viděn létající koráb
904 n. l. Rusko Za časů byzantského císaře Lva a císaře Alexandra ruské létající lodě...
Roku 919 n. l. území Velké Moravy spatřen létající disk následují tragické pohromy
Roku 921 n. l. kronikáře Ibn Fadlan u krále Bulharů vidí na obloze o?ivlé obrazy lidí a koní
Roku 927 n. l. Verdun Francie na noční obloze u Verdunu opět pozorováno ohnivé noční vojsko.
Rusko není jasné kdy n. l.. Únos malého chlapce a létající měděný kotel
červenec roku 966 kdesi na moři spatřen světelný sloup
Roku 983 n. l. se na obloze starého Irska proháněly létající koráby démonů
10. století n. l. Nejtajemněj?í mu? západu, pape? Sylvestr II, přítel Vojtěcha Slavníkovce
1003 n. l. umírá francouzský čaroděj prelát Gerbert, jen? se stal pape?em Silvestrem II.
Roku 1001 n. l. rituální vra?da, či rituální asistovaná sebevra?da pape?e Silvestra II.?
1028 n. l. v Čechách mno?ství housenek, smrt ze smogu obludy v ulicích měst
1028 n. l. Rusko na obloze obrovské znamení ve tvaru hada..,
Dne 28. července 1032 České království hvězda o jasnosti blesku vy?la na noční obloze,
29. června 1034 Čechy duha velmi veliká a jasná ukázala se nad Vy?ehradem,

Databáze zvlá?tních jevů

© zcela neúplná a nepřesná - 1994 - 1998 Praha Rok 0
(nepříli? přesná databáze bude postupně doplněna o zdroje a roz?ířena o dal?í staletí)

20 - 60 n. l. Judea - Řím ?imon kouzelník - součásník sv. Petra."
?imon kouzelník - současník sv. Petra a zároveň jeho nekalá konkurence, se vydává jednoho krásného dne z rodné Samary na cestu za poznáním magie. Procestuje celou Persii, Arabii, ale i Egypt, aby se na čas usídlil v Alexandrii, kde se stal na čas ?ákem jakéhosi Dositea, jen? byl stoupencem Jana Křtitele ve při, kdo je vlastně Mesiá?em.
Ovládal údajně mnohá kouzla, je? jsou sama o sobě více ne? zajímavá. Dovedl létat vzduchem, levitovat, mizet před očima diváků, kámen proměňoval v chléb, hojil rány, křísil mrtvé, o?ivoval kamenné sochy. Tento přebohatý repertoár byl příčinou, ?e jej Petr nejen odmítl pokřtít, ale odmítl jakékoliv diskuse na téma Petrovy metodiky zázračného léčení, či kří?ení mrtvých. Snad i proto, ?e ?imon nepochopil, ?e se nejedná o systém obchodu - nýbr? víry.
Jejich rivalita dosáhla svého vrcholu v Římě, kde ?imon vyzval Petra k souboji před očima samého římského císaře. Zatímco si ?imon levitoval, Petr se v kleče modlil. Výsledkem byl pád ?imona na zem a jeho zlámaná noha pak dostatečným důkazem toho, kdo je mocněj?í .
Zpět:

222 n. l. Rimini - Římská ří?e - Tři podivné měsíce "
Tři podivné měsíce prolétli na Rimini a krátce poté i nad různými regiony ří?e římské. Liber prodigiorum (Kniha předpovědí) Říman Julius Obserquinus
Zpět:

316 - 265 n. l. - Čína Hliník v hrobě čínského generála Cao Čau "
V hrobě čínského generála Cao Čau byl nalezen pancíř a přezky vyrobené z hliníku (85 % hliníku, 10 % mědi, 4 % hořčíku a 1 % ostatních prvků). Ačkoli se jedná o nejroz?ířeněj?í prvek na této planetě je technologie výroby hliníku je natolik slo?itá, ?e jeho průmyslová výroba započala někdy kolem třicátých let na?eho století. Mendělejev byl poctěn prvním vzácným odlitkem - hliníkovým pohárem. Hliník byl poprvé získán elektrolýzou v roce 1908.
Zpět:

Sv. Kosmas a Damian kolem roku 300 n. l."
Sv. Kosmas a Damian jsou skutečné historické osobnosti. Byli bratři a pocházeli z Arábie.
Oba vystudovali medicinu v Syrii a stali se známými a oblíbenými lékaři. Jejich vysoce aktivní křes?anská činnost v dobách panování císaře Diokleciana (284-305), předurčila jejich tragickou smrt. Byli jednou z prvních obětí Diokleciánova ediktu v roce 303. Tento edikt byl zaměřen zejména proti křes?anům a jak se zdá, zejména proti vzdělanosti.
Legenda vypráví o těchto bratřích, ?e přenesli dolní končetinu z jednoho jedince na druhého, jako náhradu za ztracenou končetinu. Je to vlastně první popis úspě?ně provedené transplantace mezi dvěma jedinci tého? druhu. A aby to bylo cenněj?í, mezi jedinci geneticky dosti vzdálenými, nebo? ?lo o přenos končetiny z Maura na bělocha. O zázraku ani slova. Tato medicínská disciplína se vyvinula a? teprve v druhé polovině dvacátého století a její znalost je omezena na příslu?né vědecké pracovníky, které dělí od dob, kdy Kosmas a Damian provedli svoji transplantaci končetiny více ne? 1500 let. Přesto v?ak le?í transplantace končetin je?tě v na?í budoucnosti. Na?í vysoce technické společnosti a vyspělému lékařství se daří transplantace srdce, ledvin i jater av?ak transplantace končetin se je?tě nepodařila.
Zpět:

400 n. l. Římská ří?e mno?ství létajících objektů pohybujících se na tehdej?ím nebi? "
Autor Liber prodigiorum (Knihy předpovědí) Říman Julius Obserquinus popisuje mno?ství pozorování mimozemských objektu pohybujících se na tehdej?ím starověkém nebi.
Zpět:

618 a? 906 Čína

Kronikáři Ří?e středu, v období dynastie Tchang zaznamenávali nebeská vidění v podobě nebeských létajících vozů.
Dějepisec Čang Čuo se ve svých dílech zmiňuje o pozorování zářícího tělesa o velikosti ?bečky? letícímu po nebi, doprovázeného men?ími zářícími objekty. Někdej?í obyvatelé povodí ?luté řeky tyto světelné objekty pova?ovali za vět?í zázrak, ne? čínská zeď. Popisoval rovně? dokonce i zvlá?tní boje formace hvězd trvající celé tři dny a noci.
Zpět:

8. století n. l. V dobách Karla Velikého mno?ství únosů i kontaktů s mimozemci "
Zpět:

Roku 763 n. l. skotský král Domnal Mac Mucharda pozoroval poblí? Teltownu loď v povětří,"
Ing. V. Patrovský
Záhady létajících talířů
Zpět:

794 n. l. Bretaň ? Francie pozorování zvlá?tních světelných sloupů v Bretani"
Angličan Roger z Wendoveru, vyjmenovává ve své knize ?Květy historie? řadu neobvyklých nebeských úkazů, je? se vyskytly v letech 447 a? 1235 na?eho letopočtu. Dílo popisuje mimo dvou komet z roku 729, meteorického de?tě roku 747 i pozorování zvlá?tních světelných sloupů v Bretani roku 794.
Zpět:

Zavra?dění Dagoberta II. u Stenay " Zavra?děn svým sluhou Karlem Martelem, zakladatelem rodu Karlomanů.
Zpět:

r. 742 n. l Karel Veliký - Karl Magne narozen roku 742, nebo roku 747, zemřel roku 814,"

Buzerant, jen? tou?il být mocný a je?tě mocněj?í, který se jednoho krásného dne legálně zamiloval do svého sluhy, jen? byl nucen se stát jeho nejbli??ím důvěrníkem. A proto?e si o v?em ji? ?eptaly i vrabci, nechal vadný Karel vyhrabat mrtvolu své někdej?í ?eny, a v nádherné rakvi, na důkaz své někdej?í velké mu?nosti, ji v?ude vozil sebou. Nakonec v?e je jen marnost a tak zakrátko byla mrtvola jeho bývalé ?eny opět zahrabána a sofistikovaní tvůrci polopravd vymysleli báchorku o mámivém drahém kameni darovaný hadem z ba?in. Ideově se stal potomek sluhy Karl Martela, sprostý nájemce vra?d, prznitel mrtvol a buzerant v jedné osobě, vrcholem germanizačních propagand hovořících o rozvinuté duchovní síle velikána velikánů. Tento vadný mu? vydal, po neúspě?ných válečných výpravách do Čech, příkaz vybudovat na hranicích se slovanskými zeměmi příhraniční marku, je? se zabývala pozvolnou destrukcí slovanského systému.
Zpět:

813 ? 840 n. l. Lyon Francie neznámé létající bytosti a vzdu?né lodě."
Nemů?e být nejmen?ích pochyb o tom, ?e nejvy??í představitelé církve věděli mnohé, o čem se i dnes zarytě mlčí. Byli to zejména kronikáři klá?terů, opaté a biskupové, kteří shroma?ďovali takové informace. Ji? za Karla Velikého byly pozorovány jevy, vymykající se bě?ným zvyklostem, a kupodivu byly zapsány s neobyčejnou otevřeností. Nebyly toti? určeny prostému lidu.
V několika spisech se nezávisle na sobě vypráví o události, která se přihodila kdysi v Lyonu, právě za panování Karla Velikého. Překvapivě se v nich hovoří o neznámých létajících bytostech i létajících lodích. Jedna z těchto vzdu?ných lodí jednoho dne přistála v polích poblí? města. A ti, co z ní vystoupili - tři mu?i a jedna ?ena - byli pova?ováni za démony. Obyvatelé města, kteří v?e zpovzdáli pozorovali, se seběhli kolem příchozích. Ti se chovali velmi neobvykle a podivně. Zdě?ení obyvatelé je pova?ovali za čaroděje a nepřátelské posly ?lechtice Grimaulda, kteří mají na jeho příkaz zničit jejich úrodu.
Na příkaz lyonského arcibiskupa Agobarda byli zatčeni, nebo? byl přesvědčen o tom, ?e je velmi nepravděpodobné to, co příchozí mu?ové a ?ena tvrdili. Vyprávěli o zázracích, které jim ukázaly podivné létající bytosti z létající lodi. Tvrdili, ?e pocházejí té? z města Lyonu, kam se vracejí po krátké náv?těvě z neznámého prostoru, který nazývali zemí Magonia.
Nikdo z lyonských je v?ak nepoznával a ne??astníci se obhajovali, ?e zatím co pobývali ve vzdu?né lodi, na Zemi uplynul dlouhý čas.
Arcibiskup Agobard dal příkaz k jejich výslechu a jednal s nimi tak, jak se postupuje s čaroději. Zmučení pak byli za přítomnosti arcibiskupa obyvateli Lyonu ukamenováni. Pak přibiti na dřevo a hozeni do řeky.
Jak dalece je tento příběh pravdivý? Odpověď dává sám lyonský arcibiskup Agobard (770 ? 840 od roku 813 lyonský biskup) ve svém spisu De Grandine et Tonitrua Voda a blesk (oheň).
Zpět:

842 n. l. Verdun Francie a 927 u Verdunu pozorováno na noční obloze ohnivé vojsko a nejen u Verdunu"
Ing. V. Patrovský
Záhady létajících talířů str. 16
Zpět:

Léta 878 n. l. ? Srb?tí P?ované ? České země: hrad Houska a díra do pekel..."
Slavibor B?ovský (P?ovský) z Mělníka, kterému? proto, ?e byl z rodu Hrabova, někteří Hrabě, jiní Hrabovec říkali, maje syna krásného vzrostu a mu?né postavy, velmi jej miloval, jemu? jméno bylo Housek. Proto? rozkázal na jedné vysoké skále hrad pevný postaviti a od jména syna svého jej Housek nebo Houskov kázal jmenovati. A kdy? bylo dokonán, nalezena jest nedaleko od toho hradu díra jedna u veliké skále (do pekel vedoucí), ve které?to díře mno?ství rozličných duchuov obývalo, kteří?sto více a více lidem tu obývajícím překá?ky činili a někdy rozličných hovad tvářnosti proměňujíce se lidem tu obývajícím ukazovali tak hrozně, ?e tudy lidé nesměli choditi, tak?e pro rozličné lidem od tých duchuov překá?ky a přísahy byl pustý zuostaven.
(Citace z kroniky Hájka z Libočan).
V tomté? místě, v Dubské pahorkatině, pak byl ve 14 století vybudován hrad Houska v podobě, tak jak jej známe dnes. S obrannými aspekty směřujícími nikoli proti vněj?ímu nepříteli, nybr? zcela opačným a nelogickým směrem - do středu hradu.
Prvním majitel pán Berka z Dubé
v 1620 Albrecht z Vald?tejna
1823 chátrající hrad i po stavebních úpravách byl neobyvatelný a? do dne?ních dnů, kdy byl poprvé zpřístupněn po rekonstrukcích ?iroké veřejnosti Hrad Houska, či Hou?ka nebo hrad Ouska odvozeně z keltského slova s významem ?zářící?.
Zpět:

Kně?na Ludmila (zemřela údajně 16. 9. 921 jako více ne? ?edesáti letá. Ve skutečnosti v přepočtu na úřední kalendář zemřela rovně? 28. 9.) ? podle oficiální protoněmecké nábo?enské doktríny (za?ti?ující se kázáním Bo?ího slova latinského ritu za pomoci prolité krve a teutonských mečů) u?krcena prý na přímý příkaz své snachy Drahomíry , matky Sv. Václava, dvěma krutými slu?ebníky - Tunnou a Gomonem. Stalo se tak na hradě Tetín) od roku 875 jeho man?elka - babička Sv. Václava - původem pohanka, později prohlá?ená za svatou. Pocházela z údajně kmene P?ovanů sídlící oblasti dne?ního Mělnicka (P?ov - dne?ní Mělník, jakkoliv byla lu?icka Srbka z Polabského Mielska, nikoli ted z českého Mielnicka) . Otec Ludmily - Slavibor - kní?e P?ovanů ? prý pocházel pocházel z rodu Hrabova, či Hrabovec. Jeho syn Housek údajně nechal postavit hrad Houska (Houskov).
Zpět:

Mrtvé tělo kně?ny Ludmily se nerozkládal a naopak libě voněla a Drahomíři, je? se dle jedné verze propadla do Pekla. Nebo ji pohltila zem při útěku z pra?ského hradu.

Rozpory: Jestli?e Housku postavil syn kní?ete P?ovanů, tak to bylo někdy ke konci 10 století, nebo na začátku 11 století.
Zpět:

hrad - srdce kraje chránil v?dy okolí proti vněj?ímu nepříteli. ?ivot byl závislý na mocné obraně, je? měl hrad skýtat. hrd - srdce - sánskrt hrudya - srdce - sánskrt hrdina - srdnatý

TV Nova neděle 19. září 2002 - pořad Střepiny

Na konci 13 století na rozhraní dne?ních okresů Česká Lípa a Mělník a Mladá Boleslav byl v neprostupných a opu?těných hvozdech postaven hrad Houska
V roce 1999 byl hrad Houska poprvé zpřístupněn. Náv?těvníci při náv?těvě kaple omdlévají, fotoaparáty vypovídají slu?bu a pásky v kamerách zůstávají prázdné. Před osmi sty lety prý vyrostlo něco nad čím se prý podle TV Nova tají dech.
Nevedla zde ?ádná obchodní stezka a neexistovalo rovně? ?ádné zjevné vněj?í nebezpečí před kterým měl hrad chránit. Byl prý postaven naopak tak, aby chránil okolí před tím, co vlastně skrýval uvnitř. V?echna obranná opatření hradu jsou prý nesmyslně a zdánlivě nelogicky nasměrována směrem dovnitř hradu.
Není ov?em specifikováno jak. Průvodce říká, ?e jsou podobné stavby stejně nasměrovanou obrannou funkcí směrem do centra stavby. Nejsou to v?ak hrady, nýbr? věznice. A tou hrad Houska nikdy nebyl.
Co tedy hrad strá?il? Z dochovaných pověstí, či legend mnozí romantičtí badatelé vydedukovaly snadnou hypotézu, ?e zde kdysi pukla země - právě v místech, kde dnes stojí kaple. Otevřelo se peklo a z něho vycházely podivné bytosti. Místní jim říkali hovada ďábelská či pekelná je? na sebe brala podobu vzdáleně připomínající lidské bytosti, či spí?e polozvěř.
Obyvatelé hradu puklé místo prý uzavřeli a postavili nad ním kapli.
Zpět:

Jiná z legend vypráví o vězni, jemu? přislíbili trestu odpu?tění, pokud se podvolí prozkoumat hradní studnu, z ní? se ozývaly stra?idelné skřeky a vycházel smrdutý kouř. Kdy? vězně ze studny vytáhli, měl vlasy ?edivé hrůzou a pomátl se na rozumu. Co ve studni vlastně spatřil, nikomu ji? nikdy nemohl říci.

Karel Hynek Mácha, český básník a obzvlá?tní pě?í turista (pro?el pě?ky snad celé Čechy - viz Bezděz a jeho stě?ejní báseň Máj) jednoho dne do?el i na hrad Houska. Není jasné, proč se vlastně rozhodl strávit noc na hradě, Zda to byly právě podivné pověsti o hradě, či jeho romantická povaha. Nicméně to, co se na hradě té noci událo vypisuje v dopisu svému příteli.

Z dopisu, o jeho? existenci jsem se po druhé ve svém ?ivotě dověděl v roce 1973 na SP?S Betlémské při hodině Českého jazyka, jasně vyplývá, ?e se se K. H. Mácha stal obětí podivných kouzel praktické relativity času. Při této zvlá?tní produkci se setkal s dívkou kdesi poblí? současných vysoko?kolských kolejí u staré královské cesty. Ta mu ukázala dřevěnou skříňku s pohyblivými obrázky. To, co ve skřínce spatřil jej natolik vyděsilo, ?e se dívky optal, zda a? tak stra?né mů?e být peklo,.,
Dívka, zřejmě (velmi přibli?ně) odpověděla: ?Karle Hynku, to co vidí? není peklo, ale Praha v roce 2006.?
Podivná dřevěná skříňka s pohyblivými obrázky připomína Johna Dee a Tezcatlipocovo zrcadlo. Proč si vzdělaná dívka znalá osudu romantického básníka, jen? kdysi dávno zemřel v mladém věku, Máchu nevarovala? Zde více?
Zpět:

9. století n. l. - Norsko viděn létající koráb " Nejen hrdinové indického eposu Rámajány létali vzducholoděmi zvanými vimany. Ale i v antických dílech se často mluví o vzdu?ných korábech, které byly spatřeny na nebi starého Řecka a Říma. Podobné události popisují také středověké kroniky. Tak například v devátém století se objevil nad jedním norským městem záhadný létající ?koráb?, který pak pozvolna zmizel.
Zpět:

904 n. l. Rusko Za časů byzantského císaře Lva a císaře Alexandra ruské létající lodě..."
Za časů byzantského císaře Lva a císaře Alexandra, roku 904 n. l. vyrá?í z Kyjeva obrovské vojsko na Konstantinopol s cílem napravit hlavu Byzantské ří?i. V čele vojsk cválá na svém oři sám ruský kní?e Oleg. Koně, lodě i létající aparatury jsou ve samozřejmostí v seznamu vojenské výbavy této vojenské výpravy.
Nic nepomohlo, ?e Byzantinci opevnili průliv a uzavřeli město. Ruské lodě zakotvily poblí? a ruská vojska zuřivě zaútočila na město. Několik týdnu trvalo obléhání, kdy? kní?e Oleg nařídil připevnit k lodím kola, napnout plachty a v příhodném větru se jeho bojové lodě snesli na m?ěsto. Rusové vypustili prý i obrněné ?koně, zlatě zbarvené?. Krou?ili kolem města a jejich jezdci vypou?těli ohnivé ?ípy. Císař Lev a Alexander byli nuceni uzavřít s ruským kní?etem mír a při svém křes?anském bohu slibovali platit tribut a na důkaz opravdovosti políbili kří? a ?ádali toté? od pohana Olega. Kní?e Oleg zvaný svým lidem Moudrý i jeho mu?i v?ak přísahali při slovanských bozích Velesovi a Perunovi.
Zpět:

Roku 919 n. l. území Velké Moravy spatřen létající disk následují tragické pohromy "
Roku 919 byl spatřen nad územím Velké Moravy (dnes část území Velké Moravy v dr?ení ba?kirů v tzv. Maďarsku) objekt ve tvaru disku.
V té době prakticky přestala Velká Morava existovat a je podezření, ?e celé území bylo někdy roku 906/ 910 posti?eno katastrofálními povodněmi. Kdy? vzápětí bylo obyvatelstvo decimováno hladomory.
Zpět:

Roku 921 n. l. kronikáře Ibn Fadlan u krále Bulharů vidí na obloze o?ivlé obrazy lidí a koní "
Toho roku vyslal bagdádský chalif Al Muktadir svého kronikáře Ibn Fadlana s poselstvím ke králi Bulharů sídlících tehdy na střední Volze.
V tuté? noc, kterou poprvé strávil Ibn Fadlana v paláci bulharského krále mohl zaznamenat, a to také udělal, podivné noční úkazy na obloze.
Právě kdy? Slunce zapadlo a celý západ zrudl nízko nad obzorem jasnou rudou září, začalo se z nebe ozývat ohlu?ující, nicméně temné dunění. Na obloze bylo mo?no v té chvíli vidět dva ohnivě rudé mraky, spojující se, aby se vzápětí opět rozpojily. V průběhu této udivující pulzace se uvnitř mraků objevovaly o?ivlé obrazy lidí a koní. Pohybující se bytosti v mracích byly očividně ozbrojené a jako by spolu bojovaly. Arabové byly těmito nebezpečnými úkazy natolik vydě?eni, pí?e kronikář Ibn Fadlan, ?e poklekli a setrvali v modlitbách.
Bulhaři jim pak vysvětlili, ?e nebe?tí D?ínové, které mohou na sebe vzít lidskou, nebo zvířecí podobu a pomocí těchto triků mohou ovlivňovat dění na planetě.
Zpět:

Roku 927 n. l. Verdun Francie na noční obloze u Verdunu opět pozorováno ohnivé noční vojsko."
Roku 927 bylo na noční obloze u Verdunu pozorováno ohnivé noční vojsko. Ano i na jiných místech.
Na tém?e místě bylo ohnivé vojsko viděno ji? i roku 824.
Zpět:

Rusko není jasné kdy n. l.. Únos malého chlapce a létající měděný kotel "
Na kazaňské univerzitě byl objeven rukopis hovořící o létajících strojích ve starém Rusku. (Struninová M.D. ? moskevská historička) Chlapec Já?a, který jednoho dne sbíral v lese borůvky spatřil nedaleko sebe bíle oblečeného mu?e , jen? se mu představil jako Timofej. Vzal sebou Ja?u do obrovského měděného kotle, ze kterého je neznámá síla vyzvedla do nebes, kde Ja?a strávil celé tři roky. Během těch let se jej Timofej učil různým vědám, něčemu, co lze označit slovem magie.
Nakonec vrátil Ja?u na toté? místo v lese, do tého? měděného kotle a na památku mu dal dvě mince. Jednu zlatou a druhou stříbrnou.
Zpět:

červenec roku 966 kdesi na moři spatřen světelný sloup"
Ing. V. Patrovský
Záhady létajících talířů str. 16
Kdesi nad mořem (blí?e neurčeno, ale zapí?u, nebo? se jedná o světelný sloup), koncem července 966 byl spatřen světelný sloup.
Zpět:

Roku 983 n. l. se na obloze starého Irska proháněly létající koráby démonů "
Také Irsko bylo v minulosti, zejména pak kolem roku 983 svědkem přeletu neznámých objektů, které jsou popisovány jako létající vzdu?né koráby démonů. S jedním takovým korábem se setkáme ve spisu Speculu Regali z desátého století v Koínungs Skugsa: Podle této literární památky se na obloze starého Irska proháněly létající koráby démonů velmi často. Zde je jeden z příběhů:

I stal se ve městě Clorea jedné neděle, kdy? lidé přicházeli na m?i, zázrak. V tom městě je kostel k památce sv. Kinara. Stalo se, ?e z oblohy byla spu?těna kovová kotva na provaze a jedna její ostrá patka se zasekla do dřevěného oblouku nad kostelními dveřmi. Lidé vyběhli z kostela a uviděli na obloze loď s lidmi na palubě a viděli mu?e, jak se naklání přes palubu a pak se spou?tí po laně ke kotvě, aby ji odhákoval. Vypadalo to jako by plaval ve vodě. Lidé k němu vyrazili a chtěli jej zadr?et, ale biskup jim to zakázal, ze strachu, ?e by jej mohli zabít. Osvobozený tvor spěchal po laně zpátky do lodi. Posádka přetnula lano a loď se vznesla a odplula z dohledu. Ale kotva zůstala v kostele na pamě? této zvlá?tní události.
Zpět:

10. století n. l. ?Nejtajemněj?í mu? západu, pape? Sylvestr II, přítel Vojtěcha Slavníkovce "
Jitro kouzelníků str. 63
?Nejtajemněj?í mu? západu, pape? Sylvestr II, známý pod jménem Gerbert z Aurillacu (říká o něm, ?e postavil ve městě krásné fontány, jejich? proud vydával při dopadu harmonické zvuky, připomínající určitou melodii). Narodil se v Auvergne v roce 920 a zemřel roku 1003. Gerbert byl benediktinský mnich, profesor univerzity v Reme?i, arcibiskup ravenský. Později, kdy? byl na vrcholu své vědecké činnosti, byl uveden na pape?ský stolec pod jménem Sylvestr II. Pape? z milosti Oty III. Pobýval prý ve ?panělsku a pak ho tajuplná cesta zavedla do Indie, kde prý načerpal různé vědomosti, nad nimi? ?aslo jeho okolí. Měl ve svém paláci bronzovou hlavu, která odpovídala na otázky Ano nebo Ne, je? ji kladl o politice a v?eobecné situaci křes?anstva. Podle Sylvestra (139. svazek Migneovy Latinské patrologie) bylo to prý jednoduché zařízení zalo?ené na počtu s dvěma ciframi. Tato magická hlava byla zničena při jeho smrti a poznatky, které si přivezl byly pečlivě zatajeny. Vědec byl několikrát obviněn ze spolků s ďáblem, ale církevní hodnost jej zachránila, tak?e zemřel přirozenou smrtí?

Roku 999 n. l.

Francouzský čaroděj prelát Gerbert se stal pape?em Silvestrem II. kolem roku 1000 n. l.
Narozen mezi roky 940 ? 950 zemřel roku 1003. Pocházel z Aurillacu (provincie Auverge).
Vzdělán ve vědních oborech, je? byly tenkrát pova?ovány za vrchol vědění. Teologie, Matematika, aritmetika, gramatika, retorika, dialektika, astronomie a hudba. Známý pod občanským jménem Gerbert z Aurillacu (říká o něm, ?e postavil ve městě krásné fontány, jejich? proud vydával při dopadu harmonické zvuky, připomínající určitou melodii). Později, kdy? byl na vrcholu své vědecké činnosti, a hrozilo mu nebezpečí, ?e bude upálen pro čarodějnictví - byl uveden na pape?ský stolec pod jménem Sylvestr II. Pape? z milosti Oty III.
Zlý jazykové hovoří i o tom, ?e praktikoval černou magii se kterou při?el do styku v Aquataníí (?panělsku), kde strávil tři roky na arabských ?kolách u Saracénů, kam utekl ze svého ?rodného? klá?tera.
Jedna z mnohých disciplín se jmenovala augurství - vě?tění z letu a zpěvu ptáků. Jiná se naopak jmenovala nekromancie - rozprávění s duchy. Cesty osudu jej zavedly a? do Indie, kde prý načerpal různé vědomosti, nad nimi? ?aslo jeho okolí.
Gilberta prý pak démoni poslouchali dnem i nocí tak, jako nikoho jiného. To byl ostatně jeden z hlavních důvodů proč mu hrozilo upálení a proč jej jeho přátelé pova?ovali za nejvhodněj?í osobu na pape?ský ornát v tě?ké době blí?ícího se konce světa a v?eobecně se očekával druhý příchod Krista.
Mnozí rozdávali své majetky, zatímco jiní je za pakatel zkupovávali. kdosi mazaný, jez mezi křes?anstvem roz?ířil klamnou popla?nou zprávu umně vytuneloval majeteky svých bli?ních. Řečí politických vý?in - byla provedena restrukturalizace majetku v důsledku jejího nového přerozdělení neviditelnou tr?ní rukou.
?Opu?těný dobytek se tenkrát bezcílně potuloval v opu?těných městech?.
Zkrátka se někteří 1. ledna roku 1000 n. l. stali přes noc ?ebráky, zatímco jiní oplývali z ničeho nic nesmírným bohatstvím.
Mnozí neoblíbení sousedé byli popraveni, nebo? je jiní sousedé povazovali chytře za nebetyčné hří?níky.
Někteří kardinálové jej pova?ovali za samotného Ďábla, a ti méně odvá?ní tvrdili, ?e ka?dy den s ďáblem komunikuje.
Jistá legenda naopak uvadí celou věc na pravou míru a hovoří o kovové, či bronzové hlavě, je? svému majiteli, v tomto púřípadě Silvestru II. odpovídala na otázky v binárním systému ano - ne.
Prý ?lo o tentý? mechanismus, jen? vlastnil i fráter Roger Bacon.
Byl to právě on (Silvestr II.), kdo v bazilice sv. Petra v Římě v noci z 31. prosince 999 na 1. ledna roku 1000 slou?il m?i za záchranu lidstva. To očekávalo soudný den.
Zpět:

1003 n. l.
Podivně odli?né datum, jimi? nás skrze germánské brýle nechávají do okolního světa nahlí?et kronikaři, o nich? se zdráhám tvrdit, ?e jsou na?i.
Narozen mezi roky 940 ? 950 zemřel roku 1003. Pocházel z Aurillacu (provincie Auverge).
Vzdělán ve vědních oborech, je? byly tenkrát pova?ovány za vrchol vědění.
Tento pape? si prý velmi oblíbil svatého Vojtěcha Adalberta a po jeho smrti se přičinil o o jeho slávy a úcty k němu. Jeho koncepce byla Neimperialistická Bo?í ří?e.
Zpět:

Roku 1001 n. l. rituální vra?da, či rituální asistovaná sebevra?da pape?e Silvestra II.?"

Ten pape?, jen? umře je?tě jenou v roce 1003, zemřel i v roce 1001!!!
Pape? Silvestr, toho jména II., konec ?ivota vzal. O kterém? Silvestrovi čte se toto... byl velkýmilovník učení. I učiněn jest mnichem v klá?teře Floriscenském.... Jednoho času vyběhl z klá?tera svého bez povolení a vědomí star?ího... V hispánské zemi se tak pilně učil ?ádostiv jsa poctivosti, a? ďáblu poručil, který? jemu pomáhal...
I učiněn jest reme?ským biskupem a potom i v Ravenském panování při?el, a tak ďábelksou pomocí skrze Ottu císaře dosáhl stolice nejvy??ího biskupa Římského. V?ak tento způsob Ďábel jemu pomohl, aby byl jeho v?ecek...
Čtvrtého léta pape?ství svého, času postního... jsa hnut pokáním srdečně ?elel. A jak do domu pape?ského při?el chtěl du?i i tělo P. Bohu obětovati a svou krev vylíti za hříchy své... A rozkázal sobě v?ecky oudy, t. j. ruce i nohy osekati (odsekati). A tak jest se stalo, a tělo jeho mrtvé ji? tu le?elo. Vlo?ili jsu je na káry a dva koně plaché upřah?e, pustili jsu je, aby ?li kam je osudové povodou. I ?li sú velmi ti?e a? do kostela sv Jana, jen? slove na Lateránu, tu kdo? měli obyčej ten pape?ové pohřebovati a lid s pláčem a motlidbami jdúce za karami... A tu při tom mnohá znamení jsúse ukázala...
Václav Hájek z Libočan
Kronika česká

Zpět:

1028 n. l. v Čechách mno?ství housenek, smrt ze smogu obludy v ulicích měst. "
Času jarního v Čechách veliké husté a tmavé mlhy jednak ka?dého dne bývaly, postního pak času veliký z nich pocházel smrad. Z toho po slavnosti velikonoční nadmíru mnoho narodilo se housenek, kobylek a bílých motajluov... A kdy? mřeli, té? velmi smrděli, a? v?echno povětří tím smradem naka?eno. Při času svatého Havla lidé velmi hustě a vnáhle mříti počali, té? i hovada... .... potom od těch dobytkův zmrlých i psi mřeli.
Při slavnosti sv. Vácslava lidé zhusta mříti počali na červenou nemoc a úplavici... ...Okolo svatého Martina v?udy v Čechách obecně na bolesti morní lidé mřeli. A trval ten mor a? do středopostí. Při tom času morním mnoho rozličných vídali obludnosti choditi po městech i po vsech, tak?e sú se jích někteří lidé děsívali a? na smrt.
Zpět:

1028 n. l. Rusko na obloze obrovské znamení ve tvaru hada..,"

L. p. 1028 se objevilo na obloze znamení ve tvaru hada a bylo tak obrovské, ?e bylo vidět po celém území Ruska. Vydě?ení obyvatelé v hrůze prchali. Hrozivé znamení hada bylo mo?no pozorovat celé dva dny pí?í tehdej?í kronikáři.
Zpět:

Dne 28. července 1032 České království hvězda o jasnosti blesku vy?la na noční obloze,"
Okolo druhé hodiny na noc hvězda vy?la od poledne (z jihu) na půlnoc (na sever) a jasností blesku svého v?echen okr?lek země osvítila.
Zpět:

29. června 1034 Čechy duha velmi veliká a jasná ukázala se nad Vy?ehradem"
Tého? léta při slavnosti svatých Petra a Pavla Apo?toluov duha velmi veliká a jasná ukázala se nad Vy?ehradem a trvala tři dny pořád bez proměny. To lidé vvidúce v?ickni se divili a modlili se k Pánu Bohu, ?ádajíce , aby takový zázrak ráčil v dobré obrátiti.
Zpět:

Obsah:"
Rok 0 U.F. O. z dob dávných i nedávných
20 - 60 n. l. Judea - Řím ?imon kouzelník - součásník sv. Petra
222 n. l. Rimini - Římská ří?e - Tři podivné měsíce
316 - 265 n. l. - Čína Hliník v hrobě čínského generála Cao Čau
Sv. Kosmas a Damian kolem roku 300 n. l.
400 n. l. Římská ří?e mno?ství létajících objektů pohybujících se na tehdej?ím nebi?
794 n. l. Bretaň ? Francie pozorování zvlá?tních světelných sloupů v Bretani.
23. prosince r. 678 n. l. Zavra?dění Dagoberta II. u Stenay
r. 742 n. l Karel Veliký - Karl Magne narozen roku 742, nebo roku 747, zemřel roku 814,
813 ? 840 n. l. Lyon Franice neznámé létající bytosti a vzdu?né lodě
842 n. l. Verdun Francie a 927 u Verdunu pozorováno na noční obloze ohnivé vojsko
Léta 878 n. l. ? Srb?tí P?ované ? České země: hrad Houska a díra do pekel...
9. století n. l. - Norsko viděn létající koráb
904 n. l. Rusko Za časů byzantského císaře Lva a císaře Alexandra ruské létající lodě...
Roku 919 n. l. území Velké Moravy spatřen létající disk následují tragické pohromy
Roku 921 n. l. kronikáře Ibn Fadlan u krále Bulharů vidí na obloze o?ivlé obrazy lidí a koní
Roku 927 n. l. Verdun Francie na noční obloze u Verdunu opět pozorováno ohnivé noční vojsko.
Rusko není jasné kdy n. l.. Únos malého chlapce a létající měděný kotel
červenec roku 966 kdesi na moři spatřen světelný sloup
Roku 983 n. l. se na obloze starého Irska proháněly létající koráby démonů
10. století n. l. Nejtajemněj?í mu? západu, pape? Sylvestr II, přítel Vojtěcha Slavníkovce
1003 n. l. umírá francouzský čaroděj prelát Gerbert, jen? se stal pape?em Silvestrem II.
Roku 1001 n. l. rituální vra?da, či rituální asistovaná sebevra?da pape?e Silvestra II.?
1028 n. l. v Čechách mno?ství housenek, smrt ze smogu obludy v ulicích měst
1028 n. l. Rusko na obloze obrovské znamení ve tvaru hada..,
Dne 28. července 1032 České království hvězda o jasnosti blesku vy?la na noční obloze,
29. června 1034 Čechy duha velmi veliká a jasná ukázala se nad Vy?ehradem,

Databáze zvlá?tních jevů

© zcela neúplná a nepřesná - 1994 - 1998 Praha Rok 0
(nepříli? přesná databáze bude postupně doplněna o zdroje a roz?ířena o dal?í staletí)

20 - 60 n. l. Judea - Řím ?imon kouzelník - součásník sv. Petra."
?imon kouzelník - současník sv. Petra a zároveň jeho nekalá konkurence, se vydává jednoho krásného dne z rodné Samary na cestu za poznáním magie. Procestuje celou Persii, Arabii, ale i Egypt, aby se na čas usídlil v Alexandrii, kde se stal na čas ?ákem jakéhosi Dositea, jen? byl stoupencem Jana Křtitele ve při, kdo je vlastně Mesiá?em.
Ovládal údajně mnohá kouzla, je? jsou sama o sobě více ne? zajímavá. Dovedl létat vzduchem, levitovat, mizet před očima diváků, kámen proměňoval v chléb, hojil rány, křísil mrtvé, o?ivoval kamenné sochy. Tento přebohatý repertoár byl příčinou, ?e jej Petr nejen odmítl pokřtít, ale odmítl jakékoliv diskuse na téma Petrovy metodiky zázračného léčení, či kří?ení mrtvých. Snad i proto, ?e ?imon nepochopil, ?e se nejedná o systém obchodu - nýbr? víry.
Jejich rivalita dosáhla svého vrcholu v Římě, kde ?imon vyzval Petra k souboji před očima samého římského císaře. Zatímco si ?imon levitoval, Petr se v kleče modlil. Výsledkem byl pád ?imona na zem a jeho zlámaná noha pak dostatečným důkazem toho, kdo je mocněj?í .
Zpět:

222 n. l. Rimini - Římská ří?e - Tři podivné měsíce "
Tři podivné měsíce prolétli na Rimini a krátce poté i nad různými regiony ří?e římské. Liber prodigiorum (Kniha předpovědí) Říman Julius Obserquinus
Zpět:

316 - 265 n. l. - Čína Hliník v hrobě čínského generála Cao Čau "
V hrobě čínského generála Cao Čau byl nalezen pancíř a přezky vyrobené z hliníku (85 % hliníku, 10 % mědi, 4 % hořčíku a 1 % ostatních prvků). Ačkoli se jedná o nejroz?ířeněj?í prvek na této planetě je technologie výroby hliníku je natolik slo?itá, ?e jeho průmyslová výroba započala někdy kolem třicátých let na?eho století. Mendělejev byl poctěn prvním vzácným odlitkem - hliníkovým pohárem. Hliník byl poprvé získán elektrolýzou v roce 1908.
Zpět:

Sv. Kosmas a Damian kolem roku 300 n. l."
Sv. Kosmas a Damian jsou skutečné historické osobnosti. Byli bratři a pocházeli z Arábie.
Oba vystudovali medicinu v Syrii a stali se známými a oblíbenými lékaři. Jejich vysoce aktivní křes?anská činnost v dobách panování císaře Diokleciana (284-305), předurčila jejich tragickou smrt. Byli jednou z prvních obětí Diokleciánova ediktu v roce 303. Tento edikt byl zaměřen zejména proti křes?anům a jak se zdá, zejména proti vzdělanosti.
Legenda vypráví o těchto bratřích, ?e přenesli dolní končetinu z jednoho jedince na druhého, jako náhradu za ztracenou končetinu. Je to vlastně první popis úspě?ně provedené transplantace mezi dvěma jedinci tého? druhu. A aby to bylo cenněj?í, mezi jedinci geneticky dosti vzdálenými, nebo? ?lo o přenos končetiny z Maura na bělocha. O zázraku ani slova. Tato medicínská disciplína se vyvinula a? teprve v druhé polovině dvacátého století a její znalost je omezena na příslu?né vědecké pracovníky, které dělí od dob, kdy Kosmas a Damian provedli svoji transplantaci končetiny více ne? 1500 let. Přesto v?ak le?í transplantace končetin je?tě v na?í budoucnosti. Na?í vysoce technické společnosti a vyspělému lékařství se daří transplantace srdce, ledvin i jater av?ak transplantace končetin se je?tě nepodařila.
Zpět:

400 n. l. Římská ří?e mno?ství létajících objektů pohybujících se na tehdej?ím nebi? "
Autor Liber prodigiorum (Knihy předpovědí) Říman Julius Obserquinus popisuje mno?ství pozorování mimozemských objektu pohybujících se na tehdej?ím starověkém nebi.
Zpět:

618 a? 906 Čína

Kronikáři Ří?e středu, v období dynastie Tchang zaznamenávali nebeská vidění v podobě nebeských létajících vozů.
Dějepisec Čang Čuo se ve svých dílech zmiňuje o pozorování zářícího tělesa o velikosti ?bečky? letícímu po nebi, doprovázeného men?ími zářícími objekty. Někdej?í obyvatelé povodí ?luté řeky tyto světelné objekty pova?ovali za vět?í zázrak, ne? čínská zeď. Popisoval rovně? dokonce i zvlá?tní boje formace hvězd trvající celé tři dny a noci.
Zpět:

8. století n. l. V dobách Karla Velikého
mno?ství únosů i kontaktů s mimozemci "
Zpět:

Roku 763 n. l. skotský král Domnal Mac Mucharda pozoroval poblí? Teltownu loď v povětří,"
Ing. V. Patrovský
Záhady létajících talířů
Zpět:

794 n. l. Bretaň ? Francie pozorování zvlá?tních světelných sloupů v Bretani"
Angličan Roger z Wendoveru, vyjmenovává ve své knize ?Květy historie? řadu neobvyklých nebeských úkazů, je? se vyskytly v letech 447 a? 1235 na?eho letopočtu. Dílo popisuje mimo dvou komet z roku 729, meteorického de?tě roku 747 i pozorování zvlá?tních světelných sloupů v Bretani roku 794.
Zpět:

Zavra?dění Dagoberta II. u Stenay " Zavra?děn svým sluhou Karlem Martelem, zakladatelem rodu Karlomanů.
Zpět:

r. 742 n. l Karel Veliký - Karl Magne narozen roku 742, nebo roku 747, zemřel roku 814,"

Buzerant, jen? tou?il být mocný a je?tě mocněj?í, který se jednoho krásného dne legálně zamiloval do svého sluhy, jen? byl nucen se stát jeho nejbli??ím důvěrníkem. A proto?e si o v?em ji? ?eptaly i vrabci, nechal vadný Karel vyhrabat mrtvolu své někdej?í ?eny, a v nádherné rakvi, na důkaz své někdej?í velké mu?nosti, ji v?ude vozil sebou. Nakonec v?e je jen marnost a tak zakrátko byla mrtvola jeho bývalé ?eny opět zahrabána a sofistikovaní tvůrci polopravd vymysleli báchorku o mámivém drahém kameni darovaný hadem z ba?in. Ideově se stal potomek sluhy Karl Martela, sprostý nájemce vra?d, prznitel mrtvol a buzerant v jedné osobě, vrcholem germanizačních propagand hovořících o rozvinuté duchovní síle velikána velikánů. Tento vadný mu? vydal, po neúspě?ných válečných výpravách do Čech, příkaz vybudovat na hranicích se slovanskými zeměmi příhraniční marku, je? se zabývala pozvolnou destrukcí slovanského systému.
Zpět:

813 ? 840 n. l. Lyon Francie neznámé létající bytosti a vzdu?né lodě."
Nemů?e být nejmen?ích pochyb o tom, ?e nejvy??í představitelé církve věděli mnohé, o čem se i dnes zarytě mlčí. Byli to zejména kronikáři klá?terů, opaté a biskupové, kteří shroma?ďovali takové informace. Ji? za Karla Velikého byly pozorovány jevy, vymykající se bě?ným zvyklostem, a kupodivu byly zapsány s neobyčejnou otevřeností. Nebyly toti? určeny prostému lidu.
V několika spisech se nezávisle na sobě vypráví o události, která se přihodila kdysi v Lyonu, právě za panování Karla Velikého. Překvapivě se v nich hovoří o neznámých létajících bytostech i létajících lodích. Jedna z těchto vzdu?ných lodí jednoho dne přistála v polích poblí? města. A ti, co z ní vystoupili - tři mu?i a jedna ?ena - byli pova?ováni za démony. Obyvatelé města, kteří v?e zpovzdáli pozorovali, se seběhli kolem příchozích. Ti se chovali velmi neobvykle a podivně. Zdě?ení obyvatelé je pova?ovali za čaroděje a nepřátelské posly ?lechtice Grimaulda, kteří mají na jeho příkaz zničit jejich úrodu.
Na příkaz lyonského arcibiskupa Agobarda byli zatčeni, nebo? byl přesvědčen o tom, ?e je velmi nepravděpodobné to, co příchozí mu?ové a ?ena tvrdili. Vyprávěli o zázracích, které jim ukázaly podivné létající bytosti z létající lodi. Tvrdili, ?e pocházejí té? z města Lyonu, kam se vracejí po krátké náv?těvě z neznámého prostoru, který nazývali zemí Magonia.
Nikdo z lyonských je v?ak nepoznával a ne??astníci se obhajovali, ?e zatím co pobývali ve vzdu?né lodi, na Zemi uplynul dlouhý čas.
Arcibiskup Agobard dal příkaz k jejich výslechu a jednal s nimi tak, jak se postupuje s čaroději. Zmučení pak byli za přítomnosti arcibiskupa obyvateli Lyonu ukamenováni. Pak přibiti na dřevo a hozeni do řeky.
Jak dalece je tento příběh pravdivý? Odpověď dává sám lyonský arcibiskup Agobard (770 ? 840 od roku 813 lyonský biskup) ve svém spisu De Grandine et Tonitrua Voda a blesk (oheň).
Zpět:

842 n. l. Verdun Francie a 927 u Verdunu pozorováno na noční obloze ohnivé vojsko a nejen u Verdunu"
Ing. V. Patrovský
Záhady létajících talířů str. 16
Zpět:

Léta 878 n. l. ? Srb?tí P?ované ? České země: hrad Houska a díra do pekel..."
Slavibor B?ovský (P?ovský) z Mělníka, kterému? proto, ?e byl z rodu Hrabova, někteří Hrabě, jiní Hrabovec říkali, maje syna krásného vzrostu a mu?né postavy, velmi jej miloval, jemu? jméno bylo Housek. Proto? rozkázal na jedné vysoké skále hrad pevný postaviti a od jména syna svého jej Housek nebo Houskov kázal jmenovati. A kdy? bylo dokonán, nalezena jest nedaleko od toho hradu díra jedna u veliké skále (do pekel vedoucí), ve které?to díře mno?ství rozličných duchuov obývalo, kteří?sto více a více lidem tu obývajícím překá?ky činili a někdy rozličných hovad tvářnosti proměňujíce se lidem tu obývajícím ukazovali tak hrozně, ?e tudy lidé nesměli choditi, tak?e pro rozličné lidem od tých duchuov překá?ky a přísahy byl pustý zuostaven.
(Citace z kroniky Hájka z Libočan).
V tomté? místě, v Dubské pahorkatině, pak byl ve 14 století vybudován hrad Houska v podobě, tak jak jej známe dnes. S obrannými aspekty směřujícími nikoli proti vněj?ímu nepříteli, nybr? zcela opačným a nelogickým směrem - do středu hradu.
Prvním majitel pán Berka z Dubé
v 1620 Albrecht z Vald?tejna
1823 chátrající hrad i po stavebních úpravách byl neobyvatelný a? do dne?ních dnů, kdy byl poprvé zpřístupněn po rekonstrukcích ?iroké veřejnosti Hrad Houska, či Hou?ka nebo hrad Ouska odvozeně z keltského slova s významem ?zářící?.
Zpět:

Kně?na Ludmila (zemřela údajně 16. 9. 921 jako více ne? ?edesáti letá. Ve skutečnosti v přepočtu na úřední kalendář zemřela rovně? 28. 9.) ? podle oficiální protoněmecké nábo?enské doktríny (za?ti?ující se kázáním Bo?ího slova latinského ritu za pomoci prolité krve a teutonských mečů) u?krcena prý na přímý příkaz své snachy Drahomíry , matky Sv. Václava, dvěma krutými slu?ebníky - Tunnou a Gomonem. Stalo se tak na hradě Tetín) od roku 875 jeho man?elka - babička Sv. Václava - původem pohanka, později prohlá?ená za svatou. Pocházela z údajně kmene P?ovanů sídlící oblasti dne?ního Mělnicka (P?ov - dne?ní Mělník, jakkoliv byla lu?icka Srbka z Polabského Mielska, nikoli ted z českého Mielnicka) . Otec Ludmily - Slavibor - kní?e P?ovanů ? prý pocházel pocházel z rodu Hrabova, či Hrabovec. Jeho syn Housek údajně nechal postavit hrad Houska (Houskov).
Zpět:

Mrtvé tělo kně?ny Ludmily se nerozkládal a naopak libě voněla a Drahomíři, je? se dle jedné verze propadla do Pekla. Nebo ji pohltila zem při útěku z pra?ského hradu.

Rozpory: Jestli?e Housku postavil syn kní?ete P?ovanů, tak to bylo někdy ke konci 10 století, nebo na začátku 11 století.
Zpět:

hrad - srdce kraje chránil v?dy okolí proti vněj?ímu nepříteli. ?ivot byl závislý na mocné obraně, je? měl hrad skýtat. hrd - srdce - sánskrt hrudya - srdce - sánskrt hrdina - srdnatý

TV Nova neděle 19. září 2002 - pořad Střepiny

Na konci 13 století na rozhraní dne?ních okresů Česká Lípa a Mělník a Mladá Boleslav byl v neprostupných a opu?těných hvozdech postaven hrad Houska
V roce 1999 byl hrad Houska poprvé zpřístupněn. Náv?těvníci při náv?těvě kaple omdlévají, fotoaparáty vypovídají slu?bu a pásky v kamerách zůstávají prázdné. Před osmi sty lety prý vyrostlo něco nad čím se prý podle TV Nova tají dech.
Nevedla zde ?ádná obchodní stezka a neexistovalo rovně? ?ádné zjevné vněj?í nebezpečí před kterým měl hrad chránit. Byl prý postaven naopak tak, aby chránil okolí před tím, co vlastně skrýval uvnitř. V?echna obranná opatření hradu jsou prý nesmyslně a zdánlivě nelogicky nasměrována směrem dovnitř hradu.
Není ov?em specifikováno jak. Průvodce říká, ?e jsou podobné stavby stejně nasměrovanou obrannou funkcí směrem do centra stavby. Nejsou to v?ak hrady, nýbr? věznice. A tou hrad Houska nikdy nebyl.
Co tedy hrad strá?il? Z dochovaných pověstí, či legend mnozí romantičtí badatelé vydedukovaly snadnou hypotézu, ?e zde kdysi pukla země - právě v místech, kde dnes stojí kaple. Otevřelo se peklo a z něho vycházely podivné bytosti. Místní jim říkali hovada ďábelská či pekelná je? na sebe brala podobu vzdáleně připomínající lidské bytosti, či spí?e polozvěř.
Obyvatelé hradu puklé místo prý uzavřeli a postavili nad ním kapli.
Zpět:

Jiná z legend vypráví o vězni, jemu? přislíbili trestu odpu?tění, pokud se podvolí prozkoumat hradní studnu, z ní? se ozývaly stra?idelné skřeky a vycházel smrdutý kouř. Kdy? vězně ze studny vytáhli, měl vlasy ?edivé hrůzou a pomátl se na rozumu. Co ve studni vlastně spatřil, nikomu ji? nikdy nemohl říci.

Karel Hynek Mácha, český básník a obzvlá?tní pě?í turista (pro?el pě?ky snad celé Čechy - viz Bezděz a jeho stě?ejní báseň Máj) jednoho dne do?el i na hrad Houska. Není jasné, proč se vlastně rozhodl strávit noc na hradě, Zda to byly právě podivné pověsti o hradě, či jeho romantická povaha. Nicméně to, co se na hradě té noci událo vypisuje v dopisu svému příteli.

Z dopisu, o jeho? existenci jsem se po druhé ve svém ?ivotě dověděl v roce 1973 na SP?S Betlémské při hodině Českého jazyka, jasně vyplývá, ?e se se K. H. Mácha stal obětí podivných kouzel praktické relativity času. Při této zvlá?tní produkci se setkal s dívkou kdesi poblí? současných vysoko?kolských kolejí u staré královské cesty. Ta mu ukázala dřevěnou skříňku s pohyblivými obrázky. To, co ve skřínce spatřil jej natolik vyděsilo, ?e se dívky optal, zda a? tak stra?né mů?e být peklo,.,
Dívka, zřejmě (velmi přibli?ně) odpověděla: ?Karle Hynku, to co vidí? není peklo, ale Praha v roce 2006.?
Podivná dřevěná skříňka s pohyblivými obrázky připomína Johna Dee a Tezcatlipocovo zrcadlo. Proč si vzdělaná dívka znalá osudu romantického básníka, jen? kdysi dávno zemřel v mladém věku, Máchu nevarovala? Zde více?
Zpět:

9. století n. l. - Norsko viděn létající koráb " Nejen hrdinové indického eposu Rámajány létali vzducholoděmi zvanými vimany. Ale i v antických dílech se často mluví o vzdu?ných korábech, které byly spatřeny na nebi starého Řecka a Říma. Podobné události popisují také středověké kroniky. Tak například v devátém století se objevil nad jedním norským městem záhadný létající ?koráb?, který pak pozvolna zmizel.
Zpět:

904 n. l. Rusko Za časů byzantského císaře Lva a císaře Alexandra ruské létající lodě..."
Za časů byzantského císaře Lva a císaře Alexandra, roku 904 n. l. vyrá?í z Kyjeva obrovské vojsko na Konstantinopol s cílem napravit hlavu Byzantské ří?i. V čele vojsk cválá na svém oři sám ruský kní?e Oleg. Koně, lodě i létající aparatury jsou ve samozřejmostí v seznamu vojenské výbavy této vojenské výpravy.
Nic nepomohlo, ?e Byzantinci opevnili průliv a uzavřeli město. Ruské lodě zakotvily poblí? a ruská vojska zuřivě zaútočila na město. Několik týdnu trvalo obléhání, kdy? kní?e Oleg nařídil připevnit k lodím kola, napnout plachty a v příhodném větru se jeho bojové lodě snesli na m?ěsto. Rusové vypustili prý i obrněné ?koně, zlatě zbarvené?. Krou?ili kolem města a jejich jezdci vypou?těli ohnivé ?ípy. Císař Lev a Alexander byli nuceni uzavřít s ruským kní?etem mír a při svém křes?anském bohu slibovali platit tribut a na důkaz opravdovosti políbili kří? a ?ádali toté? od pohana Olega. Kní?e Oleg zvaný svým lidem Moudrý i jeho mu?i v?ak přísahali při slovanských bozích Velesovi a Perunovi.
Zpět:

Roku 919 n. l. území Velké Moravy spatřen létající disk následují tragické pohromy "
Roku 919 byl spatřen nad územím Velké Moravy (dnes část území Velké Moravy v dr?ení ba?kirů v tzv. Maďarsku) objekt ve tvaru disku.
V té době prakticky přestala Velká Morava existovat a je podezření, ?e celé území bylo někdy roku 906/ 910 posti?eno katastrofálními povodněmi. Kdy? vzápětí bylo obyvatelstvo decimováno hladomory.
Zpět:

Roku 921 n. l. kronikáře Ibn Fadlan u krále Bulharů vidí na obloze o?ivlé obrazy lidí a koní "
Toho roku vyslal bagdádský chalif Al Muktadir svého kronikáře Ibn Fadlana s poselstvím ke králi Bulharů sídlících tehdy na střední Volze.
V tuté? noc, kterou poprvé strávil Ibn Fadlana v paláci bulharského krále mohl zaznamenat, a to také udělal, podivné noční úkazy na obloze.
Právě kdy? Slunce zapadlo a celý západ zrudl nízko nad obzorem jasnou rudou září, začalo se z nebe ozývat ohlu?ující, nicméně temné dunění. Na obloze bylo mo?no v té chvíli vidět dva ohnivě rudé mraky, spojující se, aby se vzápětí opět rozpojily. V průběhu této udivující pulzace se uvnitř mraků objevovaly o?ivlé obrazy lidí a koní. Pohybující se bytosti v mracích byly očividně ozbrojené a jako by spolu bojovaly. Arabové byly těmito nebezpečnými úkazy natolik vydě?eni, pí?e kronikář Ibn Fadlan, ?e poklekli a setrvali v modlitbách.
Bulhaři jim pak vysvětlili, ?e nebe?tí D?ínové, které mohou na sebe vzít lidskou, nebo zvířecí podobu a pomocí těchto triků mohou ovlivňovat dění na planetě.
Zpět:

Roku 927 n. l. Verdun Francie na noční obloze u Verdunu opět pozorováno ohnivé noční vojsko."
Roku 927 bylo na noční obloze u Verdunu pozorováno ohnivé noční vojsko. Ano i na jiných místech.
Na tém?e místě bylo ohnivé vojsko viděno ji? i roku 824.
Zpět:

Rusko není jasné kdy n. l.. Únos malého chlapce a létající měděný kotel "
Na kazaňské univerzitě byl objeven rukopis hovořící o létajících strojích ve starém Rusku. (Struninová M.D. ? moskevská historička) Chlapec Já?a, který jednoho dne sbíral v lese borůvky spatřil nedaleko sebe bíle oblečeného mu?e , jen? se mu představil jako Timofej. Vzal sebou Ja?u do obrovského měděného kotle, ze kterého je neznámá síla vyzvedla do nebes, kde Ja?a strávil celé tři roky. Během těch let se jej Timofej učil různým vědám, něčemu, co lze označit slovem magie.
Nakonec vrátil Ja?u na toté? místo v lese, do tého? měděného kotle a na památku mu dal dvě mince. Jednu zlatou a druhou stříbrnou.
Zpět:

červenec roku 966 kdesi na moři spatřen světelný sloup"
Ing. V. Patrovský
Záhady létajících talířů str. 16
Kdesi nad mořem (blí?e neurčeno, ale zapí?u, nebo? se jedná o světelný sloup), koncem července 966 byl spatřen světelný sloup.
Zpět:

Roku 983 n. l. se na obloze starého Irska proháněly létající koráby démonů "
Také Irsko bylo v minulosti, zejména pak kolem roku 983 svědkem přeletu neznámých objektů, které jsou popisovány jako létající vzdu?né koráby démonů. S jedním takovým korábem se setkáme ve spisu Speculu Regali z desátého století v Koínungs Skugsa: Podle této literární památky se na obloze starého Irska proháněly létající koráby démonů velmi často. Zde je jeden z příběhů:

I stal se ve městě Clorea jedné neděle, kdy? lidé přicházeli na m?i, zázrak. V tom městě je kostel k památce sv. Kinara. Stalo se, ?e z oblohy byla spu?těna kovová kotva na provaze a jedna její ostrá patka se zasekla do dřevěného oblouku nad kostelními dveřmi. Lidé vyběhli z kostela a uviděli na obloze loď s lidmi na palubě a viděli mu?e, jak se naklání přes palubu a pak se spou?tí po laně ke kotvě, aby ji odhákoval. Vypadalo to jako by plaval ve vodě. Lidé k němu vyrazili a chtěli jej zadr?et, ale biskup jim to zakázal, ze strachu, ?e by jej mohli zabít. Osvobozený tvor spěchal po laně zpátky do lodi. Posádka přetnula lano a loď se vznesla a odplula z dohledu. Ale kotva zůstala v kostele na pamě? této zvlá?tní události.
Zpět:

10. století n. l. ?Nejtajemněj?í mu? západu, pape? Sylvestr II, přítel Vojtěcha Slavníkovce "
Jitro kouzelníků str. 63
?Nejtajemněj?í mu? západu, pape? Sylvestr II, známý pod jménem Gerbert z Aurillacu (říká o něm, ?e postavil ve městě krásné fontány, jejich? proud vydával při dopadu harmonické zvuky, připomínající určitou melodii). Narodil se v Auvergne v roce 920 a zemřel roku 1003. Gerbert byl benediktinský mnich, profesor univerzity v Reme?i, arcibiskup ravenský. Později, kdy? byl na vrcholu své vědecké činnosti, byl uveden na pape?ský stolec pod jménem Sylvestr II. Pape? z milosti Oty III. Pobýval prý ve ?panělsku a pak ho tajuplná cesta zavedla do Indie, kde prý načerpal různé vědomosti, nad nimi? ?aslo jeho okolí. Měl ve svém paláci bronzovou hlavu, která odpovídala na otázky Ano nebo Ne, je? ji kladl o politice a v?eobecné situaci křes?anstva. Podle Sylvestra (139. svazek Migneovy Latinské patrologie) bylo to prý jednoduché zařízení zalo?ené na počtu s dvěma ciframi. Tato magická hlava byla zničena při jeho smrti a poznatky, které si přivezl byly pečlivě zatajeny. Vědec byl několikrát obviněn ze spolků s ďáblem, ale církevní hodnost jej zachránila, tak?e zemřel přirozenou smrtí?

Roku 999 n. l.

Francouzský čaroděj prelát Gerbert se stal pape?em Silvestrem II. kolem roku 1000 n. l.
Narozen mezi roky 940 ? 950 zemřel roku 1003. Pocházel z Aurillacu (provincie Auverge).
Vzdělán ve vědních oborech, je? byly tenkrát pova?ovány za vrchol vědění. Teologie, Matematika, aritmetika, gramatika, retorika, dialektika, astronomie a hudba. Známý pod občanským jménem Gerbert z Aurillacu (říká o něm, ?e postavil ve městě krásné fontány, jejich? proud vydával při dopadu harmonické zvuky, připomínající určitou melodii). Později, kdy? byl na vrcholu své vědecké činnosti, a hrozilo mu nebezpečí, ?e bude upálen pro čarodějnictví - byl uveden na pape?ský stolec pod jménem Sylvestr II. Pape? z milosti Oty III.
Zlý jazykové hovoří i o tom, ?e praktikoval černou magii se kterou při?el do styku v Aquataníí (?panělsku), kde strávil tři roky na arabských ?kolách u Saracénů, kam utekl ze svého ?rodného? klá?tera.
Jedna z mnohých disciplín se jmenovala augurství - vě?tění z letu a zpěvu ptáků. Jiná se naopak jmenovala nekromancie - rozprávění s duchy. Cesty osudu jej zavedly a? do Indie, kde prý načerpal různé vědomosti, nad nimi? ?aslo jeho okolí.
Gilberta prý pak démoni poslouchali dnem i nocí tak, jako nikoho jiného. To byl ostatně jeden z hlavních důvodů proč mu hrozilo upálení a proč jej jeho přátelé pova?ovali za nejvhodněj?í osobu na pape?ský ornát v tě?ké době blí?ícího se konce světa a v?eobecně se očekával druhý příchod Krista.
Mnozí rozdávali své majetky, zatímco jiní je za pakatel zkupovávali. kdosi mazaný, jez mezi křes?anstvem roz?ířil klamnou popla?nou zprávu umně vytuneloval majeteky svých bli?ních. Řečí politických vý?in - byla provedena restrukturalizace majetku v důsledku jejího nového přerozdělení neviditelnou tr?ní rukou.
?Opu?těný dobytek se tenkrát bezcílně potuloval v opu?těných městech?.
Zkrátka se někteří 1. ledna roku 1000 n. l. stali přes noc ?ebráky, zatímco jiní oplývali z ničeho nic nesmírným bohatstvím.
Mnozí neoblíbení sousedé byli popraveni, nebo? je jiní sousedé povazovali chytře za nebetyčné hří?níky.
Někteří kardinálové jej pova?ovali za samotného Ďábla, a ti méně odvá?ní tvrdili, ?e ka?dy den s ďáblem komunikuje.
Jistá legenda naopak uvadí celou věc na pravou míru a hovoří o kovové, či bronzové hlavě, je? svému majiteli, v tomto púřípadě Silvestru II. odpovídala na otázky v binárním systému ano - ne.
Prý ?lo o tentý? mechanismus, jen? vlastnil i fráter Roger Bacon.
Byl to právě on (Silvestr II.), kdo v bazilice sv. Petra v Římě v noci z 31. prosince 999 na 1. ledna roku 1000 slou?il m?i za záchranu lidstva. To očekávalo soudný den.
Zpět:

1003 n. l.
Podivně odli?né datum, jimi? nás skrze germánské brýle nechávají do okolního světa nahlí?et kronikaři, o nich? se zdráhám tvrdit, ?e jsou na?i.
Narozen mezi roky 940 ? 950 zemřel roku 1003. Pocházel z Aurillacu (provincie Auverge).
Vzdělán ve vědních oborech, je? byly tenkrát pova?ovány za vrchol vědění.
Tento pape? si prý velmi oblíbil svatého Vojtěcha Adalberta a po jeho smrti se přičinil o o jeho slávy a úcty k němu. Jeho koncepce byla Neimperialistická Bo?í ří?e.
Zpět:

Roku 1001 n. l. rituální vra?da, či rituální asistovaná sebevra?da pape?e Silvestra II.?"

Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0