| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Konečně vyzrazen
Vydáno dne 24. 05. 2007 (3450 přečtení)

V minulém článečku jsem si dovolil zopakovat podivnost, je? byla objevena při archeologických vykopávkách. Násypný úhel na konci ediakarské fauny a počátku ?devonu? neodpovídal současným zvyklostem. Právě v období dramatických změn, kdy i ostatní příznaky (ni??í gravitační zrychlení, rozdílná rychlost otáčení Země kolem osy, jiná trajektorie a doba oběhu kolem Slunce), by dávaly tu?it mo?nost zachycení jednoho, nebo více vesmírných těles na?í planetou. Právě Měsíc mů?e být ústředním bodem v rozuzlení hádanky, zda mají staré kosmologické legendy a nad?ení amatéři pravdu, či nikoli.Konečně vyzrazen

© Zdeněk Patrick - 1994/2007 Praha
MainUfo © Zdeněk Patrick - 2007 Praha

Jedním z faktorů úspě?nosti, jak se odvozeně dopátrat mo?né pravdy, je i určení časového intervalu, od kterého mů?eme s Měsícem "počítat".

Pokud existovala na Zemi civilizace, je? byla tak technologicky na vý?i, jak tvrdí kosmologické legendy, chaldejské, či hinduistické eposy, pak by nedaleký Měsíc nesl nejen stopy těchto civilizací v podobě vystavených pevností, stop bojů, ale i zbytky létajících strojů o nich? hovoří eposy a ?ástry.
Měsíc je toti? ideálním místem, jen? má pro obranu Země proti vněj?ím silám (a nedělejme si iluze o mírově zelených ratolestech), i dnes výsadní postavení.
Je ideálním místem, odkud lze Zemi nejen pozorovat, ale bohu?el praktikovat i nepřátelsky laděné operace.
Důvody nanejvý? dominantní, je? by nás měly inspirovat k hledání pravdy a poučení o na?í minulosti.
Co jsem tak rozčilujícího vlastně napsal:

?Změna, je? proběhla v konci tzv. ediacarské fauny a rozdílný násypný úhel signalizuje mo?nost vněj?ího vlivu. Tím hledaným faktorem mů?e být zachycení vesmírného objektu, jen? se pak pohyboval na podstatně bli??í trajektorii.

Těsně u planety.
Pak by mphla být odli?ná nejen obě?ná trajektorie Země kolem Slunce, ale i rychlost otáčení planety!?

Změnu, je? proběhla v konci tzv. ediacarské fauny a rozdílný násypný úhel, jsem tedy přisoudil k akceleraci vněj?ích vlivů.

Jak je patrné, udivuje mne i změněný násypný úhel, v souvislosti s mo?ným datem zachycení Měsíce na?í planetou. To je ta příznačná podivnost, je? vyděsila pana Judase natolik, ?e o mne prozradil, ?e nejsem fyzik.
Nejsem.
A jak jsem mu potvrdil jsem velmi skeptický i v otázce navrácení ?kolného.
Jakkoliv jsem mu recipročně nabídl toté?, nebo? se domnívám, ?e článek cíleně nečetl pozorně.
Netvrdím rovně?, ?e planeta Země měla náhle men?í hmotnost. Pouze odvozeně ni??í gravitační pole, je? se projevilo zánikem některých druhů ?ivota při neobvyklé konstelaci v ostrostí (či tuposti) násypného úhlu. Není to v?ak ani můj poznatek, či nedej Karl Marx dokonce můj objev!
To samé platí i několikanásobném, nicméně přechodném sní?ení gravitačních sil zřejmě v důsledku naru?ení (idealizovaného) gravitačního pole vněj?ími silami.
Jak dalece v?e způsobily vněj?í jevy se prozatím nelze nikde dopátrat a tak jsem si dovolil hří?né mrhání času s fabulací, je? je sice v souladu s hypotézou, ?e Měsíc byl v ?těsné? blízkosti Země, nicméně nemá nic společného s (panem Judasem) deklarovaným součinitelem tření. Pouze s příznačnou podivností spočívající ve velikostí násypného úhlu.
Jakkoliv je koeficient tření tangenciální zále?itostí násypného úhlu. Kdy? ani gravitační pole nelze postavit mimo zákon.
A pokud zapomeneme na slapové síly a nejsme-li idealističtí borci, pak je nasnadě, ?e jednotlivé přírodní zákonitosti nestojí v prostoru sami o sobě a pro sebe. Naopak jsou vzájemně interaktivní.
A jestli?e byl Měsíc, v určité historické fázi, blí?e Zemi (A stále nemám jediného důvodu o tom pochybovat. Pokud nejsem zastáncem mimozemské aktivity při jeho ustavení), pak ?ádné přírodní zákonitosti závislé na gravitačních silách nemohli být neovlivněny.
Idealizované homogenní gravitační pole je reprezentováno gravitační silou je? se projevuje mezi dvěma objekty v závislosti na součinu jejich hmotností násobené gravitační konstantou a podílu čtverce jejich vzdálenosti.
Jaký vliv měla navíc blízkost Měsíce na rychlost otáčení Země, tedy i směr a velikost dostředivého zrychlení? Slapové síly v tak hraniční konstelaci rovně? nelze opomenout, kdy? ty současné jsou udivující a rozhodně nikoli homogenní.
A změněný násypný úhel a deklarované několikanásobné ni??í gravitační síly?
Kdo ví?
Rozhodně jedna z řady podivností, je? se nedá vysvětlit koeficientem tření.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0