| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Technicko fyzikální fenomén nad Prahou
Vydáno dne 01. 03. 2007 (2526 přečtení)

Jednoho říjnového dne roku 1973, Praha - Československo.

17. 30 hod. - při náhodném pohledu na modrou bezoblačnou oblohu mohli obyvatelé na ji?ní periferii hlavního města spatřit zajímavý úkaz.
Právě ten, jen? "natvrdo" hovoří o mezerách na?í fyziky i na?í filozofie. Mezerách, o nich? lze prohlásit, ?e nejméně od tohoto dne jsou nenáhodným zlým úmyslem. Jeden ze vzácných důkazů, ?e ?vládci na?eho světa? dosahují úrovně hodné gangsterských vůdců. Zdánlivě tvrdá slova se proměňují dal?ím lhaním ve ?Velké utajované Zlo z nebes?, o kterém jsem ji? kdysi hovořil.Tehdy jsem poprvé spatřil hroutící se ubohost

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

Toho dne se na obloze objevil útvar o velikosti (nejméně) 2/3 měsíčního kotouče (nebo velikosti palce nata?ené ruky), který lze té?, čas od času, pozorovat na nebeské báni - mdle zářící.

Neznámý útvar odrá?el paprsky říjnového Slunce, le?ícího nízko u horizontu. Tvar byl tak nepravidelný, jak si jen lze představit. Přesto by jej bylo mo?no s jistým sebezapřením označit jako mírně kulový. Některé jakoby kráterovité útvary na jeho povrchu se vyznačovaly jasněj?ím svitem ne? jeho méně ?hrbolaté? okolí.
Po celých deset minut objekt setrval v trpělivé kamuflá?i, tvářící se vzdáleně jako Měsíc. Jeho svit byl v?ak o poznání jasněj?í ne? označení - mdle zářící.
Nebyl to Měsíc. Ale ani nic, co by alespoň vzdáleně připomínalo jakýkoliv balon - včetně meteorologického.
Zkrátka nic, co se kdy beztrestně pohybovalo v oblasti, za kterou i v těch dobách odpovídala protiletecká obrana státu.
Komunistického státu, který ani náhodou neponechával svůj vzdu?ný prostor bez kontroly.
Pří?tí okam?iky daly za pravdu předchozí úvaze. Od jihu (Českých Budějovic) se pomalým obchvatem blí?ila dvě bojová letadla - Mig 21.
A právě v tomto okam?iku se pro pozorovatele začal hroutit ná? propracovaný svět fyziky jako pomyslný domeček z karet.
Nehlučně, ale jistě.
Kolem tělesa, nehybně visícího na modrém nebi, se začalo dít cosi, co lze nazvat i dnes nepochopitelnem. Původně nepravidelný útvar se postupně transformoval v typický doutníkový tvar. Zkrátka změnil svůj tvar k nepoznání a nepotřeboval k tomu více ne? ?est vteřin. Filmoví animátoři by to nezvládli lépe.
Objekt se začal viditelně otáčet kolem své podélné osy, přičem? se zcela vytrácely, zpočátku zřetelné, krátery na jeho povrchu. Byl nyní dočista ?hladký? a zářil perle?ovou duhou.
Pohyb kolem osy byl ukončen a objekt zcela nehlučně očekával pomalu se blí?ící letouny, řítící se jinak jistě nejvy??ími rychlostmi -kolem 3000 km/hod.
Velikost objektu (úmyslně je brána ni??í hranice) byla 300 x 600 metrů a migy (cca 9 metrů dlouhé) se jevily na obloze jako dvě nepatrné mu?ky.

Celý manévr probíhal ve vý?ce cca 8 - 10 kilometrů.

Během dal?í vteřiny, v okam?iku, kdy migy dosáhly úrovně obrovského objektu (jeho velikost mohla být i celý kilometr), zahájily stroje boční útok. Ka?dý zvlá?? ze svého směru, ve stejný okam?ik. Bylo jasné, ?e manévr byl koordinován ze střediska protiletecké obrany.
První my?lenka, ?e se jedná o cvičné bojové střelby nad hlavním městem, byla jen únikovou l?í, chtějící vysvětlit nepochopitelnost celé zále?itosti, která se v pří?tích okam?icích změnila ve sci-fi. Tehdy se na ?ji?ní zádi? objektu zablesklo. Následně vytryskly tři rozeklané praménky, vějířovitě rozprostřené, do vzdálenosti asi dvě stě metrů.
Ostře ohraničený černý hustý dým v rozeklané podobě blesku.
Kouřové praménky se okam?itě ?vypařily? a nic v okolí nenasvědčovalo předchozímu ?elektrickému výboji?, ne nepodobnému výboji při elektrickém zkratu.
Následovala fáze prodlevy, ne del?í ne? jednu vteřinu. Vzápětí nato vzácný okam?ik, kdy mi bylo náhodou umo?něno pozorovat zcela fantastickou podívanou.

Objekt dosahující přímo obřích rozměrů ?prolétl? během dal?í půl vteřiny nejméně 60 stupňů nebeského kvadrantu. Během první poloviny vteřiny dosáhl z nulové rychlosti neuvěřitelného zrychlení a v okam?iku svého ?zmizení? dosahoval rychlosti 60 000 a? 80 000 km/hod.

Chci vá?eného čtenáře jemně upozornit na holý fakt, ?e cosi podobného oficiální věda nepřipou?tí a ani nemů?e. Nemá na to platné zákony. A je?tě dlouho mít pravděpodobně nebude. Zvlá?tě tehdy, zmocníli se jich ti, kteří tou?í po moci. Objekt zmizel jako kdy? sfoukneme plamének svíčky, nebo vypneme televizní obrazovku. Objekt dosahující velikosti několika stovek metrů!
Zmizel nehlučně, jako by neexistovala ?ádná vzduchová bariéra. Bez ?ádoucího zvukového efektu provázejícího ka?dé, v tomto případě mnohonásobné, překonání rychlosti zvuku.
Nekonaly se pravděpodobně ani dostředivé a odstředivé síly, které by v opačném případě připomínaly svými parametry obří lis.
Tímto zdravím oba zúčastněné letce, kteří si jistě v pří?tích okam?icích oddechli tak, jak se jim to ji? dlouho nepodařilo.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0