| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Slované - 1. část
Vydáno dne 22. 01. 2007 (5028 přečtení)

Pamatuji se, jak sna?iví učitelé vyprávěli o českých legendách s patřičně rakousko-uhersko protektorátním despektem. A přesto pro mne jednoho dne nastal neobyčejně sváteční den, kdy jsem mohl vidět v bazilice sv. Jiří ostatky těch českých kní?at a kněžen, o kterých mi bylo ve škole tak sugestivně vypravováno, že nikdy neexistovali.

Téhož krásného dne jsem měl čest stanout u lebky Přemysla Otakara II., o němž má česká babička vyprávěla, že mu byla mečem rozseknuta lebka.
Ostatky českého krále byly po prve vystavovány (na Pra?ském hradě) asi 20 let po smrti moji babičky, jež se narodila za dávných dob, kdy rakousko-uherský chaganát ani zdaleka nepomýšlel předávat vládu nějakému českému lidu.
Lidová slovesnost zřejmě pracovala, i v tomto případě, na plné obrátky více než 700 let.Slované - 1.část

(Vendové, Antové, Veneti, Slávové, Slované a pravděpodobně i Médové a Skytové)
© Zdeněk Patrick - 1994/2006 Praha
© Země Zlaté hvězdy Margity

Základními živly, neuvažujeme-li sluneční kult a starověrecké vnímání (českých Slávů) hvězdy Sirius, byly pro (české) Slávy jedinečnými představiteli univerzálních sil: země, voda, vzduch, oheň (Zemlja, voda, strig, ogoň) - Matь Kь, Máti zemlja (Ma - velká Ti - dávající život) při oslavách Máti Zemlji pekli Slávové pečivo ve tvaru země, rozdělené křížem na čtyři výseče. ?emle je legrační, nicméně jedinečný a podezřele opomíjený důkaz o tom, že staří Slávové nesporně věděli, nejméně 1000 let před Kolumbem, že je země kulatá.

Vyněmčená Semmelbaba (germánské kmeny neznajíce pluh, neuměli péci chléb ani jakékoliv jiné pečivo, přebírali tyto vědomosti od Slovanů, včetně názvu chléb, pluh, či ?emle) tedy není nic jiného, než slovanský jablkový závin, jehož název přesně zní ?Zemlji baba? Země kouzlo (Kouzla Země, zbytkově zemlbába). A kdo jedl jablkový závin nesporně ví, že je to velké kouzlo.
Vrátíme-li se ještě jednou k rozboru spojení slov Ma Ti Zemlja, pak přesný význam ?Velká darovatelka života Země je velmi blízká chaldejskému (sumerskému) ekvivalentu.

Ki (sumer.) - země

Ma (sumer.) - Velká, odvozeně též mateřský prs. Porovnej slovanské slůvko ?máma?
Ti - Sumerská bohyně darující život (té? ?ebro, odvozeně pak později převzatá legenda z neznalosti (?) vyprávějící o stvoření Evy z Adamova (adamah - země) ?ebra..
Ki - Země, Zemlja. Povšimněme si nyní slova mat? k? ?matka. Velká (mateřský prs) dávající život Zemlja. Velká mati (mateřský prs) Země, dávající život.

Kult vody se naopak projevoval uctíváním lesních studánek, prameny potoků, říček i řek, včetně magických soutoků, kde vznikal život, orgaistickými seancemi. Když kdesi poblíž poskakovaly rusalky, vodníci a keltská jezerní paní.

Vzduch byl doménou Striboga (jen? dmiechal vítr. Sídlil tedy na Dmiechli. Viz pra?ská čtvr? Michle) a jeho ženy Velké Holeny (Ma ?Holeny, Mahuleny atd), sídlící na Holi, či Hom?li. Viz michelská Homole nedaleko Krčského lesa v Praze).

Jedinečným fenoménem všech Slávů byl společný jazyk. Později nazvaný Lingua slavica (Jazyk slovanský - Slované hovořili stejným, či velmi podobným jazykem, přičemž církevní staroslovjěnština, liturgický jazyk z dob ranného křesťanství, plnila později roli podobnou sanskrtu).

Pokud chceme zjistit pravdu o své minulosti, pak část je ukryta v podobě velké šperkovnice. V našem mateřském jazyku, ale i ve slovenštině, chorvatštině, srbštině, slovinštině, polštině, ruštině, či staroruštině).

Přičemž jistá česká specifika v názvech lokalit, vrchů a řek, lze přičíst na vrub keltských, potažmo bojských praprababiček. Včetně některých přejatých slov (viz keltský peherk a český pahorek, později, v dobách násilné germanizace, promptně vyněmčených na berg, či burg).
Devátá kapka krve, kolující některým z nás v mysli, pak mnohé české pohádky a legendy z dob keltských praprababiček i snadněji rozpoznává souvislosti?


Pokračování pří?těSouvisející články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sinta?ta - Airjanem Vaed?o. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko živovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libužina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1664 hl.)
 
Ne (1052 hl.)
 
Možná (1025 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3741

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0