| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva
Vydáno dne 27. 11. 2006 (3526 přečtení)

Hej, je tam vůbec někdo?

© Zdeněk Patrick - 1994 - 2006, PrahaPokud je můj pohled na reálný svět relativních dějů, kdy čas je energetickou substancí na pozadí podezřelé fluktuace očekávaných dějů z oboru kvantové fyziky, prolínající se v rovnová?ném vztahu z hmotou a nekonečnými prostorami Univerza, blízký skutečnosti - pak lze předpokládat i jiné vymo?enosti.

Právě ty, které přivádějí ?na?e? ?pičky vzdělanosti do stavu blízkého zanícení protřelého inkvizičního úředníka ze slavných dob, kdy se Velký drtič kostí - Svatá inkvizice - tě?il z posvátné hrůzy v?ech, tedy i nedobrovolných účastníků.
Kladivo na čarodějnice, neodolatelné palečnice, dokonalost ?panělské botky, filigránské účinky ?housliček? a konečně i slavnostní autodafé - to v?e jsou zajisté skvělé nástroje k upevnění stávajícího systému a dokonalého osvojení si správného světového názoru, nicméně...
Osvědčená středověká technika hanebně zaostává za jemnými a vyspělými finesami, jimi? vládnou mocní a je?tě mocněj?í, ale i jejich pacholci, s virtuozitou hodnou mnohé bledé závisti.
Pádným argumentem v následujícím nerovném sporu, kdy zavedený systém, mající v?dy v pomyslném rukávu právě tolik es a trumfů, kolik právě potřebuje, je - ?e má v?dy pravdu.
Objektivně hodnoceno - na jeho straně jsou, mimo represivních a informačních medií, i vyspělé výzkumné vědecké teamy s informacemi ?On Line?, vybavené skvělými aparaturami, jejich? úroveň se dotýká samých nebes, zatímco na?e, o poznání méně informované, nohy stojí pevně na zemi - pokud vůbec.
O to více - méně informací.

Orwellovská metodika fa?izujícího systému by tento stav zcela jistě nazvala ?obdobím informační exploze?, snímky obrácené strany Měsíce za přísně tajný vojenský materiál, U. F. O. za meteorologické balony, existenci Boha za drzý propagandistický trik rozkladných ?ivlů skrývajících se v nábo?enských a teroristických sektách a přítomnost mo?né mimozemské entity by komentovali zku?ení novináři články typu "Mar?anky prý nemají prsa a hovoří plynně německy..."

Na?těstí jsme neuvěřitelně moudří a orwellovský systém je stále je?tě snad pouhou kni?ní fikcí.
Příjemný stav, kdy i ten nejmen?í z nejmen?ích mů?e hovořit o relativitě, ani? by jakkoli ohrozil svoji vidinu nebetyčné kariéry státního zaměstnance a nezměnil se, v době velmi přesných databázových počítačových systémů, ze dne na den, v totálního bezdomovce, nebo v nic netu?ící náhodnou obě? ?íleného střelce, jen? před malou chvilkou vyběhl zuřivě do ulic, aby, z neznámého důvodu, vystřílel, svým zcela novým samopalem bez výrobního čísla, celý management libovolné základní ?koly.
Nic není tak krajně nejistého - jako jistota, ?e v?e je pouhá náhoda, nebo dokonce nahodilost.
Řekněme, ?e v?e je relativní, tedy i mé tvrzení, je? objektivně nedosahuje té po?adované úrovně, aby bylo nutno pou?ít vzácně zabijáckou frázi hodnou zku?ených zločinců a borců od kolotočových atrakcí: ?Zde stojí tvrzení proti tvrzení?.
A jsme opět tam, kde jsme byli před malou chvíli.
Je pohyb v čase reálný?
Rozhodně není, alespoň dle denního tisku soudě, tak častý, jak by se na první pohled, pod dojmem prastarých legend a lidových pohádek, mohlo zdát. A ani ?kolní učebnice se tímto fenoménem rovně? nezabývají ani náhodou.
Rozhodně se ten, jen? jako první zatkne vědce, kteří před několika málo vteřinami úspě?ně ukončili prostup časem - má ?anci stát pánem mnoha situací. A snad právě proto tolik netrpělivého mlčení o problému, který by měl být naopak, ve skutečně demokratické společnosti, ?tématem dne?.

Mo?ná, ?e se opět mýlím a to, co má tupost a nevzdělanost pokládá za netrpělivé mlčení, se relativně nedávno nepozorovaně změnilo v mlčení mocných. Pak ov?em nezbývá, v dobách osvícených politiků a vzácných televizních večerů přiná?ejících virtuální reality, poskládanésystémem ?halabala? - v pestrou mozaiku nikdy neexistujícího světa - uva?ovat o mo?ném svítání ďasů.

Vá?niví zastánci prostupu časem pouze v jednom směru - do budoucnosti - velmi podezřele připomínají věrohodné příznaky, ?e zmíněné svítání je ji? na pořadu dne.
Nebo? i relativně vysoký práh lze překročit v obou směrech, či naopak - zastavit se bezprostředně na něm.
Je jasné, ?e člověk dostatečně vytí?ený starostmi o své zaměstnání, narovnávání cen, mediálně zcela programově vnucovanou xenofobii a rasovou nenávistí, milenkami nejmenovaných státníků, chrochtáním nových pa?ravých prasat u starých koryt, emancipovanou man?elku posedlou u?ívat si ?ivota dle poslední metodiky pornoshopů a vývojových trendů masá?ních strojků, bude v?e ostatní, a zejména abstraktní vidinu relativity, pokládat za neuvěřitelně ?ílený blábol.
Ač je mnohem pravděpodobněj?í, ?e mlčení mocných, právě v tomto okam?iku, roz?ířilo jeho starosti o dal?í neúnosně kvalitní porci.
Snad i proto, ?e neznámý, či spí?e neexistující, ekonomický bů?ek kýchl a tak způsobil pád důle?ité komodity. Nebo snad dobře vyprovokovaný konflikt v Kosovu právě dnes přinesl ni??í zisky?
Jak dalece prozíravě a hlavně nezávisle na svých sponzorech (evidentně tou?ících stát se nekontrolovatelným bo?stvem), by se choval systém ovládající techniku ?cestování časem? v libovolném směru?
Jistě bychom se z denního tisku a televizních virtualit včas dověděli, ?e velmi kladně.
Jak také jinak?
Nebo se snad máme i nadále domnívat, ?e dokonalost Univerza má právě v této neuvěřitelně důle?ité oblasti tak pová?livé slabiny, ?e je ohro?eno právo vesmíru na existenci ji? v samém počátku jeho vzniku?
V tomto okam?iku je nutné si uvědomit, ?e hmota, prostor, čas a pohyb jsou rovnová?ným a přesto proměnlivým systémem, jeho? proměny jsme schopni vnímat, řízením osudu (ale také díky existenci tak prostého jevu, jakým je ionizace), jako veličinu ?umící odněkud někam.
Nezanedbatelným faktem je i ta skutečnost, ?e jsme tuto slo?ku (narozdíl od hmoty, prostoru a rychlosti) nikdy (mimo domácího budíku) svými měřícími přístroji nezaznamenali jinak ne? odvozeně. A to pravděpodobně pouze v souvislosti s pohybem a přeměnou prostředí, kterou chápeme v souvzta?nosti mezi zrozením a smrtí. A přesto je čas nezbytnou energetickou substancí, její? podstatou je proměna jakýmkoliv směrem.
Bez této flexibility, je? musí být v rovnová?ném stavu s celkově vyzářenou energií - pota?mo rychlostí, velikostí prostoru a hmotou, by ztratil vesmír nejen své právo na ?Velký třesk?, ale i v?e ostatní, co následovalo. Přičem? celkové mno?ství energie (pota?mo hmoty)v nejzaz?ím počátku vzniku, kdy čas byl nekonečně nicotný (tak nepatrný, ?e má být v?e, co předcházelo vzniku vesmíru, pova?ováno z pohledu vědecky fundovaného ateisty - za absurdní), bylo dokonalým plánem následujících proměn.
Ani jeden zákon nepřebýval, ani jeden nechyběl!
V?e probíhalo ?na ostří ?iletky?.
A? do okam?iku, kdy se objevily takové formy ?ivota, jejich? úroveň překročila hranici mezi pozorováním a cíleným vmě?ováním v dostatečné energetické úrovni. Jaké mechanismy má tento nový ?ivel v nové situaci respektovat, aby nebyl smeten dobře zavedenými zpětnými vazbami, není bohu?el na?im vládychtivým náčelníkům, bankéřům a ?amanům známo...
Udr?et moč a moc -
To? asi v?e, co mo?náí je?tě doká?í.
Přesto tak rádi ??ourají do vosího hnízda, z něho? jednoho dne mů?e vykouknout i na nás sám Velký král hrůzy.
Neznající slitování - nebo? netu?í, co to je.
Substance, její? slo?ku vnímáme jako čas, mů?e být velkým a velmi nebezpečným hnízdem. Zvlá?tě v období, kdy mezi fa?isticky orientovanými dr?iteli moci je mo?no zaznamenat módní trendy vlastnit neproniknutelné demokratické mimikry, i kdy? jsem ve své podstatě nebezpečný ničema s fa?istickými sklony.

Směr pohybu - v tomto okam?iku směr rozpínání vesmíru - se zdá být lhostejný, av?ak pouze do té míry, pokud jej na?e receptory zapojené na ?Univerzální čáru? nevnímají jako posuv proměn probíhající v neustálém pohybu jedním směrem. Jako nám dobře známý a přesto záhadný časový posuv od zrození k zániku.

Jestli?e lze cestovat časem libovolným směrem - proč na?i milí potomci z daleké a zcela jistě vyspělé budoucnosti nenavá?í kontakt?
V?dy? dodatečná a citlivě provedená náprava věcí by urychlila vývoj celého lidského společenství. Byly by tak zabezpečeny podmínky pro dal?í pře?ití v daleké budoucnosti?

Neexistence takových kontaktů mů?e hovořit o mnohém:

a) Není ?ádné takové budoucnosti. Lidstvo přestalo existovat.
b) Současní vědci mají pravdu - nelze cestovat do ?minulosti?, ač ji pozorujeme ka?dou hvězdnatou noc.
c) Cesty se uskutečňují, vmě?ování je v?ak nemo?né, nebo ne?ádoucí.
d) Cesty se uskutečňují, vmě?ovaní prostřednictvím vyslanců reprezentujících jisté uskupení se specifickými zájmy ?ádoucí.
e) Planeta byla obsazena jinou - mimozemskou entitou. Lidstvo v budoucnosti nedisponuje potřebnou technikou.

Výčet mo?ných variant ukončím právě tou, o které si myslím, ?e v kombinaci s poslední variantou mů?e mít právo na ?ivot:

Cesty se uskutečňují, av?ak v rámci technických mo?ností ?druhé strany?. Ke spojení je nutná spolupráce obou na věci zainteresovaných stran. Jednostranně lze v?ak vyu?ít i ty cesty, které byly ji? jednou v minulosti pou?ity.
Této variantě odpovídají, do jisté míry, i fatální pozorování technicko-fyzikálních jevů, o kterých se stávající ?amansko-náčelnické uskupení bojí mluvit, či spí?e odmítá hovořit s takovými drnojedy.
Za které nás nepochybně i mají.
I kdy? lze, na druhé straně, za jejich zuřivým mlčením a vra?dami nepohodlných, tu?it podstatě vět?í prů?vih.
Mimozemskou entitu, pohybující se netečně v na?í přítomnosti na svých cestách časem?
Kladnou, či zápornou?
Nebo tě?ko definovatelnou?
Nebo snad generály typu ?Mo?ný konec lidstva??
Čorti znajut.

Nabízím sám sobě jednoduché a velmi levné ře?ení, jak se, při jisté konstelaci hvězd, nezávisle dopátrat pravdy. Kouzlo jednoduchostí spočívá v mé přirozené línosti.

Drze napsat malou zprávičku, ?e dne 14. 7. 2000 ve 14.00 očekávám poblí? oblasti osady Nevězice odpoveď. Stejně bláznivou, jako je ta má?
Pak v?dy v modu příhodného dne i roku, jen? nelze oddálit, či pozměnit. Přičem? je jasné, ?e potvrdit, či nepotvrdit příjem, je pro zůčastněné strany zcela mimo problém.
Pak nezbývá nic men?ího, ne? zabezpečit postupné předávání zprávy.
Tato zpráva byla připravena roku 1994. Abych oddělil ?um od reálných projevů, byla na mém počítači a příslu?ných mediích ulo?ena v roce 1999. Na internetu a? 27. listopadu 2006.
Zmíněná časová prodleva, o které vím jen já, poslou?í k oddělení těch projevů, vyplývajících z prosté zvědavostí agentur, je? z nikým nekamarádí a hravě pročítají i mnohé jiné stránky. V souvislosti s ochranou mých práv a svobod. Prodleva mezi roky 1999 ? 2006 umo?ňuje porovnat oba časové intervaly, přičem? při ulo?ení na Internet budu ji? vědět ?která bije?.
Rok po zveřejnění na Internetu očekávám zvý?ený boom plagiátoru tého?.
Přičem? dnes 27. listopadu 2006 ji? tu?ím to, co jsem snad ani v roce 1994 nepředpokládal.
Pokud má zpráva dojde do určených cílů, pak zdravím v?echny ji? se týká.
V mé dávné i nedávné minulosti. Zdravím i ty, jich? jsem zůstatek.
Nebo?, kdo komu prozradí, co mne nejvíce trápí!
Pokud má zprávička zůstane kdesi beznadějně trčet (a po 27. 11. bude ji? i v této otázce jasněji), nic se neděje.
Jakkoliv zmizela, byla jednou zde a tak stále, díky fluktuaci očekávaných dějů, směřuje do budoucnosti.
Z pokolení na pokolení (bude-li vůbec nějaké). A to a? do doby, kdy se bezpochyby mé kosti promění v prach, který vítr roznese a ptáci sezobou (budou-li vůbec nějací).
A pokud se najde se někdo, kdo bude mít odvahu pochopit (oč ve skutečnosti ?ádám) a zejména techniku umo?nující prostup zprávy do minulosti - jakýmkoli způsobem.
Jasně, ?e zprávu musí provázet záklínadla typu: Kdo tu zprávu ukradne tomu ruka upadne...
Tímto způsobem by bylo teoreticky i prakticky mo?né, pokud se nemýlím, během relativně krátké a zejména zanedbatelné časové prodlevy, je? nehraje v tomto případě pro obě zainteresované strany ?ádnou roli, získat okam?itou informaci z budoucnosti stylem On Line.
Pokud systém, bída světa a běh věcí dovolí.
A nejen to. Podobnou cestou by bylo mo?no komunikovat i s minulostí. Tedy tehdy, pokud by se v minulosti na?el někdo, kdo buď sám úspě?ně tuto levnou po?tu zavedl, nebo zavede - po vněj?ím impulzu, v podobě zprávy z (pro nás daleké) budoucnosti, kterou s objektivních důvodů vyu?ívám jako dobrovolnou retlanzační stanici.
Rozhodně nebudu zoufat, pokud můj dostatečně ?ílený pokus nevyjde. Nebo? i mlčení bývá mnohdy mnohoznačné. Přesně tak, jako skupinový mobing neznámých provenienci.
Jinými slovy - to co jsem kdysi spatřil a pova?oval za projev mimořádně vyspělé mimozemské entity, by mohlo být - za jistých nepříznivých podmínek - projevem mo?né budoucnosti této planety.
Čím? nemusí být vyvrácena prvotní domněnka o operující mimozemské entitě. Způsobem o kterém lze bezpečně prohlásit, ?e podobnou kloudnou techniku, vyu?ívající relativistických jevů, nebude lidstvo oficialně vlastnit je?tě pěknou řádku měsíců.
Pokusím se nyní je?tě o to, za co by mě mí úhlavní soukromí přátelé velmi rádi přistřihli má beztak opelichaná křídla.
Zeptat se, kde vlastně pravda vězí, kdy? si i Bo?í mlýny dávají tak zlopověstně na čas?
Mám v?ak jednu nesrovnatelnou výhodu.
Viděl jsem...Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0