| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Zemští škůdci
Vydáno dne 21. 11. 2006 (3628 přečtení)

Chemtrails a důsledky

Motto:

Zatímco mlhavý pocit křehké svobody již beznadějně vy?uměl nad našimi hlavam a zmizel v černo černé díře plné marnosti a pa?ravého chrochtání, když vzápětí, zcela programově zaplnila veškerý prostor podlost. Řvoucí nátlakové korporace a hordy nestydatě povykujících lupičů se na nás vyřítily z temnot multimediální nicoty. S nimi vykročila do ?irého světa i jejich nemravná asocialita. Přesto se mnohá mysteria odehrávají zcela tiše a takřka bez povšimnutí. Jsou však věrohodným příznakem oprávněné naděje, že jejich moc prezentovaná skrze dosazeně volené náčelníky z pomocné školy není a? tak světaborná. Ani nikdy nebyla!

Zemští škůdci

© dmk1994/2006 ¨Chemtrails a důsledky

Kde jste vy slavní chartizáni, Wotch buldoci a slovutní sebechválou a neohrožeností, nicméně zřejmě zaprodaní ochránci práv a svobod?

A co proti nám máte nachystáno v reálném čase vy bezzákonící a temní strážci skutečných pravd? Chemtrails3 důsledky
Mimo pronásledování kuřáků, osnování cílené diskriminace, propagace euthanasie strýčka Adolfa, či jiných pokleslostí.
Co, mimo zcizení chrámu Svatého Víta, vyrábíte vy církevní otcové?
Doufáte snad, že nebude nikoho, kdo by poměřil, zda je tráva stejně zelená, Slunce svítí, jako kdysi a vítr věje jako v dobách našeho mládí?

Již plné čtyři dlouhé roky se obloha nad našimi hlavami zcela zásadně proměňuje v neproniknutelný a nedýchatelný hnojník. Uvědomíme-li si, že v ostatních zemích se tato zrůdnost praktikuje již celé roky, jímá mne vztek kombinovaný s údivem.Chemtrails5 a důsledky Chemtrails a důsledky

Svit Slunce poklesl jen za rok 2005 o plných 80%, přičemž zdokumentovaný rok 2006 má podstatně tragičtější průběh.
Zaváděný systém věcí vede totální chemickou válku s lidem, jenž stojí mimo zájem novodobé otrokářské oligarchie.
Budují špiclovskou kamerizaci nasílenou o zločinnou čipizaci.
Tu náhodně, tam lokálně. Avšak vždy se Zlým úmyslem zotročit již nikoli naše tělo, ale i naši duži.
Na pozadí ochrany naších práv a svobod.
Neodpustitelně ničí zemi, vykrádají nezcizitelné, ničí hospodářskou půdu, hubí lesy.
Chlubí se pokrytím mikrovlnnými fujtajbly, budují komunikace střešené zdraví nebezpečnými Wifi technologiemi, laserovými systémy a zneužívají mikrovlnnou techniku na pozadí děsivých proměn vzdužného obalu planety.
Příčem? nestydatě zakrývají, že to vše použijí proti nám a našim dětem.
L?ou, podvádějí a kradouž

Podivná letadla neznámé provenience, v dobách energetické i dopravně letecké krize, vypoužtějící nad naší republikou i po celé planetě, každou vteřinu, minutu, každý den, týden za týdnem, měsíc po měsíci, rok po roku, gigantická množství neznámých chemikálii.

Aby mohli slavnostně vyhlásit, na základě ?nezvratných klimatických změn a nebezpečí teroristických útoků?, mimořádné zákony. Pohlédnete-li odvá?ně, od svých botek k nebi, spatříte rovněž ono malé překvapení? Možná tam naleznete cosi, co vám multimediální prostituti zatajují. centrails a důsledky
V?echen zmar je direktivně nasílen nesmyslnou kamionovou dopravou, pálením toxických odpadů a prodáváním vzduchu k dalšímu znečistění, drásáním mateřské země, uhelných zásob, nesmyslným zadlužováním a podivně prohranými arbitrá?emi (které jsou čímkoli, jen ne arbitrá?emi).
Zemští škůdci plánovitě o?ebračili svoji rodnou zemi, aby ji vzápětí předhodili jako tranzitní zastávku nekalého úmyslu.
U? ani síra na nás neprší z potemnělé bezmračné oblohy, skrze kterou pronikají sluneční paprsky jen velmi úsporně. Chemtrails3 důsledky
Proměny klimatu jsou sváděny na populační explozi a zákony neposti?itelnou a nestíhatelnou ?daň civilizačnímu pokrokuž.
Opak je však pravdou.

Chraňme se těch, kteří tyto globalizační téze pa?ravých hegemonů globalizovaně ?íří. neboť přili? času již nezbývá.

Přesto?e technika vystoupala do výšin temného nebe, Oni nás obrazně i doslova dusí ?svými? spalovacími motory z konce 19. století, laboratorně vyšlechtěnými? nemocemi, genetický upravenými zrůdnostmi a paranoidní ztrátou soudnosti. Motivováni svojí nemilosrdnou touhou po světovládě, nestřídmou touhou po moci, však zapomněli na jeden nesporný fakt.
Jsou zcela ve svém bludu zcela osamoceni.
Jakkoliv mimozemci možná již dávno doklepali na pomyslná vrata naší planety.
Pokud, jako nečekaní hosté, služně zaklepali!
Uva?ují-li kdy vůbec o významu slova ?host? a ?služně?.
Obávám se, že z věrohodných příznaků lze vyčíst, že nikoli:
Vnucené sebedestrukční tendence, jimž jsme se nedobrovolně, nicméně s radostí zbaběle oddali, se udivujícím způsobem podobají tomu, co je zdávna napsáno:
Majíce uši, nesly?í. Majíce oči, nevidí..."

Když nic jiného pak svými postoji umo?ňujeme nebývalý rozkvět Zla, jež nikoli jen v podobě státního, ale již i globalizovaného terorizmu, vysouvá svá nepřirozená chapadla a Velký ?abák opět skřehotá svá pseudo-demokratická zaklínadla.

S demokratickou vizí palečnic, Španělské botky a jehlami pod našimi nehty.
Mikrovlnnými, psychoelektronickými a nanotechnologickými zbraněmi.

Zdeněk Patrick ?mitmajer, Praha 20. 11. 2006Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0