| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJižní Čechy chataKunžakKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Velký Blaník_3
Vydáno dne 07. 07. 2017 (1412 přečtení)

Celkový dojem z Velkého Blaníku: Jak jsme již napsali, je to nezvykle tvrdá hora, jejíž nejpůvodnější poslání nespočívalo být peherkem (kdysi nedobytným, leč opuštěným ideo_keltským hradištěm.). Aniž popírám, že rozvaliny kamenných zdí, mohly skýtat poslední útočiště alespoň jednomu náhodnému kolemjdoucímu cizinci. Více pozůstatků neolitických lovců mamutů nebylo nalezeno. Aniž jediný mamut.

Možnost objednání knihy:
Den mluvících kamenů (tři knihy v jedné), s přiloženými obsahy a s dalším listováním knihou, naleznete zde.Velký Blaník_ 3 geologický i jiný náhled....

©Ing. Zdeněk Šmitmajer & Zdeněk Patrick, Praha 2017

Velký a Malý Blaník vzal svůj původ v Tercieru, před 12,5 - 15 miliony lety, kdy mělké moře dosahovalo až k Zemské bráně, odkud umělými kanály a průtočnými sladkovodními jezery byla hydrocentrálou směrována voda v čase dostatku směrem do mělkého moře a v opačném směrem ku někdejší Per_Age, kolem dnešního Vyšehradu, kde velká vodní nádrž nechala (v Terciéru) nad vodní hladinu vyčnívat Opyš (skálu ve tvaru mořského delfína) a skálu s bílé žuly táhnoucí se esovitě od "Moráně" až po horu Svantovidovu (pouze orientáční název). Ale i rovné skalnaté vrchy Levého Hradce.

Připomínáme si u tu skutečnost, že v té době byla naše planeta Vrta_Lókou Otáčející se a vláha se získávala rosením. Viz např. nádrže na zachytávání vzdušné vlhkosti na Krymu. Varša_lókou, pršící planetou se stala až po roce 20 350 př. n. l.
Velký i Malý Blaník leží na zlomu / Blanické brázdě, která se táhne až ke Koledějům, přesněji do Pašovic. Kříží se se sázavským zlomem nedaleko Sázavy a Velký i malý Blaník leží i poblíž Středočeského hlubiného zlomu.

Muskovit turmalinická ortorula

Slída (stříbřitě lesklé šupinky světlé slídy (muskovitu) turmalinická ortorula typu Blaník vznikla přeměnou (metamorfózou) turmalinického granitu. Stáří proto_kamene (proto_litu):svrchní protozeikum. Stáří přeměny (metamorfózy) devon – karbon. Šedý křemen, bílé štěpné skelně lesklé živce (K-živec a kyselý plagioklas), sloupečky či izometrická zrna černého turmalínu (skorylu) a stříbřitě lesklé šupinky světlé slídy (muskovitu). Lokálně přítomnými částečkami jsou červenohnědá až 5 mm velká okrouhlá zrna granátu.
Vrásnění v Českém masivu povětšinou zlomy podsunuté pod desky masivu. Podobně vzniklo krušnohorské vrásnění podsunutím saské desky. Jiné vrásnění nasunutím desky. Český masiv se složitou strukturou i velikostí ker s křížením hlubokých zlomů, jež se projevovalo též vulkanickou činností (viz litoměřický hlubinný zlom).
Systém nejmladších hlubokých zlomů v českém masivu prochází povětšinou ve směru SV <=> JZ; SZ <=> JV (Saxonská tekto_geneze; např. jáchymovský, středočeský, přibyslavský, litoměřický, sázavský).

Odkaz: Stručná regionální geologie České republiky

Pozastavujeme se nyní u názvu „BLANÍK“, který cizím cizincům připadá vhodným pro odnárodnění romantických badatelů, šírících dobré jméno svých pseudo_keltských předků, neboť velmi připomíná francouzský Blaniac, či ještě lépe vyslovené s ryze slovanskou nosovkou „ň“ - Blagniac.

Zdokumentované obranné valy prý ukazují na haltštatsko laténské opidum. Ach ano, ano... slůvko laténský... Okamžitě splývá v scholasticky nastaveném podvědomí nejen s laténským příchodem původního obyvatelstva, ale i s tzv. s příchodem pozdně laténským. Mistrům převleků dokonce účelově i s nikdy neexistujícím „latinským“ etnikem.
Z téhož mi automaticky vyplývá, že Kelti (vlastně Galové) museli hovořit francouzsky dávno před tím, než šílený Svatý Patrick zničil a spálil všechny písemné památky v zemi Airenem (v Irsku) a nikdy neexistující pragermánští šlechtici jistě plkali čistou hoch_němčinou, protože latina ne_otroků (podmíněných propuštěnců) ještě nebyla v té době k mání.

ϛ – ligatura ts -Č, řecké snahy o věrný zápis slovanského jazyka přináší i ligaturu písmena ts – Č, které římští otrokáři postupně změnili na C (čti K) a vzápětí přichází změna na písmenko G. Proměna je dokonalá...

Kelti / Celetoi / Galotoi / Galoi / Golaď / ΓОЛADЬ / ЃОЛADЬ / Dželaď / ЃЄЛЄΔΟΪ / Čeleď / Lid – nejpůvodnější, neboť pocházející z provorozeného lidu matky Zemlji. Lid jednotného Provi, Javi, Navi. Rody jedinečného odrazu univerzálních konů v jimi vnímaném právu, jedinečného jednotného jazyka, jednotné lidové slovesnosti. Čela_věků zvaní Rassa, Vindones, Bílí a Čistí, Vinedi, Veneti, Veoni, neboli také Věni, (Věničané / Féničané) / Skýtové atd. Byli nazývání mnohými, zde na tvrdo nevyjmenovanými jmény. Bratři, pocházející ze stejného otce R1. Jejich otec R vzešel z předka NOP, ten z Hs (Q) velkých otců zvaných Abary – Avary / Velcí Otcové.

BLAGNI_AC

BLANI_AC

БLAHI_AC

BУAH Ϊ_AC

Б УѦHѨC

AC – AS = velký. Pokud bychom slůvko Blaniac (Světlý, Bílý) vnímali obsahově skrze prastaré slovanské písmo: Б УѦH Ϊ_AC / Buan Velký, nebo Buan Jas, bezděky hovoříme o báječném rajském ostrovu Světlých, Rassy, Vindones - Bujan, jehož Blahý jas bujně proniká i skrze neprostupné hranice dimenzí našeho světa JaVi / (který Ja_Vi_dím)?

Nesmysl, řeknete si.
Nicméně výslovnost Svuavi / Slávi je v následujícím příměru význam obou zápisů stejný, zhola jedinečný, neboť ryze slovanský.

Б У Ѧ H_ѨC

B λ Ѧ H Ѩ C

Vedením výpravy do nitra země na poloostrově Kola byl pověřen Vasilij Vasilijevič Barčenko a jeho kolegové. Pátrajíce nejen po elixiru mládí dřevní Hyperboreje, ale i po tajemném kameni, či krystalu, který u nás nazýváme Ćintamaní, Řekové Seriona. Pátrání po kameni z nitra Latyn, jenž v sobě skrýval veškerou energii Univerza, se protáhla z roku 1921 až do roku 1923. Pokud jsou naše prameny stejného ražení, pak drahokam posilující mysl, při aktivaci prý emitoval další množství frekvencí nasílených v neobyčejně vysoký energetický a emoční potenciál.

Z připravované kapitoly DMK "Tajemství Černého moře"
©Ing. Zdeněk Šmitmajer & Zdeněk Patrick, Praha 2017

Poznámky pod čarou:

Dovolím si nyní malou ukázku, jak to velcí hoši dělali a i nadále hodlají. Ano, splétači umělých jazyků i neexistující historie si z nás dělají nejen legraci, ale i budoucí nevzdělané otroky.
Prohlížím si nápis prý na jemném anglickém čaji „Loyd“. Zároveň vidím tentýž, tentokráte prosvícený nápis na otevřením víčku (pootočený o 180 stupňů): Vlastně nyní použiji kvůli kvalitě zrcadlový trik.

L O Y D (čaj zlatá směs, zhola nepitelná.)

L O Y D (čaj zlatá směs, zhola nepitelná.)

Γ О λ D - GOLD – Žold, Žoltý, Zlatý

Z_latýn / Sluneční ostrov nejsevernější Severie, Hyper_Boreje jménem Latýn

Možnost objednání knihy:
Den mluvících kamenů (tři knihy v jedné), s přiloženými obsahy a s dalším listováním knihou, naleznete zde.Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK

  Novinky
10.01.2018: Čtení článků Zdeňka Patricka

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně ještě nevynalezne... Více


  Závislý výzkum agentury Step by step
Podkožní nosiče informací implantované svéprávným lidským bytostem signalizují, že společnost je velmi těžce nemocná. Zločinci pak využijí jakýchkoliv nezákonných triků k postupné čipizaci všeho. I vašich trenýrek. Záleží jen na Vás, zda jste kus hadru, který lze kdykoliv nakopnout. Pamatujte, že zdravá společnost nepotřebuje značkovat Vaše děti a novorozeňata jako zločince, či nemocná hovada.


Celkem hlasovalo: 21525

  Statistika

28/2 2018 - 3 002455
28/2 2018- 2 194 206
28/2 2018 - 763306
44943

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0